Riscuri hidrologice pe râul Suceava

Licență
9/10 (1 vot)
Domeniu: Geografie
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 62 în total
Cuvinte : 16462
Mărime: 10.74MB (arhivat)
Publicat de: Denis P.
Puncte necesare: 10
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Conf. Dr. Stoleriu Cristian Constantin
Facultatea de Geografie si Geologie
Universitatea "Alexandru Ioan Cuza", Iasi

Cuprins

 1. INTRODUCERE 4
 2. 1. METODOLOGIA CERCETĂRILOR 5
 3. 2. CRONOLOGIA CERCETĂRILOR 6
 4. 2.1. ASPECTE INTRODUCTIVE CU PRIVIRE LA RISCURI HIDROLOGICE 6
 5. 2.2. RÂUL SUCEAVA ÎN LITERATURA GEOGRAFICĂ ROMÂNEASCĂ 8
 6. 3. CADRUL NATURAL A BAZINULUI RÂULUI SUCEAVA 10
 7. 3.1. POZIȚIE GEOGRAFICĂ 10
 8. 3.2. PREZENTAREA FIZICO-GEOGRAFICĂ 12
 9. 3.2.1. Alcătuirea geologică 12
 10. 3.2.2. Geomorfologie 14
 11. 3.2.3. Climă 19
 12. 3.2.4. Resursele de apă și hidrografie 22
 13. 3.2.5. Vegetația și fauna 26
 14. 3.2.6. Pedologia 29
 15. 4. CADRUL ANTROPIC A BAZINULUI RÂULUI SUCEAVA 32
 16. 4.1. ISTORICUL ZONEI 32
 17. 4.2. POPULAȚIA, AȘEZĂRILE UMANE ȘI ACTIVITĂȚILE ECONOMICE 33
 18. 5. ANALIZA RISCURILOR HIDROLOGICE 38
 19. 5.1. REGIMUL SCURGERII 38
 20. 5.2. CALITATEA CHIMICĂ ȘI BIOLOGICĂ A APELOR SUBTERANE ȘI DE SUPRAFAȚĂ 41
 21. 5.3. ISTORICUL PRIVIND INUNDAȚIILE ȘI LUCRĂRILE STRUCTURALE 42
 22. 5.4. EVALUREA RISCURILOR DE INUNDAȚIE ȘI SECETĂ 44
 23. 5.5. IDENTIFICAREA ZONELOR DE PRODUCERE A INUNDAȚIILOR ȘI SECETELOR 51
 24. 5.6. MĂSURI PENTRU DIMINUAREA RISCULUI LA INUNDAȚII ȘI DE SECETĂ 52
 25. 6. ANALIZA SWOT 53
 26. 7. CONCLUZII 54
 27. BIBLIOGRAFIE 55
 28. LISTA FIGURILOR 57
 29. LISTA TABELELOR 58

Extras din licență

INTRODUCERE

Motivația alegerii acestei teme se datorează mai multor motive. Un prim motiv se datorează faptului că am crescut în satul Prelipca, situat pe malul stâng al râului Suceava, de mic m-a pasionat domeniul hidrologiei. Dar există și motive profesionale, pentru că din 2012 lucrez la Sistemul de Gospodărire a Apelor Suceava, intrând astfel în contact cu diverse provocări întâmpinate pe râul Suceava (evidențe hidrometeorologice, acumulări, exploatări, întrețineri, diverse acțiuni necesare pentru prevenirea inundațiilor etc).

În primul rând mulțumirile se adresează către conducătorul de licență, conf. dr. Stoleriu Cristian Constantin pentru sprijinul care mi l-a acordat în studierea acestui bazin. În al doilea rând mulțumirile se îndreaptă către profesorii din cadrul Departamentului de Geografie, care m-au îndrumat și oferit ajutorul în studiul celor trei ani de licență. Și nu în ultimul rând mulțumirile se adresează familiei mele, împreună cu prietenii și rudele care m-au susținut moral.

Teza de licență, Riscuri hidrologice pe râul Suceava este organizată în șapte capitole care tratează subiectul riscurile hidrologice, astfel încât primul capitol al tezei, Metodologia Cercetărilor, descrie concis, ce metode s-au folosit pentru a elabora lucrarea de față și care au fost etapele de parcurs pentru a ajunge la rezultatul final. Al doilea capitol, Cronologia Cercetărilor, aduce în discuție următoarele aspecte ce fac referire la cine a mai scris pe acest subiect și când s-a mai scris despre subiectul acesta. Al treilea capitol al tezei, Cadrul natural a bazinului râului Suceava, ne vorbește despre cadrul natural în care se află situat râul Suceava, făcând referire la aspecte legate de poziția geografică, geologia, relief, climă, hidrografia, biodiversitatea și solurile acestei zone. În cel de al patrulea capitol, Cadrul antropic a bazinului râului Suceava, se aduce în discuție istoricul zonei, alături de de alte subiecte ce se referă la demografie, așezările omenești și activitățile economice din zona cercetată. În capitolul cinci, intitulat Analiza riscurilor hidrologice, este vorba despre debitele râului, evaluarea riscurilor la inundații și indentificarea zonelor de producere a inundațiilor. Analiza SWOT este al șaselea capitol al acestei lucrări care aduce în discuție printr-o analiză sintetică următoarele subiecte: cadrul fizico-geografic, cadrul uman, analiza riscurilor hidrologice, măsuri de prevenire, astfel acest capitol este cel care reprezintă sinteza subiectului lucrării de față. În ultimul capitol Concluzii, este un capitol ce ne oferă un rezumat cu privire la ce s-a discutat pe larg în toată lucrarea. Acest capitol reprezintă o extensie a capitolului șase care reprezintă detalii legate despre această temă.

Cuvinte cheie: riscuri hidrologice, râul Suceava, bazin hidrografic, scurgerea apei, viituri, precipitații, temperaturi, strat de zăpadă, percepție, efecte, prevenirea, controlul inundațiilor, secetă.

1. METODOLOGIA CERCETĂRILOR

Metodologia cercetării reflectă metoda cea mai generală de cunoaștere a unui subiect care este studiat, astfel presupune o abordare generală asumată de către cel care efectuează cercetarea (cercetător) în a studia problema (procesul de cercetare). Astfel această lucrare încearcă să urmărească pașii care trebuie parcurși pentru a răspunde la chestiunile pe care le ridică tema abordată și scopul acesteia este de a ajunge la obiectivele cercetării prin rezolvarea acestora. De menționat este faptul că această activitate de cercetare admite exisistența a trei mari etape care se raportează la următoarele idei: stabilirea temei care urmează a fi cercetată, efectuarea cercetării și elaborarea lucrării pe temeiul rezultatelor obținute din urma cercetării efectuate.

Lucrarea de față a fost concepută printr-o metodologie diversificată care a impus anumite mijloace și procedee precum ar fi: colectarea datelor, identificarea și sortarea datelor, interpretarea datelor și analiza acestora. Tot în lucrare s-au utilizat și metode specifice cercetării geografice ca: metoda geografică, metoda cartografică, metoda cantitativă, metoda sintezei, metoda analizei.

Mai întâi, am decurs la studiul datelor cantitative, pentru a putea observa și indentifica cadrul natural, dar și observa zonele cu risc de inundare. Studiul cantitativ a constat în sorta datele cu referire la risc de inundație, obținerea de informații necesare studiului de față de la autorități și instituțile abilitate legate de calitatea chimică și biologică a apei, unde toate aceastea s-au făcut de pe site-urile de specialite și abilitate în acest sens. Prin studiul efectuat s-a remarcat faptul că există zone cu risc de inundație, care poate conduce la apariția de distrugere de obiecte și de pierderea de vieți omenești.

După finalizarea studiului cantitativ, a urmat cercetarea literaturii de specialitate, care a presupus anumite sarcini precum: lecturarea, conspectarea, sublinierea unor idei importante din literatura secundară de specialitate (monografii, cărți de referință), literatura terțiară de specialitate (indexuri de reviste) și din literatura primară de specialitate (articole științifice, teze) pe diverse teme (hidrografice, geologie, relief, populație, ș.a.).

În final, s-a impus acțiuni de analiza și sortarea materialului obținut din urma studiului literaturii de specialitate. S-au descris și interpretat informațiile obținute de pe studiul făcut din verificarea și selectarea materialului bibliografic, iar datele s-au clasificat. S-au realizat materiale cartografice, s-au obținut fotografii, s-au sintetizat datele, iar în final s-au spus concluzile cu referire la riscurile hidrologice de pe râul Suceava, care încă nu este destul de cercetat și tratat ca atare.

Bibliografie

1. Blaikie N. (2003), Analyzing Quantitative Data. From Description to Explanation, Edit. Sage Publications, Thousand Oaks

2. Tanislav, D., Costache, A., (2007), Geografia hazardelor naturale și antropice, Edit. Transversal, Târgoviște

3. Bălteanu D., Rădița A., (2000) - Hazarde naturale si antropogene, Edit. Corint, București

4. Felegeanu D.C., (2016) - Managementul Riscurilor și Securității Industriale pentru Prevenirea, Protecția și Intervenția în caz de Accidente Majore la un Obiectiv Tip Seveso, Bacău

5. Răduianu, I., D., (2009) - Resursele de apă din bazinul hidrografic al râului Suceava și valorificarea lor economică, Rezumatul tezei de doctorat

6. Sorocovschi, V. (2002) - Hidrologia uscatului, Edit. Casa Cărții de Știință, Cluj-Napoca

7. Grecu F., (2016) - Hazarde si riscuri naturale, Edit. Universitară, București

8. Rădoane M., Rădoane N., Ichim I., (2003) - Dinamica Sedimentelor în Lungul Râului Suceava

9. Olariu, P., (1983) - Șesul Sucevei extracarpatice. Studiu de geomorfologie aplicată, Teză de doctorat, Iași

10. Donisă, I. (1987) - Bazele teoretice și metodologice ale geografiei, Iași, Editura Universitatea Alexandru Ioan Cuza

11. Romanescu G., (2006), Hidrologia uscatului, Edit. Terra Nostra, Iași

12. Isaia I. (2000) - Vremea si clima in Romania sub impactul factorilor dinamici, Edit. Ceprohart, Brăila

13. Cocerhan C., (2012), Bazinul Râului Suceava pe teritoriul României - Valorificarea Potențialului Turistic, București

14. Porcuțan A. M., (2018), Regimul Scurgerii Apei Râurilor din Bazinul Hidrografic Suceava, Cluj-Napoca

15. Povară R., (2006), Meteorologie Generală, Edit. Fundației România de Mâine, București

16. Munteanu R., (2001), Geografia Fizică a României, Edit. Mirton, Timișoara

17. Tomescu C. V., (2016), Biodiversitatea Florei și Vegetației Ecosistemelor Naturale din Bazinul Râului Suceava, Edit. Casa Cărții de Știință, Cluj-Napoca

18. Efros V., (2015), Geo-Cultural Landscape- Landmark of Sustainable Development of the Rural Area of Bucovina

19. Nacu A., (2018), Atlas Istoric al Bucovinei, Edit. Academiei Române, București

20. Zăvoianu I., (2006), Hidrologie ediția a IV-a, Edit. Fundației România de Mâine, București

21. Drobot R., (2007), Metodologia de Determinare a Bazinelor hidrografice torențiale în care se află Așezări Umane expue Pericolului viiturilor rapide, București

22. Dumitrescu A, Birsan M. V., (2015), ROCADA: a gridded daily climatic dataset over Romania (1961- 2013) for nine meteorological variables. Natural Hazards 78(2): 1045- 1063. DOI: 10.1007/s11069-015-1757-z

23. Chendeș V., (2011), Water resources in Subcarpații de Curbură. Geospatial assessments ,Romanian Academy Publisher.

24. Chendeș V., (2007), Scurgerea lichidă și solidă în Subcarpații de la curbură, Edit. Academiei Române, București

25. ***, (1992) - International Decade for Natural Disaster Reduction

26. ***, (2020), Planul de management al riscului la inundații - Administrația Bazinală de Apă Siret

27. ***, (2020), Managementul riscului la inundatii in bazinul raului Suceava, judetul Suceava

28. ***, (2018), Directiva privind inundațiile: s-au realizat progrese în evaluarea riscurilor, însă este nevoie de ameliorări în ceea ce privește planificarea și punerea în aplicare

29. ***, (2014), Raport consolidat privind evaluarea riscului la secetă pedologică

Preview document

Riscuri hidrologice pe râul Suceava - Pagina 1
Riscuri hidrologice pe râul Suceava - Pagina 2
Riscuri hidrologice pe râul Suceava - Pagina 3
Riscuri hidrologice pe râul Suceava - Pagina 4
Riscuri hidrologice pe râul Suceava - Pagina 5
Riscuri hidrologice pe râul Suceava - Pagina 6
Riscuri hidrologice pe râul Suceava - Pagina 7
Riscuri hidrologice pe râul Suceava - Pagina 8
Riscuri hidrologice pe râul Suceava - Pagina 9
Riscuri hidrologice pe râul Suceava - Pagina 10
Riscuri hidrologice pe râul Suceava - Pagina 11
Riscuri hidrologice pe râul Suceava - Pagina 12
Riscuri hidrologice pe râul Suceava - Pagina 13
Riscuri hidrologice pe râul Suceava - Pagina 14
Riscuri hidrologice pe râul Suceava - Pagina 15
Riscuri hidrologice pe râul Suceava - Pagina 16
Riscuri hidrologice pe râul Suceava - Pagina 17
Riscuri hidrologice pe râul Suceava - Pagina 18
Riscuri hidrologice pe râul Suceava - Pagina 19
Riscuri hidrologice pe râul Suceava - Pagina 20
Riscuri hidrologice pe râul Suceava - Pagina 21
Riscuri hidrologice pe râul Suceava - Pagina 22
Riscuri hidrologice pe râul Suceava - Pagina 23
Riscuri hidrologice pe râul Suceava - Pagina 24
Riscuri hidrologice pe râul Suceava - Pagina 25
Riscuri hidrologice pe râul Suceava - Pagina 26
Riscuri hidrologice pe râul Suceava - Pagina 27
Riscuri hidrologice pe râul Suceava - Pagina 28
Riscuri hidrologice pe râul Suceava - Pagina 29
Riscuri hidrologice pe râul Suceava - Pagina 30
Riscuri hidrologice pe râul Suceava - Pagina 31
Riscuri hidrologice pe râul Suceava - Pagina 32
Riscuri hidrologice pe râul Suceava - Pagina 33
Riscuri hidrologice pe râul Suceava - Pagina 34
Riscuri hidrologice pe râul Suceava - Pagina 35
Riscuri hidrologice pe râul Suceava - Pagina 36
Riscuri hidrologice pe râul Suceava - Pagina 37
Riscuri hidrologice pe râul Suceava - Pagina 38
Riscuri hidrologice pe râul Suceava - Pagina 39
Riscuri hidrologice pe râul Suceava - Pagina 40
Riscuri hidrologice pe râul Suceava - Pagina 41
Riscuri hidrologice pe râul Suceava - Pagina 42
Riscuri hidrologice pe râul Suceava - Pagina 43
Riscuri hidrologice pe râul Suceava - Pagina 44
Riscuri hidrologice pe râul Suceava - Pagina 45
Riscuri hidrologice pe râul Suceava - Pagina 46
Riscuri hidrologice pe râul Suceava - Pagina 47
Riscuri hidrologice pe râul Suceava - Pagina 48
Riscuri hidrologice pe râul Suceava - Pagina 49
Riscuri hidrologice pe râul Suceava - Pagina 50
Riscuri hidrologice pe râul Suceava - Pagina 51
Riscuri hidrologice pe râul Suceava - Pagina 52
Riscuri hidrologice pe râul Suceava - Pagina 53
Riscuri hidrologice pe râul Suceava - Pagina 54
Riscuri hidrologice pe râul Suceava - Pagina 55
Riscuri hidrologice pe râul Suceava - Pagina 56
Riscuri hidrologice pe râul Suceava - Pagina 57
Riscuri hidrologice pe râul Suceava - Pagina 58
Riscuri hidrologice pe râul Suceava - Pagina 59
Riscuri hidrologice pe râul Suceava - Pagina 60
Riscuri hidrologice pe râul Suceava - Pagina 61
Riscuri hidrologice pe râul Suceava - Pagina 62

Conținut arhivă zip

 • Riscuri hidrologice pe raul Suceava.docx

Alții au mai descărcat și

Orașul Vicovu de Sus - argumente geografice pentru amenajări teritoriale de tip rural-urban

INTRODUCERE Zona studiată în această lucrarea de faţă se află pe teritoriul Depresiunii Rădăuţilor,”ţară de legendă„, asupra căreia şi-a pus...

Căderile de grindină

In proiectul de astăzi vă v-oi prezenta, cateva aspecte legate de acest fenomen meteorologic negativ din toate punctele de vedere numit grindină....

Amenajarea Turistică a Stațiunii Balneoclimaterice Covasna și Împrejurimi

Prezentul studiu are la baza oportunitatea dezvoltarii si diversificarii ofertei turistice pentru statiunea balneoturistica Covasna. “Statiunea...

Județul Timiș

1.Localizarea geografica si caracterizarea judetului 1.1. Scurt istoric Istoria judetului se pierde in timp, fiind mentionate inca din...

Rolul Carpaților

Unitati montane. Carpatii românesti Carpatii românesti fac parte din marele lant muntos alpino-carpato-himalayan, aparut în urma orogenezelor...

Ai nevoie de altceva?