Studiu de planificare teritorială Comuna Beliș - Județul Cluj

Licență
9/10 (1 vot)
Domeniu: Geografie
Conține 1 fișier: pdf
Pagini : 59 în total
Cuvinte : 13783
Mărime: 3.26MB (arhivat)
Publicat de: Dumitrana Toth
Puncte necesare: 11
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Moldovan Ciprian
Facultatea de Geografie
Universitatea Babes-Bolyai, Cluj-Napoca

Cuprins

 1. LISTĂ DE ABREVIERI
 2. INTRODUCERE
 3. I. ASPECTE TEORETICE PRIVIND PLANIFICAREA TERITORIULUI
 4. II. ASPECTE LEGISLATIVE PRIVIND PLANIFICAREA TERITORIULUI ÎN ROMÂNIA
 5. III. METODOLOGIA CERCETĂRII
 6. IV. SCURT ISTORIC AL COMUNEI
 7. V. ANALIZA SITUAȚIEI EXISTENTE ÎN COMUNA BELIȘ
 8. 5.1 Incadrarea teritoriului în context național, regional, și județean
 9. 5.2 Cadrul natural și mediul
 10. 5.3 Populația și așezările
 11. 5.4 Infrastructura de transport rutier
 12. 5.5 Echiparea tehnico-edilitară
 13. 5.6 Economia
 14. 5.7 Zonificarea teritorială și bilanțul teritorial
 15. VI. PROBLEME ȘI DISFUNCȚIONALITĂȚI IDENTIFICATE ÎN COMUNĂ
 16. VII. PROPUNERI ȘI OBIECTIVE DE DEZVOLTARE A COMUNEI BELIȘ
 17. VIII. ANALIZA SWOT
 18. IX. CONCLUZII
 19. X. BIBLIOGRAFIE

Extras din licență

INTRODUCERE

Studiul de planificare teritorială al comunei Beliș din județul Cluj, este o cercetare pornită din interesul propriu pentru spațiului rural românesc, spațiu care tinde să atingă stadiul unei dezvoltări moderne și de durată, în special din punctul de vedere al modernizării cât mai eficiente a comunei Beliș.

O serie de factori ce redau adevarata importanță asupra ruralului, viața culturală, aerul pur, liniștea așezămintelor sunt doar câteva din motivele ce m-au determinat să aleg studiul unei amenajări rurale.

Lucrarea de față are ca scop principal identificarea problemelor existente din cadrul comunei studiate, încercarea de a conserva caracterul spațiului rural, precum și concretizarea unor măsuri și propuneri pentru dezvoltarea sa armonioasă.

Prin cadrul cercetării s-au urmărit o serie de obiective principale ale planificării teritoriale prin care se reflectă dezvoltarea economică și socială a localității :

- analiza teritoriului spațiului rural ales și a componentelor sale existente;

- evidențierea anumitor disfuncționalități și probleme identificate la nivelul comunei;

- identificarea unor soluții și măsuri în vederea dezvoltării posibile și viitoare a localității.

Sunt de părere că subiectul ales prezintă o importanță deosebită în dezvoltarea modernă viitoare a spațiului rural, iar realizarea obiectivelor propuse pentru modernizarea și dezvoltarea comunei Beliș va avea un impact major asupra teritoriului studiat.

I. ASPECTE TEORETICE PRIVIND PLANIFICAREA TERITORIULUI

Amenajarea și planificarea teritorială este un concept teoretic și practic care cuprinde

obiectivele și scopurile specifice necesare în acțiunea privind căreia are loc amenajarea unui teritoriu și care are drept scop rezolvarea diferitelor disfuncționalități și probleme existente în cadrul teritoriului, prin găsirea de soluții optime și viabile dezvoltării propice a acestuia, devenind totodată un spațiu care este în concordanță cu necesitățile și asteptările populației.

Amenajarea teritorială devine astfel o activitate esențială societății deoarece odată cu dezvoltarea sa, complexitatea și valoarea acesteia ating cote ridicate.

Conceptul de amenajare a teritoriului își are originile în nevoile sale de a utiliza teritoriul

în favoarea necesităților umane, în nevoile ce țin de adaptarea spațiului la diferite probleme create de creșteri demografice, probleme economice, în a utiliza resursele din teritoriul respectiv, astfel încât acestea să satisfacă societatea umană pe termen lung, fără a aduce pagube însemnate mediului înconjurător și componentei naturale.

Comuna constituie unitatea administrativ-teritorială de bază, alcătuită din unul sau mai multe sate aparținătoare și care cuprinde populația rurală.

Potrivit Legii nr. 351/2001 - prvind aprobarea Planului de Amenajare a Teritoriului Național (PATN) secțiunea a IV-a - Rețeaua de localități, localitățile rurale sunt ierarhizate astfel: de rangul IV (sate reședințe de comună) și de rangul V (sate aparținătoare ale comunelor, localități sau sate componente ale orașelor și municipiilor).

Localitatea rurală constituie spațiul care deține valori de conservare și păstrare a specificului rural, și care se deosebește de orașe în special prin activitatea populației, care este concentrată în agricultură, sectorul primar, dar care nu atinge o dotare specifică în vederea trecerii ei la categoria de urban (oraș).

Localitatea urbană reprezintă opusul localității rurale, populația fiind concentrată în sectorul secundar și terțiar, care deține un nivel ridicat de dotări și echipări tehnico-edilitare, precum și o economie dezvoltată.

Orașul reprezintă unitatea administrativ-teritorială de bază care se constituie dintr-o singură sau mai multe localități urbane, și care, la fel ca și localitatea rurală deține două componente: intravilanul (suprafața ocupată de construcții, destinată amenajărilor locuibile) și extravilanul, care reprezintă restul suprafețelor administrative.

Bibliografie

1. Benedek, J., (2004), Amenajarea teritoriului și dezvoltarea regională, Ed. Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca;

2. Cocean P. și colab. ( 2004 ), Planul de Amenajare a Teritoriului Regiunii de NordVest, Edit. Presa Universitară Clujeana, Cluj Napoca.

3. Surd, V., Puiu, V., Zotic, V., Moldovan, C. (2007), Riscul demografic în Munții Apuseni, Editura Presa Universitară Clujeană, Cluj Napoca;

4. Monica Tripon, (2003), Belișul de sub ape, Ed. Mo

5. Strategia de dezvoltare socio-economică 2009-2015 a comunei Beliș

6. Planul urbanistic general și regulamentul local de urbanism a comunei Beliș 1998

7. Parlamentul României, Legea 363/2006 - PATN secțiunea I - Rețele de transport

8. Parlamentul României, Legea 171/1997 - PATN secțiunea II - Apa

9. Parlamentul României, Legea 5/200 - PATN secțiunea III - Zone protejate

10. Parlamentul României, Legea 351/2001 - PATN secțiunea IV - Rețeaua de localități

11. Parlamentul României, Legea 575/2001 - PATN secțiunea V - Zone de risc natural

12. Parlamentul României, Legea 350/2001 - Privind amenajarea teritoriului și urbanismul cu completările și modificările ulterioare

13. *** Site-ul oficial al Institutului Național de Statistică, https://statistici.insse.ro/

14. *** Planul de Amenajare al Teritoriului Județean Cluj.

15. ***Recesământul populației și locuințelor 2011(http://www.recensamantromania.ro/)

16. *** Programul Național de Dezvoltare Rurală 2007-2013.

17. *** Siteul Primăriei Beliș http://www.primariabelis.ro/

18. *** Plan de analiză și acoperire a riscurilor de pe teritoriul județului Cluj

19. *** Agenția Europeană de Mediu https://www.eea.europa.eu/ro

20. ***Sursa foto: http://wikimapia.org/1388850/ro/Barajul-F%C3%A2nt%C3%A2nele-1976#/photo/2611191

21. *** https://transilvaniaallinclusive.files.wordpress.com/2011/05/belis.pdf

22. ***Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară

(http://geoportal.ancpi.ro/geoportal/viewer/index.html)

23. ***Ministerul Apelor, Mediului și Pădurilor (http://www.mmediu.ro/)

24. ***Ghidul de investiții pentru apă și canalizare, drumuri județene și comunale aprobat de Ministerul Dezvoltării regionale și Administrației Publice

Preview document

Studiu de planificare teritorială Comuna Beliș - Județul Cluj - Pagina 1
Studiu de planificare teritorială Comuna Beliș - Județul Cluj - Pagina 2
Studiu de planificare teritorială Comuna Beliș - Județul Cluj - Pagina 3
Studiu de planificare teritorială Comuna Beliș - Județul Cluj - Pagina 4
Studiu de planificare teritorială Comuna Beliș - Județul Cluj - Pagina 5
Studiu de planificare teritorială Comuna Beliș - Județul Cluj - Pagina 6
Studiu de planificare teritorială Comuna Beliș - Județul Cluj - Pagina 7
Studiu de planificare teritorială Comuna Beliș - Județul Cluj - Pagina 8
Studiu de planificare teritorială Comuna Beliș - Județul Cluj - Pagina 9
Studiu de planificare teritorială Comuna Beliș - Județul Cluj - Pagina 10
Studiu de planificare teritorială Comuna Beliș - Județul Cluj - Pagina 11
Studiu de planificare teritorială Comuna Beliș - Județul Cluj - Pagina 12
Studiu de planificare teritorială Comuna Beliș - Județul Cluj - Pagina 13
Studiu de planificare teritorială Comuna Beliș - Județul Cluj - Pagina 14
Studiu de planificare teritorială Comuna Beliș - Județul Cluj - Pagina 15
Studiu de planificare teritorială Comuna Beliș - Județul Cluj - Pagina 16
Studiu de planificare teritorială Comuna Beliș - Județul Cluj - Pagina 17
Studiu de planificare teritorială Comuna Beliș - Județul Cluj - Pagina 18
Studiu de planificare teritorială Comuna Beliș - Județul Cluj - Pagina 19
Studiu de planificare teritorială Comuna Beliș - Județul Cluj - Pagina 20
Studiu de planificare teritorială Comuna Beliș - Județul Cluj - Pagina 21
Studiu de planificare teritorială Comuna Beliș - Județul Cluj - Pagina 22
Studiu de planificare teritorială Comuna Beliș - Județul Cluj - Pagina 23
Studiu de planificare teritorială Comuna Beliș - Județul Cluj - Pagina 24
Studiu de planificare teritorială Comuna Beliș - Județul Cluj - Pagina 25
Studiu de planificare teritorială Comuna Beliș - Județul Cluj - Pagina 26
Studiu de planificare teritorială Comuna Beliș - Județul Cluj - Pagina 27
Studiu de planificare teritorială Comuna Beliș - Județul Cluj - Pagina 28
Studiu de planificare teritorială Comuna Beliș - Județul Cluj - Pagina 29
Studiu de planificare teritorială Comuna Beliș - Județul Cluj - Pagina 30
Studiu de planificare teritorială Comuna Beliș - Județul Cluj - Pagina 31
Studiu de planificare teritorială Comuna Beliș - Județul Cluj - Pagina 32
Studiu de planificare teritorială Comuna Beliș - Județul Cluj - Pagina 33
Studiu de planificare teritorială Comuna Beliș - Județul Cluj - Pagina 34
Studiu de planificare teritorială Comuna Beliș - Județul Cluj - Pagina 35
Studiu de planificare teritorială Comuna Beliș - Județul Cluj - Pagina 36
Studiu de planificare teritorială Comuna Beliș - Județul Cluj - Pagina 37
Studiu de planificare teritorială Comuna Beliș - Județul Cluj - Pagina 38
Studiu de planificare teritorială Comuna Beliș - Județul Cluj - Pagina 39
Studiu de planificare teritorială Comuna Beliș - Județul Cluj - Pagina 40
Studiu de planificare teritorială Comuna Beliș - Județul Cluj - Pagina 41
Studiu de planificare teritorială Comuna Beliș - Județul Cluj - Pagina 42
Studiu de planificare teritorială Comuna Beliș - Județul Cluj - Pagina 43
Studiu de planificare teritorială Comuna Beliș - Județul Cluj - Pagina 44
Studiu de planificare teritorială Comuna Beliș - Județul Cluj - Pagina 45
Studiu de planificare teritorială Comuna Beliș - Județul Cluj - Pagina 46
Studiu de planificare teritorială Comuna Beliș - Județul Cluj - Pagina 47
Studiu de planificare teritorială Comuna Beliș - Județul Cluj - Pagina 48
Studiu de planificare teritorială Comuna Beliș - Județul Cluj - Pagina 49
Studiu de planificare teritorială Comuna Beliș - Județul Cluj - Pagina 50
Studiu de planificare teritorială Comuna Beliș - Județul Cluj - Pagina 51
Studiu de planificare teritorială Comuna Beliș - Județul Cluj - Pagina 52
Studiu de planificare teritorială Comuna Beliș - Județul Cluj - Pagina 53
Studiu de planificare teritorială Comuna Beliș - Județul Cluj - Pagina 54
Studiu de planificare teritorială Comuna Beliș - Județul Cluj - Pagina 55
Studiu de planificare teritorială Comuna Beliș - Județul Cluj - Pagina 56
Studiu de planificare teritorială Comuna Beliș - Județul Cluj - Pagina 57
Studiu de planificare teritorială Comuna Beliș - Județul Cluj - Pagina 58
Studiu de planificare teritorială Comuna Beliș - Județul Cluj - Pagina 59

Conținut arhivă zip

 • Studiu de planificare teritoriala Comuna Belis - Judetul Cluj.pdf

Alții au mai descărcat și

Municipiul Moreni - studiu geografic din perspectiva dezvoltării durabile a spațiului urban

I. MORENI – SPAŢIUL GEOGRAFIC I.1. AŞEZARE GEOGRAFICĂ Judeţul Dâmboviţa este situat în sudul României şi se învecinează cu judeţele: Braşov la...

Snagov

INTRODUCERE Studiul aplicatiilor grafice si cartografice si al elementelor cadastrale din comuna Snagov ” reprezinta o lucrare realizata în...

Analiza potențialului turistic din județul Satu-Mare

CUVÂNT ÎNAINTE În demersul oricărei analize, se urmărește studiul sistematic al fiecărui element în parte, ce presupune o examinare în amănunt a...

Coșereni

Introducere Lucrarea pe care o prezentăm ca teză de dizertație cuprinte rezultatele cercetărilor noastre de teren și a documentației noastre...

Structura populației din România - aplicații pentru regiunea de dezvoltare nord-vest

Introducere Scurtă prezentare a regiunii de dezvoltare nord-vest Regiune de dezvoltare nord-vest cuprinde judeţele Bihor, Bistriţa Năsăud, Cluj,...

Aspecte de planificare teritorială în Localitatea Cluj

1.Elemente fizico-geografice relevante PREZENTAREA ORAŞULUI CLUJ-NAPOCA Cluj Napoca este reşedinţa judeţului Cluj, precum şi capitala istorică a...

Drobeta Turnu Severin Organizare și Planificare

Așezare și limite Orașul Drobeta Turnu Severin, reședința județului Mehedinți, este așezat în partea vestică a Olteniei, fiind situat pe malul...

Dezvoltare rurală durabilă în Comuna Șoimi, Județul Bihor

PREAMBUL Spaţiul rural, cu toate componentele tangibile şi intangibile ce îl clădesc, reprezintă principala sursă de valori naturale a României,...

Ai nevoie de altceva?