Timișoara - studiu geodemografic

Licență
9.5/10 (2 voturi)
Domeniu: Geografie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 95 în total
Cuvinte : 29748
Mărime: 3.54MB (arhivat)
Publicat de: Simion Duma
Puncte necesare: 12
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Mirey Marra

Cuprins

 1. I. INTRODUCERE . 5
 2. I.1. Obiectivul lucrării .. .. 5
 3. I.2. Istoricul cercetărilor . 6
 4. II. AȘEZAREA GEOGRAFICĂ, INDIVIDUALITATEA ȘI LIMITELE
 5. REGIONALE. OICONIMUL TIMIȘOARA . 7
 6. II.1. Coordonate geografice și hipsometrice . 7
 7. II.2. Poziția față de alte arii geografice, așezări omenești, structuri economice ... 7
 8. II.3. Poziția în raport cu căile de telecomunicații . 8
 9. II.4. Oiconimul Timișoara - prezentare geografică . 10
 10. III. POTENȚIALUL CADRULUI NATURAL .. 13
 11. III.1. Caracteristicile geologice .. 13
 12. III.2. Relieful 15
 13. III.3. Condițiile climatice 17
 14. III.3.1. Circulația atmosferei 17
 15. III.3.2. Temperatura aerului . 17
 16. III.3.3. Precipitațiile atmosferice .. 20
 17. III.3.4. Vântul ... 22
 18. III.4. Resursele de apă .. . . 23
 19. III.4.1. Râurile .. 23
 20. III.4.2. Lacurile 25
 21. III.4.3. Apele subterane 25
 22. III.5. Vegetația ... .. 26
 23. III.6. Fauna .. 27
 24. III. 7. Solurile ... 29
 25. IV. CONDIȚIILE SOCIAL - ISTORICE ȘI ROLUL LOR CA PREMISE ALE
 26. DEZVOLTĂRII ECONOMICE, DEMOGRAFICE ȘI A HABITATULUI ... .. 31
 27. IV.1. Perioada premedievală .. 31
 28. IV.2. Perioada medievală ... . 32
 29. IV.3. Perioada modernă ... .. ... .. 35
 30. IV.4. Perioada interbelică ... 37
 31. IV.5. Perioada contemporană 37
 32. IV.6. Evoluția teritorială a orașului Timișoara 38
 33. IV.6.1. Personalitatea urbană a Timișoarei ... 41
 34. V. POPULAȚIA .. 45
 35. V.1. Evoluția numerică a populației .. 45
 36. V.1.1. Dinamica populației în cartierele Timișoarei .. ... ... 49
 37. V.2. Mișcarea naturală a populației .. 52
 38. V.2.1. Natalitatea .. .. 52
 39. V.2.2. Mortalitatea ... 55
 40. V.2.3. Bilanțul natural .. 56
 41. V.3. Mobilitatea teritorială a populației 59
 42. V.4. Bilanțul total al populației .. 62
 43. V.5. Repartiția teritorială ... 63
 44. V.5.1. Densitatea generală ... 63
 45. V.6. Structura populației 64
 46. V.6.1. Structura populației pe sexe. Indicele de masculinitate 64
 47. V.6.2. Structura populației pe grupe mari de vârstă . 65
 48. V.6.3. Structura populației pe sexe și grupe mici de vârstă . 67
 49. V.6.4. Structura națională a populației . 71
 50. V.6.5. Structura social-economică ... 78
 51. V.7. Prognoza demografică ... 81
 52. CONCLUZII 85
 53. BIBLIOGRAFIE . 87

Extras din licență

I. INTRODUCERE

I.1.Obiectivul cercetării

Am ales să realizez acest studiu pentru municipiul Timișoara, deoarece majoritatea vacanțelor le-am petrecut acolo alături de rude și prieteni, de care mă leagă multe amintiri. Dar, lăsând la o parte sentimentalismul, cunoașterea realităților trecute și prezente, privitoare la un spațiu de locuire umană, constituie o cerință cu importante implicații științifice și civice. Timișoara reprezintă o unitate teritorial-administrativă situată într-o regiune geopolitică de majoră însemnătate și cu multiple interferențe economice și spirituale.

Obiectivul principal al lucrării este cel științific de abordare și cunoaștere mai profundă a acestui spațiu, de reliefare a unor aspecte geografice. Documentarea din sursele bibliografice existente, analiza și interpretarea hărților topografice (1:25000, 1:50000), prelucrarea datelor statistice, analiza și coordonarea informațiilor obținute prin diferite metode, temeinic fundamentate documentar, au rolul de a crea o imagine de ansamblu a unei societăți timișorene dinamice, receptive la modernizare și progres.

Astfel, abordând o multitudine de situații demografice, politice, socio-umane în contextul propriu sau intercondiționarea lor, am încercat să evidențiez societatea timișoreană de-a lungul timpului, cu particularitățile sale, și cu elementele care o integrează, firesc, în civilizația românească și în aria interculturală central-sud-est europeană. De aceea, într-o succesiune logică am prezentat istoricul orașului Timișoara, evoluția localității și populației, cu impactul factorului politic în diferite etape asupra calității vieții și structurilor sociale, cu discontinuitățile generate de regimurile politice succedate de-a lungul timpului.

Raportarea comparativă, statistică , la etapele diferite ale istoriei sale, prezintă un anumit grad de relativitate. Dincolo de acest aspect, a existat în spațiul geografic respectiv o comunitate umană, multietnică și multiculturală, care s-a caracterizat, în timp, prin particularități demografice, sociale și economice specifice, care au contribuit, dincolo de disparitățile statistice, la conturarea adevăratului model al societății timișorene.

I.2. Istoricul cercetărilor

Realizarea studiului demografic asupra municipiului Timișoara presupune o foarte bună cunoaștere, în primul rând, a lucrărilor de specialitate, care abordează această temă, ca și consultarea unor studii realizate de specialiști din domenii conexe (istorie, sociologie, demografie, economie, statistică, etc.).

1. Studii care abordează la un nivel aprofundat orașul Timișoara: V.Mihăilescu (1966), P. Coteț (1967), cu o hartă geomorfologică a regiunii; Gh. Măhăra (1973); V. Tufescu, Zona de subsidență de la Timișoara (1956); T. Moraru, cu unele considerații geomorfologice (1945); Hațieganu A. (1946), a cărui studiu se referă la lucrările efectuate pe râul Bega; GH. Ianoși. I. Pușcă (1998), lucrare ce abordează solurile; I. Munteanu, R. Munteanu (1998, 2002) realizează o serie de lucrări cu caracter complex, istorico-geografic, geografia populației.

2. Studii cu caracter general care abordează această temă lapidar, tangențial: Șt. Manciulea, Câmpia Tisei, 1938, el realizează o lucrare monografică (limite, relief, regiuni naturale, climă, ape, soluri și vegetație, economie); R. Ficheux (1928, 1933, 1937); iar pentru geografia populației și așezărilor se remarcă lucrările lui Șt. Manciulea (1931), D. Tudor Orașe, târguri, și sate în Dacia Romană (1968), M. Bizerea, Populația Banatului, (1975), teză de doctorat; L. Someșan (1938, 1939) și V. Tufescu (1942-1943) studii realizate pentru întregul Banat; Gr. Posea, Câmpia de Vest a României, (1997); colecția județele patriei Timiș (1979), la acestea se mai adaogă dicționarul geografic al lui G. I. Lahovari, Marele Dicționar Geografic al României, (1898-1902); V. Cucu (1981, 1995, 1996), ce realizează o serie de studii de geografie umană și economică; I. Ujvari, (1972), Geografia României (vol. I, 1983, vol.II, 1984, vol. IV, 1992).

3. Studii din domenii științifice conexe: printre lucrările cu caracter istoric se remarcă, cele ale lui L. Macridin, (1979); J. N. Preyer, (1995), Monografia orașului liber crăiesc Timișoara, D. Mihalea, (1992); A. Bejan, (1995); D. Benea, (1999); N. Ilieșu, (2003), I. Hațegan, (2003); din domeniul statisticii economice și demografice se evidențiază, recensămintele populației din 1930, 1956, 1966, 1977, 1992, 2002, elaborate de către I. N. S., precum și anuarele statistice, care mi-au fost puse la dispoziție de Direcția Județeană de Statistică - Timișoara.

Bibliografie

1. Ardelean, V., Zăvoianu, I., (1976) - Județul Timiș, Colecția județele patriei, Edit. Acad., București

2. Atanasiu, I., (1961) - Cutremurele din România, Edit. Acad., București

3. Bejan, A., (1995) - Banatul în secolele IV-XII, Edit. de Vest, Timișoara

4. Benea, D., (1999) - Dacia sud-vestică în sec. III-IV, Edit.de vest, Timișoara

5. Bizerea, M., (1962) - Precizarea geografică a numelui orașului Timișoara, Revista Natura, seria Geografie -Geologie, Nr.1

6. Bizerea, M., Meșter, E., Grigore, Șt., (1970) - Considerații asupra numelui și cadrului fizico-geografic al orașului Timișoara, în „Studii de geografie a Banatului”, Timișoara

7. Brânduș, C., Grozavu, A., Efros, V., Chiriță, V., (1998) - Dicționar de termeni fizico-geografici, Edit. Fundației Chemarea Iași

8. Conea, I., (1966) - Toponimia și cercetarea toponimică în cadrul acesteia, „Îndrumător de cercetări geografice, cercetări economico-geografice”, București

9. Cucu, V., (1970) - Orașele României, Edit. Șt., București

10. Cucu, V., (1981) - Geografia populației și așezărilor omenești, Edit. Did. și Ped., București

11. Cucu, V., (1995) - România. Geografie umană, Edit. Glasul Bucovinei, Iași

12. Dragu, Gh., (1973) - Toponimie geografică, București

13. Erdeli, G., și colab.,(1999) - Dicționar de Geografie umană, Edit. Corint, București

14. Francesco Griselini, (1984) - Încercare de istorie politică și naturală a banatului timișoarei, traducere și note de Costin Feneșan, Timișoara

15. Harabagiu, C., Teodorescu, N.,

(1999-2000) - Contribuții la studiul scurgerii de aluviuni în suspensie în bazinul superior și mijlociu al râului Bega, Analele Universității de Vest din Timișoara, seria Geografie, Vol. 9-10

16. Hațegan, I., (2003) - Habitat și populație în Banat

(secolele XI-XX), Edit. Mirton, Timișoara

17. Ianoș, I. Pușcă, I. Goian, M., (1997) - Solurile Banatului. Condiții naturale și fertilitate, Edit. Mirton, Timișoara

18. Ianoș, I., Vlăsceanu, Ghe., (1999) - Orașele României, Edit. Șt. și Enc., București

19. Ielenicz, M. și colab., (2004) - Dicționar de geografie fizică, Edit. Corint, București

20. Ilieșu, N., (2003) - Timișoara - Monografie Istorică, Edit. Planetarium, Timișoara

...

Preview document

Timișoara - studiu geodemografic - Pagina 1
Timișoara - studiu geodemografic - Pagina 2
Timișoara - studiu geodemografic - Pagina 3
Timișoara - studiu geodemografic - Pagina 4
Timișoara - studiu geodemografic - Pagina 5
Timișoara - studiu geodemografic - Pagina 6
Timișoara - studiu geodemografic - Pagina 7
Timișoara - studiu geodemografic - Pagina 8
Timișoara - studiu geodemografic - Pagina 9
Timișoara - studiu geodemografic - Pagina 10
Timișoara - studiu geodemografic - Pagina 11
Timișoara - studiu geodemografic - Pagina 12
Timișoara - studiu geodemografic - Pagina 13
Timișoara - studiu geodemografic - Pagina 14
Timișoara - studiu geodemografic - Pagina 15
Timișoara - studiu geodemografic - Pagina 16
Timișoara - studiu geodemografic - Pagina 17
Timișoara - studiu geodemografic - Pagina 18
Timișoara - studiu geodemografic - Pagina 19
Timișoara - studiu geodemografic - Pagina 20
Timișoara - studiu geodemografic - Pagina 21
Timișoara - studiu geodemografic - Pagina 22
Timișoara - studiu geodemografic - Pagina 23
Timișoara - studiu geodemografic - Pagina 24
Timișoara - studiu geodemografic - Pagina 25
Timișoara - studiu geodemografic - Pagina 26
Timișoara - studiu geodemografic - Pagina 27
Timișoara - studiu geodemografic - Pagina 28
Timișoara - studiu geodemografic - Pagina 29
Timișoara - studiu geodemografic - Pagina 30
Timișoara - studiu geodemografic - Pagina 31
Timișoara - studiu geodemografic - Pagina 32
Timișoara - studiu geodemografic - Pagina 33
Timișoara - studiu geodemografic - Pagina 34
Timișoara - studiu geodemografic - Pagina 35
Timișoara - studiu geodemografic - Pagina 36
Timișoara - studiu geodemografic - Pagina 37
Timișoara - studiu geodemografic - Pagina 38
Timișoara - studiu geodemografic - Pagina 39
Timișoara - studiu geodemografic - Pagina 40
Timișoara - studiu geodemografic - Pagina 41
Timișoara - studiu geodemografic - Pagina 42
Timișoara - studiu geodemografic - Pagina 43
Timișoara - studiu geodemografic - Pagina 44
Timișoara - studiu geodemografic - Pagina 45
Timișoara - studiu geodemografic - Pagina 46
Timișoara - studiu geodemografic - Pagina 47
Timișoara - studiu geodemografic - Pagina 48
Timișoara - studiu geodemografic - Pagina 49
Timișoara - studiu geodemografic - Pagina 50
Timișoara - studiu geodemografic - Pagina 51
Timișoara - studiu geodemografic - Pagina 52
Timișoara - studiu geodemografic - Pagina 53
Timișoara - studiu geodemografic - Pagina 54
Timișoara - studiu geodemografic - Pagina 55
Timișoara - studiu geodemografic - Pagina 56
Timișoara - studiu geodemografic - Pagina 57
Timișoara - studiu geodemografic - Pagina 58
Timișoara - studiu geodemografic - Pagina 59
Timișoara - studiu geodemografic - Pagina 60
Timișoara - studiu geodemografic - Pagina 61
Timișoara - studiu geodemografic - Pagina 62
Timișoara - studiu geodemografic - Pagina 63
Timișoara - studiu geodemografic - Pagina 64
Timișoara - studiu geodemografic - Pagina 65
Timișoara - studiu geodemografic - Pagina 66
Timișoara - studiu geodemografic - Pagina 67
Timișoara - studiu geodemografic - Pagina 68
Timișoara - studiu geodemografic - Pagina 69
Timișoara - studiu geodemografic - Pagina 70
Timișoara - studiu geodemografic - Pagina 71
Timișoara - studiu geodemografic - Pagina 72
Timișoara - studiu geodemografic - Pagina 73
Timișoara - studiu geodemografic - Pagina 74
Timișoara - studiu geodemografic - Pagina 75
Timișoara - studiu geodemografic - Pagina 76
Timișoara - studiu geodemografic - Pagina 77
Timișoara - studiu geodemografic - Pagina 78
Timișoara - studiu geodemografic - Pagina 79
Timișoara - studiu geodemografic - Pagina 80
Timișoara - studiu geodemografic - Pagina 81
Timișoara - studiu geodemografic - Pagina 82
Timișoara - studiu geodemografic - Pagina 83
Timișoara - studiu geodemografic - Pagina 84
Timișoara - studiu geodemografic - Pagina 85
Timișoara - studiu geodemografic - Pagina 86
Timișoara - studiu geodemografic - Pagina 87
Timișoara - studiu geodemografic - Pagina 88
Timișoara - studiu geodemografic - Pagina 89
Timișoara - studiu geodemografic - Pagina 90
Timișoara - studiu geodemografic - Pagina 91
Timișoara - studiu geodemografic - Pagina 92
Timișoara - studiu geodemografic - Pagina 93
Timișoara - studiu geodemografic - Pagina 94
Timișoara - studiu geodemografic - Pagina 95

Conținut arhivă zip

 • Timisoara - studiu geodemografic.doc

Alții au mai descărcat și

Studiu Geografic al Municipiului Brașov

INTRODUCERE ISTORICUL CERCETĂRILOR GEOGRAFICE Braşovul, a devenit un oraş renumit din punct de vedere cultural şi al învăţământului foarte...

Studiu geografic al municipiului Câmpulung Mușcel

INTRODUCERE “Studiul oraşelor constituie, în present, una din principalele preocupări ale geografiilor şi specialiştilor din cele mai variate...

Aspecte de geografie umană în municipiul Botoșani

Introducere Dezvoltarea societății actuale se caracterizează printr-o creștere accelerată a urbanizării, fenomen care marchează o multitudine de...

Studiu geografic al orașului Buftea

INTRODUCERE Prin intermediul lucrării de față am avut în vedere efectuarea unei monografii a orașului Buftea. Termenul de ,,monografie”...

Zonele funcționale ale municipiului Râmnicu Vâlcea

Prefață Lucrarea intitulată “Conturarea și evoluția zonelor funcționale ale orașului Râmnicu Vâlcea” se constituie prin structura și unitățile...

Interfața urban rural în contextul dezvoltării zonei metropolitane Timișoara

1. Aşezarea şi componenţa zonei metropolitane. Criterii de delimitare existente şi propuse. Oraşul este un sistem teritorial deschis, a cărui...

Analiza sistemului teritorial al orașului Buzău

Sistemul teritorial – concept Realitatea teritoriala este tot mai complexa si se afla intr-un permanent proces de restructurare spatiala, dar si...

Deșertul Kalahari - Caracteristici morfoclimatice

I. Așezarea geografică și implicațiile acesteia în caracteristicile climatice. În inima Africii australe, sub Tropicul Capricornului, de la...

Ai nevoie de altceva?