Valorificarea bazelor de date la nivel raional din Republica Moldova

Licență
8/10 (1 vot)
Domeniu: Geografie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 65 în total
Cuvinte : 21214
Mărime: 6.57MB (arhivat)
Publicat de: Ilarion Enache
Puncte necesare: 10
Universitatea Alexandru Ioan Cuza, Iaşi Facultatea de Geografie şi Geologie Departament Geografie Specializarea Geografia Turismului

Cuprins

 1. Introducere.
 2. Capitolul I – Cadrul conceptual
 3. 1.1 Definiţii şi concepte.
 4. 1.2 Metodologie.
 5. Capitolul II – Descrierea furnizorilor oficiali de date statistice
 6. 2.1 Consideraţii istorice privind colectarea datelor statistice în Republica Moldova.
 7. 2.2 Surse interne de furnizare a datelor statistice.
 8. 2.2.1 Biroul Național de Statistică (BNS) .
 9. 2.2.2 Agentia Națională de Ocupare a Forței de Muncă (ANOFM).
 10. 2.3 Surse externe de furnizare a datelor statistice.
 11. 2.4 Fonduri de hartă.
 12. Capitolul III – Prelucrarea bazelor de date statistice oferite de BNS
 13. 3.1 Etapele crearii noilor baze de date la nivel comunal.
 14. Capitolul IV - Dizolvarea limitelor comunale
 15. 4.1 Istoria împărţirii administrative a Republicii Moldova
 16. 4.2 Principiul dizolvării limitelor comunale
 17. Capitolul V- Procesul de creare a hărţilor
 18. 5.1 Utilizarea bazelor de date în crearea hărţilor
 19. 5.2 Utilizarea unui Sistem de Informatie Geografic în crearea hărţilor
 20. 5.3 Rolul indicatorilor şi variabilelor în studiul efectuat
 21. 5.4 Concluzie.
 22. Bibliografie.

Extras din licență

Introducere

Deoarece secolul al XXI-lea se caracterizează printr-un apogeu în ceea ce priveşte cuantificarea societăţii în care trăim, este important de a înţelege rostul şi scopul bazelor de date statistice care descriu spaţiul în şiruri de cifre. Pornind de la simple recensăminte ale populaţiei încă din secolul al XVIII-lea, Republica Moldova în prezent poate fi analizată din punctul de vedere a unei serii de indicatori din 20 de domenii şi 63 de subdomenii statistice, oferiţi doar de Biroul Naţional de Statistică al republicii. Diversificarea şi detalierea lor continuă, răspunde necesităţii unei societăţi moderne care nu mai este evaluată din punct de vedere subiectiv, ci doar obiectiv şi cantitativ atât la nivel naţional cât şi internaţional.

Dat fiind faptul că importanţa datelor statistice creşte odată cu timpul, este necesar de a le valorifica şi a le folosi ca un instrument de educare a populaţiei reliefând diferitele aspecte ale vieţii economice, sociale şi culturale ale Republicii Moldova punând accentul mai ales pe dezvăluirea problemelor ce persistă în respectivele domenii, gravitatea lor şi viitoarele perspective.

Pertinenţa, importanţa şi originalitatea acestui studiu rezidă în faptul că este util de a cunoaşte aspectele socio-demografice şi culturale începând cu cele mai mici unităţi administrative ale Republicii Moldova, în cazul respectiv fiind comunele, care reprezintă nişte celule ale spaţiului moldav şi care determină mai apoi caracteristicile principale la nivel naţional. Dat fiind faptul că datele oferite de Biroul Naţional de Statistică, principalul furnizor de date statistice pentru Republica Moldova atât la nivel intern cât şi extern, în ceea ce priveşte nivelul comunal sunt prezentate într-un număr infim de indicatori (doar trei), aceştia din urmă au fost folosiţi pentru a contura specificul raional din punct de vedere statistic şi de a înţelege rolul lor în agregarea datelor statistice la un nivel superior, cum ar fi cel raional şi naţional. Accentul lucrării este însă pus pe bazele de date la nivel raional care permite a individualiza fiecare raion, a înţelege şi depista microprocesele de la această scară şi efectele lor în plan naţional. Disecarea problemelor ce privesc fiecare unitate-administrativă centrală, capătă o relevanţă mult mai mare decât în peransamblul republicii deoarece succesul unei politici de revitalizare economică sau geodemografică constă în cunoaşterea aspectelor particulare şi detaliate ale celulelor spaţiale. Însă, pentru a atinge scopul propus în lucrarea respectivă, de a valorifica bazele de date la nivel raional din Republica Moldova, a fost necesar de parcurs o serie de etape care să permită obţinerea rezultatului reprezentat sub forma unor hărţi tematice.

O succesiune coerentă referitoare la teorie şi practică a fost structurată în mai multe capitole. În capitolul I se realizează o incursiune în tema lucrării prin abordarea mai multor definiţii şi termeni ce ţin de datele statistice, spaţiale, metadate şi alte concepte logic relaţionate şi necesare de a înţelege importanţa şi rolul acestora. Capitolul II aduce informaţii exacte în ceea ce priveşte situaţia Republicii Moldova din punct de vedere statistic prin descrierea tuturor furnizorilor de date statistice, atât naţionali cât şi internaţionali, cu rol determinant în poziţionarea republicii pe arena internaţională din simplul considerent că varietatea şi numărul indicatorilor, indică nivelul de dezvoltare al unei ţări. Miezul lucrării este concentrat în capitolele III şi IV unde printr-o serie elaborioasă de etape sunt descrise măsurile practice de prelucrare a datelor statistice care sunt necesare ulterior agregării limitelor comunale şi a dizolvării lor pentru a obţine limitele raionale care, vor reprezenta platforma produsului final şi anume hărţile. Tot aici, în ambele capitole, se cristalizează o serie de probleme ce ţin atât de datele statistice, referitor la absenţa datelor pentru unele unităţi spaţiale (în special Transnistria), cât şi de noul fond de hartă obţinut ce evidenţiază carenţe la nivel spaţial succedate din problema anterioara. Fiind vorba de nişte lacune prea mari, ce ţin de instituţia furnizoare de date statistice, nu au putut fi oferite soluţii concrete care să rezolve aceste probleme. Capitolul V reprezintă rezultatul muncii realizate în toate celelalte capitole prin ilustrarea unei serii de indicatori pertinenţi şi importanţi referitori la situaţia socio-economică a Republicii Moldova ce o caracterizează în special pentru perioada anilor 2008-2009.

Aşadar, lucrarea respectivă este axată în principal pe un suport teoretic şi un altul practic care materializează prima parte şi aduce exemple concrete în ceea ce priveşte posibilităţile de valorificare a unor baze de date statistice care aparent sunt inaccesibile de înţeles pentru publicul larg fără o pregătire de specialitate. Simplificarea informaţiei numerice şi reprezentarea ei sub formă cartografică îndeplineşte condiţia esenţială a acestei lucrări şi denotă importanţa acestora în educarea societăţii privitor la problemele acesteia ce sunt ascunse printr-o serie finită de cifre greu de analizat şi înţeles.

Bibliografie

Shahab Fazal, GIS Basics, Department of Geography , Alygarh Muslim University, Published by New Age International, 2008, Glossary

Karen K. Kemp, Enciclopedia of geographic information science, The Kohala Center, Waimea, Hawaii, 2008, pag. 67

DeMers N., Michael GIS for dummies, Associate Professor of Geography, New Mexico State University, Wiley Publishing Inc., 2009

T. Sutton, O. Dassay, M. Sutton, A Gentle Introduction a GIS, Province of the Eastern Cape, 2009

Francis Harvey, A Primer of GIS : Fundamental Geographic and Cartographic Concepts, New York London, 2008, pag. 127

Ioniță Angela, Introducere în GIS: note de curs, Editura ICI, 200, pag. 17

George Dimitriu, Sisteme Informatice Geografice, Cluj-Napoca, Editura Albastră, 2007

Legea privind organizarea administrativ-teritorială a Republicii Moldova, Chişinău, 1999

Ciubotaru, E., Gnatiuc, L., Popovici L.,Cronica vieţii politico-administrative, social-economice şi cultural a Republicii Moldova, Editura BNMR, 2007

Baican, V., Cartografie, Universitatea Alexandru Ioan Cuza Iaşi, Facultatea de Geografie şi Geologie, Departamentul Geografie, Editura Universităţii Alexandru Ioan Cuza Iaşi,

Florea, I., Parpucea, I., Buiga, I., Statistica descriptivă, Teorie şi Aplicaţii, AISTEDA, Alba Iulia, 1998

Jaba, E., Statistica descriptivă, note de curs, Editura Universităţii Alexandru Ioan Cuza Iaşi, 2004

Goodall, B., Dictionary of Geography, Penguin Book Ldt, London, 1987

Sanders, L., L'analyse statistique des données en géographie, Reclus, Montpellier, 1989

Patraş, M., Probleme actuale ale economiei Republicii Moldova. Posibile căi de soluţionare, Marketing şi Management, Bucureşti, 2005, pag. 304-309

Turcova, E., Rezervele economico-organizaţionale de valorificare a activităţii întreprinderilor în comerţul Republicii Moldova, Ministerul Învăţământului din Republica Moldova, Academia de Studii Economice

Centrul de Investigaţii Strategice şi Reforme (CISR), Şomajul în Moldova, Sondaj sociologic, Rezultatea ale cercetării, Chişinău, 2009

Legi

Site-uri consultate

http://www.insse.ro/cms/rw/pages/index.ro.do pagina web oficiala a Institutului Naţional de Statistică din România

http://www.statistica.md/index.php?l=ro site-tul official al Biroului Naţional de Statistică din Republica Moldova

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/nuts_nomenclature/introduction site-ul oficial al Eurostat-ului unde sunt prezentate şi explicate diviziunile de nivel

http://www.statistica.md/public/files/Aplicatii/Harta_miscarea_naturala/ro/vitalstats.html link-ul unde poate fi accesată harta animată de pe site-ul BNS

http://www.geoportal.md/ site-ul oficial al Fondul național de date geospațiale al Republicii Moldova

http://www.gadm.org/ site-ul oficial al GADM

http://anofm.md/ pagina web oficiala a Agenţiei Naţionale de Ocupare a Forţei de Muncă

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/statistics/search_database Eurostat (baze de date referitoare la republica Moldova)

http://stats.uis.unesco.org/unesco/ReportFolders/ReportFolders.aspx. UNESCO

http://w3.unece.org/pxweb/Dialog/ UNECE

http://www.oecd.org/document/0,3746,en_2649_201185_46462759_1_1_1_1,00.html OECD

http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat/rosstatsite/main/population/demography/# Росстат

http://www.ukrstat.gov.ua/ Comitetului de Stat al Statisticii din Ucraina

Preview document

Valorificarea bazelor de date la nivel raional din Republica Moldova - Pagina 1
Valorificarea bazelor de date la nivel raional din Republica Moldova - Pagina 2
Valorificarea bazelor de date la nivel raional din Republica Moldova - Pagina 3
Valorificarea bazelor de date la nivel raional din Republica Moldova - Pagina 4
Valorificarea bazelor de date la nivel raional din Republica Moldova - Pagina 5
Valorificarea bazelor de date la nivel raional din Republica Moldova - Pagina 6
Valorificarea bazelor de date la nivel raional din Republica Moldova - Pagina 7
Valorificarea bazelor de date la nivel raional din Republica Moldova - Pagina 8
Valorificarea bazelor de date la nivel raional din Republica Moldova - Pagina 9
Valorificarea bazelor de date la nivel raional din Republica Moldova - Pagina 10
Valorificarea bazelor de date la nivel raional din Republica Moldova - Pagina 11
Valorificarea bazelor de date la nivel raional din Republica Moldova - Pagina 12
Valorificarea bazelor de date la nivel raional din Republica Moldova - Pagina 13
Valorificarea bazelor de date la nivel raional din Republica Moldova - Pagina 14
Valorificarea bazelor de date la nivel raional din Republica Moldova - Pagina 15
Valorificarea bazelor de date la nivel raional din Republica Moldova - Pagina 16
Valorificarea bazelor de date la nivel raional din Republica Moldova - Pagina 17
Valorificarea bazelor de date la nivel raional din Republica Moldova - Pagina 18
Valorificarea bazelor de date la nivel raional din Republica Moldova - Pagina 19
Valorificarea bazelor de date la nivel raional din Republica Moldova - Pagina 20
Valorificarea bazelor de date la nivel raional din Republica Moldova - Pagina 21
Valorificarea bazelor de date la nivel raional din Republica Moldova - Pagina 22
Valorificarea bazelor de date la nivel raional din Republica Moldova - Pagina 23
Valorificarea bazelor de date la nivel raional din Republica Moldova - Pagina 24
Valorificarea bazelor de date la nivel raional din Republica Moldova - Pagina 25
Valorificarea bazelor de date la nivel raional din Republica Moldova - Pagina 26
Valorificarea bazelor de date la nivel raional din Republica Moldova - Pagina 27
Valorificarea bazelor de date la nivel raional din Republica Moldova - Pagina 28
Valorificarea bazelor de date la nivel raional din Republica Moldova - Pagina 29
Valorificarea bazelor de date la nivel raional din Republica Moldova - Pagina 30
Valorificarea bazelor de date la nivel raional din Republica Moldova - Pagina 31
Valorificarea bazelor de date la nivel raional din Republica Moldova - Pagina 32
Valorificarea bazelor de date la nivel raional din Republica Moldova - Pagina 33
Valorificarea bazelor de date la nivel raional din Republica Moldova - Pagina 34
Valorificarea bazelor de date la nivel raional din Republica Moldova - Pagina 35
Valorificarea bazelor de date la nivel raional din Republica Moldova - Pagina 36
Valorificarea bazelor de date la nivel raional din Republica Moldova - Pagina 37
Valorificarea bazelor de date la nivel raional din Republica Moldova - Pagina 38
Valorificarea bazelor de date la nivel raional din Republica Moldova - Pagina 39
Valorificarea bazelor de date la nivel raional din Republica Moldova - Pagina 40
Valorificarea bazelor de date la nivel raional din Republica Moldova - Pagina 41
Valorificarea bazelor de date la nivel raional din Republica Moldova - Pagina 42
Valorificarea bazelor de date la nivel raional din Republica Moldova - Pagina 43
Valorificarea bazelor de date la nivel raional din Republica Moldova - Pagina 44
Valorificarea bazelor de date la nivel raional din Republica Moldova - Pagina 45
Valorificarea bazelor de date la nivel raional din Republica Moldova - Pagina 46
Valorificarea bazelor de date la nivel raional din Republica Moldova - Pagina 47
Valorificarea bazelor de date la nivel raional din Republica Moldova - Pagina 48
Valorificarea bazelor de date la nivel raional din Republica Moldova - Pagina 49
Valorificarea bazelor de date la nivel raional din Republica Moldova - Pagina 50
Valorificarea bazelor de date la nivel raional din Republica Moldova - Pagina 51
Valorificarea bazelor de date la nivel raional din Republica Moldova - Pagina 52
Valorificarea bazelor de date la nivel raional din Republica Moldova - Pagina 53
Valorificarea bazelor de date la nivel raional din Republica Moldova - Pagina 54
Valorificarea bazelor de date la nivel raional din Republica Moldova - Pagina 55
Valorificarea bazelor de date la nivel raional din Republica Moldova - Pagina 56
Valorificarea bazelor de date la nivel raional din Republica Moldova - Pagina 57
Valorificarea bazelor de date la nivel raional din Republica Moldova - Pagina 58
Valorificarea bazelor de date la nivel raional din Republica Moldova - Pagina 59
Valorificarea bazelor de date la nivel raional din Republica Moldova - Pagina 60
Valorificarea bazelor de date la nivel raional din Republica Moldova - Pagina 61
Valorificarea bazelor de date la nivel raional din Republica Moldova - Pagina 62
Valorificarea bazelor de date la nivel raional din Republica Moldova - Pagina 63
Valorificarea bazelor de date la nivel raional din Republica Moldova - Pagina 64
Valorificarea bazelor de date la nivel raional din Republica Moldova - Pagina 65

Conținut arhivă zip

 • Valorificarea bazelor de date la nivel raional din republica moldova.doc

Te-ar putea interesa și

Planificarea Eficientă - Baza Dezvoltării Organizației

INTRODUCERE Actualitatea tezei de rezidă în faptul că pentru întreprinderile autohtone este important, atât de a organiza eficient procesul de...

Reintegrarea Socială a Persoanelor Eliberate din Detenție

INTRODUCERE Socializarea persoanelor eliberate din detenţie sau asistenţa post-penală vizează sensul valoric al societăţii. Scopul oricărei...

Ai nevoie de altceva?