Valorificarea turistică a geomorfositurilor din județul Neamț

Licență
10/10 (1 vot)
Domeniu: Geografie
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 57 în total
Cuvinte : 16558
Mărime: 2.42MB (arhivat)
Publicat de: Proiecte G.
Puncte necesare: 15
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Conf. Dr. Dumitriu Dan
Facultatea de Geografie si Geologie
Universitatea "Alexandru Ioan Cuza", Iasi
Specializare: Geografia Turismului

Cuprins

 1. CUPRINS 3
 2. 1. CONSIDERAȚII GENERALE 4
 3. 1.1. INTRODUCERE 4
 4. 1.2. POZIȚIA GEOGRAFICĂ A ZONEI STUDIATE 6
 5. 1.3. STADIUL CUNOAȘTERII ZONEI 7
 6. 2. CONDIȚII NATURALE 8
 7. 2.1. ALCĂTUIREA ȘI STRUCTURA GEOLOGICĂ 8
 8. 2.2. RELIEFUL 8
 9. 2.3. CLIMA 10
 10. 2.4. HIDROLOGIA 11
 11. 2.5. VEGETAȚIA ȘI MODUL DE UTILIZARE AL TERENURILOR 14
 12. 3. POTENȚIALUL TURISTIC NATURAL AL JUDEȚULUI NEAMȚ 16
 13. 3.1. POTENȚIALUL TURISTIC AL RELIEFULUI 16
 14. 3.2. POTENȚIALUL CLIMATO-TURISTIC 20
 15. 3.3. POTENȚIALUL TURISTIC AL APELOR 20
 16. 3.4. POTENȚIALUL BALNEAR 21
 17. 3.5. STAȚIUNI TURISTICE 23
 18. 3.6. POTENȚIALUL TURISTIC AL COMPONENTELOR ÎNVELIȘULUI BIOGEOGRAFIC 23
 19. 4. GEOMORFOSITURILE DIN JUDEȚUL NEAMȚ 25
 20. 4.1. IDENTIFICAREA ȘI CLASIFICAREA GEOMORFOSITURILOR 27
 21. 4.2. EVALUAREA ȘI IERARHIZAREA GEOMORFOSITURILOR 33
 22. 5. VALORIFICAREA TURISTICĂ A GEOMORFOSITURILOR 45
 23. 6. ANALIZA S.W.O.T. A JUDEȚULUI NEAMȚ 52
 24. 7. CONCLUZII 53
 25. 8. BIBLIOGRAFIE 54
 26. ANEXE 55
 27. LISTA FIGURILOR 56
 28. LISTA TABELELOR 57

Extras din licență

Lucrarea de față și-a propus studierea formelor de relief din județul Neamț și valorificarea lor turistică, într-o nouă abordare și anume cea a geomorfositurilor. Prin această abordare sunt identificate şi evaluate formele de relief cu un aspect deosebit, care singure sau alături de alte elemente bioecologice şi culturale alcătuiesc obiecte ale patrimoniului natural. Studiul a avut ca un prim scop identificarea geomorfositurilor, din judetul Neamț iar pentru realizarea lui a fost folosită pe langă bibliografia existentă, studiul efectuat pe teren, o bună cunoaştere a regiunii, a căilor de acces de aici. Totodată s-a recurs la colaborarea cu geografii obişnuiţi care trăiesc în arealul studiat - profesorii de geografie pentru o bună informare asupra regiunii cercetate. Plecând de la aceste realităţi s-a încercat realizarea unei valorificări turistice eficiente a tuturor geomorfositurilor identificate. Ca finalitate, studiul trebuie să vină în sprijinul comunităţilor locale cu idei, cu modele de valorificare turistică, cu o analiză pertinentă care să ajute dezvoltarea turismului ca activitate economică importantă a regiunii sau dacă nu, măcar să fie privit ca un semnal de alarmă pentru comunităţile locale în scopul exploatării naturii pentru creşterea nivelului de trai.

Teza de licență, Valorificarea turistică a geomorfositurilor din județul Neamț este organizată în șapte capitole care vorbește despre geomorfositurile ce se regăsesc în județul Neamț, astfel încât primul capitol al tezei, Considerații Generale, aduce în discuție următoarele aspecte ce fac referire la cine a mai scris pe tema această, ce a mai scris legat de această temă și când s-a mai scris despre subiectul acesta, la care se adaugă poziția zonei studiate și câteva aspecte legate de ce sunt geomorfositurile. Al doilea capitol al tezei, Condiții Naturale, ne vorbește despre cadrul natural în care se află situat județul Neamț, făcând referire la aspecte legate de geologia, relief, climă, hidrografia, biodiversitatea și solurile acestuia. În cel de al treilea capitol, Potențialul turistic al județului Neamț, se aduce în discuție potențialul pe care îl posedă acest județ. Capitolul patru, Geomorfositurile din județul Neamț, are ca scop identificarea, clasificarea și evaluarea geomorfositurilor din cadrul județului. În capitolul cinci, Valorificarea turistică a geomorfositurilor se vorbește despre infrastructura de turism pe care o posedă județul Neamț. Penultimul capitol, capitolul șase, Analiza S.W.O.T. a județului Neamț, clarifică care sunt punctele tari și punctele slabe ale acestor geomorfosituri. Ultimul capitol, capitolul șapte, intitulat Concluzii, ne relatează pe scurt ce ar trebuii făcut cu privire la valorificarea în mod corect a potențialului acestor geomorfosituri.

Geomorfositurile sunt forme de relief sau procese geomorfologice care au căpătat în timp valoare estetică, ştiinţifică, culturală, istorică sau economică, datorită percepţiei umane. Pornind de la aceasta definiţie, în lucrarea de faţă ne propunem să inventariem şi să evaluăm geomorfositurile din județul Neamț. Acestea au ca finalitate propunerea unor măsuri privind protecţia superioară şi apoi promovarea turistică. Prezenţa a numeroase geomorfosituri în județul Neamț este impusă de existenţa calcarelor şi conglomeratelor, dar şi de succesiunea în timp a diferitelor sisteme de modelare (glaciar, periglaciar, fluviatil), toate acestea conducând la geomorfosituri specifice. A fost ales spre studiu acest areal datorită prezenţei unei game variate de geomorfosituri dar şi valorificării turistice foarte intense (un număr mare de turişti).

Valoarea geomorfologică va fi cuantificată făcându-se uz de următoarele criterii: geneză (numărul de factori implicaţi), dinamică, complexitate (dată de numărul elementelor geomorfologice de interes), mărime (raportată la o anumită arie), stadiul actual al conservării, raritate (într-un un anumit areal) şi structură. În calculul valorii estetice se vor urmări: fizionomia formelor, cromatica, etalarea (posibilităţile de observare a formei) şi diferenţa de nivel sau amploarea cavernamentului (criteriu cu folosire diferenţiată pentru formele de suprafaţă sau endocarstice). Criteriile aplicate pentru valoarea ecologică se referă la relevanţa florei şi faunei arealului, precum şi la stadiul actual de protejare. Valorile sunt între 0 şi 1.

Valoarea culturală vizează importanţa istorică (relevanţa vestigiilor), arheologică (vechimea siturilor), religioasă (prezenţa unor lăcaşe de cult), artistică (numărul reprezentărilor în literatură, pictură, grafică, fotografie), arhitecturală, precum şi asocierea cu anumite simboluri, sau cu anumite evenimente culturale. Valoarea ştiinţifică va fi cuantificată în funcţie de relevanţa ştiinţifică (numărul sau importanţa citărilor în bibliografie), calitatea de resursă ştiinţifică (estimarea potenţialului de relevare), de resursă formativă (adresabilitate pentru diferite grupuri ţintă), de model (expresivitatea acestuia), reprezentativitate (pe diferite niveluri) şi valoarea paleontologică (abundanţa şi stadiul de conservare al diferitelor vestigii paleontologice). În cuantificarea valorii ştiinţifice, importantă, după opinia noastră, este separarea criteriilor care se referă strict la această valoare, evitând suprapunerile peste criteriile geomorfologice deja analizate. Pentru estimarea valorii economice, au fost folosiţi anumiţi indicatori ai potenţialului şi exploatării turistice: numărul de activităţi specifice turismului posibile, potenţialul turistic al geomorfositului pe diferite nivele, accesibilitatea (tipul de mijloc de transport şi distanţa), infrastructura de cazare, amenajările şi serviciile şi distanţa faţă de geomorfosit, distanţa faţă de centre moderne cu servicii complexe, condiţiile socio-economice ale regiunii (considerând mărimea centrelor urbane de pe o rază de 25 de kilometri), stadiul actual al exploatării turistice, nivelul promovării şi frecvenţa organizării de competiţii sportive.

1.2. Poziția geografică a zonei studiate

Judeţul Neamţ se află în nord-estul României şi se încadrează, din punct devedere geografic, între 46° 40' şi 47° 20' latitudine nordică şi 25° 43' şi 27° 15' longitudine estică. Ocupă o poziție care se suprapune, în parte, Carpaților Orientali, Subcarpaților Moldovenești și Podișul Moldovenesc, limitându-se: la nord, cu județul Suceava, la vest, cu județul Harghita, la sud, cu

Bibliografie

1. Donisă, I. (1987) - Bazele teoretice şi metodologice ale geografiei, Editura Universitatea Alexandru Ioan Cuza, Iași.

2. Muntele I., Iațu I. (2003) - Geografia turismului - Concepte, metode și forme de manifestare spațio-temporală, Editura Sedcom Libris, Iași.

3. Apăvăloae M. (2005) - Piatra-Neamţ - studiu monografic, Editura Cetatea Doamnei, Piatra Neamţ.

4. Bojoi, I., Ichim I. (1974) - Judeţul Neamţ, Editura Academiei României.

5. Ciobanu M., Grasu C., Ionescu V. (1972) - Monumentele naturii din județul Neamț.

6. Donisă I. (1968) - Geomorfologia Văii Bistriţei. Editura Academiei, Bucureşti.

7. Donisă I., Poghirc P. (1968) - Valea Bistriţei. Monografie. Editura Ştiinţifică, Bucureşti.

8. Davidescu Gabriel (2005) - Istorie şi viaţă spirituală în zona montană şi submontană a Neamţului.

9. Dragotescu M., Bîrlădeanu D., Bunchez Gh. (1971) - Monumente istorice din judeţul Neamţ, Editura Meridiane, Bucureşti.

10. Drăgotescu Marcel (1980) - Piatra Neamţ - Mic îndreptar turistic, Editura Sport - Turism, Bucureşti.

11. Lupaşcu Gheorghe (1996) - Depresiunea Subcarpatică Cracău-Bistriţa : studiu pedogeografic.

12. Murgulescu Liviu (2007) - Descoperă judeţul Neamţ, Editura George Tofan, Suceava

13. Nădrag Ion (1986) - Piatra Neamţ, Editura Sport - Turism, Bucureşti.

14. Oroşanu V., Drăgotescu M., Cucu C., Ioniţă I., Mîţă D. (1981) - Neamţ, monografie, Editura Sport - Turism, Bucureşti.

15. Scurtu Ioan, Minuţ Adolf (1978) - Valea Bistriţei, Editura Sport - Turism, Bucureşti

16. Tudose Dumitru (1974) - Muntii Bistritei. Studiu geomorfologic.

17. *** (1974) - Staţiuni balneare Româneşti, Bucureşti, Ministerul Turismului.

18. *** http://www.cjneamt.ro (consultat în perioada mai 2017)

19. *** https://www.primariapn.ro (consultat în perioada mai 2017)

20. *** http://www.primariaroman.ro (consultat în perioada mai 2017)

21. *** https://www.primariabicaz.ro (consultat în perioada februarie 2017)

22. *** http://www.cheilebicazului-hasmas.ro (consultat în perioada februarie - iunie 2017)

23. *** https://www.vanatoripark.ro (consultat în perioada decembrie 2016)

24. *** http://www.viziteazaneamt.ro (consultat în perioada decembrie 2016)

25. *** http://www.cuejdel.ro (consultat în perioada iunie 2017)

Preview document

Valorificarea turistică a geomorfositurilor din județul Neamț - Pagina 1
Valorificarea turistică a geomorfositurilor din județul Neamț - Pagina 2
Valorificarea turistică a geomorfositurilor din județul Neamț - Pagina 3
Valorificarea turistică a geomorfositurilor din județul Neamț - Pagina 4
Valorificarea turistică a geomorfositurilor din județul Neamț - Pagina 5
Valorificarea turistică a geomorfositurilor din județul Neamț - Pagina 6
Valorificarea turistică a geomorfositurilor din județul Neamț - Pagina 7
Valorificarea turistică a geomorfositurilor din județul Neamț - Pagina 8
Valorificarea turistică a geomorfositurilor din județul Neamț - Pagina 9
Valorificarea turistică a geomorfositurilor din județul Neamț - Pagina 10
Valorificarea turistică a geomorfositurilor din județul Neamț - Pagina 11
Valorificarea turistică a geomorfositurilor din județul Neamț - Pagina 12
Valorificarea turistică a geomorfositurilor din județul Neamț - Pagina 13
Valorificarea turistică a geomorfositurilor din județul Neamț - Pagina 14
Valorificarea turistică a geomorfositurilor din județul Neamț - Pagina 15
Valorificarea turistică a geomorfositurilor din județul Neamț - Pagina 16
Valorificarea turistică a geomorfositurilor din județul Neamț - Pagina 17
Valorificarea turistică a geomorfositurilor din județul Neamț - Pagina 18
Valorificarea turistică a geomorfositurilor din județul Neamț - Pagina 19
Valorificarea turistică a geomorfositurilor din județul Neamț - Pagina 20
Valorificarea turistică a geomorfositurilor din județul Neamț - Pagina 21
Valorificarea turistică a geomorfositurilor din județul Neamț - Pagina 22
Valorificarea turistică a geomorfositurilor din județul Neamț - Pagina 23
Valorificarea turistică a geomorfositurilor din județul Neamț - Pagina 24
Valorificarea turistică a geomorfositurilor din județul Neamț - Pagina 25
Valorificarea turistică a geomorfositurilor din județul Neamț - Pagina 26
Valorificarea turistică a geomorfositurilor din județul Neamț - Pagina 27
Valorificarea turistică a geomorfositurilor din județul Neamț - Pagina 28
Valorificarea turistică a geomorfositurilor din județul Neamț - Pagina 29
Valorificarea turistică a geomorfositurilor din județul Neamț - Pagina 30
Valorificarea turistică a geomorfositurilor din județul Neamț - Pagina 31
Valorificarea turistică a geomorfositurilor din județul Neamț - Pagina 32
Valorificarea turistică a geomorfositurilor din județul Neamț - Pagina 33
Valorificarea turistică a geomorfositurilor din județul Neamț - Pagina 34
Valorificarea turistică a geomorfositurilor din județul Neamț - Pagina 35
Valorificarea turistică a geomorfositurilor din județul Neamț - Pagina 36
Valorificarea turistică a geomorfositurilor din județul Neamț - Pagina 37
Valorificarea turistică a geomorfositurilor din județul Neamț - Pagina 38
Valorificarea turistică a geomorfositurilor din județul Neamț - Pagina 39
Valorificarea turistică a geomorfositurilor din județul Neamț - Pagina 40
Valorificarea turistică a geomorfositurilor din județul Neamț - Pagina 41
Valorificarea turistică a geomorfositurilor din județul Neamț - Pagina 42
Valorificarea turistică a geomorfositurilor din județul Neamț - Pagina 43
Valorificarea turistică a geomorfositurilor din județul Neamț - Pagina 44
Valorificarea turistică a geomorfositurilor din județul Neamț - Pagina 45
Valorificarea turistică a geomorfositurilor din județul Neamț - Pagina 46
Valorificarea turistică a geomorfositurilor din județul Neamț - Pagina 47
Valorificarea turistică a geomorfositurilor din județul Neamț - Pagina 48
Valorificarea turistică a geomorfositurilor din județul Neamț - Pagina 49
Valorificarea turistică a geomorfositurilor din județul Neamț - Pagina 50
Valorificarea turistică a geomorfositurilor din județul Neamț - Pagina 51
Valorificarea turistică a geomorfositurilor din județul Neamț - Pagina 52
Valorificarea turistică a geomorfositurilor din județul Neamț - Pagina 53
Valorificarea turistică a geomorfositurilor din județul Neamț - Pagina 54
Valorificarea turistică a geomorfositurilor din județul Neamț - Pagina 55
Valorificarea turistică a geomorfositurilor din județul Neamț - Pagina 56
Valorificarea turistică a geomorfositurilor din județul Neamț - Pagina 57

Conținut arhivă zip

 • Valorificarea turistica a geomorfositurilor din judetul Neamt.docx

Alții au mai descărcat și

Valorificarea potențialului turistic din arealul rural sud-bucovinean

Introducere Această lucrare reprezintă un studiu privind dezvoltarea turismului și componentelor sale asupra ariei rurale Sud-Bucovinene.Aceasta a...

Depresiunea Maramureș

DEPRESIUNEA MARAMURES 1. Prezentare generala Muntii Carpati apartin sistemului montan alpin. Ei domina marea întindere cuprinsa între Dunare...

Amenajarea Turistică a Stațiunii Balneoclimaterice Covasna și Împrejurimi

Prezentul studiu are la baza oportunitatea dezvoltarii si diversificarii ofertei turistice pentru statiunea balneoturistica Covasna. “Statiunea...

Japonia

Japonia este o tarã prin excelentã insularã, situatã în nord-vestul oceanului pacific. Japonia este fãrã indoialã statul care a înregistrat cea mai...

Județul Timiș

1.Localizarea geografica si caracterizarea judetului 1.1. Scurt istoric Istoria judetului se pierde in timp, fiind mentionate inca din...

Rolul Carpaților

Unitati montane. Carpatii românesti Carpatii românesti fac parte din marele lant muntos alpino-carpato-himalayan, aparut în urma orogenezelor...

Ai nevoie de altceva?