Proiectarea și dezvoltarea unui site interactiv de prezentare pentru o agenție de turism - Axel Tour

Licență
8.5/10 (2 voturi)
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 48 în total
Cuvinte : 11223
Mărime: 7.66MB (arhivat)
Publicat de: Panait Codreanu
Puncte necesare: 10
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Prof. univ. dr. Crețu Emil
Facultatea de Informatica
Universitatea Titu Maiorescu, Bucuresti

Cuprins

 1. 1. REPERE CONCEPTUALE ÎN DOMENIUL DE WEB DESIGN 3
 2. 1.1. IMPACTUL INTERNETULUI ÎN WEB DESIGN 3
 3. 1.1.1 Evoluția în timp a Internetului 3
 4. 1.2. DEZVOLTAREA WEBSITE-URILOR 5
 5. 1.2.1. Evoluția website-urilor 5
 6. 1.2.2.Tipuri de website-uri 9
 7. 1.3. DEFINIREA ȘI ANALIZAWEB DESIGN-ULUI 11
 8. 1.3.1. Definirea conceptului de web design 11
 9. 1.3.2. Analiza web design-ului 15
 10. 2. PROIECTAREA GENERALĂ A SITE-ULUI 23
 11. 2.1 SCOPUL ȘI NECESITATEA SITE-ULUI 23
 12. 2.2 TEMA SITE-ULUI 24
 13. 2.3 PLANIFICAREA STUCTURII SITE-ULUI 24
 14. 3. PREZENTAREA SITE-ULUI PROPRIU-ZIS 34
 15. 3.1 PREZENTAREA SITE-ULUI 34
 16. 3.2 ELEMENTELE COMPONENTE 34
 17. 3.2.1 Componente principale 35
 18. 3.2.2 Componentele de header și footer 36
 19. 4. FUNCȚIONAREA SITE-ULUI 38
 20. 4.1 CREAREA ȘI IMPLEMENTAREA ELEMENTELOR DE DESIGN 38
 21. 4.1.1 Layout-ul 38
 22. 4.1.2 Header-ul 39
 23. 4.1.3 Meniul 39
 24. 4.1.4 Bannere 40
 25. 4.1.5 Footer-ul 42
 26. 5. CONCLUZII 44
 27. 6. BIBLIOGRAFIE 46

Extras din licență

1. Repere conceptuale în domeniul de web design

1.1. Impactul Internetului în web design

1.1.1 Evoluția în timp a Internetului

Conform dicționarului de informatică (S.M.H. Collin), internetul reprezină o rețea internațională de calculatoare și dispozitive cu adrese computerizare ce sunt interconectate conform protocoalelor de comunicare TCP / IP - „Transmission Control Protocol” și „Internet Protocol” care permite transferul fișierelor, datelor și mesajelor de poștă electronica (e-mail) între milioane de utilizatori din întreaga lume. Este notat si faptul că accesul la internet este liber, astfel încât orice persoană poate avea acces la această rețea.

În 1965 a fost creată prima rețea de computere interconectate, cunoscută sub numele de ARPAnet. Internetul din zilele noastre este rezultatul unei continue dezvoltări a acestei rețele ințiale, aceasta ajungând sa ofere utilizatorilor săi o gama extrem de vastă de informație și servicii precum e-mail, www, FTP etc.

Internetul a putut fi valorificat la adevărata sa valoare datorită cercetăriilor lui Tim Berners Lee de la Centrul European pentru Fizica Nucleară din Geneva (CERN). Acesta a pus bazele dezvoltării primului prototip al World Wide Web-ului.

World Wide Web (cunoscut si sub numbele de WWW sau doar Web) este un sistem de documente și informații de tip “hypertext” legate ele între ele prin hyperlink-uri care pot fi accesate prin rețeaua mondială de Internet. Documentele, care rezidează în diferite locații pe diverse calculatoare de tip server, pot fi regăsite cu ajutorul unui identificator univoc numit URI (Uniform Resource Identifier). Hipertextul (inclusiv imaginile) este afișat cu un ajutorul unui program de navigare în web numit browser, care descarcă paginile web de pe un server web (unde sunt acestea stocate) și le afișează utilizatorului.

În 1990 - 1991, în perioada in care Internetul era deja în plină dezvoltare, dupa ce proiectul și toate modulele acestuia fuseseră elaborate în Statele Unite, la Stanford Research Institute, la UCLA, UCSB, WU etc., prin realizarea a ceea ce numim acum web, a venit rândul europenilor. Mai exact, la Centrul European de Cercetări Nucleare (CERN) Geneva, prin proiectul lui Tim Berners-Lee și contribuția unor colegi și studenți, a fost creat primul navigator si editor de legături (cu o primă versiune a limbajului HTML) si primul program de server Web. La acea dată comunicarea prin Internet, prin serviciile de atunci, în principiu prin e-mail, ftp și telnet, mergea bine și era destul de serios folosită de comunitatea academică.

În 1991, traficul prin nodul NSF (National Science Foundation - miezul Internetului din acea perioadă) depășea 1 miliard de octeti/oră, iar numărul de calculatoare conectate depăsea o jumătate de milion. Tot anul 1991 este cel în care NSF renunță la interdicția de folosire a Internetului în scopuri comerciale, fiind astfel un început al boomului economic ce avea sa fie produs de această noua industrie, industria Internetului.

“Pentru a facilita un mod de a găsi cu ușurință site-urile căutate, în anii ’80 a fost proiectat un sistem de denumire, care să-i ajute pe utilizatori să identifice mai ușor adresele de pe internet. Aceste adrese sunt de forma www.oricefirma.com, sau adresa de e-mail a cuiva scrisă este Bob@oricefirma.com. Partea principală a adresei - “oricefirma” - este ceea ce poartă denumirea de domeniu. Domeniile Internet permit utilizatorilor să utilizeze denumiri în loc de numere pentru a putea eficientiza deplasarea în diverse locuri de pe Web (cu alte cuvinte, diferența dintre a tasta www.intel.com si a tasta IP-ul: “192.246.100.42”. Aceasta adresă este cunoscută si sub numele de URL (Uniform Resource Locator - Localizator Uniform de Resurse), acronim pronunțat literă cu literă.”

Conform World Wide Web Consortium (W3C), orice URL are la bază, în primul rând un nume de schemă (adesea numit si protocol), urmat de “:” și două slash-uri “//”, apoi în funcție de schema folosită, este prezent si numele serverului (exemplu: ftp, www, smtp, etc.), urmat de un punct (“.”), apoi de numele domeniului (sau alternativ, adresa IP), apoi numarul portului, apoi calea resursei ce user-ul dorește sa fie accesată. Astfel, sintaxa este: scheme://domain:port/path?query_string#fragment_id.

Bibliografie

1. Ethan Watrall și Jeff Siarto - Head First Web Design - 2009

2. James Gillies și Robert Cailliau - How the Web Was Born: The Story of the World Wide Web - 2000

3. Jason Beaird - The Principles of Beautiful Web Design - 2007

4. Kilmer, William - Rețele de calculatoare si Internet, Ed. Teora - 2002

5. Kris Jamsa - Programarea în Web - 1997

6. Paul Chin - Best Practices for Developing a Web Site - 2008

7. Philip Crowder și David A. Crowder - Creating Web Sites Bible - 2008

8. Robin Williams - The Non Designer's Design Book - 2004

9. S.M.H., Collin - Dicționar de Informatică, Ed. Universal Dalsi - 2000

10. Startup Nation - 11 Steps to create a successful Web Site - 2007

11. http://archive.icann.org/en/tlds/

12. http://blog.jquery.com/2013/05/30/jquery-1-10-1-and-2-0-2-released/

13. http://blog.squarespace.com/

14. http://blueprintds.com/2008/12/30/anatomy-of-a-web-page/

15. http://creativenerds.co.uk/freebies/a-beautiful-free-vibrant-starburst-social-media-icon-set/

16. http://en.wikipedia.org/wiki/Internet

17. http://en.wikipedia.org/wiki/John_Resig

18. http://en.wikipedia.org/wiki/Responsive_web_design

19. http://en.wikipedia.org/wiki/Web_search_engine

20. http://en.wikipedia.org/wiki/World_Wide_Web

21. http://gs.statcounter.com/#browser-RO-yearly-2009-2013

22. http://gs.statcounter.com/#browser-ww-yearly-2009-2013

23. http://info.cern.ch/images/0108006.jpg

24. http://opensource.org/licenses/MIT

25. http://ro.wikipedia.org/wiki/Culoare

26. http://www.awwwards.com/web-design-and-mobile-trends-for-2013-ebook-download-it-for-free.html

27. http://www.cisco.com/en/US/docs/security/web_security/scancenter/sc5126/

CategoriesAP.html

28. http://www.davidia-int.hr/

29. http://www.iana.org/domains/root/db

30. http://www.microsoft.com/typography/fonts/family.aspx?fid=8

31. http://www.todate.com/images/language_resources_s.jpg

32. http://www.trilulilu.ro/

33. http://www.w3.org/Addressing/URL/url-spec.html

34. http://www.w3.org/History.html

35. http://www.w3.org/History/1994/WWW/Journals/CACM/screensnap2_24c.gif

36. http://www.w3.org/People/Berners-Lee/WorldWideWeb.html

37. http://www.w3schools.com/browsers/browsers_display.asp

38. http://www.webstandards.org/

39. http://www.youtube.com/watch?v=S30Q_m6gNJ0

40. https://en.wikipedia.org/wiki/HTML

Preview document

Proiectarea și dezvoltarea unui site interactiv de prezentare pentru o agenție de turism - Axel Tour - Pagina 1
Proiectarea și dezvoltarea unui site interactiv de prezentare pentru o agenție de turism - Axel Tour - Pagina 2
Proiectarea și dezvoltarea unui site interactiv de prezentare pentru o agenție de turism - Axel Tour - Pagina 3
Proiectarea și dezvoltarea unui site interactiv de prezentare pentru o agenție de turism - Axel Tour - Pagina 4
Proiectarea și dezvoltarea unui site interactiv de prezentare pentru o agenție de turism - Axel Tour - Pagina 5
Proiectarea și dezvoltarea unui site interactiv de prezentare pentru o agenție de turism - Axel Tour - Pagina 6
Proiectarea și dezvoltarea unui site interactiv de prezentare pentru o agenție de turism - Axel Tour - Pagina 7
Proiectarea și dezvoltarea unui site interactiv de prezentare pentru o agenție de turism - Axel Tour - Pagina 8
Proiectarea și dezvoltarea unui site interactiv de prezentare pentru o agenție de turism - Axel Tour - Pagina 9
Proiectarea și dezvoltarea unui site interactiv de prezentare pentru o agenție de turism - Axel Tour - Pagina 10
Proiectarea și dezvoltarea unui site interactiv de prezentare pentru o agenție de turism - Axel Tour - Pagina 11
Proiectarea și dezvoltarea unui site interactiv de prezentare pentru o agenție de turism - Axel Tour - Pagina 12
Proiectarea și dezvoltarea unui site interactiv de prezentare pentru o agenție de turism - Axel Tour - Pagina 13
Proiectarea și dezvoltarea unui site interactiv de prezentare pentru o agenție de turism - Axel Tour - Pagina 14
Proiectarea și dezvoltarea unui site interactiv de prezentare pentru o agenție de turism - Axel Tour - Pagina 15
Proiectarea și dezvoltarea unui site interactiv de prezentare pentru o agenție de turism - Axel Tour - Pagina 16
Proiectarea și dezvoltarea unui site interactiv de prezentare pentru o agenție de turism - Axel Tour - Pagina 17
Proiectarea și dezvoltarea unui site interactiv de prezentare pentru o agenție de turism - Axel Tour - Pagina 18
Proiectarea și dezvoltarea unui site interactiv de prezentare pentru o agenție de turism - Axel Tour - Pagina 19
Proiectarea și dezvoltarea unui site interactiv de prezentare pentru o agenție de turism - Axel Tour - Pagina 20
Proiectarea și dezvoltarea unui site interactiv de prezentare pentru o agenție de turism - Axel Tour - Pagina 21
Proiectarea și dezvoltarea unui site interactiv de prezentare pentru o agenție de turism - Axel Tour - Pagina 22
Proiectarea și dezvoltarea unui site interactiv de prezentare pentru o agenție de turism - Axel Tour - Pagina 23
Proiectarea și dezvoltarea unui site interactiv de prezentare pentru o agenție de turism - Axel Tour - Pagina 24
Proiectarea și dezvoltarea unui site interactiv de prezentare pentru o agenție de turism - Axel Tour - Pagina 25
Proiectarea și dezvoltarea unui site interactiv de prezentare pentru o agenție de turism - Axel Tour - Pagina 26
Proiectarea și dezvoltarea unui site interactiv de prezentare pentru o agenție de turism - Axel Tour - Pagina 27
Proiectarea și dezvoltarea unui site interactiv de prezentare pentru o agenție de turism - Axel Tour - Pagina 28
Proiectarea și dezvoltarea unui site interactiv de prezentare pentru o agenție de turism - Axel Tour - Pagina 29
Proiectarea și dezvoltarea unui site interactiv de prezentare pentru o agenție de turism - Axel Tour - Pagina 30
Proiectarea și dezvoltarea unui site interactiv de prezentare pentru o agenție de turism - Axel Tour - Pagina 31
Proiectarea și dezvoltarea unui site interactiv de prezentare pentru o agenție de turism - Axel Tour - Pagina 32
Proiectarea și dezvoltarea unui site interactiv de prezentare pentru o agenție de turism - Axel Tour - Pagina 33
Proiectarea și dezvoltarea unui site interactiv de prezentare pentru o agenție de turism - Axel Tour - Pagina 34
Proiectarea și dezvoltarea unui site interactiv de prezentare pentru o agenție de turism - Axel Tour - Pagina 35
Proiectarea și dezvoltarea unui site interactiv de prezentare pentru o agenție de turism - Axel Tour - Pagina 36
Proiectarea și dezvoltarea unui site interactiv de prezentare pentru o agenție de turism - Axel Tour - Pagina 37
Proiectarea și dezvoltarea unui site interactiv de prezentare pentru o agenție de turism - Axel Tour - Pagina 38
Proiectarea și dezvoltarea unui site interactiv de prezentare pentru o agenție de turism - Axel Tour - Pagina 39
Proiectarea și dezvoltarea unui site interactiv de prezentare pentru o agenție de turism - Axel Tour - Pagina 40
Proiectarea și dezvoltarea unui site interactiv de prezentare pentru o agenție de turism - Axel Tour - Pagina 41
Proiectarea și dezvoltarea unui site interactiv de prezentare pentru o agenție de turism - Axel Tour - Pagina 42
Proiectarea și dezvoltarea unui site interactiv de prezentare pentru o agenție de turism - Axel Tour - Pagina 43
Proiectarea și dezvoltarea unui site interactiv de prezentare pentru o agenție de turism - Axel Tour - Pagina 44
Proiectarea și dezvoltarea unui site interactiv de prezentare pentru o agenție de turism - Axel Tour - Pagina 45
Proiectarea și dezvoltarea unui site interactiv de prezentare pentru o agenție de turism - Axel Tour - Pagina 46
Proiectarea și dezvoltarea unui site interactiv de prezentare pentru o agenție de turism - Axel Tour - Pagina 47
Proiectarea și dezvoltarea unui site interactiv de prezentare pentru o agenție de turism - Axel Tour - Pagina 48

Conținut arhivă zip

 • Proiectarea si dezvoltarea unui site interactiv de prezentare pentru o agentie de turism - Axel Tour.docx

Alții au mai descărcat și

Reprezentarea Mediului Grafic în Autocad - Comenzi de Desenare

CURSUL NR. 1 1.1. PREZENTAREA MEDIULUI GRAFIC AutoCAD Autocad - ansamblu de programe de proiectare asistată cu scop general, având instrumente...

Trasarea Poliliniilor

2.1. TRASAREA POLILINIILOR Polilinia – o succesiune de elemente geometrice simple (segmente,arce) tratate de AUTOCAD ca o entitate. Proprietăţile...

Blocuri

Un bloc este format dintr-un ansamblu de entităţi tratate ca o singură entitate. Un bloc definit, poate fi memorat, apelat, trasferat, şi plasat...

Comenzi de Desenare

COMENZI DE DESENARE Comanda: POLYGON POLYGON - permite desenarea poligoanelor regulate cu 3 1024 laturi; -Meniul: DRAW Polygon -Butonul: (din...

Comenzi de Editare

Bara de meniu MODIFY Comanda: ERASE ERASE - permite ştergerea entităţilor din desen; - Meniul: MODIFY Erase - Butonul: (din bara de instrumente...

Gestionarea Straturilor și Tipurilor de Linii

Bara de instrumente Object Properties 1 Make Object’s Layer Current - transformă stratul cu obiectul în stratul curent; 2 Layers - deschide...

Comenzi de Informare

- sunt utilizate pentru furnizarea informaţiilor referitoare la entităţi; Comanda: LIST LIST - permite afişarea şi examinarea datelor pentru o...

Ai nevoie de altceva?