Balcanii de Vest - de la Uniformizare la Fragmentare

Licență
8/10 (1 vot)
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 54 în total
Cuvinte : 19901
Mărime: 82.07KB (arhivat)
Publicat de: Florian Sîrbu
Puncte necesare: 10
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Balnici Teodoru
lucrare prezentata la univ l blaga sibiu, 2013

Cuprins

 1. INTRODUCERE 3
 2. CAPITOLUL I 5
 3. ASPECTE GENERALE PRIVIND SITUAŢIA DIN ZONA BALCANILOR 5
 4. 1.1. Balcanii de Vest - delimitări conceptuale 5
 5. 1.2 Scurt istoric al statelor din Balcani 7
 6. 1.3 Probleme de integrare a Balcanilor cu lumea occidentală 12
 7. 1.3.1.Şanse de viitor ale balcanilor: în umbra Europei 18
 8. CAPITOLUL II 23
 9. RISCURI ŞI AMENINŢĂRI LA ADRESA SECURITĂŢII BALCANICE 23
 10. 2.1. Riscuri şi ameninţări la adresa securităţii balcanice 23
 11. 2.2. Evoluţii de securitate în zona balcanică 24
 12. 2.3 Răspunsuri şi măsuri la riscurile şi ameninţările din Balcani 27
 13. CAPITOLUL III 29
 14. STUDIU DE CAZ. PARTICIPAREA ROMÂNIEI LA MISIUNEA UNIUNII EUROPENE DIN BOSNIA-HERŢEGOVINA 29
 15. 3.1. Premisele emergenţei crizei 29
 16. 3.2. Intervenţiile ONU şi NATO 31
 17. 3.3. Intervenţia Uniunii Europene 36
 18. 3.3.1. Misiunea de poliţie a Uniunii Europene 37
 19. 3.3.2. Operaţiunea Althea 38
 20. 3.3.2.1. Legiferarea operaţiunii Althea 39
 21. 3.3.2.2. Acordurile Berlin Plus 40
 22. 3.3.2.3. EUFOR ALTHEA 42
 23. 3.3.2.4. Participarea României la operaţiunea Althea 44
 24. CONCLUZII 48
 25. BIBLIOGRAFIE 51

Extras din licență

INTRODUCERE

Tema aleasă spre abordare în prezenta lucrare de licenţă are o deosebită importanţă din punct de vedere geopolitic în zona Europenă şi nu numai; bucurându-se de o vastă istorie zbuciumată, zona balcanică a reprezentat mai tot timpul un butoi de pulbere gata să explodeze în condiţii nu tocmai favorabile pentru continentul din care face parte.

Am structutat proiectul de faţă în trei capitole; astfel, în cadrul primului capitol am făcut vorbire de aspectele generale privind situaţia din zona balcanilor introducând elementele de minimă necesitate a înţelege fenomenul complex al interculturalităţii balcanice.

Capitolul al doilea vine să copleteze informaţiile din precedentul, punând însă mai mult accent pe unele state balcanice şi evenimentele petrecute în zonele respective, având o atenţie deosebită petru repecusiunile post conflict.

Partea aplicativă-studiul de caz al lucrării de licenţă o constituie analiza

participării României la misiunea uniunii europene din Bosnia-Herţegovina.

Pentru a înţelege cauzele evenimentelor din ultimele două decenii din istoria statului bosniac, trebuie să amintim mai întâi câteva aspecte care au marcat perioada anterioară acestora.

Ne referim aici la evoluţia regiunii din timpul imperiilor habsburgic şi otoman, deseori prezentate ca fiind imperii rivale.

Primul imperiu era catolic, al doilea musulman, cel dintâi era vestic şi european, iar cel din urmă estic şi asiatic.

Soldaţii Imperiului Otoman au ajuns pentru prima dată în zona Balcanilor în jurul anilor 1345, înregistrând rapide cuceriri ale teritoriilor bulgare şi sârbe.

Înfrângerea suferită de sârbi la Kosovo Polije, în 1389, este un moment definitoriu pentru evoluţia istorică a zonei. După cucerirea otomană, regiunea Bosniei a căpătat un specific unic, în care principalul criteriu de stabilire a identităţii naţionale era apartenenţa religioasă, potrivit căreia bosniacii sunt împărţiţi în catolici, ortodocşi sau musulmani. Majoritatea bosniacilor slavi s-a convertit la islam, în timp ce sârbii nu au urmat această cale. Sistemul musulman a fost preferat pentru că garanta în acelaşi timp accesul la educaţie şi justiţie.

În epoca modernă, în 1908, concomitent cu anexarea Bosniei-Herţegovinei la Imperiul Austro-Ungar, are loc şi separarea Regatului Serbiei de Imperiul Otoman. În 1914, asasinarea arhiducelui Ferdinand la Sarajevo a reprezentat pretextul izbucnirii Primului Război Mondial, la finalul căruia a fost creat un regat hibrid, ce reunea slovenii, croaţii şi sârbii şi era dominat de cei din urmă, mai târziu numit Iugoslavia.

De-a lungul celui de-al Doilea Război Mondial, mişcarea croată de emancipare a cunoscut o evoluţie ascendentă, care a impus şi anexarea Bosniei în 1941, urmată de o serie de evenimente nefaste pentru populaţia de etnie bosniacă din provincie, pe fondul epurărilor masive care au marcat această perioadă. La sfârşitul războiului însă, Bosnia-Herţegovina exista ca republică separată în cadrul statului confederativ iugoslav.

Toate aceste informaţii coroborate cu contextul internaţional actual şi mai ales cu criza economică din ce în ce mai acută din continetul european fac ca zona balcanilor să redevină efervescentă şi din ce în ce mai greu de ţinut în frâu.

Motto

Si les Balcans n’existaient pas, il faudrait les inventer.

Hermann Keyserling

CAPITOLUL I

ASPECTE GENERALE PRIVIND SITUAŢIA DIN ZONA BALCANILOR

1.1. Balcanii de Vest - delimitări conceptuale

Peninsula Balcanică se caracterizează atât printr-o unitate geografică cât şi prin una impusă de istorie. Cuvântul “balcanizare” este adesea folosit cu înţelesul de fragmentare, dezordine şi răzmeriţe .

Etimologic, cuvântul de origine turcă „balkan” însemnă munţi împăduriţi.

Descoperirea Balcanilor se încadrează în tema generală a modului în care tratăm diferenţa.

Balcanii în sine, ca entitate geografică, socială şi culturală distinctă au fost descoperiţi de călătorii europeni abia după sfârşitul sec. XVIII, odată cu începuturile conştientizării faptului că posesiunile europene ale Imperiului Otoman aveau o fizionomie distinctă, ce merita o atenţie diferită de tratarea lor ca simple provincii otomane sau ca simple situri arheologice .

Până atunci, Imperiul Otoman era considerat un bloc între Europa şi Asia.

În acest timp, luptele din ce în ce mai intense ale popoarelor balcanice pentru suveranitatea politică din secolul XVIII-XIX au atras atenţia observatorilor externi asupra populaţiei ce fuseseră până atunci reunite sub denumirea nediferenţiată de otomani sau creştini turci.

O nouă trăsătură în imaginea Balcanilor a fos adăugată iniţial în perioada interbelică, în special după cel de-al doilea război mondial, când i-a fost grefat un nou demon şi anume comunismul.

Balcanii au fost proclamaţi pierduţi pentru lumea occidentală şi anulaţi de adepţii civilizaţiei occidentale atât timp cât Rusia rămânea puterea principală în peninsulă.

Bibliografie

1. Bădălan E., Zaharescu L., Sisteme globale de securitate. Curs, ed. Etea, Bucureşti, 2006

2. Bădălan E., Berdilă I., Securitatea naţională a României. Curs, ed. Etea, Bucureşti, 2006

3. Birzea C., Politicile şi instituţiile Uniunii Europene, ed. Corint, Bucureşti, 2001

4. Cosma M., Raţiu A., Sisteme şi doctrine politico-militare, ed. Academia Forţelor Terestre, Sibiu, 2007

5. Cristea D., Balcanii. Memorie şi geopolitică, ed. Economică, Bucureşti, 2005

6. Dinamica mediului european de securitate, Universitatea Naţională de Apărare – Centrul de Studii Strategice de Apărare şi Securitate, Bucureşti, 2007

7. Dinu M., Băhnăreanu C., Actualităţi şi perspective în politica europeană de securitate şi apărare, editura Universităţii Naţionale de Apărare “Carol I”, Bucureşti, 2006

8. Duroselle J.-B., Kaspi A., Istoria relaţiilor internaţionale. 1948 - până astăzi, vol II, Ed. Ştiinţelor Sociale şi Politice, Bucureşti, 2006

9. Frunzeti T., Globalizarea securitatii, ed. Militara, Bucuresti, 2006

10. Frunzeti T., Zodian V., Lumea 2007. Enciclopedie politică şi militară, Ed. Centrul Tehnic Editorial al Armatei, Bucureşti, 2007

11. Gallagher Tom - Balcanii în noul mileniu. În umbra războiului şi a păcii, Ed.Humanitas, Bucureşti, 2006

12. Ghica L. Al., Zulean M., Politica de securitate naţională, ed. Polirom, Iaşi, 2007

13. Girarde R., Apărarea Europei, Institutul European, Iaşi, 2005

14. Montbrial de T., Cincisprezece ani care au zguduit lumea. De la Berlin la Bagdad, ed. Expert, Bucureşti, 2004

15. Pavlowitch Stevan K - Istoria Balcanilor 1804-1945, Ed. Polirom, Bucureşti, 2002

16. Petrescu S., Apărarea şi securitatea europeană, ed. Militară, Bucureşti, 2006

17. PESA – cadrul de manifestare şi dezvoltare a intereselor de securitate naţională, Universitatea Naţională de Apărare, Centrul de Studii Strategice de Apărare şi Securitate, Bucureşti, 2007

18. Pirnea V., Dimensiunea de securitate şi apărare a Uniunii Europene, Ed. Centrului Tehnic-Editorial al Armatei, Bucureşti, 2005

19. Politica europeană de securitate şi apărare - element de influenţare a acţiunilor României în domeniul politicii de securitate şi apărare, Institutul European din România, Bucureşti, 2004

20. Prisecaru P., Politici comune ale Uniunii Europene, Bucureşti, Ed. Economică, 2004

21. Sarcinschi Al., Dinu M., Crize şi instabilitate în Europa, editura Universităţii Naţionale de Apărare “Carol I”, Bucureşti, 2006

22. Sava I. N., Studii de securitate, ed. Centrul Român de Studii Regionale, Bucureşti, 2005

23. Scăunaş S., Uniunea Europeană. Construcţie. Reformă. Instituţii. Drept, ed. C.H. Beck, Bucureşti, 2008

24. Securitatea şi apărarea spaţiului sud-est european, Universitatea Naţională de Apărare, Centrul de Studii Strategice de Apărare şi Securitate, ed. Universităţii Naţionale de Apărare, Bucureşti, 2006

25. Serebrian O., Dicţionar de geopolitică, ed. Polirom, Iaşi, 2006

26. Smith K.E., Politica externă a Uniunii Europene, Ed. Trei, Bucureşti, 2004.

27. Todorova Maria - Balcanii şi balcanismul, Ed. Humanitas, Bucureşti, 2005.

Preview document

Balcanii de Vest - de la Uniformizare la Fragmentare - Pagina 1
Balcanii de Vest - de la Uniformizare la Fragmentare - Pagina 2
Balcanii de Vest - de la Uniformizare la Fragmentare - Pagina 3
Balcanii de Vest - de la Uniformizare la Fragmentare - Pagina 4
Balcanii de Vest - de la Uniformizare la Fragmentare - Pagina 5
Balcanii de Vest - de la Uniformizare la Fragmentare - Pagina 6
Balcanii de Vest - de la Uniformizare la Fragmentare - Pagina 7
Balcanii de Vest - de la Uniformizare la Fragmentare - Pagina 8
Balcanii de Vest - de la Uniformizare la Fragmentare - Pagina 9
Balcanii de Vest - de la Uniformizare la Fragmentare - Pagina 10
Balcanii de Vest - de la Uniformizare la Fragmentare - Pagina 11
Balcanii de Vest - de la Uniformizare la Fragmentare - Pagina 12
Balcanii de Vest - de la Uniformizare la Fragmentare - Pagina 13
Balcanii de Vest - de la Uniformizare la Fragmentare - Pagina 14
Balcanii de Vest - de la Uniformizare la Fragmentare - Pagina 15
Balcanii de Vest - de la Uniformizare la Fragmentare - Pagina 16
Balcanii de Vest - de la Uniformizare la Fragmentare - Pagina 17
Balcanii de Vest - de la Uniformizare la Fragmentare - Pagina 18
Balcanii de Vest - de la Uniformizare la Fragmentare - Pagina 19
Balcanii de Vest - de la Uniformizare la Fragmentare - Pagina 20
Balcanii de Vest - de la Uniformizare la Fragmentare - Pagina 21
Balcanii de Vest - de la Uniformizare la Fragmentare - Pagina 22
Balcanii de Vest - de la Uniformizare la Fragmentare - Pagina 23
Balcanii de Vest - de la Uniformizare la Fragmentare - Pagina 24
Balcanii de Vest - de la Uniformizare la Fragmentare - Pagina 25
Balcanii de Vest - de la Uniformizare la Fragmentare - Pagina 26
Balcanii de Vest - de la Uniformizare la Fragmentare - Pagina 27
Balcanii de Vest - de la Uniformizare la Fragmentare - Pagina 28
Balcanii de Vest - de la Uniformizare la Fragmentare - Pagina 29
Balcanii de Vest - de la Uniformizare la Fragmentare - Pagina 30
Balcanii de Vest - de la Uniformizare la Fragmentare - Pagina 31
Balcanii de Vest - de la Uniformizare la Fragmentare - Pagina 32
Balcanii de Vest - de la Uniformizare la Fragmentare - Pagina 33
Balcanii de Vest - de la Uniformizare la Fragmentare - Pagina 34
Balcanii de Vest - de la Uniformizare la Fragmentare - Pagina 35
Balcanii de Vest - de la Uniformizare la Fragmentare - Pagina 36
Balcanii de Vest - de la Uniformizare la Fragmentare - Pagina 37
Balcanii de Vest - de la Uniformizare la Fragmentare - Pagina 38
Balcanii de Vest - de la Uniformizare la Fragmentare - Pagina 39
Balcanii de Vest - de la Uniformizare la Fragmentare - Pagina 40
Balcanii de Vest - de la Uniformizare la Fragmentare - Pagina 41
Balcanii de Vest - de la Uniformizare la Fragmentare - Pagina 42
Balcanii de Vest - de la Uniformizare la Fragmentare - Pagina 43
Balcanii de Vest - de la Uniformizare la Fragmentare - Pagina 44
Balcanii de Vest - de la Uniformizare la Fragmentare - Pagina 45
Balcanii de Vest - de la Uniformizare la Fragmentare - Pagina 46
Balcanii de Vest - de la Uniformizare la Fragmentare - Pagina 47
Balcanii de Vest - de la Uniformizare la Fragmentare - Pagina 48
Balcanii de Vest - de la Uniformizare la Fragmentare - Pagina 49
Balcanii de Vest - de la Uniformizare la Fragmentare - Pagina 50
Balcanii de Vest - de la Uniformizare la Fragmentare - Pagina 51
Balcanii de Vest - de la Uniformizare la Fragmentare - Pagina 52
Balcanii de Vest - de la Uniformizare la Fragmentare - Pagina 53
Balcanii de Vest - de la Uniformizare la Fragmentare - Pagina 54

Conținut arhivă zip

 • Balcanii de Vest - de la Uniformizare la Fragmentare.doc

Alții au mai descărcat și

Problema orientală și sud-estul Europei - modificări politico-teritoriale în balcani la cumpâna veacurilor al XIX-lea și al XX-lea

Partea balcanica a Europei a reprezentat de foarte multa vreme un subiect delicat al politicii externe pentru toate tarile europene. Intrata sub...

Civilizații. Românii balcanici

De multă vreme, savanţii români şi foarte mulţi dintre savanţii străini au demonstrat şi afirmat realitatea istorică a formării neamului românesc...

Dinastia Tudorilor

In secolul XVI un rege sarac ar fi însemnat un rege slab, un rege fara putere asupra parlamentului si nobilimii. Henric al -VII-lea este primul...

Despre Democrațiile Particulare

Are o însemnatate simbolica faptul ca Journal of Democracy – forul numarul unu al teoriei tranzitiei democratice – publica în primul sau numar pe...

Caracterizare generală a epocii elenistice

Termenul elenistic a fost folosit mai intai pentru a desemna limba greaca, pentru ca in secolul al XIX-lea termenul sa desemneze perioada istorica...

Evoluția Politică a Țărilor din sud-estul Europei în Perioada Postbelică

I. EUROPA DE SUD-EST ÎN A DOUA JUMĂTATE A SECOLULUI XX – PRIVIRE GENERALĂ Ţările Europei răsăritene au urmat un traseu deosebit, marcat de...

Ai nevoie de altceva?