Mobilitatea - factor amplificator al puterii de luptă în secolul XXI

Licență
9/10 (1 vot)
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 104 în total
Cuvinte : 31596
Mărime: 2.33MB (arhivat)
Publicat de: Robert M.
Puncte necesare: 12
Facultatea de Securitate si Aparare
Universitatea Nationala de Aparare "Carol I", Bucuresti

Cuprins

 1. INTRODUCERE
 2. CAPITOLUL 1. IMPORTANȚA REALIZĂRII SURPRINDERII ÎN ACȚIUNILE MILITARE .
 3. 1.1. Acțiuneamilitară - definire conceptuală
 4. 1.2. Principiul surprinderii - primus inter pares
 5. 1.3. Succesul în acțiunile militare
 6. CAPITOLUL 2. MOBILITATEA IN ACȚIUNILE MILITARE
 7. 2.1. Definirea conceptului de mobilitate
 8. 2.1.1. Evoluția mobilității trupelor- scurt istoric ... .
 9. 2.1.2. Mobilitatea tactică, operativă și strategică
 10. 2.2. Principii ale acțiunii si reacției rapide ...
 11. 2.2.1. Forțe de reacție rapidă - caracteristici, misiuni .
 12. 2.2.2. Principiul aeromobilițtatii .
 13. 2.2.3. Doctrina războiului fulger - Blitzkrieg
 14. 2.3. Mobilitatea - factor amplificator in puterea de lupta ...
 15. 2.4. Influența factorilor geografici asupra mobilitații trupelor ..
 16. 2.4.1. Analiza terenului .
 17. 2.4.2. Analiza rețelei hidrografice
 18. 2.4.3. Condițiile geoclimatice ..
 19. CAPITOLUL 3. STUDIU DE CAZ - RĂZBOIUL DIN IRAK ( martie-aprilie 2003)
 20. CONCLUZII
 21. LISTA DE ABREVIERI ...
 22. BIBLIOGRAFIE
 23. ANEXE ..

Extras din licență

INTRODUCERE

Lucrarea de licență cu tema “Mobilitatea - factor amplificator al puterii de luptă în secolul XXI” abordează metodele prin care se poate realiza succesul în acțiunile militare moderne, cât și analiza principiilor și procedeelor de desfășurare a acțiunilor militare. Conflictele de dată recentă au demonstrat necesitatea elaborării unor noi concepte și orientări în ceea ce privește desfășurarea acțiunilor militare. Legile și principiile luptei armate reprezintă raporturile estențiale, necesare și relative în demersul nostru de analiză a fizionomiei războiului. Războiul, ca fenomen social, a fost studiat din cele mai vechi timpuri de către teoreticieni militari precum generalul chinez Sun Tzu (Războiul este o problemă vitală pentru stat, domeniu al vieții și al morșii, calea care duce spre supraviețuire sau spre nimicire ) sau teoreticianul Carl von Clausewitz (Războiul reprezintă un act de violență pentru a sili adversarul să ne îndeplinească voința) .

În acest studiu ne propunem examinarea principiilor moderne ale războiului și evoluția lor ca urmare a creșterii complexității conflictelor pe câmpul de luptă. În mod evident, astăzi, mai mult decât oricând, revoluția științifică și tehnologică a imprimat luptei armate dinamism, mobilitate, flexibilitate și un grad sporit de manevrabilitate. De la războiul de uzură, static, practicat în prima jumătate a secolului XX, s-a trecut treptat, odată cu dezvoltarea noilor tehnologii, la o nouă dimensiune a războiului. Așadar, în viitor, operațiile militare se vor desfășura într-un mediu de operare multidimensional, caracterizat prin acțiuni asimetrice, mobilitate, manevrabilitate, flexibilitate și folosirea combinată a unei game largi de acțiuni de luptă (aeriene, terestre, navale, informaționale, psihologice etc.), duse concomitent la nivel strategic, operativ și tactic, urmărindu-se lovirea decisivă a centrelor de greutate ale adversarului și obținerea imediată a victoriei prin înfrângerea lui atât fizică, cât mai ales psihică.

Baza culturală și informațională, în vederea elaborării lucrării de licență, s-a dezvoltat în urma cursurilor universitare din cadrul Universității Naționale de Apărare Carol I, Facultatea de Securitate și Apărare din București.

În primul capitol am tratat, gradual, pe parcursul a trei subcapitole, principiul surprinderii, evidențiind faptul că acesta reprezintă una dintre cele mai imporante mijloace de asigurare a succesului în acțiunile militare moderne. Ca un principiu de bază al luptei armate, surprinderea a fost și va rămâne un important domeniu de cercetare științifică pentru mulți teoreticieni militari. În acest sens, notabilă este afirmația teoreticianului englez Liddell Hart care sublinia faptul că “din toți factorii care pot asigura succesul în război cel mai imporant este surprinderea”. Una dintre caracteristicile de bază ale surprinderii este faptul că acționează ca un factor amplificator al puterii de luptă ce poate oferi rezultate rapide și decisive cu un număr redus de victime.

În următorul capitol, accentul va fi pus, în principal, pe caracterul dinamic al războiului modern și evoluția mobilității pe câmpul de luptă. Vom demonstra utilitatea acțiunilor/reacției rapide și vom analiza principiile ce derivă din acestea. Mai mult decât atât, necesitatea creării unor structuri mobile, dinamice, capabile să fie dislocate într-un interval de timp redus, a devenit o prioritate pe agenda de securitate a NATO în secolul XXI. Noile strategii ale Alianței Nord Atlantice privind gestionarea conflictelor la nivel internațional au presupus crearea Forței de Răspuns a NATO (NATO Responce Force, NRF). Numai o structură militară cu unități flexibile, foarte bine integrate, poate face față provocărilor actuale.

Astfel, mobilitatea devine o parte integrantă și necesară din componenta noilor structuri de forțe. Pe de altă parte, strategia militară, principiile și legile luptei armate se află într-o strânsă interdependență cu spațiul geografic. Cunoașterea de către comandanți a noțiunilor legate de spațiul geografic a reprezentat dintotdeauna o cerință primordială în planificarea și desfășurarea acțiunilor militare. După părerea mea, aceste concepții sunt încă viabile și capătă o importanță din ce în ce mai mare.

Ultimul capitol va fi reprezentat de cercetarea aplicativă a celor două capitole analizate anterior, luând forma unui studiu de caz. Cel mai edificator exemplu în demersul nostru de a demonstra utilitatea pe câmpul de luptă modern a celor două concepte, surprinderea și mobilitatea, este Războiul din Irak. Conflictul a demonstrat că utilizarea surprinderii tehnologice și informaționale, a tehnologiilor ultramoderne, dar și un sistem logistic bine integrat vor reprezenta factori decisivi în conflictele militare moderne.

Bibliografie

Legi, regulamente, manuale, doctrine:

- *** AAP-6, NATO Glossary of Terms and Definitions, NATO Standardisation Agency (NSA), Brussels, 2010;

- *** ADP 1-01, Army Doctrine Publication: Operations, Land Warfare Development Centre, 2017;

- *** ADP 3-90, Army Doctrine Publication, Offense and defense, 2019;

- *** ATP 3.2.1, Allied Tactical Publication, Allied Land Tactics,Version 1, 2016;

- *** DEX, Dicționarul explicativ al limbii române, Editura Univers Enciclopedic, București, 1998;

- *** FT-1, Doctrina operațiilor Forțelor Terestre, București, 2017;

- *** FM 34-81, Field Manual, Battlefield weather effects, Washington, D.C., 1992;

- *** FM 6-0, Mission Command: Command and Control of Army Forces, Washington, D.C, 2003;

- *** FM 100-5, Field Manual, Department of the Army, Washington, D.C., 1993;

- *** JP, Joint Publication 3-17, Air Mobility Operations, 2019;

Lucrări autori:

- Bălăceanu, Ion, Securitatea și apărarea spațiului sud-est european, în contextul transformărilor de la începutul mileniului III, Editura Universității Naționale de Apărare „Carol I”, București, 2006;

- Boyer, Matthew, Assessing Conventional Army Demands and Requirements for Ultra-Light Tactical Mobility, RAND Corporation, Santa Monica, 2015;

- Castleden, Rodney Castleden, De la Războaiele Napoleoniene la Războiul din Irak, Editura Meteor, București;

- Constantin, Ion, Mobilitatea și contramobilitatea în acțiunile militare, Editura Universității Naționale de Apărare „Carol I”, București, 2007;

- David, Alberts, The agility advantage: A survival guide for complex enterprises and endeavours (1st ed.), DoD Command and Control Research Program, Washington D.C., 2011;

- Duțu, Petre, Gheorghe, Văduva, Dinamica scopurilor în acțiunile militare, Editura Universității Naționale de Apărare, București, 2004;

- Fentot, Gregory , Tohn, David, The United States Army in Operation Iraqi Freedom, Combat Studies Institute Press, Washington, DC, 2004;

- Gheorghe, Marin, Manevra strategică, Editura militară, București, 1982;

- Grozea, Traian , Tendințe, orientări, controverse în strategiile militare contemporane, Editura militară, București, 1991;

- Hart, Liddell, Strategia acțiunilor indirecte, Editura militară, București, 1973;

- Harjeu, Nicoale, Studii și critice militare din învățămintele războaielor din 1913 și 1916-1918, Editura Librăria „Stănculescu”, București, 1921;

- Liao, Wen-Chung, Yang, Adrew, PLA Rapid Reaction Forces: Concept, Training and Preliminary Assessment, RAND Corporation, Santa Monica, 2014;

- Mureșan, Mircea, Tenu, Costică, Stăncilă, Lucian, Corelația Artei Militare cu Fenomenul Militar Contemporan, Editura Universității Naționale de Apărare, București, 2005;

- Mureșan, Mircea, Tenu, Costică, Stăncilă, Lucian, Securitatea europeană la începutul milieniului III, Editura Universității Naționale de Apărare, București, 2006;

- Ostropel,Viorel,Considerații privind lupta armată modernă, Academia Forțelor Terestre "Nicolae Bălcescu" din Sibiu, 2006;

- Otto, Hans-Dieter, Lexiconul erorilor militare, Editura Paralela 45, București, 2005;

- Stăncilă, Lucian, Manifestarea mobilității în conflictele viitorului, Editura Universității Naționale de Apărare „Carol I”, București, 2006;

- Sun Tzu, Arta războiului, Editura Militară,București, 1976;

- Țenu, Costică, Enache, Doru, Fundamentele întrebuințării Forțelor Tereste în acțiunile militare moderne. Curs de artă militară, Editura Universitățiii Naționale de Apărare, București, 2015;

- Țițel, Adrian, Spațiul și timpul în acțiunea militară, Editura Universitații Naționale de Apărare Carol I, București, 2008;

- Urdăreanu, Tiberiu, Mobilitatea trupelor, Editura Militară, București, 1984;

- Văduva, Gheorghe, Principii ale războiului și luptei armate, Editura Universității Naționale de Apărare, București, 2003, p. 55;

- Văduva, Gheorghe, Reacția rapidă în operația militară, Editura Universității Naționale de Apărare „Carol I”, București, 2004;

- Văduva, Gheorghe, Strategia acțiunilor rapide, Editura Academei de Înalte Studii Militare, București, 2005;

- von Clausewitz, Von, Despre război, Editura Militară, București, 1982;

...

Preview document

Mobilitatea - factor amplificator al puterii de luptă în secolul XXI - Pagina 1
Mobilitatea - factor amplificator al puterii de luptă în secolul XXI - Pagina 2
Mobilitatea - factor amplificator al puterii de luptă în secolul XXI - Pagina 3
Mobilitatea - factor amplificator al puterii de luptă în secolul XXI - Pagina 4
Mobilitatea - factor amplificator al puterii de luptă în secolul XXI - Pagina 5
Mobilitatea - factor amplificator al puterii de luptă în secolul XXI - Pagina 6
Mobilitatea - factor amplificator al puterii de luptă în secolul XXI - Pagina 7
Mobilitatea - factor amplificator al puterii de luptă în secolul XXI - Pagina 8
Mobilitatea - factor amplificator al puterii de luptă în secolul XXI - Pagina 9
Mobilitatea - factor amplificator al puterii de luptă în secolul XXI - Pagina 10
Mobilitatea - factor amplificator al puterii de luptă în secolul XXI - Pagina 11
Mobilitatea - factor amplificator al puterii de luptă în secolul XXI - Pagina 12
Mobilitatea - factor amplificator al puterii de luptă în secolul XXI - Pagina 13
Mobilitatea - factor amplificator al puterii de luptă în secolul XXI - Pagina 14
Mobilitatea - factor amplificator al puterii de luptă în secolul XXI - Pagina 15
Mobilitatea - factor amplificator al puterii de luptă în secolul XXI - Pagina 16
Mobilitatea - factor amplificator al puterii de luptă în secolul XXI - Pagina 17
Mobilitatea - factor amplificator al puterii de luptă în secolul XXI - Pagina 18
Mobilitatea - factor amplificator al puterii de luptă în secolul XXI - Pagina 19
Mobilitatea - factor amplificator al puterii de luptă în secolul XXI - Pagina 20
Mobilitatea - factor amplificator al puterii de luptă în secolul XXI - Pagina 21
Mobilitatea - factor amplificator al puterii de luptă în secolul XXI - Pagina 22
Mobilitatea - factor amplificator al puterii de luptă în secolul XXI - Pagina 23
Mobilitatea - factor amplificator al puterii de luptă în secolul XXI - Pagina 24
Mobilitatea - factor amplificator al puterii de luptă în secolul XXI - Pagina 25
Mobilitatea - factor amplificator al puterii de luptă în secolul XXI - Pagina 26
Mobilitatea - factor amplificator al puterii de luptă în secolul XXI - Pagina 27
Mobilitatea - factor amplificator al puterii de luptă în secolul XXI - Pagina 28
Mobilitatea - factor amplificator al puterii de luptă în secolul XXI - Pagina 29
Mobilitatea - factor amplificator al puterii de luptă în secolul XXI - Pagina 30
Mobilitatea - factor amplificator al puterii de luptă în secolul XXI - Pagina 31
Mobilitatea - factor amplificator al puterii de luptă în secolul XXI - Pagina 32
Mobilitatea - factor amplificator al puterii de luptă în secolul XXI - Pagina 33
Mobilitatea - factor amplificator al puterii de luptă în secolul XXI - Pagina 34
Mobilitatea - factor amplificator al puterii de luptă în secolul XXI - Pagina 35
Mobilitatea - factor amplificator al puterii de luptă în secolul XXI - Pagina 36
Mobilitatea - factor amplificator al puterii de luptă în secolul XXI - Pagina 37
Mobilitatea - factor amplificator al puterii de luptă în secolul XXI - Pagina 38
Mobilitatea - factor amplificator al puterii de luptă în secolul XXI - Pagina 39
Mobilitatea - factor amplificator al puterii de luptă în secolul XXI - Pagina 40
Mobilitatea - factor amplificator al puterii de luptă în secolul XXI - Pagina 41
Mobilitatea - factor amplificator al puterii de luptă în secolul XXI - Pagina 42
Mobilitatea - factor amplificator al puterii de luptă în secolul XXI - Pagina 43
Mobilitatea - factor amplificator al puterii de luptă în secolul XXI - Pagina 44
Mobilitatea - factor amplificator al puterii de luptă în secolul XXI - Pagina 45
Mobilitatea - factor amplificator al puterii de luptă în secolul XXI - Pagina 46
Mobilitatea - factor amplificator al puterii de luptă în secolul XXI - Pagina 47
Mobilitatea - factor amplificator al puterii de luptă în secolul XXI - Pagina 48
Mobilitatea - factor amplificator al puterii de luptă în secolul XXI - Pagina 49
Mobilitatea - factor amplificator al puterii de luptă în secolul XXI - Pagina 50
Mobilitatea - factor amplificator al puterii de luptă în secolul XXI - Pagina 51
Mobilitatea - factor amplificator al puterii de luptă în secolul XXI - Pagina 52
Mobilitatea - factor amplificator al puterii de luptă în secolul XXI - Pagina 53
Mobilitatea - factor amplificator al puterii de luptă în secolul XXI - Pagina 54
Mobilitatea - factor amplificator al puterii de luptă în secolul XXI - Pagina 55
Mobilitatea - factor amplificator al puterii de luptă în secolul XXI - Pagina 56
Mobilitatea - factor amplificator al puterii de luptă în secolul XXI - Pagina 57
Mobilitatea - factor amplificator al puterii de luptă în secolul XXI - Pagina 58
Mobilitatea - factor amplificator al puterii de luptă în secolul XXI - Pagina 59
Mobilitatea - factor amplificator al puterii de luptă în secolul XXI - Pagina 60
Mobilitatea - factor amplificator al puterii de luptă în secolul XXI - Pagina 61
Mobilitatea - factor amplificator al puterii de luptă în secolul XXI - Pagina 62
Mobilitatea - factor amplificator al puterii de luptă în secolul XXI - Pagina 63
Mobilitatea - factor amplificator al puterii de luptă în secolul XXI - Pagina 64
Mobilitatea - factor amplificator al puterii de luptă în secolul XXI - Pagina 65
Mobilitatea - factor amplificator al puterii de luptă în secolul XXI - Pagina 66
Mobilitatea - factor amplificator al puterii de luptă în secolul XXI - Pagina 67
Mobilitatea - factor amplificator al puterii de luptă în secolul XXI - Pagina 68
Mobilitatea - factor amplificator al puterii de luptă în secolul XXI - Pagina 69
Mobilitatea - factor amplificator al puterii de luptă în secolul XXI - Pagina 70
Mobilitatea - factor amplificator al puterii de luptă în secolul XXI - Pagina 71
Mobilitatea - factor amplificator al puterii de luptă în secolul XXI - Pagina 72
Mobilitatea - factor amplificator al puterii de luptă în secolul XXI - Pagina 73
Mobilitatea - factor amplificator al puterii de luptă în secolul XXI - Pagina 74
Mobilitatea - factor amplificator al puterii de luptă în secolul XXI - Pagina 75
Mobilitatea - factor amplificator al puterii de luptă în secolul XXI - Pagina 76
Mobilitatea - factor amplificator al puterii de luptă în secolul XXI - Pagina 77
Mobilitatea - factor amplificator al puterii de luptă în secolul XXI - Pagina 78
Mobilitatea - factor amplificator al puterii de luptă în secolul XXI - Pagina 79
Mobilitatea - factor amplificator al puterii de luptă în secolul XXI - Pagina 80
Mobilitatea - factor amplificator al puterii de luptă în secolul XXI - Pagina 81
Mobilitatea - factor amplificator al puterii de luptă în secolul XXI - Pagina 82
Mobilitatea - factor amplificator al puterii de luptă în secolul XXI - Pagina 83
Mobilitatea - factor amplificator al puterii de luptă în secolul XXI - Pagina 84
Mobilitatea - factor amplificator al puterii de luptă în secolul XXI - Pagina 85
Mobilitatea - factor amplificator al puterii de luptă în secolul XXI - Pagina 86
Mobilitatea - factor amplificator al puterii de luptă în secolul XXI - Pagina 87
Mobilitatea - factor amplificator al puterii de luptă în secolul XXI - Pagina 88
Mobilitatea - factor amplificator al puterii de luptă în secolul XXI - Pagina 89
Mobilitatea - factor amplificator al puterii de luptă în secolul XXI - Pagina 90
Mobilitatea - factor amplificator al puterii de luptă în secolul XXI - Pagina 91
Mobilitatea - factor amplificator al puterii de luptă în secolul XXI - Pagina 92
Mobilitatea - factor amplificator al puterii de luptă în secolul XXI - Pagina 93
Mobilitatea - factor amplificator al puterii de luptă în secolul XXI - Pagina 94
Mobilitatea - factor amplificator al puterii de luptă în secolul XXI - Pagina 95
Mobilitatea - factor amplificator al puterii de luptă în secolul XXI - Pagina 96
Mobilitatea - factor amplificator al puterii de luptă în secolul XXI - Pagina 97
Mobilitatea - factor amplificator al puterii de luptă în secolul XXI - Pagina 98
Mobilitatea - factor amplificator al puterii de luptă în secolul XXI - Pagina 99
Mobilitatea - factor amplificator al puterii de luptă în secolul XXI - Pagina 100
Mobilitatea - factor amplificator al puterii de luptă în secolul XXI - Pagina 101
Mobilitatea - factor amplificator al puterii de luptă în secolul XXI - Pagina 102
Mobilitatea - factor amplificator al puterii de luptă în secolul XXI - Pagina 103
Mobilitatea - factor amplificator al puterii de luptă în secolul XXI - Pagina 104

Conținut arhivă zip

 • Mobilitatea - factor amplificator al puterii de lupta in secolul XXI.doc

Alții au mai descărcat și

Mutații Semnificative în Fizionomia Războiului Secolului XXI

INTRODUCERE Pe fundalul transformărilor fundamentale determinate de cunoaştere, războiul îşi schimbă fizionomia - concepţia, tipologia, paradigma...

Medierea conflictului din Orientul Apropiat - Instrumente diplomatice

Intrоduсere Рrоblemele generɑte de Оrientul Μijlосiu, resрeсtiv соnfliсtul ɑrɑbо-isrɑeliɑn şi în sрeсiɑl dimensiuneɑ рɑlestiniɑnо-isrɑeliɑnă ɑ...

Dinastia Tudorilor

In secolul XVI un rege sarac ar fi însemnat un rege slab, un rege fara putere asupra parlamentului si nobilimii. Henric al -VII-lea este primul...

Despre Democrațiile Particulare

Are o însemnatate simbolica faptul ca Journal of Democracy – forul numarul unu al teoriei tranzitiei democratice – publica în primul sau numar pe...

Caracterizare generală a epocii elenistice

Termenul elenistic a fost folosit mai intai pentru a desemna limba greaca, pentru ca in secolul al XIX-lea termenul sa desemneze perioada istorica...

Ai nevoie de altceva?