Android studio- Crearea unei aplicații de supraveghere video de pe dispozitivul mobil

Licență
10/10 (1 vot)
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 54 în total
Cuvinte : 9866
Mărime: 991.34KB (arhivat)
Publicat de: Mihail A.
Puncte necesare: 14
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Peca Ludmila

Cuprins

 1. Capitolul I Cadrul teoretic 6
 2. 1.1 Introducere în .NET 6
 3. 1.2 Limbajul Java 7
 4. 1.3 Introducere în Android Studio 9
 5. 1.4 Cerințe de sistem 9
 6. 1.5 Wi-fi. Noțiuni generale 10
 7. 1.6 Istoria supravegherii video 11
 8. Capitolul II Elaborarea proiectului 13
 9. 2.1 Descrierea aplicației 13
 10. 2.2 Descrierea aplicației la nivel de utilizator 13
 11. 2.3 Aplicabilitatea aplicației 15
 12. 2.4 Compararea cu alte dispozitive de supraveghere video 15
 13. Capitolul III Realizarea proiectului 16
 14. 3.1 Descrierea aplicației la nivel de programator 16
 15. Capitolul IV Calculul economic 32
 16. 4.1 Costul de producție 34
 17. 4.2 Consumuri directe privind retribuirea muncii 35
 18. 4.3 Consumuri indirecte de producție 37
 19. 4.4 Costul de producție al proiectului 37
 20. 4.5 Prognozarea rezultatelor financiare 38
 21. 4.6 Strategia de implimentare a proiectului 40
 22. Capitolul V Securitate și sănătate în muncă 41
 23. 5.1 Cerințe de securitate și sănătate pentru programatori 41
 24. 5.2 Riscurile profesionale care pot aparea pe parcursul executării sarcinii de muncă 43
 25. 5.3 Cerințe de microclimat la locul de muncă 44
 26. 5.4 Echipamentul de protecție utilizat la locul de muncă 45
 27. Concluzii 46
 28. ANEXE 49

Extras din licență

Tehnologia .NET (dot net) lansată de firma Microsoft în anul 2002 este o nouă platformă de dezvoltare a aplicațiilor (în special a aplicațiilor distribuite în Internet) pentru sistemele de operare Windows. Platforma .NET suportă utilizarea și integrarea mai multor limbaje de programare: VB.NET, Managed C++, J# , C# și limbajul de scripting JScript. Toate aceste limbaje generează cod intr-un limbaj intermediar unic definit în .NET, numit MSIL (Microsoft Intermediate Language) (sau, mai simplu IL), care este executat sub controlul unei unități de execuție, denumită Common Language Runtine (CLR). Codul executat sub controlul CLR este numit cod gestionat (managed code), iar codul executat direct de procesor sul controlul sistemului de operare se numește cod ne-gestionat (un-managed code) sau nativ.

Limbajul Visual Basic .NET reprezintă o extensie pentru platforma .NET a limbajului Visual Basic. Limbajul Managed C++ este extensia limbajului C++ care generează atît cod nativ (unmaneged code) cat și cod gestionat de CLR (managed code). Limbajul J# este destinat creării aplicațiilor .NET de programatori care preferă limbajul Java. Însă, spre deosebire de compilatorul Java, care generează bytecode, executabil pe o mașina virtuală Java (JVM), codul generat de compilatorul J# este cod gestionat care poate fi executat sub controlul CLR. În plus, VS .NET mai conține și un convertor de conversie a codului executabil Java (fișiere .class) în cod .NET. Extensia implicită a fișierelor sursă J# este jsl. Visual J# a fost dezvoltat de firma Microsoft în mod independent, fără să conțină soluții sau aprobări Sun. Limbajul C# este un limbaj obiect-orientat nou creat pentru platforma .NET și este asemănător cu limbajul C++ și, în unele aspecte, cu Java.

Pentru dezvoltarea aplicațiilor .NET se poate folosi sistemul de dezvoltare .NET Software Development Kit (SDK) care poate fi obținut de la adresa http://msdn.microsoft.com/downloads, sau mediul integrat Visual Studio .NET, care reprezintă dezvoltarea pentru platforma .NET a sistemului Microsoft Visual Studio.

.NET Framework

Componenta .NET Framework stă la baza tehnologiei .NET; este ultima interfață între aplicațiile .NET și sistemul de operare și actualmente conține:

- Limbajele C#, VB.NET, C++ și J#. Pentru a fi integrate în platforma .NET, toate aceste limbaje respectă niște specificații OOP numite Common Type System (CTS). Ele au ca elemente de bază: clase, interfețe, delegări, tipuri valoare și referință, iar ca mecanisme: moștenire, polimorfism și tratarea excepțiilor.

- Platforma comună de executare a programelor numită Common Language Runtime

- (CLR), utilizată de toate cele 4 limbaje. CTS face parte din CLR.

- Ansamblul de biblioteci necesare în realizarea aplicațiilor desktop sau Web, numit

- Framework Class Library (FCL).

Platforma .NET

Platforma .NET (.NET Framework) este un nivel software plasat peste sistemul de ws și conține două parți principale: unitatea de execuție a programelor .NET (Common Language Runtime - CLR) și biblioteca de clase .NET (Framework Class Library - FCL). Biblioteca FCL este compusă din biblioteca de baza (Framework Base Classes) care conține din tipuri (clase) fundamentale, clase pentru dezvoltarea aplicațiilor de baze de date (ADO.NET, SQL, XML, etc.), clase pentru de zvoltarea aplicațiilor complexe (Windows Forms), clase pentru dezvoltarea aplicațiilor distribuite în Internet (Web Forms, Web Services).

1.2 Limbajul Java

Java este un limbaj de programare orientat-obiect, puternic tipizat, conceput de către James Gosling la Sun Microsystems (acum filială Oracle) la începutul anilor ʼ90, fiind lansat în 1995. Cele mai multe aplicații distribuite sunt scrise în Java, iar noile evoluții tehnologice permit utilizarea sa și pe dispozitive mobile gen telefon, agenda electronică, palmtop etc. În felul acesta se creează o platformă unică, la nivelul programatorului, deasupra unui mediu eterogen extrem de diversificat. Acesta este utilizat în prezent cu succes și pentru programarea aplicațiilor destinate intranet-urilor.

Limbajul împrumută o mare parte din sintaxă de la C și C++, dar are un model al obiectelor mai simplu și prezintă mai puține facilități de nivel jos. Un program Java compilat, corect scris, poate fi rulat fără modificări pe orice platformă care e instalată o mașină virtuală Java (engleză Java Virtual Machine, prescurtat JVM). Acest nivel de portabilitate (inexistent pentru limbaje mai vechi cum ar fi C) este posibil deoarece sursele Java sunt compilate într-un format standard numit cod de octeți (engleză byte-code) care este intermediar între codul mașină (dependent de tipul calculatorului) și codul sursă.

Mașina virtuală Java este mediul în care se execută programele Java. În prezent, există mai mulți furnizori de JVM, printre careOracle, IBM, Bea, FSF. Există 4 platforme Java furnizate de Oracle:

- Java Card - pentru smartcard-uri (carduri cu cip);

- Java Platform, Micro Edition (Java ME) — pentru hardware cu resurse limitate, gen PDA sau telefoane mobile;

- Java Platform, Standard Edition (Java SE) — pentru sisteme gen workstation, este ceea ce se găsește pe PC-uri;

- Java Platform, Enterprise Edition (Java EE) — pentru sisteme de calcul mari, eventual distribuite.

Kit Java Development (JDK) este o implementare de oricare dintre Java SE, Java EE sau Java ME platforme lansat de Oracle Corporation, sub forma unui produs binar care vizează dezvoltatorii Java pe Solaris, Linux, Mac OS X sau Windows. JDK include un JVM privat și alte câteva resurse pentru a termina rețeta la o aplicație Java. De la introducerea platformei Java, a fost, de departe, Software Development Kit mai utilizate pe scară largă (SDK).

Bibliografie

1 Instrucțiuni de securitate și sănătate în muncă pentru lucrul cu echipamente de calcul. [Resursă electronică] - regim de acces: https://osha.europa.eu/fop/romania/ro/good_practice/instructiuni-proprii-de-securitate-si-sanatate-in-munca-pentru-lucrul-cu-echipamente-de-calcul

2 Boli profesionale. Clasificarea bolilor profesionale. [Resursă electronică] - regim de acces: http://www.netmedic.ro/boli-profesionale/

3 Laza Laura, Stefănescu Yasim, Popescu Răzvan, Lungu Mihail .Ciclurile de viața a sistemelor informaționale. București : ARC, 2011.

4 Cojocaru, Vladislav. Ciclurile de viata al SI. [Resursă electronică ] - regim de acces: http://microsoft.help.need.ro/cursuri/calculatoare/modele-ale-ciclului-de-viata-al-sistemului-informatic-126527.html.

5 Ștefan Stanciu, Mihaela Ionescu.Managementu Resurselor Umane. București : ASE București, 2006.

6 Emilian, Radu. Provocarile si introducerile in economie. Bucuresti : Olimpia, 2001.

7 Oleg, Nicolescu. Strategii materiale de firmă. București : Editura Economică, 1995.

8 Rusu Călin, Voicu Marin. ABC-ul managerului. Iași : Editura Gh. Asachi, 1995.Taking Photos Simply. [Resursă electronică ] - regim de acces: http://developer.android.com/training/camera/photobasics.html#TaskPath

9 Android Developer. Button. [Resursă electronică ] - regim de acces: http://developer.android.com/reference/android/widget/Button.html

10 Android Developer. Toasts. The Basics. [Resursă electronică ] - regim de acces: http://developer.android.com/guide/topics/ui/notifiers/toasts.html

11 Android Developer. BitmapFactory. [Resursă electronică ] - regim de acces: http://developer.android.com/reference/android/graphics/BitmapFactory.html#decodeByteArray(byte[]

12 How to enable my Android App. [Resursă electronică ] - regim de acces: http://stackoverflow.com/questions/20684553/how-can-i-enable-my-android-app-to-take-pictures-from-the-camera-without-preview

13 Android for begginers. Taking Photos. [Resursă electronică ] - regim de acces: https://www.youtube.com/watch?v=pk-80p2ha_Q

14 The Ultimate Android Camera Development Guide. [Resursă electronică ] - regim de acces: https://www.airpair.com/android/android-camera-development

15 Video Recording and Image Capture using Camera Intents. [Resursă electronică ] - regim deacces: http://www.techotopia.com/index.php/Video_Recording_and_Image_Capture_using_Camera_Intents_-_An_Android_Studio_Example

16 Using Androids Camera in your application. [Resursă electronică ] - regim de acces: http://www.101apps.co.za/articles/using-android-s-camera-in-your-application.html

17 Android Server/Client. [Resursă electronică ] - regim de acces: http://android-er.blogspot.com/2014/02/android-sercerclient-example-client.html

18 Android - Run/Install/Debug Applications over WiFi. [Resursă electronică ] - regim de acces:http://stackoverflow.com/questions/4893953/android-run-install-debug-applications-over-wifi

Preview document

Android studio- Crearea unei aplicații de supraveghere video de pe dispozitivul mobil - Pagina 1
Android studio- Crearea unei aplicații de supraveghere video de pe dispozitivul mobil - Pagina 2
Android studio- Crearea unei aplicații de supraveghere video de pe dispozitivul mobil - Pagina 3
Android studio- Crearea unei aplicații de supraveghere video de pe dispozitivul mobil - Pagina 4
Android studio- Crearea unei aplicații de supraveghere video de pe dispozitivul mobil - Pagina 5
Android studio- Crearea unei aplicații de supraveghere video de pe dispozitivul mobil - Pagina 6
Android studio- Crearea unei aplicații de supraveghere video de pe dispozitivul mobil - Pagina 7
Android studio- Crearea unei aplicații de supraveghere video de pe dispozitivul mobil - Pagina 8
Android studio- Crearea unei aplicații de supraveghere video de pe dispozitivul mobil - Pagina 9
Android studio- Crearea unei aplicații de supraveghere video de pe dispozitivul mobil - Pagina 10
Android studio- Crearea unei aplicații de supraveghere video de pe dispozitivul mobil - Pagina 11
Android studio- Crearea unei aplicații de supraveghere video de pe dispozitivul mobil - Pagina 12
Android studio- Crearea unei aplicații de supraveghere video de pe dispozitivul mobil - Pagina 13
Android studio- Crearea unei aplicații de supraveghere video de pe dispozitivul mobil - Pagina 14
Android studio- Crearea unei aplicații de supraveghere video de pe dispozitivul mobil - Pagina 15
Android studio- Crearea unei aplicații de supraveghere video de pe dispozitivul mobil - Pagina 16
Android studio- Crearea unei aplicații de supraveghere video de pe dispozitivul mobil - Pagina 17
Android studio- Crearea unei aplicații de supraveghere video de pe dispozitivul mobil - Pagina 18
Android studio- Crearea unei aplicații de supraveghere video de pe dispozitivul mobil - Pagina 19
Android studio- Crearea unei aplicații de supraveghere video de pe dispozitivul mobil - Pagina 20
Android studio- Crearea unei aplicații de supraveghere video de pe dispozitivul mobil - Pagina 21
Android studio- Crearea unei aplicații de supraveghere video de pe dispozitivul mobil - Pagina 22
Android studio- Crearea unei aplicații de supraveghere video de pe dispozitivul mobil - Pagina 23
Android studio- Crearea unei aplicații de supraveghere video de pe dispozitivul mobil - Pagina 24
Android studio- Crearea unei aplicații de supraveghere video de pe dispozitivul mobil - Pagina 25
Android studio- Crearea unei aplicații de supraveghere video de pe dispozitivul mobil - Pagina 26
Android studio- Crearea unei aplicații de supraveghere video de pe dispozitivul mobil - Pagina 27
Android studio- Crearea unei aplicații de supraveghere video de pe dispozitivul mobil - Pagina 28
Android studio- Crearea unei aplicații de supraveghere video de pe dispozitivul mobil - Pagina 29
Android studio- Crearea unei aplicații de supraveghere video de pe dispozitivul mobil - Pagina 30
Android studio- Crearea unei aplicații de supraveghere video de pe dispozitivul mobil - Pagina 31
Android studio- Crearea unei aplicații de supraveghere video de pe dispozitivul mobil - Pagina 32
Android studio- Crearea unei aplicații de supraveghere video de pe dispozitivul mobil - Pagina 33
Android studio- Crearea unei aplicații de supraveghere video de pe dispozitivul mobil - Pagina 34
Android studio- Crearea unei aplicații de supraveghere video de pe dispozitivul mobil - Pagina 35
Android studio- Crearea unei aplicații de supraveghere video de pe dispozitivul mobil - Pagina 36
Android studio- Crearea unei aplicații de supraveghere video de pe dispozitivul mobil - Pagina 37
Android studio- Crearea unei aplicații de supraveghere video de pe dispozitivul mobil - Pagina 38
Android studio- Crearea unei aplicații de supraveghere video de pe dispozitivul mobil - Pagina 39
Android studio- Crearea unei aplicații de supraveghere video de pe dispozitivul mobil - Pagina 40
Android studio- Crearea unei aplicații de supraveghere video de pe dispozitivul mobil - Pagina 41
Android studio- Crearea unei aplicații de supraveghere video de pe dispozitivul mobil - Pagina 42
Android studio- Crearea unei aplicații de supraveghere video de pe dispozitivul mobil - Pagina 43
Android studio- Crearea unei aplicații de supraveghere video de pe dispozitivul mobil - Pagina 44
Android studio- Crearea unei aplicații de supraveghere video de pe dispozitivul mobil - Pagina 45
Android studio- Crearea unei aplicații de supraveghere video de pe dispozitivul mobil - Pagina 46
Android studio- Crearea unei aplicații de supraveghere video de pe dispozitivul mobil - Pagina 47
Android studio- Crearea unei aplicații de supraveghere video de pe dispozitivul mobil - Pagina 48
Android studio- Crearea unei aplicații de supraveghere video de pe dispozitivul mobil - Pagina 49
Android studio- Crearea unei aplicații de supraveghere video de pe dispozitivul mobil - Pagina 50
Android studio- Crearea unei aplicații de supraveghere video de pe dispozitivul mobil - Pagina 51
Android studio- Crearea unei aplicații de supraveghere video de pe dispozitivul mobil - Pagina 52
Android studio- Crearea unei aplicații de supraveghere video de pe dispozitivul mobil - Pagina 53
Android studio- Crearea unei aplicații de supraveghere video de pe dispozitivul mobil - Pagina 54

Conținut arhivă zip

 • Android studio- Crearea unei aplicatii de supraveghere video de pe dispozitivul mobil.doc

Alții au mai descărcat și

Elaborare unui web-site și a unui program de administrare, utilizând PHP, Delphi, Mysql

INTRODUCERE Tehnologiile şi aplicaţiile de pe Internet se extind extraordinar de rapid, capătând o atenţie deosebită, deoarece Internetul...

Aplicație pentru testare online

2. Prezentarea aplicatiei 2.1. Prezentare generala În capitolul anterior am prezentat o serie de tehnologii utilizate în dezvoltarea...

Date Interconectate

1. INTRODUCERE În lumea de astăzi, tehnologia se manifestă în toate domeniile, iar dezvoltarea şi îmbunătăţirea echipamentelor actuale nu mai...

Hackeri

Hackerii sunt pasionati ai informaticii, care, de obicei au ca scop „spargerea” anumitor coduri, baze de date, pagini web etc. Ei sunt considerati...

Ai nevoie de altceva?