Integrarea web a sistemelor informatice și a bazelor de date în managementul resurselor materiale și umane din educație

Licență
10/10 (1 vot)
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 162 în total
Cuvinte : 66335
Mărime: 7.95MB (arhivat)
Publicat de: Liviu N.
Puncte necesare: 12
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Prof.univ.dr.ing. Carol Schnakovszky
Facultatea de Inginerie
Universitatea Vasile Alecsandri din Bacau, Bacau

Cuprins

  1. Introducere 3
  2. CAPITOLUL 1 Baze de date 4
  3. 1.1 Fundamente teoretice 4
  4. 1.2 Caracteristici MySQL 5
  5. CAPITOLUL 2 Utilizarea resurselor web în educație 7
  6. CAPITOLUL 3 Aplicația online cu baze de date INSPECT 11
  7. CONCLUZII Avantaje și dezavantaje a integrării sistemelor informatice sau/și a bazelor de date în managementul decizional din învățământ 36
  8. BIBLIOGRAFIE 38
  9. Anexa 1 Structura bazei de date 40

Extras din licență

Introducere

Managementul educațional reprezintă procesul conștient de conducere și coordonare a acțiunilor și activităților individuale și de grup, precum și de mobilizare și alocare a resurselor in vederea indeplinirii obiectivelor in concordanta cu misiunea de a pregăti resursele umane și de a forma personalități. El cuprinde un ansamblu de principii și funcții, de norme și de metode de conducere care asigură realizarea obiectivelor sistemului, la standarde de calitate și eficiență cât mai înalte, așa cum l-a definit Ioan Jinga - diplomat român de carieră, care a lucrat în cadrul Ministerului Afacerilor Externe din anul 1992 (ambasadorul României în Regatul Belgiei în perioada 2003 -2008, ambasadorul României în Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord între 2008 - 2015).

Având în vedere complexitatea muncii și impactul pe care îl are asupra instiuției de învățămănt, managementul modern este un proces care implică un ansamblu de competențe care variază de la cele legate de utilizarea tehnologiei informației și statistică, până la cele interpersonale și de auto-management, care trebuie reflectat în managementul educațional în conținutul curriculei pre- universitare, universitare și postuniversitare.

Competențele manageriale, care trebuie adoptate și incluse în sistemul de învățământ și de calitate, se evidențiază prin capacitatea conducătorilor de a-și îndeplini activitățile specifice la standardele adoptate de organizație, regasite în standardele educationale și ocupaționale.

Tendințele actuale urmăresc armonizarea acestor două cerințe - educațional și profesional - pentru a corela teoria cu practica și a obține produse conforme cu cerințele și nevoile de pe piața muncii. Autoanaliza și autoreflecția asupra propriei cariere oferă managerului posibilitatea de a se raporta la cerințele și standardul funcției, de a conștientiza decalajele dintre aspirațiile personale, nivelul de dezvoltare al competențelor proprii și posibilitățile de formare.

Responsabilitatea pentru dezvoltarea profesională revine managerului, traseul de evoluție în carieră fiind stabilit în raport cu aspirațiile personale, cu viziunea personală asupra a ceea ce va realiza în viitor, cu nevoia de educație și formare, în concordanță cu cerințele și standardele profesionale de pe piața muncii.

CAPITOLUL 1

Baze de date

1.1 Fundamente teoretice

O bază de date BD (engl.Database) este o colectie de date creată și menținută computerizat, care permite operații de inserare, actualizare, ștergere și interogare a datelor. Utilizatorii unei baze de date pot accesa datele memorate prin intermediul Sistemului de gestiune a bazei de date ,care recepționează cererile utilizatorilor, le interpretează, execută operațiile corespunzătoare și returnează rezultatul către utilizatori.

Un Sistem de gestiune pentru baze de date - SGBD (engl. DBMS = Database Management Systems) este o colecție de programe care are drept scop crearea structurii bazei de date, popularea cu date și accesarea conținutului de date, asigurând accesul concurent la date al mai multor utilizatori, respectiv oferind consistența și protecția datelor. Un SGBD are ca funcții principale definirea structurii și a tipurilor de date stocate, popularea și manipularea bazei de date prin diferite operații implementate cu ajutorul limbajului SQL,de la implementarea interogărilor pentru regăsirea datelor până la generarea de rapoarte pe date din baza de date. Cele mai populare sisteme de gestiune ce au la bază modelul relațional de organizare a datelor sunt: MS-SQL, Oracle, MySQL,Postgresql.

MySQL este un sistem gestiune de baze de date relaționale realizat de TcX DataKonsult AB în 1996. Acesta a revoluționat piața bazelor de date și a condus la parteneriate importante cu alte companii software cum ar fi RedHat, Veritas, Novell sau Rackspace. În 2008, MySQL a fost achizițional de Sun Microsytems, care la rândul său a fost ulterior cumpărat de către Oracle.

Popularitatea acestuia a crescut constant în ultimii ani, datorită performanțelor oferite, dar și datorită unei largi comunități de utilizatori și dezvoltatori. Limbajul utilizat în cadrul sistemului de gestiune a bazelor de date MySQL este SQL (engl. Structured Query Language), limbaj standardizat ce permite definirea, manipularea și securizarea datelor stocate într-un model relațional în sistemul MySQL.

Scopul inițial al sistemului a fost orientarea pe performanță - cuantificabilă prin timp de răspuns redus la un număr mare de utilizatori și cereri de acces, respectiv scalabilitate - prin menținerea perfomanței așteptate la modificarea (creșterea/scăderea) resurselor fizice utilizate pentru execuție.

Rezultatul, a fost un produs puternic optimizat care a inclus în ultimele versiuni o serie de mecanisme evoluate ce existau doar în sistemele comerciale Oracle și MS-SQL cum ar fi procedurile stocate, trigger-ele , evenimentele ,respectiv tranzacțiile pentru suportul concurențial.

Bibliografie

1. Thomas H., Thomas L., Wilson A. (2013)- Promises fulfilled and Unfulfilled în Management Education, U.K: Emerald Publications

2. Bryman, A. (2007) - Effective leadership în higher education: a literature review. Studies în Higher Education, 32(6), 693-710

3. EFMD (1996)- Training the first brigade: Preparing for the unimaginable, Brussels, Belgium: EFMD Publications.

4. EFMD (2008)- EFMD/GMAC corporate recruiters report. Brussels, Belgium: EFMD Publications

5. EFMD (2012)- EFMD draft manifesto for management education. Brussels, Belgium: EFMD Publications.

6. Ghoshal, S (2005)- Bad management theories are destroying good management practices. Academy of Management Learning and Education, 4(1), 75-91

7. Iniguez, S. (2011)- The learning curve. London: Palgrave Macmillian

8. Moldoveanu, M.c., & Martin, R. (2008)- The future of the MBA. Oxford: Oxford University Press

9. Thomas, H., & Wilson, A.D. (2011)- Physics envy, cognitive legitimacy or practical relevance: Dilemmas în the evolution of management research în the U.K. British Journal of Management,

10. Jinga, I- Managementul învățământului, București, 2003

11. Petty, G.: Profesorul azi , Editura Atelier Didactic, 2007

12. Vlăsceanu, M.: Organizații și comportament organizațional, Editura Polirom, Iași, 2003

13. Carianopol, M., Tîrcă, A., .Alionte, A., Faur, C.: Managementul evenimentelor educaționale, British Council, 2004

14. Tîrcă A. - Management educational, Inovație și performanță în dezvoltarea profesională a cadrelor didactice în mediul urban, București 2011

15. Gavrilovici O., Iosifescu S., Prodan, A. - Management educational volumul II, Iasi, editura CDRMO 2003

16. Ghergut A. - Managementul general și strategic în educatie, Ed Polirom 2007

17. Joita E.- Management educational, Ed Polirom 2000

18. Cristea S. - Managementul organizatiei scolare, Bucuresti 2003

19. Toca I. - Management educational, Ed. Didactică și Pedagogică

20. Roxana Tudorica - Managementul educatiei în context european, Ed. Meronia 2007

21. Galina Braguța , Tehnologii Informaționale 2013, Chisinau,42 pag.

22. http://www.elearning.ro/cisco-in-educatia-preuniversitara

23. http://www.jurnalul.ro/stiinta-tehnica/tehnica/windows-netmeeting-9990.html

24. http://www.scritub.com/stiinta/informatica/Proiectarea-organizarea-si-des163245154.php

25. http://www.elearning.ro/resurse/EduTIC2009_Raport.pdf

2. http://liviunita.ro

Preview document

Integrarea web a sistemelor informatice și a bazelor de date în managementul resurselor materiale și umane din educație - Pagina 1
Integrarea web a sistemelor informatice și a bazelor de date în managementul resurselor materiale și umane din educație - Pagina 2
Integrarea web a sistemelor informatice și a bazelor de date în managementul resurselor materiale și umane din educație - Pagina 3
Integrarea web a sistemelor informatice și a bazelor de date în managementul resurselor materiale și umane din educație - Pagina 4
Integrarea web a sistemelor informatice și a bazelor de date în managementul resurselor materiale și umane din educație - Pagina 5
Integrarea web a sistemelor informatice și a bazelor de date în managementul resurselor materiale și umane din educație - Pagina 6
Integrarea web a sistemelor informatice și a bazelor de date în managementul resurselor materiale și umane din educație - Pagina 7
Integrarea web a sistemelor informatice și a bazelor de date în managementul resurselor materiale și umane din educație - Pagina 8
Integrarea web a sistemelor informatice și a bazelor de date în managementul resurselor materiale și umane din educație - Pagina 9
Integrarea web a sistemelor informatice și a bazelor de date în managementul resurselor materiale și umane din educație - Pagina 10
Integrarea web a sistemelor informatice și a bazelor de date în managementul resurselor materiale și umane din educație - Pagina 11
Integrarea web a sistemelor informatice și a bazelor de date în managementul resurselor materiale și umane din educație - Pagina 12
Integrarea web a sistemelor informatice și a bazelor de date în managementul resurselor materiale și umane din educație - Pagina 13
Integrarea web a sistemelor informatice și a bazelor de date în managementul resurselor materiale și umane din educație - Pagina 14
Integrarea web a sistemelor informatice și a bazelor de date în managementul resurselor materiale și umane din educație - Pagina 15
Integrarea web a sistemelor informatice și a bazelor de date în managementul resurselor materiale și umane din educație - Pagina 16
Integrarea web a sistemelor informatice și a bazelor de date în managementul resurselor materiale și umane din educație - Pagina 17
Integrarea web a sistemelor informatice și a bazelor de date în managementul resurselor materiale și umane din educație - Pagina 18
Integrarea web a sistemelor informatice și a bazelor de date în managementul resurselor materiale și umane din educație - Pagina 19
Integrarea web a sistemelor informatice și a bazelor de date în managementul resurselor materiale și umane din educație - Pagina 20
Integrarea web a sistemelor informatice și a bazelor de date în managementul resurselor materiale și umane din educație - Pagina 21
Integrarea web a sistemelor informatice și a bazelor de date în managementul resurselor materiale și umane din educație - Pagina 22
Integrarea web a sistemelor informatice și a bazelor de date în managementul resurselor materiale și umane din educație - Pagina 23
Integrarea web a sistemelor informatice și a bazelor de date în managementul resurselor materiale și umane din educație - Pagina 24
Integrarea web a sistemelor informatice și a bazelor de date în managementul resurselor materiale și umane din educație - Pagina 25
Integrarea web a sistemelor informatice și a bazelor de date în managementul resurselor materiale și umane din educație - Pagina 26
Integrarea web a sistemelor informatice și a bazelor de date în managementul resurselor materiale și umane din educație - Pagina 27
Integrarea web a sistemelor informatice și a bazelor de date în managementul resurselor materiale și umane din educație - Pagina 28
Integrarea web a sistemelor informatice și a bazelor de date în managementul resurselor materiale și umane din educație - Pagina 29
Integrarea web a sistemelor informatice și a bazelor de date în managementul resurselor materiale și umane din educație - Pagina 30
Integrarea web a sistemelor informatice și a bazelor de date în managementul resurselor materiale și umane din educație - Pagina 31
Integrarea web a sistemelor informatice și a bazelor de date în managementul resurselor materiale și umane din educație - Pagina 32
Integrarea web a sistemelor informatice și a bazelor de date în managementul resurselor materiale și umane din educație - Pagina 33
Integrarea web a sistemelor informatice și a bazelor de date în managementul resurselor materiale și umane din educație - Pagina 34
Integrarea web a sistemelor informatice și a bazelor de date în managementul resurselor materiale și umane din educație - Pagina 35
Integrarea web a sistemelor informatice și a bazelor de date în managementul resurselor materiale și umane din educație - Pagina 36
Integrarea web a sistemelor informatice și a bazelor de date în managementul resurselor materiale și umane din educație - Pagina 37
Integrarea web a sistemelor informatice și a bazelor de date în managementul resurselor materiale și umane din educație - Pagina 38
Integrarea web a sistemelor informatice și a bazelor de date în managementul resurselor materiale și umane din educație - Pagina 39
Integrarea web a sistemelor informatice și a bazelor de date în managementul resurselor materiale și umane din educație - Pagina 40
Integrarea web a sistemelor informatice și a bazelor de date în managementul resurselor materiale și umane din educație - Pagina 41
Integrarea web a sistemelor informatice și a bazelor de date în managementul resurselor materiale și umane din educație - Pagina 42
Integrarea web a sistemelor informatice și a bazelor de date în managementul resurselor materiale și umane din educație - Pagina 43
Integrarea web a sistemelor informatice și a bazelor de date în managementul resurselor materiale și umane din educație - Pagina 44
Integrarea web a sistemelor informatice și a bazelor de date în managementul resurselor materiale și umane din educație - Pagina 45
Integrarea web a sistemelor informatice și a bazelor de date în managementul resurselor materiale și umane din educație - Pagina 46
Integrarea web a sistemelor informatice și a bazelor de date în managementul resurselor materiale și umane din educație - Pagina 47
Integrarea web a sistemelor informatice și a bazelor de date în managementul resurselor materiale și umane din educație - Pagina 48
Integrarea web a sistemelor informatice și a bazelor de date în managementul resurselor materiale și umane din educație - Pagina 49
Integrarea web a sistemelor informatice și a bazelor de date în managementul resurselor materiale și umane din educație - Pagina 50
Integrarea web a sistemelor informatice și a bazelor de date în managementul resurselor materiale și umane din educație - Pagina 51
Integrarea web a sistemelor informatice și a bazelor de date în managementul resurselor materiale și umane din educație - Pagina 52
Integrarea web a sistemelor informatice și a bazelor de date în managementul resurselor materiale și umane din educație - Pagina 53
Integrarea web a sistemelor informatice și a bazelor de date în managementul resurselor materiale și umane din educație - Pagina 54
Integrarea web a sistemelor informatice și a bazelor de date în managementul resurselor materiale și umane din educație - Pagina 55
Integrarea web a sistemelor informatice și a bazelor de date în managementul resurselor materiale și umane din educație - Pagina 56
Integrarea web a sistemelor informatice și a bazelor de date în managementul resurselor materiale și umane din educație - Pagina 57
Integrarea web a sistemelor informatice și a bazelor de date în managementul resurselor materiale și umane din educație - Pagina 58
Integrarea web a sistemelor informatice și a bazelor de date în managementul resurselor materiale și umane din educație - Pagina 59
Integrarea web a sistemelor informatice și a bazelor de date în managementul resurselor materiale și umane din educație - Pagina 60
Integrarea web a sistemelor informatice și a bazelor de date în managementul resurselor materiale și umane din educație - Pagina 61
Integrarea web a sistemelor informatice și a bazelor de date în managementul resurselor materiale și umane din educație - Pagina 62
Integrarea web a sistemelor informatice și a bazelor de date în managementul resurselor materiale și umane din educație - Pagina 63
Integrarea web a sistemelor informatice și a bazelor de date în managementul resurselor materiale și umane din educație - Pagina 64
Integrarea web a sistemelor informatice și a bazelor de date în managementul resurselor materiale și umane din educație - Pagina 65
Integrarea web a sistemelor informatice și a bazelor de date în managementul resurselor materiale și umane din educație - Pagina 66
Integrarea web a sistemelor informatice și a bazelor de date în managementul resurselor materiale și umane din educație - Pagina 67
Integrarea web a sistemelor informatice și a bazelor de date în managementul resurselor materiale și umane din educație - Pagina 68
Integrarea web a sistemelor informatice și a bazelor de date în managementul resurselor materiale și umane din educație - Pagina 69
Integrarea web a sistemelor informatice și a bazelor de date în managementul resurselor materiale și umane din educație - Pagina 70
Integrarea web a sistemelor informatice și a bazelor de date în managementul resurselor materiale și umane din educație - Pagina 71
Integrarea web a sistemelor informatice și a bazelor de date în managementul resurselor materiale și umane din educație - Pagina 72
Integrarea web a sistemelor informatice și a bazelor de date în managementul resurselor materiale și umane din educație - Pagina 73
Integrarea web a sistemelor informatice și a bazelor de date în managementul resurselor materiale și umane din educație - Pagina 74
Integrarea web a sistemelor informatice și a bazelor de date în managementul resurselor materiale și umane din educație - Pagina 75
Integrarea web a sistemelor informatice și a bazelor de date în managementul resurselor materiale și umane din educație - Pagina 76
Integrarea web a sistemelor informatice și a bazelor de date în managementul resurselor materiale și umane din educație - Pagina 77
Integrarea web a sistemelor informatice și a bazelor de date în managementul resurselor materiale și umane din educație - Pagina 78
Integrarea web a sistemelor informatice și a bazelor de date în managementul resurselor materiale și umane din educație - Pagina 79
Integrarea web a sistemelor informatice și a bazelor de date în managementul resurselor materiale și umane din educație - Pagina 80
Integrarea web a sistemelor informatice și a bazelor de date în managementul resurselor materiale și umane din educație - Pagina 81
Integrarea web a sistemelor informatice și a bazelor de date în managementul resurselor materiale și umane din educație - Pagina 82
Integrarea web a sistemelor informatice și a bazelor de date în managementul resurselor materiale și umane din educație - Pagina 83
Integrarea web a sistemelor informatice și a bazelor de date în managementul resurselor materiale și umane din educație - Pagina 84
Integrarea web a sistemelor informatice și a bazelor de date în managementul resurselor materiale și umane din educație - Pagina 85
Integrarea web a sistemelor informatice și a bazelor de date în managementul resurselor materiale și umane din educație - Pagina 86
Integrarea web a sistemelor informatice și a bazelor de date în managementul resurselor materiale și umane din educație - Pagina 87
Integrarea web a sistemelor informatice și a bazelor de date în managementul resurselor materiale și umane din educație - Pagina 88
Integrarea web a sistemelor informatice și a bazelor de date în managementul resurselor materiale și umane din educație - Pagina 89
Integrarea web a sistemelor informatice și a bazelor de date în managementul resurselor materiale și umane din educație - Pagina 90
Integrarea web a sistemelor informatice și a bazelor de date în managementul resurselor materiale și umane din educație - Pagina 91
Integrarea web a sistemelor informatice și a bazelor de date în managementul resurselor materiale și umane din educație - Pagina 92
Integrarea web a sistemelor informatice și a bazelor de date în managementul resurselor materiale și umane din educație - Pagina 93
Integrarea web a sistemelor informatice și a bazelor de date în managementul resurselor materiale și umane din educație - Pagina 94
Integrarea web a sistemelor informatice și a bazelor de date în managementul resurselor materiale și umane din educație - Pagina 95
Integrarea web a sistemelor informatice și a bazelor de date în managementul resurselor materiale și umane din educație - Pagina 96
Integrarea web a sistemelor informatice și a bazelor de date în managementul resurselor materiale și umane din educație - Pagina 97
Integrarea web a sistemelor informatice și a bazelor de date în managementul resurselor materiale și umane din educație - Pagina 98
Integrarea web a sistemelor informatice și a bazelor de date în managementul resurselor materiale și umane din educație - Pagina 99
Integrarea web a sistemelor informatice și a bazelor de date în managementul resurselor materiale și umane din educație - Pagina 100
Integrarea web a sistemelor informatice și a bazelor de date în managementul resurselor materiale și umane din educație - Pagina 101
Integrarea web a sistemelor informatice și a bazelor de date în managementul resurselor materiale și umane din educație - Pagina 102
Integrarea web a sistemelor informatice și a bazelor de date în managementul resurselor materiale și umane din educație - Pagina 103
Integrarea web a sistemelor informatice și a bazelor de date în managementul resurselor materiale și umane din educație - Pagina 104
Integrarea web a sistemelor informatice și a bazelor de date în managementul resurselor materiale și umane din educație - Pagina 105
Integrarea web a sistemelor informatice și a bazelor de date în managementul resurselor materiale și umane din educație - Pagina 106
Integrarea web a sistemelor informatice și a bazelor de date în managementul resurselor materiale și umane din educație - Pagina 107
Integrarea web a sistemelor informatice și a bazelor de date în managementul resurselor materiale și umane din educație - Pagina 108
Integrarea web a sistemelor informatice și a bazelor de date în managementul resurselor materiale și umane din educație - Pagina 109
Integrarea web a sistemelor informatice și a bazelor de date în managementul resurselor materiale și umane din educație - Pagina 110
Integrarea web a sistemelor informatice și a bazelor de date în managementul resurselor materiale și umane din educație - Pagina 111
Integrarea web a sistemelor informatice și a bazelor de date în managementul resurselor materiale și umane din educație - Pagina 112
Integrarea web a sistemelor informatice și a bazelor de date în managementul resurselor materiale și umane din educație - Pagina 113
Integrarea web a sistemelor informatice și a bazelor de date în managementul resurselor materiale și umane din educație - Pagina 114
Integrarea web a sistemelor informatice și a bazelor de date în managementul resurselor materiale și umane din educație - Pagina 115
Integrarea web a sistemelor informatice și a bazelor de date în managementul resurselor materiale și umane din educație - Pagina 116
Integrarea web a sistemelor informatice și a bazelor de date în managementul resurselor materiale și umane din educație - Pagina 117
Integrarea web a sistemelor informatice și a bazelor de date în managementul resurselor materiale și umane din educație - Pagina 118
Integrarea web a sistemelor informatice și a bazelor de date în managementul resurselor materiale și umane din educație - Pagina 119
Integrarea web a sistemelor informatice și a bazelor de date în managementul resurselor materiale și umane din educație - Pagina 120
Integrarea web a sistemelor informatice și a bazelor de date în managementul resurselor materiale și umane din educație - Pagina 121
Integrarea web a sistemelor informatice și a bazelor de date în managementul resurselor materiale și umane din educație - Pagina 122
Integrarea web a sistemelor informatice și a bazelor de date în managementul resurselor materiale și umane din educație - Pagina 123
Integrarea web a sistemelor informatice și a bazelor de date în managementul resurselor materiale și umane din educație - Pagina 124
Integrarea web a sistemelor informatice și a bazelor de date în managementul resurselor materiale și umane din educație - Pagina 125
Integrarea web a sistemelor informatice și a bazelor de date în managementul resurselor materiale și umane din educație - Pagina 126
Integrarea web a sistemelor informatice și a bazelor de date în managementul resurselor materiale și umane din educație - Pagina 127
Integrarea web a sistemelor informatice și a bazelor de date în managementul resurselor materiale și umane din educație - Pagina 128
Integrarea web a sistemelor informatice și a bazelor de date în managementul resurselor materiale și umane din educație - Pagina 129
Integrarea web a sistemelor informatice și a bazelor de date în managementul resurselor materiale și umane din educație - Pagina 130
Integrarea web a sistemelor informatice și a bazelor de date în managementul resurselor materiale și umane din educație - Pagina 131
Integrarea web a sistemelor informatice și a bazelor de date în managementul resurselor materiale și umane din educație - Pagina 132
Integrarea web a sistemelor informatice și a bazelor de date în managementul resurselor materiale și umane din educație - Pagina 133
Integrarea web a sistemelor informatice și a bazelor de date în managementul resurselor materiale și umane din educație - Pagina 134
Integrarea web a sistemelor informatice și a bazelor de date în managementul resurselor materiale și umane din educație - Pagina 135
Integrarea web a sistemelor informatice și a bazelor de date în managementul resurselor materiale și umane din educație - Pagina 136
Integrarea web a sistemelor informatice și a bazelor de date în managementul resurselor materiale și umane din educație - Pagina 137
Integrarea web a sistemelor informatice și a bazelor de date în managementul resurselor materiale și umane din educație - Pagina 138
Integrarea web a sistemelor informatice și a bazelor de date în managementul resurselor materiale și umane din educație - Pagina 139
Integrarea web a sistemelor informatice și a bazelor de date în managementul resurselor materiale și umane din educație - Pagina 140
Integrarea web a sistemelor informatice și a bazelor de date în managementul resurselor materiale și umane din educație - Pagina 141
Integrarea web a sistemelor informatice și a bazelor de date în managementul resurselor materiale și umane din educație - Pagina 142
Integrarea web a sistemelor informatice și a bazelor de date în managementul resurselor materiale și umane din educație - Pagina 143
Integrarea web a sistemelor informatice și a bazelor de date în managementul resurselor materiale și umane din educație - Pagina 144
Integrarea web a sistemelor informatice și a bazelor de date în managementul resurselor materiale și umane din educație - Pagina 145
Integrarea web a sistemelor informatice și a bazelor de date în managementul resurselor materiale și umane din educație - Pagina 146
Integrarea web a sistemelor informatice și a bazelor de date în managementul resurselor materiale și umane din educație - Pagina 147
Integrarea web a sistemelor informatice și a bazelor de date în managementul resurselor materiale și umane din educație - Pagina 148
Integrarea web a sistemelor informatice și a bazelor de date în managementul resurselor materiale și umane din educație - Pagina 149
Integrarea web a sistemelor informatice și a bazelor de date în managementul resurselor materiale și umane din educație - Pagina 150
Integrarea web a sistemelor informatice și a bazelor de date în managementul resurselor materiale și umane din educație - Pagina 151
Integrarea web a sistemelor informatice și a bazelor de date în managementul resurselor materiale și umane din educație - Pagina 152
Integrarea web a sistemelor informatice și a bazelor de date în managementul resurselor materiale și umane din educație - Pagina 153
Integrarea web a sistemelor informatice și a bazelor de date în managementul resurselor materiale și umane din educație - Pagina 154
Integrarea web a sistemelor informatice și a bazelor de date în managementul resurselor materiale și umane din educație - Pagina 155
Integrarea web a sistemelor informatice și a bazelor de date în managementul resurselor materiale și umane din educație - Pagina 156
Integrarea web a sistemelor informatice și a bazelor de date în managementul resurselor materiale și umane din educație - Pagina 157
Integrarea web a sistemelor informatice și a bazelor de date în managementul resurselor materiale și umane din educație - Pagina 158
Integrarea web a sistemelor informatice și a bazelor de date în managementul resurselor materiale și umane din educație - Pagina 159
Integrarea web a sistemelor informatice și a bazelor de date în managementul resurselor materiale și umane din educație - Pagina 160
Integrarea web a sistemelor informatice și a bazelor de date în managementul resurselor materiale și umane din educație - Pagina 161
Integrarea web a sistemelor informatice și a bazelor de date în managementul resurselor materiale și umane din educație - Pagina 162

Conținut arhivă zip

  • Integrarea web a sistemelor informatice si a bazelor de date in managementul resurselor materiale si umane din educatie.docx

Alții au mai descărcat și

Grilă sisteme informaționale de gestiune - Access

Adăugarea de câmpuri la o tabelă se face în modul de vizualizare:...... Previzualizare inaintea imprimarii Aplicarea unei restrictii de...

Hackeri

Hackerii sunt pasionati ai informaticii, care, de obicei au ca scop „spargerea” anumitor coduri, baze de date, pagini web etc. Ei sunt considerati...

Baze de Date

3.Introducere in bd si sgbd-uri Definitie: Numim baza de date o colectie partajata de date aflata in interdependenta logica impreuna cu o...

Ai nevoie de altceva?