Proiectarea unui Sistem Informatic Privind Contabilizarea Imobilizărilor Corporale

Licență
9.7/10 (3 voturi)
Conține 3 fișiere: doc, ppt
Pagini : 66 în total
Cuvinte : 12884
Mărime: 4.51MB (arhivat)
Publicat de: Gianina Negru
Puncte necesare: 12
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Cozgarea Adrian
Acest proiect de licenta a fost sustinut in iulie 2009, in cadrul Facultatii de Contabilitate si Informatica de Gestiune

Cuprins

 1. Introducere.3
 2. Capitolul 1. Gestiunea imobilizărilor corporale - elemente legislative şi de evidenţă contabilă 4
 3. 1.1.Definirea conceptelor cheie 4
 4. 1.2.Prezentarea normelor conturate de Organismele Internaţionale de Normalizare în domeniul contabilităţii şi legislaţia în vigoare 5
 5. 1.3.Contabilizarea imobilizărilor corporale 10
 6. 1.3.1.Grupa 21 “Imobilizări corporale” Error! Bookmark not defined.
 7. 1.3.2. Conturile din grupa 28 “Amortizări privind imobilizările” Error! Bookmark not defined.
 8. 1.3.3. Conturile din clasa 23 “Imobilizări în curs de execuţie şi avansuri pentru imobilizări” Error! Bookmark not defined.
 9. Capitolul 2. Metodologii utilizate in proiectarea şi modelarea sistemelor informatice Error! Bookmark not defined.
 10. 2.1 Sistemul informatic de gestiune (SIG)- noţiuni generale Error! Bookmark not defined.
 11. 2.1.1 Definiţie Error! Bookmark not defined.
 12. 2.1.2 Cerinţele proiectării, realizării şi implementării unui SIG Error! Bookmark not defined.
 13. 2.1.3 Structura unui SIG Error! Bookmark not defined.
 14. 2.1.4 Tipurile de sisteme informatice Error! Bookmark not defined.
 15. 2.2 Metoda Merise 19
 16. 2.2.1 Metode - Noţiuni generale 19
 17. 2.2.2 Limbajul grafic UML Error! Bookmark not defined.
 18. 2.2.3 Metoda Merise Error! Bookmark not defined.
 19. Capitolul 3. Proiectarea sistemului informatic de gestiune a imobilizarilor 26
 20. 3.1 Modelarea globală 26
 21. 3.2 Modelarea conceptuală 27
 22. 3.3 Modelarea logică 29
 23. 3.4 Modelarea fizică 31
 24. Capitolul 4. Implementarea sistemului informatic privind contabilizarea imobilizărilor corporale 32
 25. Concluzii.38
 26. Anexe.39

Extras din licență

Introducere

Tranziţia ţării noastre spre economia de piaţă impune adaptări corespunzătoare în organizarea şi conducerea contabilităţii agenţilor economici.Iar procesul modernizării contabilităţii româneşti presupune convergenţa la normele contabile ale ţărilor cu tradiţie în economia de piaţă.

Într-un articol aparut la sfarsitul anului 1999, Bill Gates spune: „Daca anii '80 au fost caracterizati de implementarea calitatii, iar anii '90 de re-inginerie, anii 2000 vor fi anii vitezei. Este vorba despre viteza de derulare a afacerilor, despre modul in care accesul la informatie va altera stilul de viata al consumatorilor. Cresterea calitatii si transformarea proceselor economice se vor derula cu o viteza mult sporită astfel incât in momentul in care viteza depaseste o anumita limita, insasi natura afacerii se modifica”.

Această lucrare îşi propune să creeze o punte între două domenii aflate într-o evoluţie continuă, informatică şi contabilitate. Mai exact scopul este de a introduce ultimele norme legate de imobilizările corporale într-un sistem informatic, ce se doreşte a fi uşor de implementat şi util.

Lucrarea de faţă este împărţită în 5 capitole, fiecare capitol cuprinzând informaţii atât teoretice cât şi aplicabile în practică. Astfel primul şi al doilea capitol conţin noţiuni teoretice, din domeniul informatic şi cel contabil, şi au rolul de a pune bazele proiectării sistemului informatic de contabilizare a imobilizărilor corporale.

Al treilea capitol va conţine etapele proiectării sistemului informatic privind contabilizarea imobilizărilor corporale pe când capitolul patru va prezenta programul informatic rezultat în urma proiectării sistemului informatic.

Capitolul 1 Gestiunea imobilizărilor corporale - elemente legislative şi de evidenţă contabilă

1.1 Definirea conceptelor cheie

Conform normelor IAS-IFRS Imobilizările Corporale sunt acele active deţinute de întreprindere pentru a fi utilizate în producţia de bunuri sau în prestarea de servicii , pentru a fi închiriate terţilor sau pentru a fi utilizate în scopuri administrative pe o perioadă mai mare de un an.

Denumite şi imobilizări materiale sau active fixe tangibile acestea cuprind bunurile materiale de folosinţă îndelungată precum terenuri, amenajări de terenuri, construcţii, maşini, utilaje şi instalaţii de lucru, aparate şi instalaţii de măsurare, control şi reglare, mijloace de transport, animale, plantaţii, mobilier, aparatura birotică, avansuri de investiţii etc.

Investiţiile efectuate la mijloacele fixe care fac obiectul unor contracte de închiriere, concesiune sau locaţie de gestiune, mijloacele fixe puse parţial în funcţiune, pentru care nu s-au întocmit formele de înregistrare ca imobilizări corporale, investiţiile efectuate pentru descoperta, investiţiile efectuate la mijloacele fixe deja existente, sub forma cheltuielilor cu modernizarea, realizate în scopul îmbunătăţirii parametrilor tehnici iniţiali şi care conduc la obţinerea de beneficii economice viitoare, prin majorarea valorii mijloacelor fixe fac parte din categoria mijloacelor fixe.

În schimb nu fac parte din categoria imobilizărilor corporale componentele acestora procurate cu ocazia reparaţiilor, care au ca scop restabilirea parametrilor iniţiali; construcţiile şi improvizaţiile provizorii; animalele tinere, animalele de îngraşat, păsările şi coloniile de albine; pădurile; echipamentul de protecţie şi de lucru, îmbrăcămintea specială şi accesoriile de pat indiferent de valoarea şi durata lor de utilizare şi sculele, instrumentele şi dispozitivele folosite pentru fabricarea anumitor produse de serie sau pe baza unor comenzi.

Pentru a crea o imagine mai clară asupra acestei componente bilanţiere trebuie să prezentăm la general activele. Acestea sunt “resurse controlate de întreprindere ca rezultat al unor evenimente trecute şi de pe urma cărora întreprinderea estimeaza că va obţine beneficii”.

În ilustrarea exactă în contabilitate a imobilizărilor corporale trebuie să se ţină cont de conceptele definitorii: valoare contabilă, valoarea justă, costul, valoarea reziduală, durata de viaţă utilă, valoarea amortizabilă, pierderea din depreciere, amoritizare şi evaluare sau reevaluare(după caz).

Valoarea contabilă este valoarea la care un activ este recunoscut în bilanţ după scăderea amortizării acumulate până la acea data, precum şi a pierderilor cumulate prin depreciere.

Valoarea justă reprezintă suma pentru care un activ ar putea fi schimbat de bună voie între două părţi aflate în cunoştiinţa de cauză, în cadrul unei tranzacţii cu preţul determinat obiectiv.

Costul reprezintă suma platită în numerar sau echivalente de numerar, ori valoarea justă a altor contraprestaţii efectuate pentru achiziţionarea unui activ, la data achiziţiei sau a construcţiei acestuia.

Valoarea reziduală este valoarea netă pe care o întreprindere estimează că o va obţine pentru un activ la sfârşitul duratei de viaţă utilă a acestuia, după deducerea în prealabil a costurilor de cesiune previzionate.

Preview document

Proiectarea unui Sistem Informatic Privind Contabilizarea Imobilizărilor Corporale - Pagina 1
Proiectarea unui Sistem Informatic Privind Contabilizarea Imobilizărilor Corporale - Pagina 2
Proiectarea unui Sistem Informatic Privind Contabilizarea Imobilizărilor Corporale - Pagina 3
Proiectarea unui Sistem Informatic Privind Contabilizarea Imobilizărilor Corporale - Pagina 4
Proiectarea unui Sistem Informatic Privind Contabilizarea Imobilizărilor Corporale - Pagina 5
Proiectarea unui Sistem Informatic Privind Contabilizarea Imobilizărilor Corporale - Pagina 6
Proiectarea unui Sistem Informatic Privind Contabilizarea Imobilizărilor Corporale - Pagina 7
Proiectarea unui Sistem Informatic Privind Contabilizarea Imobilizărilor Corporale - Pagina 8
Proiectarea unui Sistem Informatic Privind Contabilizarea Imobilizărilor Corporale - Pagina 9
Proiectarea unui Sistem Informatic Privind Contabilizarea Imobilizărilor Corporale - Pagina 10
Proiectarea unui Sistem Informatic Privind Contabilizarea Imobilizărilor Corporale - Pagina 11
Proiectarea unui Sistem Informatic Privind Contabilizarea Imobilizărilor Corporale - Pagina 12
Proiectarea unui Sistem Informatic Privind Contabilizarea Imobilizărilor Corporale - Pagina 13
Proiectarea unui Sistem Informatic Privind Contabilizarea Imobilizărilor Corporale - Pagina 14
Proiectarea unui Sistem Informatic Privind Contabilizarea Imobilizărilor Corporale - Pagina 15
Proiectarea unui Sistem Informatic Privind Contabilizarea Imobilizărilor Corporale - Pagina 16
Proiectarea unui Sistem Informatic Privind Contabilizarea Imobilizărilor Corporale - Pagina 17
Proiectarea unui Sistem Informatic Privind Contabilizarea Imobilizărilor Corporale - Pagina 18
Proiectarea unui Sistem Informatic Privind Contabilizarea Imobilizărilor Corporale - Pagina 19
Proiectarea unui Sistem Informatic Privind Contabilizarea Imobilizărilor Corporale - Pagina 20
Proiectarea unui Sistem Informatic Privind Contabilizarea Imobilizărilor Corporale - Pagina 21
Proiectarea unui Sistem Informatic Privind Contabilizarea Imobilizărilor Corporale - Pagina 22
Proiectarea unui Sistem Informatic Privind Contabilizarea Imobilizărilor Corporale - Pagina 23
Proiectarea unui Sistem Informatic Privind Contabilizarea Imobilizărilor Corporale - Pagina 24
Proiectarea unui Sistem Informatic Privind Contabilizarea Imobilizărilor Corporale - Pagina 25
Proiectarea unui Sistem Informatic Privind Contabilizarea Imobilizărilor Corporale - Pagina 26
Proiectarea unui Sistem Informatic Privind Contabilizarea Imobilizărilor Corporale - Pagina 27
Proiectarea unui Sistem Informatic Privind Contabilizarea Imobilizărilor Corporale - Pagina 28
Proiectarea unui Sistem Informatic Privind Contabilizarea Imobilizărilor Corporale - Pagina 29
Proiectarea unui Sistem Informatic Privind Contabilizarea Imobilizărilor Corporale - Pagina 30
Proiectarea unui Sistem Informatic Privind Contabilizarea Imobilizărilor Corporale - Pagina 31
Proiectarea unui Sistem Informatic Privind Contabilizarea Imobilizărilor Corporale - Pagina 32
Proiectarea unui Sistem Informatic Privind Contabilizarea Imobilizărilor Corporale - Pagina 33
Proiectarea unui Sistem Informatic Privind Contabilizarea Imobilizărilor Corporale - Pagina 34
Proiectarea unui Sistem Informatic Privind Contabilizarea Imobilizărilor Corporale - Pagina 35
Proiectarea unui Sistem Informatic Privind Contabilizarea Imobilizărilor Corporale - Pagina 36
Proiectarea unui Sistem Informatic Privind Contabilizarea Imobilizărilor Corporale - Pagina 37
Proiectarea unui Sistem Informatic Privind Contabilizarea Imobilizărilor Corporale - Pagina 38
Proiectarea unui Sistem Informatic Privind Contabilizarea Imobilizărilor Corporale - Pagina 39
Proiectarea unui Sistem Informatic Privind Contabilizarea Imobilizărilor Corporale - Pagina 40
Proiectarea unui Sistem Informatic Privind Contabilizarea Imobilizărilor Corporale - Pagina 41
Proiectarea unui Sistem Informatic Privind Contabilizarea Imobilizărilor Corporale - Pagina 42
Proiectarea unui Sistem Informatic Privind Contabilizarea Imobilizărilor Corporale - Pagina 43
Proiectarea unui Sistem Informatic Privind Contabilizarea Imobilizărilor Corporale - Pagina 44
Proiectarea unui Sistem Informatic Privind Contabilizarea Imobilizărilor Corporale - Pagina 45
Proiectarea unui Sistem Informatic Privind Contabilizarea Imobilizărilor Corporale - Pagina 46
Proiectarea unui Sistem Informatic Privind Contabilizarea Imobilizărilor Corporale - Pagina 47
Proiectarea unui Sistem Informatic Privind Contabilizarea Imobilizărilor Corporale - Pagina 48
Proiectarea unui Sistem Informatic Privind Contabilizarea Imobilizărilor Corporale - Pagina 49
Proiectarea unui Sistem Informatic Privind Contabilizarea Imobilizărilor Corporale - Pagina 50
Proiectarea unui Sistem Informatic Privind Contabilizarea Imobilizărilor Corporale - Pagina 51

Conținut arhivă zip

 • Anexe.doc
 • Proiectarea unui Sistem Informatic Privind Contabilizarea Imobilizarilor Corporale.doc
 • Proiectarea unui Sistem Informatic Privind Contabilizarea Imobilizarilor Corporale.ppt

Alții au mai descărcat și

Proiectarea sistemului informatic privind evidența cheltuielilor generale la o societate comercială

CAPITOLUL1. ELEMENTE PRIVIND PROIECTAREA ŞI REALIZAREA SISTEMELOR INFORMAŢIONALE 1.1. Definirea şi clasificarea sistemelor informatice În viaţa...

Sistem Informatic privind Evidența Resurselor Umane la Întreprindere

INTRODUCERE În perioada de tranziţie la economia de piaţă o importanţă deosebită capătă automatizarea proceselor de prelucrare a informaţiei....

Sisteme de Învățământ la Distanță

Introducere Un sistem de elearning (de formare la distanţă sau educaţie virtuală) constă într-o experienţă planificată de predare-învăţare,...

Hackeri

Hackerii sunt pasionati ai informaticii, care, de obicei au ca scop „spargerea” anumitor coduri, baze de date, pagini web etc. Ei sunt considerati...

Te-ar putea interesa și

Particularități ale contabilității imobilizărilor corporale în cadrul sistemelor reprezentative

Introducere În prezenta lucrare am evidenţiat metodele de contabilizare a imobilizărilor corporale, influenţa acestora asupra activităţii...

Ai nevoie de altceva?