Căi de eficientizare a activității de marketing a Unic SA

Licență
9/10 (1 vot)
Domeniu: Marketing
Conține 6 fișiere: pdf
Pagini : 64 în total
Cuvinte : 24046
Mărime: 1.70MB (arhivat)
Publicat de: Aristide Sima
Puncte necesare: 9

Extras din licență

Am ales şi tratat cu multă plăcere şi cu mult interes această temă deopotrivă fundamentală,

utilă şi pasionantă pentru teoria şi practica marketingului, cu dorinţa de a aduce un plus de

cunoaştere în acest domeniu.

Tema este incitantă prin actualitatea, extinderea şi importanţa ei, necesitând o laborioasă

muncă de cercetare şi documentare, de coroborare şi asamblare a informaţiilor şi cunoştinţelor

necesare dezvoltării ei.

Actualitatea temei. Întreprinderile sînt tot mai mult obligate să-şi restructureze radical

obiectivele şi strategiile de piaţă. De unde anterior ele operau în condiţiile unei concurenţe şi

clientele stabile, cunoscute, în prezent întreprinderile activează în condiţiile unui adevărat război,

în care au loc schimbări rapide ale concurenţei, progrese tehnologice, apariţii de noi legi şi

politici comerciale şi o scădere continuă a fidelităţii clientelei.

În zilele de glorie ale “afacerilor normale“, întreprinderile puteau rezista concurenţei prin

aplicarea unei politici agresive de vînzări şi reclamă a produselor. Este ceea ce s-a numit

“marketing”.

Trebuie avut în vedere faptul că, astăzi, cumpărătorii sunt puşi în faţa unei game uriaşe de

produse de tot felul. Nu trebuie, de asemenea, uitat că ei au reacţii şi cerinţe diferite faţă de preţul

unui produs sau de raportul produs/servicii oferite. Nu în ultimul rând, cerinţele lor în ceea ce

priveşte calitatea sunt în continuă creştere. Având posibilităţi nelimitate de a alege, ei se vor

orienta către acele oferte care corespund cel mai bine aşteptărilor şi nevoilor lor; decizia de a

cumpăra se va baza pe capacitatea de percepţie a valorii.

Aşadar nu este de mirare că firmele cele mai prospere sunt cele care reuşesc să ofere clienţilor

satisfacţia scontată, înţelegând marketingul nu ca pe o funcţie separată, ci ca pe o filosofie de

însuşiri la nivelul întregii organizaţii. Ceea ce se cere compartimentului de marketing este

identificarea categoriilor de consumatori şi a nevoilor pe care le satisface în mod profitabil,

precum şi a modalităţilor prin care acest obiectiv poate fi atins cu o eficienţă sporită în

comparaţie cu alţi concurenţi. Acest tip de firme îşi canalizează eforturile în direcţia satisfacerii

la maximum a cerinţelor pieţei-ţintă. Intenţia lor nu este de a ocupa poziţia a treia sau a patra pe

piaţă; dacă nu reuşesc să aducă ceva special pe piaţa-ţintă, ele nu vor rezista prea mult. Acestea

sunt genul de firme orientate în principal către piaţă şi client şi nu către produs sau costuri. Ele

acordă o atenţie deosebită calităţii şi serviciilor, înfruntă concurenţa şi ştiu cum să coopereze cu

partenerii strategici din cadrul reţelelor de aprovizionare şi distribuţie. Ţelul lor este eficienţa

activităţii, dar fără a acţiona în detrimentul flexibilităţii.

- 4 -

Scopul acestei investigaţii constăîn întărirea cunoştinţelor teoretice acumulate la universitate

cu exemple practice; studierea şi analiza activită.ii de marketing în S.A. „UNIC” .i propunerea

unor căi de eficientizare a temei cercertate.

Printre obiectivele de bază a lucrării putem enumera:

. Sinteza bibliografiei sub aspect teoretic;

. Dezvoltarea deprinderii de a culege şi sistematiza informaţia;

. Însuşirea componentelor de bază a diagnosticului financiar şi economic;

. Studiul unei întreprinderi concrete.

Metodele de cercetare aplicate sînt analiza, sinteza, inducţia, deducţia, metoda

experimentală utilizată pentru estimarea normativelor consumurilor, precum şi metoda

balanţieră.Capitolul I. Aspectele activității de marketing în cadrul întreprinderilor

1.1 Rolul și importanța activității de marketing în cadrul întreprinderilor

Înainte de apariţia analizei de piaţă, majoritatea întreprinderilor se concentrau pe produse,

angajînd echipe de vînzători pentru a împinge produsele pe piaţă, fără a lua în considerare

nevoile reale ale pieţei. O organizaţie orientată spre nevoile pieţei şi ale clienţilor mai întîi

determină dorinţele potenţialilor săi clienţi şi mai apoi construieşte produsul sau serviciul. Teoria

şi practica marketingului sînt justificate prin convingerea conform căreia clienţii folosesc un

produs sau serviciu pentru că au o nevoie, sau pentru că produsul sau serviciu aduce un presupus

beneficiu.

În societatea contemporană, importanța marketingului este esențială pentru supraviețuirea

întreprinderilor, avînd în vedere faptul că acestea își desfășoară activitatea într-un mediu

concurențial. Astfel, fundamentarea acțiunilor întreprinderii trebuie să fie orientate în

permanență către clienți și către piață. Întreaga activitate a companiei și a întregului personalul

trebuie să fie dirijată spre direcția satisfacerii cererilor clienților actuali și a celor potențiali. Dacă

întreprinderea nu va ține cont de aceste cerințe, va avea de suferit, atît pe termen scurt, dar mai

ales pe termen mediu și lung; în interiorul întreprinderii, strategiile, tacticile și instrumentele

concrete prin intermediul cărora se realizează politica globală de marketing, trebuie să fie

coordonate astfel încît să reprezinte un tot unitar. Buna cunoaștere a cerințelor, exigenților și

preferințelor clienților întreprinderii, crează posibilitatea întreprinderii de a răspunde pe măsura

cererilor acestora.

Rolul marketingului constă în găsirea celor mai bune mijloace de a satisface cererea

consumatorilor prin preîntîmpinarea nevoilor acestora încondiţiile obţinerii unui profit maxim.

Preview document

Căi de eficientizare a activității de marketing a Unic SA - Pagina 1
Căi de eficientizare a activității de marketing a Unic SA - Pagina 2
Căi de eficientizare a activității de marketing a Unic SA - Pagina 3
Căi de eficientizare a activității de marketing a Unic SA - Pagina 4
Căi de eficientizare a activității de marketing a Unic SA - Pagina 5
Căi de eficientizare a activității de marketing a Unic SA - Pagina 6
Căi de eficientizare a activității de marketing a Unic SA - Pagina 7
Căi de eficientizare a activității de marketing a Unic SA - Pagina 8
Căi de eficientizare a activității de marketing a Unic SA - Pagina 9
Căi de eficientizare a activității de marketing a Unic SA - Pagina 10
Căi de eficientizare a activității de marketing a Unic SA - Pagina 11
Căi de eficientizare a activității de marketing a Unic SA - Pagina 12
Căi de eficientizare a activității de marketing a Unic SA - Pagina 13
Căi de eficientizare a activității de marketing a Unic SA - Pagina 14
Căi de eficientizare a activității de marketing a Unic SA - Pagina 15
Căi de eficientizare a activității de marketing a Unic SA - Pagina 16
Căi de eficientizare a activității de marketing a Unic SA - Pagina 17
Căi de eficientizare a activității de marketing a Unic SA - Pagina 18
Căi de eficientizare a activității de marketing a Unic SA - Pagina 19
Căi de eficientizare a activității de marketing a Unic SA - Pagina 20
Căi de eficientizare a activității de marketing a Unic SA - Pagina 21
Căi de eficientizare a activității de marketing a Unic SA - Pagina 22
Căi de eficientizare a activității de marketing a Unic SA - Pagina 23
Căi de eficientizare a activității de marketing a Unic SA - Pagina 24
Căi de eficientizare a activității de marketing a Unic SA - Pagina 25
Căi de eficientizare a activității de marketing a Unic SA - Pagina 26
Căi de eficientizare a activității de marketing a Unic SA - Pagina 27
Căi de eficientizare a activității de marketing a Unic SA - Pagina 28
Căi de eficientizare a activității de marketing a Unic SA - Pagina 29
Căi de eficientizare a activității de marketing a Unic SA - Pagina 30
Căi de eficientizare a activității de marketing a Unic SA - Pagina 31
Căi de eficientizare a activității de marketing a Unic SA - Pagina 32
Căi de eficientizare a activității de marketing a Unic SA - Pagina 33
Căi de eficientizare a activității de marketing a Unic SA - Pagina 34
Căi de eficientizare a activității de marketing a Unic SA - Pagina 35
Căi de eficientizare a activității de marketing a Unic SA - Pagina 36
Căi de eficientizare a activității de marketing a Unic SA - Pagina 37
Căi de eficientizare a activității de marketing a Unic SA - Pagina 38
Căi de eficientizare a activității de marketing a Unic SA - Pagina 39
Căi de eficientizare a activității de marketing a Unic SA - Pagina 40
Căi de eficientizare a activității de marketing a Unic SA - Pagina 41
Căi de eficientizare a activității de marketing a Unic SA - Pagina 42
Căi de eficientizare a activității de marketing a Unic SA - Pagina 43
Căi de eficientizare a activității de marketing a Unic SA - Pagina 44
Căi de eficientizare a activității de marketing a Unic SA - Pagina 45
Căi de eficientizare a activității de marketing a Unic SA - Pagina 46
Căi de eficientizare a activității de marketing a Unic SA - Pagina 47
Căi de eficientizare a activității de marketing a Unic SA - Pagina 48
Căi de eficientizare a activității de marketing a Unic SA - Pagina 49
Căi de eficientizare a activității de marketing a Unic SA - Pagina 50
Căi de eficientizare a activității de marketing a Unic SA - Pagina 51
Căi de eficientizare a activității de marketing a Unic SA - Pagina 52
Căi de eficientizare a activității de marketing a Unic SA - Pagina 53
Căi de eficientizare a activității de marketing a Unic SA - Pagina 54
Căi de eficientizare a activității de marketing a Unic SA - Pagina 55
Căi de eficientizare a activității de marketing a Unic SA - Pagina 56
Căi de eficientizare a activității de marketing a Unic SA - Pagina 57
Căi de eficientizare a activității de marketing a Unic SA - Pagina 58
Căi de eficientizare a activității de marketing a Unic SA - Pagina 59
Căi de eficientizare a activității de marketing a Unic SA - Pagina 60
Căi de eficientizare a activității de marketing a Unic SA - Pagina 61
Căi de eficientizare a activității de marketing a Unic SA - Pagina 62
Căi de eficientizare a activității de marketing a Unic SA - Pagina 63
Căi de eficientizare a activității de marketing a Unic SA - Pagina 64

Conținut arhivă zip

 • Cai de Eficientizare a Activitatii de Marketing a SA Unic
  • 1_ Cuprins.pdf
  • 2_ Introducere.pdf
  • 3_ Capitolul I.pdf
  • 4_ Capitolul II si III.pdf
  • 5_ Concluzii si recomandari.pdf
  • 6_ Bibliografie.pdf

Ai nevoie de altceva?