Etica activității de marketing la nivelul hipermarketurilor din România

Licență
9/10 (1 vot)
Domeniu: Marketing
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 52 în total
Cuvinte : 17283
Mărime: 167.68KB (arhivat)
Publicat de: Maria C.
Puncte necesare: 11
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Vranceanu Diana Maria
Facultatea de Marketing
Academia de Studii Economice, Bucuresti

Cuprins

 1. Introducere . ..4
 2. Capitolul 1 Etica în marketing - Delimitări conceptuale ..5
 3. 1.1. Conceptul de etică în general 5
 4. 1.2. Conceptul de etică în marketing ...6
 5. 1.3. Etica în politica de produs 7
 6. 1.4. Etica în politica de preț .. .10
 7. 1.5. Etica în politica promoțională 12
 8. 1.6. Etica în politica de distribuție . 14
 9. Capitolul 2 Analiza activității de marketing la nivelul hipermarketurilor
 10. Din România . ..16
 11. 2.1. Analiza ofertei din hipermarketuri ..16
 12. 2.2. Analiza cererii din hipermarketuri . .18
 13. 2.3. Coordonatele mixului de marketing în hipermarketuri ...20
 14. 2.3.1 Politica de podus .20
 15. 2.3.2 Politica de preț .21
 16. 2.3.3 Politica de promovare ..22
 17. 2.3.4 Politica de distribuție ...24
 18. 2.4. Norme de etică la nivelul comerțului cu amănuntul 25
 19. Capitolul 3 Cercetarea percepției consumatorilor asupra eticii activității
 20. de marketing la nivelul hipermarketurilor din România .27
 21. 3.1. Proiectarea cercetării 29
 22. 3.2. Rezultatele cercetării 31
 23. Concluzii ... 39
 24. Anexa nr. 1 .. .. 41
 25. Anexa nr. 2 .44
 26. BIBLIOGRAFIE ... ...49

Extras din licență

Introducere

Această lucrare s-a vrut a fi o analiză amănunțită a eticii în activitatea de marketing desfășurată la nivelul hipermarketurilor din România. Am ales să întocmesc o lucrare de licență despre etica activității în marketing deoarece o astfel de temă a reprezentat o provocare, atât din prisma specialistului de marketing, cât și din cea a unui consumator.

Lucrarea mea de licență este structurată în trei capitole, după cum urmează: etica în marketing - delimitări conceptuale, analiza activității de marketing la nivelul hipermarketurilor din România și cercetarea cantitativă a percepției consumatorilor asupra eticii activității de marketing la nivelul hipermarketurilor din România. Fiecare capitol conține subcapitole explicative ce au ca scop detalierea și explicarea noțiunilor studiate.

În primul capitol am definit conceptul de etică în general, ca fiind noțiunea care urmărește relațiile interumane și relațiile dintre om și mediu, și am conturat cât mai clar conceptul de etică în marketing, am evidențiat toate aspectele de etică cu care se pot confrunta atât consumatorii, cât și întreprinderea, în fiecare dintre cele patru politici ale acesteia (cei 4P), mai pe scurt etica în politica de preț, etica în politica de produs, etica în politica de promovare și nu în ultimul rând etica în politica de distribuție.

În cel de-al doilea capitol am descris pe rând cele 4 lanțuri de magazine prezente pe piața românească: Kaufland, Auchan, Carrefour și Cora. Mai apoi, am analizat pe rând oferta, cererea de produse și servicii din marile lanțuri de hipermagazine, am stabilit care sunt coordonatele mixului de marketing prin intermediul celor patru politici consacrate, urmând să închei capitolul cu câteva norme de etică la nivelul comerțului cu amănuntul.

În ultimul capitol am avut ca și scop realizarea unei cercetări cantitative despre măsura în care consumatorii români cunosc și înțeleg activitățile etice și mai puțin etice care se desfășoară în hipermarketurile comeciale din România. După ce am determinat scopul, obiectivele și ipotezele cercetării, următorul pas a fost reprezentat de proiectarea cercetării. Metoda de cercetare aleasă a fost sondajul online, iar instrumentul pe care l-am utilizat a fost chestionarul. Metoda de eșantionare am utilizată este una neprobabilistică și poartă denumirea de metoda bulgărelui de zăpadă. Chestionarul a fost alcătuit din 19 întrebări închise și mixte, care a fost completat de 106 respondenți, în mediul online. Variabilele cu care am lucrat le-am definit conceptual și operațional, urmând mai apoi să le introduc în Statistical Package for the Social Science, versiunea 20. În urma introducerii răspunsurilor celor 106 respondenți în SPSS, am putut obține rezultatele cercetării, pe care le-am detaliat în lucrare.

Capitolul 1 Etica în marketing - Delimitări conceptuale

1.1. Conceptul de etică în general

Etica se ocupă cu problemele de natură morală ale omenirii, cu descifrarea tuturor normelor, valorilor și concepțiilor de bază care apar în orice domeniu, fie practic, fie filozofic.

Prin etică se poate studia omul așa cum este el cât și modul lui de a se comporta cu cei din jurul său. Cu alte cuvinte, etica urmărește relațiile interumane și relațiile dintre om și mediul ce îl înconjoară.

Chiar și cei mai importanți filosofi ai tuturor timpurilor ca Platon, Aristotel, Immanuel Kant și John Stewart Mill știau că toate misterele și întrebările etice ale lumii se învârteau în jurul vieții oamenilor și a relațiilor dintre aceștia (Baker și Hart, 2008, pg. 551).

De-a lungul timpului, etica a primit numeroase definiții. O definiție simplă este cea dată de autorul Jim Blythe prin care spune că etica reprezintă principiile care definesc binele și răul (Blythe, 2007, pg. 272). Aceeași definiție a fost redată de autorii John Ensor și Graeme Drummont în felul următor, și anume că etica poate fi vazută ca și convingerile noastre despre ce este corect și ce este greșit (Drummont și Ensor, 2005, pg.159).

Autorul Douglas Hoffman susține că pentru ca o societate să funționeze în cel mai eficient mod, este necesară adoptarea unui set de reguli etice acceptate în unanimitate (Hoffman, 2005, pg. 81). Același autor definește etica fiind o ramură a filosofiei ce se ocupă cu ce este bine și rău, cu datoria și obligația morală și reprezintă principiile de conduită morale ce guvernează o persoană sau un grup (Hoffman, 2006, pg 107).

Conform autorului Charlie Dunbar Broad etica ar putea fi descrisă ca tratamentul teoretic al fenomenelor morale (Broad, 1985).

Termenul etică înseamnă ansamblul de norme și valori care, într-o anumită societate, definesc, modul cum ar trebui să fie omul de caracter și regulile de comportament corect, care dacă sunt încălcate duc la pierderea respectului de sine și a celor din jur (Craciun, 2005, pag. 5). Etica reprezintă standardele de comportament față de care acțiunile sunt judecate (Kinnear și Bernhardt, 1990, pg. 255).

Etica se referă la principiile morale sau valorile care în general guvernează comportamentul unui grup sau a unui individ. Poate fi de asemenea vazută ca standardul de conduită prin care comportamentul uman este judecat. Standardele legale ar putea să nu fie mereu etice și invers. Legile sunt valori și standarde impuse de către instanța judecătorească. Etica constă mai degrabă în principii și valori morale personale decât prescripții societale. Valorile morale, la rândul lor, sunt regulile dezvoltate de oameni ca rezultat al valorilor și normelor culturale (McDaniel, Lamb și Hair, 2006, pg.71).

Cel mai adesea, etica se referă la o disciplină, la un domeniu de anchetă în care temele despre ce este corect și greșit, bine și rău, virtute și viciu, sunt sistematic examinate. În contrast însă, moralitatea nu se referă la o disciplină ci la modele de gândire și acțiuni care acționează în fiecare zi. Astfel, moralitatea reprezintă ceea ce este disciplina de etică de fapt (Brinkmann, 2002, pg.159).

Bibliografie

1. Auchan, 2015, Siteul companiei, [online] Disponibil la adresa: <http://www.auchan.ro/]> [Accesat la data de 05.04.2015]

2. Armstrong, C., 2014, Statement of Ethics, American Marketing Association, [online] Disponibil la adresa: <https://www.ama.org/AboutAMA/Pages/Statement-of-Ethics.aspx> [Accesat la data de 08.12.2014]

3. Armstrong, G., 2006, Kotler, P., Marketing: an introduction, 8th edition, Editura Pearson Prentice Hall

4. Backer, J., M., Hart, J., S., 2008, The Marketing Book, Sixth Edition, Editura Copyright, U.S.A.

5. Baker, J., M., 1997, Marketing, Editura Societatea Științifică și tehnică, București

6. Bercu, D., 2013, Studiu MEDNET: Produsele marcă proprie, în topul preferințelor românilor, SMARK, [online] Disponibil la adresa: <http://www.smark.ro/articol/27993/studiu-mednet-produsele-marca-proprie-in-topul-preferintelor-romanilor> [Accesat la data de 11.09.2015]

7. Blythe, J., 2007, Esențialul în marketing, Ediția a II, Editura Rentrop&Straton

8. Boone, E., L., Kurtz, D.,L., 2004, Contemporany Marketing, 11th Edition, Editura Thomson South-Western, U.S.A.

9. Boyd, H., W., Jr., et. al., 1995, Marketing Management, A strategic approach with a global orientation, Second Edition, Editura Irwin

10. Brinkmann, J., 2002, Business and Marketing Ethics as Professional Ethics. Concepts, Approaches and Typologies, Journal of Business Ethics, volumul 41, Netherlands, [online] Disponibil la adresa: <http://download.springer.com/static/pdf/642/art%253A10.1023%252FA%253A1021318710382.pdf?auth66=1418911101_92929f5576ff4b20d98b530cb57757d1&ext=.pdf> [Accesat la data de 8.12.2014]

11. Broad, C., D., 1985, Ethics, Nijhoff International Philosophy Series, volumul 20, [online] Disponibil la adresa: <http://www.springer.com/social+sciences/applied+ethics/book/978-90-247-3088-9> [Accesat la data de 8.12.2014]

12. Business Magazin, 2006, Ce este hipermarkerul?, [online] Disponibil la adresa: <http://www.businessmagazin.ro/actualitate/ce-este-hipermarketul-1007733> [Accesat la data de 05.04.2015]

13. Carrefour, 2015, Despre grup Carrefour, [online] Disponibil la adresa: <http://carrefour.ro/despre-grup-carrefour.html> [Accesat la data de 05.04.2015]

14. Cătoiu, I. (coord.) 2003, Cercetări de marketing, Ed. a II-a, București: Editura Uranus

15. Cătoiu, I., et al., 2009, Cercetări de marketing: tratat, Editura Uranus, București

16. College of Business Administration, 2015, Code of Ethics, [online] Disponibil la adresa: <http://web.csulb.edu/colleges/cba/marketing/code-of-ethics/> [Accesat la data de 27.05.2015]

17. Comunicate de presă, 2011, Definiție Hypermarket, [online] Disponibil la adresa: <http://www.comunicatedepresa.ro/hypermarket/definitie/> [Accesat la data de 05.04.2015]

18. Comisia Europeană, 2012, Practici anticoncurențiale, [online] Disponibil la adresa: <http://ec.europa.eu/competition/consumers/agreements_ro.html> [Accesat la data de 05.04.2015]

19. Cora, 2015, Siteul companiei, [online] Disponibilă la adresa: <http://www.cora.ro/cora-romania> [Accesat la data de 05.04.2015]

20. Crăciun, D., 2005, Etica în afaceri, Editura ASE, București, [online] Disponibilă la adresa: <http://www.biblioteca-digitala.ase.ro/biblioteca/pagina2.asp?id=cap1> [Accesată la data de 08.12.2014]

21. Churchill, G., A., Jr., Peter, J., P., 1995, Marketing, Creating value for customers, Editura Austen Press

22. Dibb, S., Simkin, L., 2004, Marketing briefs. A revision and study guide, Second Edition, Editura Elsevier

23. Drummond, G., Ensor, J., 2005, Introduction to Marketing concepts, Editura Amsterdam: Elsevier

24. Gadea., M., 2014, Mixul de Marketing La Kaufland, [online] Disponibilă la adresa: <https://ro.scribd.com/doc/213518967/Mixul-de-Marketing-La-Kaufland> [Accesat la data de 11.06.2015]

25. Gaski, J., F., 1999, Does Marketing Ethics Really Have Anything to Say? - A Critical Inventory of the Literature, Journal of Business Ethics, Vol. 18, Nr. 3, [online] Disponibilă la adresa: <http://link.springer.com/article/10.1023/A%3A1017190829683> [Accesată la data de 27.05.2015]

...

Preview document

Etica activității de marketing la nivelul hipermarketurilor din România - Pagina 1
Etica activității de marketing la nivelul hipermarketurilor din România - Pagina 2
Etica activității de marketing la nivelul hipermarketurilor din România - Pagina 3
Etica activității de marketing la nivelul hipermarketurilor din România - Pagina 4
Etica activității de marketing la nivelul hipermarketurilor din România - Pagina 5
Etica activității de marketing la nivelul hipermarketurilor din România - Pagina 6
Etica activității de marketing la nivelul hipermarketurilor din România - Pagina 7
Etica activității de marketing la nivelul hipermarketurilor din România - Pagina 8
Etica activității de marketing la nivelul hipermarketurilor din România - Pagina 9
Etica activității de marketing la nivelul hipermarketurilor din România - Pagina 10
Etica activității de marketing la nivelul hipermarketurilor din România - Pagina 11
Etica activității de marketing la nivelul hipermarketurilor din România - Pagina 12
Etica activității de marketing la nivelul hipermarketurilor din România - Pagina 13
Etica activității de marketing la nivelul hipermarketurilor din România - Pagina 14
Etica activității de marketing la nivelul hipermarketurilor din România - Pagina 15
Etica activității de marketing la nivelul hipermarketurilor din România - Pagina 16
Etica activității de marketing la nivelul hipermarketurilor din România - Pagina 17
Etica activității de marketing la nivelul hipermarketurilor din România - Pagina 18
Etica activității de marketing la nivelul hipermarketurilor din România - Pagina 19
Etica activității de marketing la nivelul hipermarketurilor din România - Pagina 20
Etica activității de marketing la nivelul hipermarketurilor din România - Pagina 21
Etica activității de marketing la nivelul hipermarketurilor din România - Pagina 22
Etica activității de marketing la nivelul hipermarketurilor din România - Pagina 23
Etica activității de marketing la nivelul hipermarketurilor din România - Pagina 24
Etica activității de marketing la nivelul hipermarketurilor din România - Pagina 25
Etica activității de marketing la nivelul hipermarketurilor din România - Pagina 26
Etica activității de marketing la nivelul hipermarketurilor din România - Pagina 27
Etica activității de marketing la nivelul hipermarketurilor din România - Pagina 28
Etica activității de marketing la nivelul hipermarketurilor din România - Pagina 29
Etica activității de marketing la nivelul hipermarketurilor din România - Pagina 30
Etica activității de marketing la nivelul hipermarketurilor din România - Pagina 31
Etica activității de marketing la nivelul hipermarketurilor din România - Pagina 32
Etica activității de marketing la nivelul hipermarketurilor din România - Pagina 33
Etica activității de marketing la nivelul hipermarketurilor din România - Pagina 34
Etica activității de marketing la nivelul hipermarketurilor din România - Pagina 35
Etica activității de marketing la nivelul hipermarketurilor din România - Pagina 36
Etica activității de marketing la nivelul hipermarketurilor din România - Pagina 37
Etica activității de marketing la nivelul hipermarketurilor din România - Pagina 38
Etica activității de marketing la nivelul hipermarketurilor din România - Pagina 39
Etica activității de marketing la nivelul hipermarketurilor din România - Pagina 40
Etica activității de marketing la nivelul hipermarketurilor din România - Pagina 41
Etica activității de marketing la nivelul hipermarketurilor din România - Pagina 42
Etica activității de marketing la nivelul hipermarketurilor din România - Pagina 43
Etica activității de marketing la nivelul hipermarketurilor din România - Pagina 44
Etica activității de marketing la nivelul hipermarketurilor din România - Pagina 45
Etica activității de marketing la nivelul hipermarketurilor din România - Pagina 46
Etica activității de marketing la nivelul hipermarketurilor din România - Pagina 47
Etica activității de marketing la nivelul hipermarketurilor din România - Pagina 48
Etica activității de marketing la nivelul hipermarketurilor din România - Pagina 49
Etica activității de marketing la nivelul hipermarketurilor din România - Pagina 50
Etica activității de marketing la nivelul hipermarketurilor din România - Pagina 51
Etica activității de marketing la nivelul hipermarketurilor din România - Pagina 52

Conținut arhivă zip

 • Etica activitatii de marketing la nivelul hipermarketurilor din Romania.docx

Alții au mai descărcat și

Lucrare de licență - strategii de marketing pentru penetrarea pieței internaționale

CAPITOLUL I COORDONATE ALE PIETEI INTERNATIONALE 1.1. Definirea si caracteristicile pietei internationale Piata internationala este locul unde...

Promovarea unui Produs Turistic

PROMOVAREA UNUI PRODUS TURISTIC 1.1 MARKETING TURISTIC – GENERALITATI Cresterea puternica a volumului si diversificarea ofertei turistice a...

Strategii de promovare - Studiu de caz SC Romaqua Group SA Borsec

INTRODUCERE Astăzi, când suntem martorii unor transformări extraordinare care au loc în societatea românească, este important pentru dezvoltarea...

Lucrare de licență - marketingul direct - o alternativă în politica de promovare a firmei

CAPITOLUL 1 –BAZELE MARKETINGULUI DIRECT Explicarea continutului conceptual al comunicÎrii reprezinta o misiune destul de spinoasã pentru cÎ...

Cercetare de marketing privind preferințele consumatorilor fata de piața cafelei

Capitolul 1. Piața cafelei în România Istoria cafelei începe acum 1000 de ani în Orientul Mijlociu. În acele timpuri străvechi era considerată un...

Culture and its influence on the promotion in international marketing

INTRODUCTION The multicultural feature of the international environment supposes the understanding of countries’ particularities. Culture has a...

Analiza factorilor ce influențează alegerea unei tehnici promoționale

Capitolul 1 Sistemul comunicațional al interprinderii și factorii care influențează o tehnică promoțională 1.1 Comunicarea de marketing a...

Facebook - instrument de marketing online

Capitolul 1. Aspecte conceptuale privind marketingul online 1.1 Conceptul de marketing online În zilele noastre Internetul a ajuns să fie o formă...

Te-ar putea interesa și

Fundamentarea Strategiei de Piață a Hipermarketului Carrefour în Contextul Intrării pe Piața Românească

Introducere Întreprinderea nu trăieşte izolat. Fie că este vorba de marea întreprindere, care are un impact de netăgăduit asupra dezvoltării...

Mixul de marketing

INTRODUCERE În condiţiile economiei contemporane, ale sporirii şi diversificării neîntrerupte a bunurilor şi serviciilor destinate satisfacerii...

Ai nevoie de altceva?