Influențele culturale asupra comportamentului consumatorului de produse electrocasnice mici

Licență
9/10 (1 vot)
Domeniu: Marketing
Conține 3 fișiere: doc
Pagini : 99 în total
Cuvinte : 21815
Mărime: 303.77KB (arhivat)
Publicat de: Light M.
Puncte necesare: 12
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Mihaela Alexandru
UNIVERSITATEA NICOLAE TITULESCU BUCUREŞTI FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE PROGRAMUL DE STUDII : MARKETING

Cuprins

 1. INTRODUCERE .1
 2. CAPITOLUL 1. COMPORTAMENTUL CONSUMATORULUI ŞI DECIZIA DE CUMPĂRARE .5
 3. 1.1 Consumatorul- trăsături şi factori de influenţă .5
 4. 1.2 Definirea comportamentului consumatorului .6 1.3 Imperativul cunoaşterii şi înţelegerii comportamentului consumatorului .9
 5. 1.4 Comportamentul consumatorului în magazin- o puternică ţintă .11
 6. 1.5 Etape şi factori în procesul deciziei de cumpărare .14
 7. 1.6 Analiza riscurilor procesului de cumpărare .17
 8. CAPITOLUL 2. IMPACTUL CULTURII ASUPRA CONSUMATORULUI .20
 9. 2.1. Influenţele culturale în procesul decizional de cumpărare .20
 10. 2.2. Percepţia consumatorului în funcție de cultură, faţă de produsele noi .22
 11. 2.3. Importanța brand-ului și a reclamei în funcție de cultură .24
 12. 2.4. De la influențe culturale la manipulare .26
 13. CAPITOLUL 3. PREZENTAREA RETAILER-ULUI DE PRODUSE ELECTRICASNICE MICI “DOMO RETAIL S.A.”.30
 14. 3.1. Prezentarea companiei .30
 15. 3.2. Analiza mediului de marketing a produselor electrocasnice mici.32
 16. 3.3. Organizarea activităţii de promovare a produselor electrocasnice mici.36
 17. 3.4 Politicile de promovare .40
 18. CAPITOLUL 4. STUDIU ASUPRA INFLUENȚELOR CULTURALE ÎN COMPORTAMENTUL CONSUMATORULUI DE PRODUSE ELECTROCANICE MICI .41
 19. 4.1. Metodologia cercetării .41
 20. 4.1.1. Problema de cercetare .41
 21. 4.1.2. Obiective .42
 22. 4.1.3. Ipoteze .44
 23. 4.1.4. Eşantionul de cercetare .46
 24. 4.1.5. Instrumente de cercetare .47
 25. 4.2. Studiu de caz privind comportamentul consumatorului de electrocasnice mici .62
 26. 4.3. Analiza şi interpretarea psihologică a rezultatelor .82
 27. CONCLUZII .84
 28. BIBLIOGRAFIE .87
 29. ANEXA

Extras din licență

INTRODUCERE

Lucrarea de faţă îşi propune să analizeze comportamentul consumatorului în procesul decizional de cumpărare a produselor electrocasnice mici.

Întrucât consumatorul este de cele mai multe ori nehotărât şi este nevoie să aleagă un produs sau un serviciu prin comparaţie cu altele, m-am gândit că ar fi interesant să analizez care sunt acele criterii care îl determină pe consumator să facă alegerea ideală.

Este dificil de definit şi cu atât mai mult de explicat comportamentul consumatorului în diferite situaţii. Ceea ce este cel mai important şi mai relevant este faptul că fiecare individ este diferit şi, ca atare, reacţionează diferit şi orice fel de definiţie sau analiza care ar viza toţi consumatorii şi nu i-ar trata în mod unitar, ar fi complet eronată.

În literatura de specialitate, comportamentul consumatorului este structurat pe două componente, şi anume: comportamentul de cumpărare şi comportamentul de consum. În cadrul pieţei de capital, din perspectiva investiţiilor financiare, mai important este comportamentul de cumpărare sau, altfel spus, decizia de investire.

Consumatorii din lumea întreagă variază foarte mult din punct de vedere al vârstei, al veniturilor, al nivelului de educaţie şi al gusturilor. De asemenea, ei cumpără o varietate însemnată de bunuri şi servicii. Modul de interacţiune a acestor consumatori cu alţi consumatori, precum şi cu alte elemente constitutive ale lumii care-i înconjoară determină alegerea de către ei a unor diferite produse, servicii sau companii.

Analiza comportamentului de cumpărare şi de consum, a factorilor şi a dimensiunilor influenţează şi contribuie la obţinerea de date relevante referitoare la percepţii, atitudini, opinii, interese, intenţii ce modelează decizia de cumpărare. Interesul manifestat faţă de toate aceste aspecte îl regăsim în această lucrare, care nu este altceva decât o confirmare a altor studii de marketing realizate de-a lungul timpului de diverşi specialişti în domeniu.

Studierea comportamentului consumatorului în procesul de cumpărare sau de alegere a unui bun sau serviciu înseamnă de fapt analiza comportamentului fiinţei umane.

Scopul studierii comportamentului consumatorului este acela de a preîntâmpina cerinţele sale ulterioare. Numai aşa, marketingul va putea să fie continuu şi consecvent în întâmpinarea propriilor nevoi.

Cunoaşterea nevoilor consumatorului şi a proceselor de cumpărare este esenţială pentru elaborarea unor strategii de marketing eficiente. Înţelegând modul în care cumpărătorii identifica propriile nevoi, cum se informează, cum evaluează alternativele, cum iau decizia de cumpărare şi cum se comportă în etapa ulterioară cumpărării, marketerii pot şti cum să acţioneze în direcţia satisfacerii nevoilor consumatorului. Cunoscând toate componentele procesului de cumpărare, marketerii pot elabora cele mai eficiente programe de marketing pentru pieţele pe care ei le vizează.

În primul capitol,” Comportamentul consumatorului şi decizia de cumpărare”, lucrarea încearcă să contureze o privire de ansamblu asupra actualei aplicaţii de proiectare a proceselor de cumpărare pentru elaborarea unor strategii de marketing eficiente, ce presupune activitatea de marketing. Sunt prezentate noţiuni teoretice specifice, studiul structural, analiza, precum şi comportamentul consumatorului.

Bibliografie

1. Anghel L.D., Business to business marketing, Editura ASE, București, 2004, p. 76-77.

2. Armstrong, G; Kotler, Philip - .Marketing an Introduction, Prentice Hall, 2003.

3. Badea, E., Bazele managementului inovării și transferului tehnologic, et al., 2007, p. 214.

4. Baker, M.J., Foodservice is the West Country's leading independent, 1996, p. 126.

5. Baker, M.J., 1996, p. 126. Baker J. Michael, “Marketing”, Societatea Ştiinţifică şi Tehnică s. a., Bucureşti, 1997.

6. Balaure, V., Marketing, Editura Uranus, Bucureşti, 2000, p. 172.

7. Băbăiţă, I., TEORIA CONSUMATORULUI , Analele Universităţii “Constantin Brâncuşi” din Târgu Jiu, Seria Economie,Nr. 2/2010, 2000.

8. Bondrea, A., Qualitative Research Methods in Marketing, Economics, Management, 2007, p. 315.

9. Bob, C., coord. - Sisteme Informatice în Comerţ ”, Ed. ASE, Bucureşti, 2003.

10. Bondrea, A., Introducere în Marketing – Ed. Fundaţiei România de Mâine, Bucureşti, 2011, p. 124.

11. Breban, V., Riscul în cultură, la Editura Polirom din Iași, 1987, p.898.

12. Buzărnescu, S., Introducere în sociologia organizării şi conducerii, Ed. Didactică.1996, p. 32.

13. Bucur, C.M - “Comerţ electronic”, Ed. ASE, Bucureşti, 2002

14. Cacioppo, K., The Psychophysiology of Emotion, 2000 p. 123.

15. Catoiu, Iacob (Coord.) - Cercetări de marketing, Biblioteca de Marketing,, Editura Uranus, Bucureşti, 2002.

16. Catoiu, Iacob; Teodorescu, Nicolae - Comportamentul consumatorului, Editura Uranus, 2003.

17. I. Catoiu (Coord.), Cercetări de marketing, Biblioteca de Marketing,, Ed. Uranus, Bucuresti, 2002, p.87.

18. I. Catoiu (Coord.), Cercetari de marketing : tratat / coord. op. cit.p. 148.

19. Cătoiu, I. şi Teodorescu, N., Comportamentul consumatorului – Teorie şi Practică, Ed. Economică, Bucureşti,1997,, p. 22.

20. Cătoiu, I. şi Teodoresu, N., Comportamentul consumatorului. Teorie şi practică, Editura Economică,2003, p. 37.

21. Cătoiu, I. şi Teodorescu, N., Comportamentul consumatorului. Teorie şi practică, Editura Economică, 2003, p. 14.

22. Cătoiu, I. şi Teodorescu, N., Comportamentul consumatorului – Teorie şi Practică, Ed. Economică, Bucureşti,1997, p. 13.

23. Cătoiu, Iacob (Coord.) - Metode şi tehnici utilizate în cercetări de marketing, Biblioteca de Marketing,, Ed. Uranus, Bucureşti, 2002.

24. C. Florescu, (coord.) - Marketing, Marketer, Grup Academic de Marketing si Management, Bucuresti, 1992, p. 94.

25. C. Sasu, Marketing, Ed. Universitatii Al. I. Cuza, Iasi, 1995, p. 54.

26. Cornelius, H. Şi Faire, S., Ştiinţa rezolvării conflictelor”, Editura Bucureşti. 1996, p. 111.

27. Dewei, J., Democracy and Education, 1910.

28. Drăgan, I., 1996, p.148.- Drăgan, Iosif Constantin, Demetrescu Mihai C., “Practica prospectării pieţii”, Ed. Europa Nova, Bucureşti, 1996.

29. Drăgan, I., Bazele Cognitive ale Cercetărilor de Marketing, Ed. Europa Nova, București, 1996, p.148.

Preview document

Influențele culturale asupra comportamentului consumatorului de produse electrocasnice mici - Pagina 1
Influențele culturale asupra comportamentului consumatorului de produse electrocasnice mici - Pagina 2
Influențele culturale asupra comportamentului consumatorului de produse electrocasnice mici - Pagina 3
Influențele culturale asupra comportamentului consumatorului de produse electrocasnice mici - Pagina 4
Influențele culturale asupra comportamentului consumatorului de produse electrocasnice mici - Pagina 5
Influențele culturale asupra comportamentului consumatorului de produse electrocasnice mici - Pagina 6
Influențele culturale asupra comportamentului consumatorului de produse electrocasnice mici - Pagina 7
Influențele culturale asupra comportamentului consumatorului de produse electrocasnice mici - Pagina 8
Influențele culturale asupra comportamentului consumatorului de produse electrocasnice mici - Pagina 9
Influențele culturale asupra comportamentului consumatorului de produse electrocasnice mici - Pagina 10
Influențele culturale asupra comportamentului consumatorului de produse electrocasnice mici - Pagina 11
Influențele culturale asupra comportamentului consumatorului de produse electrocasnice mici - Pagina 12
Influențele culturale asupra comportamentului consumatorului de produse electrocasnice mici - Pagina 13
Influențele culturale asupra comportamentului consumatorului de produse electrocasnice mici - Pagina 14
Influențele culturale asupra comportamentului consumatorului de produse electrocasnice mici - Pagina 15
Influențele culturale asupra comportamentului consumatorului de produse electrocasnice mici - Pagina 16
Influențele culturale asupra comportamentului consumatorului de produse electrocasnice mici - Pagina 17
Influențele culturale asupra comportamentului consumatorului de produse electrocasnice mici - Pagina 18
Influențele culturale asupra comportamentului consumatorului de produse electrocasnice mici - Pagina 19
Influențele culturale asupra comportamentului consumatorului de produse electrocasnice mici - Pagina 20
Influențele culturale asupra comportamentului consumatorului de produse electrocasnice mici - Pagina 21
Influențele culturale asupra comportamentului consumatorului de produse electrocasnice mici - Pagina 22
Influențele culturale asupra comportamentului consumatorului de produse electrocasnice mici - Pagina 23
Influențele culturale asupra comportamentului consumatorului de produse electrocasnice mici - Pagina 24
Influențele culturale asupra comportamentului consumatorului de produse electrocasnice mici - Pagina 25
Influențele culturale asupra comportamentului consumatorului de produse electrocasnice mici - Pagina 26
Influențele culturale asupra comportamentului consumatorului de produse electrocasnice mici - Pagina 27
Influențele culturale asupra comportamentului consumatorului de produse electrocasnice mici - Pagina 28
Influențele culturale asupra comportamentului consumatorului de produse electrocasnice mici - Pagina 29
Influențele culturale asupra comportamentului consumatorului de produse electrocasnice mici - Pagina 30
Influențele culturale asupra comportamentului consumatorului de produse electrocasnice mici - Pagina 31
Influențele culturale asupra comportamentului consumatorului de produse electrocasnice mici - Pagina 32
Influențele culturale asupra comportamentului consumatorului de produse electrocasnice mici - Pagina 33
Influențele culturale asupra comportamentului consumatorului de produse electrocasnice mici - Pagina 34
Influențele culturale asupra comportamentului consumatorului de produse electrocasnice mici - Pagina 35
Influențele culturale asupra comportamentului consumatorului de produse electrocasnice mici - Pagina 36
Influențele culturale asupra comportamentului consumatorului de produse electrocasnice mici - Pagina 37
Influențele culturale asupra comportamentului consumatorului de produse electrocasnice mici - Pagina 38
Influențele culturale asupra comportamentului consumatorului de produse electrocasnice mici - Pagina 39
Influențele culturale asupra comportamentului consumatorului de produse electrocasnice mici - Pagina 40
Influențele culturale asupra comportamentului consumatorului de produse electrocasnice mici - Pagina 41
Influențele culturale asupra comportamentului consumatorului de produse electrocasnice mici - Pagina 42
Influențele culturale asupra comportamentului consumatorului de produse electrocasnice mici - Pagina 43
Influențele culturale asupra comportamentului consumatorului de produse electrocasnice mici - Pagina 44
Influențele culturale asupra comportamentului consumatorului de produse electrocasnice mici - Pagina 45
Influențele culturale asupra comportamentului consumatorului de produse electrocasnice mici - Pagina 46
Influențele culturale asupra comportamentului consumatorului de produse electrocasnice mici - Pagina 47
Influențele culturale asupra comportamentului consumatorului de produse electrocasnice mici - Pagina 48
Influențele culturale asupra comportamentului consumatorului de produse electrocasnice mici - Pagina 49
Influențele culturale asupra comportamentului consumatorului de produse electrocasnice mici - Pagina 50
Influențele culturale asupra comportamentului consumatorului de produse electrocasnice mici - Pagina 51
Influențele culturale asupra comportamentului consumatorului de produse electrocasnice mici - Pagina 52
Influențele culturale asupra comportamentului consumatorului de produse electrocasnice mici - Pagina 53
Influențele culturale asupra comportamentului consumatorului de produse electrocasnice mici - Pagina 54
Influențele culturale asupra comportamentului consumatorului de produse electrocasnice mici - Pagina 55
Influențele culturale asupra comportamentului consumatorului de produse electrocasnice mici - Pagina 56
Influențele culturale asupra comportamentului consumatorului de produse electrocasnice mici - Pagina 57
Influențele culturale asupra comportamentului consumatorului de produse electrocasnice mici - Pagina 58
Influențele culturale asupra comportamentului consumatorului de produse electrocasnice mici - Pagina 59
Influențele culturale asupra comportamentului consumatorului de produse electrocasnice mici - Pagina 60
Influențele culturale asupra comportamentului consumatorului de produse electrocasnice mici - Pagina 61
Influențele culturale asupra comportamentului consumatorului de produse electrocasnice mici - Pagina 62
Influențele culturale asupra comportamentului consumatorului de produse electrocasnice mici - Pagina 63
Influențele culturale asupra comportamentului consumatorului de produse electrocasnice mici - Pagina 64
Influențele culturale asupra comportamentului consumatorului de produse electrocasnice mici - Pagina 65
Influențele culturale asupra comportamentului consumatorului de produse electrocasnice mici - Pagina 66
Influențele culturale asupra comportamentului consumatorului de produse electrocasnice mici - Pagina 67
Influențele culturale asupra comportamentului consumatorului de produse electrocasnice mici - Pagina 68
Influențele culturale asupra comportamentului consumatorului de produse electrocasnice mici - Pagina 69
Influențele culturale asupra comportamentului consumatorului de produse electrocasnice mici - Pagina 70
Influențele culturale asupra comportamentului consumatorului de produse electrocasnice mici - Pagina 71
Influențele culturale asupra comportamentului consumatorului de produse electrocasnice mici - Pagina 72
Influențele culturale asupra comportamentului consumatorului de produse electrocasnice mici - Pagina 73
Influențele culturale asupra comportamentului consumatorului de produse electrocasnice mici - Pagina 74
Influențele culturale asupra comportamentului consumatorului de produse electrocasnice mici - Pagina 75
Influențele culturale asupra comportamentului consumatorului de produse electrocasnice mici - Pagina 76
Influențele culturale asupra comportamentului consumatorului de produse electrocasnice mici - Pagina 77
Influențele culturale asupra comportamentului consumatorului de produse electrocasnice mici - Pagina 78
Influențele culturale asupra comportamentului consumatorului de produse electrocasnice mici - Pagina 79
Influențele culturale asupra comportamentului consumatorului de produse electrocasnice mici - Pagina 80
Influențele culturale asupra comportamentului consumatorului de produse electrocasnice mici - Pagina 81
Influențele culturale asupra comportamentului consumatorului de produse electrocasnice mici - Pagina 82
Influențele culturale asupra comportamentului consumatorului de produse electrocasnice mici - Pagina 83
Influențele culturale asupra comportamentului consumatorului de produse electrocasnice mici - Pagina 84
Influențele culturale asupra comportamentului consumatorului de produse electrocasnice mici - Pagina 85
Influențele culturale asupra comportamentului consumatorului de produse electrocasnice mici - Pagina 86
Influențele culturale asupra comportamentului consumatorului de produse electrocasnice mici - Pagina 87
Influențele culturale asupra comportamentului consumatorului de produse electrocasnice mici - Pagina 88
Influențele culturale asupra comportamentului consumatorului de produse electrocasnice mici - Pagina 89
Influențele culturale asupra comportamentului consumatorului de produse electrocasnice mici - Pagina 90
Influențele culturale asupra comportamentului consumatorului de produse electrocasnice mici - Pagina 91
Influențele culturale asupra comportamentului consumatorului de produse electrocasnice mici - Pagina 92
Influențele culturale asupra comportamentului consumatorului de produse electrocasnice mici - Pagina 93
Influențele culturale asupra comportamentului consumatorului de produse electrocasnice mici - Pagina 94
Influențele culturale asupra comportamentului consumatorului de produse electrocasnice mici - Pagina 95
Influențele culturale asupra comportamentului consumatorului de produse electrocasnice mici - Pagina 96
Influențele culturale asupra comportamentului consumatorului de produse electrocasnice mici - Pagina 97
Influențele culturale asupra comportamentului consumatorului de produse electrocasnice mici - Pagina 98
Influențele culturale asupra comportamentului consumatorului de produse electrocasnice mici - Pagina 99

Conținut arhivă zip

 • ANEXA Chestionar.doc
 • Influentele culturale asupra comportamentului consumatorului de produse electrocasnice mici.doc
 • prima pagina si cuprins.doc

Alții au mai descărcat și

Strategii de Marketing ale Companiilor Multinaționale pe Piața de Tutun din România

CAP.1. ANALIZA STRUCTURALĂ A INDUSTRIEI TUTUNULUI DIN ROMÂNIA „We believe strongly that tabacco never be marketed to youth. It should only be...

Influența mesajelor promoționale asupra procesului decizional al consumatorului

Introducere În ultimii ani, majoritatea firmelor au încercat să îşi promoveze cât mai bine produsele cu oferte şi mesaje tot mai atrăgătoare,...

Analiza comportamentului consumatorului

INTRODUCERE Lucrarea prezentă are ca scop principal pe de o parte identificarea gradului în care au fost primite produsele cu specific regional...

Politică de produs

Introducere Mixul de marketing este, probabil, sintagma cel mai des folosită în marketing. Orice companie care doreşte sa aibă o strategie de...

Cercetarea Mediului de Marketing. Studiu de Caz - SC Reflon SRL

Introducere Indiferent de domeniul de activitate, piaţa reprezintă pentru o întreprindere elementul de referinţă pentru activităţile pe care le...

Analiza unei acțiuni promoționale studiu de caz - reclamă

REZUMAT Cuvinte cheie: reclamă, publicitate, televiziune, apa minerală, Aqua Carpatica. Primul capitol, intitulat „Publicitatea – instrument de...

Facebook - instrument de marketing online

Capitolul 1. Aspecte conceptuale privind marketingul online 1.1 Conceptul de marketing online În zilele noastre Internetul a ajuns să fie o formă...

Manipularea Emoțiilor în Vânzări

Introducere Este evident faptul că noi toţi experimentăm această lume folosindu-ne de anumite “strategii”. Lăsăm în exterior să se vadă un anume...

Te-ar putea interesa și

Plan de Marketing la Compania Altex

1. Profil; istoric Altex este liderul pietei de electronice, electrocasnice, IT&C si multimedia din România, cu peste 125 de magazine deschise in...

Politici și Strategii de Marketing

1. Date de identificare a firmei Denumirea societăţii: S.C. ALTEX IMPEX S.R.L. Sediu social: Piatra Neamţ, Str. G-ral Dăscălescu nr.15, Bl.T1,...

Ai nevoie de altceva?