Promovarea pe piața a Magiunului de Topoloveni

Licență
7/10 (2 voturi)
Domeniu: Marketing
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 61 în total
Cuvinte : 12818
Mărime: 2.36MB (arhivat)
Publicat de: Silvia Mihaela G.
Puncte necesare: 13

Cuprins

 1. INTRODUCERE
 2. CAPITOLUL I MIXUL DE MARKETING 5
 3. I.1.Mixul de marketing si componentele acestuia 5
 4. I.1.1. Politica de produs 11
 5. I.1.2. Politica de preţ 13
 6. I.1.3. Politica de distribuţie 14
 7. I.1.4. Politica de promovare 15
 8. CAPITOLUL II DESCRIEREA SOCIETĂŢII SC SONIMPEX SERV COM S.R.L 23
 9. II.1. Produsul Magiun de Topoloveni 23
 10. I.1.1. Descrierea produsului Magiun de Topoloveni 23
 11. I.1.2. Descrierea metodei de obţinere a produsului 24
 12. II.2. Mixul de marketing în cadrul companiei 26
 13. II.2.1. Politica de produs 26
 14. II.2.2. Politica de preţ 28
 15. II.2.3. Politica de distribuţie 29
 16. II.2.4. Politica de promovare 29
 17. CAPITOLUL III PIAŢA DE DESFACERE ŞI TIPOLOGIA CONSUMATORULUI 31
 18. III.1. Tipologii de consumatori 31
 19. III.2. Piaţa de desfacere locală 31
 20. III.3. Piaţa de desfacere naţională 31
 21. III.4. Piaţa de desfacere internaţională 32
 22. III.5. Concurenţa 32
 23. CAPITOLUL IV MIXUL PROMOŢIONAL ÎN CADRUL SC SONIMPEX SERV COM S.R.L 33
 24. IV.1. Mijloace de promovare - reclama şi relaţiile publice 33
 25. IV.2. Strategii de dezvoltare 43
 26. IV.3. Analiza SWOT 55
 27. CONCLUZII
 28. ANEXE
 29. BIBLIOGRAFIE

Extras din licență

Concurenţa este un mod de manifestare a economiei pe piaţă, în care pentru un bun omogen şi substitutele sale, existenţa unui singur producător devine, practic, imposibilă.

Intensificarea concurenţei pe piaţǎ în contextul revenirii dupa recesiunea economicǎ, determinǎ fiecare firmǎ sǎ punǎ un accent deosebit pe politica de promovare pentru a se menţine pe piaţǎ.

Politica de promovare este unul dintre elementele mixului de marketing, dupǎ cum voi analiza în lucrare. Tehnicile de promovare şi analizele strategice stabilesc calea de urmat pentru o firmǎ într-un mediu dinamic, în care cei slabi vor fi excluşi mai devreme sau mai târziu.

Mixul de marketing oferă posibilitatea cunoaşterii variantei de răspuns a organizaţiei la cerinţele şi exigenţele mediului. El nu poate fi un amestec stabil deoarece componentele sale ca şi proporţiile în care se combină se află în continuă schimbare.

Succesul organizaţiei depinde întotdeauna de confruntarea variabilelor controlabile, care sunt componentele de bază ale mixului de marketing (cei 4P) cu variabilele necontrolabile, care sunt factori externi dar foarte importanţi, care nu numai că nu pot fi ignoraţi, dar trebuie studiaţi şi utilizaţi. Cei mai importanţi factori exogeni sunt: cererea de consum şi comportamentul consumatorului, concurenţii, practicile comerciale, conjunctura economică, forţele ambientale (mişcările ecologiste, organizaţiile pentru protecţia consumatorului), evoluţia tehnologiei, legislaţia etc. La rândul ei, fiecare componentă a mixului de marketing prin complexitatea problemelor pe care le presupune formează o politica a organizatiei. Fiecare din elementele mixului de marketing se constituie într-o potenţială sursă de avantaje competitive, dar circumstanţele de piaţă diferite pretind combinaţii diferite.

În capitolele I voi face o analiză teoretică a mixului de marketing şi a principalelor politici din cadrul acestuia, în capitolul II voi face descrierea societăţii SC SONIMPEX SERV COM S.R.L iar în capitolul III voi efectua o analiză a pieţei de desfacere şi a tipologia consumatorului, în capitolul IV voi face o analiză a Mixului promoţional în cadrul S.C. SONIMPEX SERV COM S.R.L

Astfel, în această lucrare îmi propun să vorbesc despre mixul de marketing şi în special despre politica de promovare, studiind cazul unui produs românesc foarte cunoscut MAGIUNUL DE TOPOLOVENI. În final cu ajutorul noţiunilor teoretice voi analiza posibilitǎţile de dezvoltare ale acestui produs pe piata de profil internǎ şi internaţionalǎ.

CAPITOLUL I MIXUL DE MARKETING

I.1.Mixul de marketing si componentele acestuia

Marketingul - termen de origine anglo-saxonã - este definit ca o activitate prin care se desfãşoarã tranzacţii pe piaţã, respectiv de intenţia de a vinde sau a cumpãra. Acesta este reprezentat ca fiind acel sistem de activitãţi economice care poate sã programeze, sã stabileascã preţurile, sã promoveze şi sã distribuie produsele şi serviciile, astfel încât sã poatã satisface cerintele consumatorilor.

Astfel, definiţia cea mai cunoscută este următoarea: ”Marketingul este o stiintã economicã care pune în centrul problematicii sale clientul, şi necesitãţile sale.” Referitor la client, acesta poate fi orice persoanã sau grup de persoane, fizicã sau juridicã, care la un moment dat beneficiazã de un bun sau seviciu.

Părerile specialiştilor în domeniul marketingului sunt următoarele:

În viziunea pãrintelui marketingului modern, Philip Kotler, marketing-ul se referã la „activitatea umanã îndreptatã în direcţia satisfacerii nevoilor şi dorinţelor prin intermediul procesului schimbului.” Alt autor, Virgil Balaure este de părere că „racordarea permanentă la cerinţele mediului face necesară urmărirea permanentă a deplasărilor cantitative şi calitativ-structurale pe care acesta le înregistrează şi chiar anticiparea evoluţiei viitoarea a mediului”

Ţinând cont de aceste pareri putem afirma cǎ. activitatea marketing se desfăşoară într-un mediu format atât din factori care provin din mediul intern (reprezentând ceea ce se întamplã în interiorul organizaţiei) cât şi din factori care provin din mediul extern (constã în ceea ce se întamplã în micro şi macro mediul întreprinderii).

Astfel, micromediul este format din acei factori care au o acţiune directã asupra activitãţii unei întreprinderi (vezi figura 1) iar macromediul cuprinde acei factori care au influenţã asupra întreprinderii, însã nu una directã (vezi figura 2).

Figura 1: „Factorii care provin din micromediul întreprinderii” - Adaptare după Irina-Elena Aporcăriţei

Figura 2: „Factori care provin din macromediul întreprinderii” - Adaptare după Irina-Elena Aporcăriţei

Un alt autor, Philip Kotler consideră că modul în care activitãţile de marketing sunt desfãsurate în organizaţii este concretizat în cinci concepte fundamentale (vezi figura 3)

Figura 3: „Conceptele fundamentale ale activităţii de marketing” - Adaptare după Philip Kotler

- Concepţia de producţie : „consumatorii preferã produsele disponibile la preţuri scãzute şi, de aceea, conducerea firmelor trebuie sã işi concentreze eforturile la nivelul producţiei si distribuţiei. Este cea mai veche concepţie care dirijeazã activitǎţile comercianţilor (punctul slab considerându-l lipsa atractivitǎţii produselor pentru cumpãrãtor).”

- Concepţia de produs : „consumatorii preferã produsele care înglobeazã cele mai multe caracteristici de calitate, performanţã, noutate; deci primeazã eforturile de îmbunãtãţire permanentã a produsului (de data aceasta punctul slab fiind determinat de generarea obsesiei faţã de tehnologie, putând astfel sã conducã la „miopia de marketing”, respectiv la ignorarea concurenţei, prin concentrarea eforturilor firmei exclusiv asupra dorinţelor prezente, ignorându-se nevoile care stau în spatele lor).

- Concepţia de vânzare : „cumpãrãtorii nu achiziţioneazã suficiente produse ale unei firme, dacã aceasta nu depune eforturi considerabile pentru promovarea şi vânzarea pe o scarã largã. Aceastã concepţie îşi are aplicabilitate în cazul bunurilor fãrã cãutare, care nu sunt imperios necesare. Punctul slab al acestei concepţii îl constituie ignoarea avantajelor financiare sau de piaţǎ pe termen lung.”

Bibliografie

1.Académie des Sciences Commerciales, Dictionnaire commercial, Hachette,Paris, 1979

2.Aporcăriţei Irina-Elena, Strategii în marketing, Editura Pim, Bucureşti,2010;

3.Balaure Virgil, Marketing Editia a II-a,Editura Uranus, Bucureşti, 2002;

4.Balaure V. Tehnici promoţionale, Probleme, analize, studii de caz, Editura Uranus, Bucureşti, 1999

5.Bran Olimpia, Tehnici promoţionale, Editura Universităţii din Oradea, 2007;

6.Dan Anghel Laurenţiu, Tehnici de promovare, Editura A.S.E, Bucureşti, 2009;

7.Florescu Daniela, Politici de promovare şi prezentare ale produselor si serviciilor, Editura Alma Mater, Bucureşti, 2008;

8.Kotler Philip, Principles of Marketing, Third Edition, New Jersey, 1986;

9.Lazoc Roman, Tehnici promotionale, Editura Eurostampa, 2002;

10.Linton, Donnelly R., Delivering Customer Value Through Marketing, Editura Elsevier, 2009;

11.Mihai Daniela, Curs de tehnici promoţionale, Editura Universităţii din Ploieşti, 2008;

12.Platis Magdalena, Management şi marketing, Editura Credis, Bucureşti 2002;

13.Rădulescu Violeta, Strategii de marketing în servicii, Editura Pro Universitaria, Bucureşti, 2008;

14.Topalu Ana-Maria, Marketing general, Editura Standardizarea, Bucureşti, 2011;

15.Zaharia Valentina, Maketing- note de curs, Editura Pro Universitaria, Bucureşti 2011;

16.Zbuchea Alexandra, Ghid esenţial de promovare, Editura Tritonic, 2012;

17.www.dexonline.ro

18.www.zf.ro

19.www.lumeasatului.ro

20.http://www.magiun-sonimpex.ro/

21.http://www.cotidianul.ro/o-poveste-romaneasca-de-succes-magiunul-de-topoloveni-151899/

22.https://magiundetopoloveni.wordpress.com/

Preview document

Promovarea pe piața a Magiunului de Topoloveni - Pagina 1
Promovarea pe piața a Magiunului de Topoloveni - Pagina 2
Promovarea pe piața a Magiunului de Topoloveni - Pagina 3
Promovarea pe piața a Magiunului de Topoloveni - Pagina 4
Promovarea pe piața a Magiunului de Topoloveni - Pagina 5
Promovarea pe piața a Magiunului de Topoloveni - Pagina 6
Promovarea pe piața a Magiunului de Topoloveni - Pagina 7
Promovarea pe piața a Magiunului de Topoloveni - Pagina 8
Promovarea pe piața a Magiunului de Topoloveni - Pagina 9
Promovarea pe piața a Magiunului de Topoloveni - Pagina 10
Promovarea pe piața a Magiunului de Topoloveni - Pagina 11
Promovarea pe piața a Magiunului de Topoloveni - Pagina 12
Promovarea pe piața a Magiunului de Topoloveni - Pagina 13
Promovarea pe piața a Magiunului de Topoloveni - Pagina 14
Promovarea pe piața a Magiunului de Topoloveni - Pagina 15
Promovarea pe piața a Magiunului de Topoloveni - Pagina 16
Promovarea pe piața a Magiunului de Topoloveni - Pagina 17
Promovarea pe piața a Magiunului de Topoloveni - Pagina 18
Promovarea pe piața a Magiunului de Topoloveni - Pagina 19
Promovarea pe piața a Magiunului de Topoloveni - Pagina 20
Promovarea pe piața a Magiunului de Topoloveni - Pagina 21
Promovarea pe piața a Magiunului de Topoloveni - Pagina 22
Promovarea pe piața a Magiunului de Topoloveni - Pagina 23
Promovarea pe piața a Magiunului de Topoloveni - Pagina 24
Promovarea pe piața a Magiunului de Topoloveni - Pagina 25
Promovarea pe piața a Magiunului de Topoloveni - Pagina 26
Promovarea pe piața a Magiunului de Topoloveni - Pagina 27
Promovarea pe piața a Magiunului de Topoloveni - Pagina 28
Promovarea pe piața a Magiunului de Topoloveni - Pagina 29
Promovarea pe piața a Magiunului de Topoloveni - Pagina 30
Promovarea pe piața a Magiunului de Topoloveni - Pagina 31
Promovarea pe piața a Magiunului de Topoloveni - Pagina 32
Promovarea pe piața a Magiunului de Topoloveni - Pagina 33
Promovarea pe piața a Magiunului de Topoloveni - Pagina 34
Promovarea pe piața a Magiunului de Topoloveni - Pagina 35
Promovarea pe piața a Magiunului de Topoloveni - Pagina 36
Promovarea pe piața a Magiunului de Topoloveni - Pagina 37
Promovarea pe piața a Magiunului de Topoloveni - Pagina 38
Promovarea pe piața a Magiunului de Topoloveni - Pagina 39
Promovarea pe piața a Magiunului de Topoloveni - Pagina 40
Promovarea pe piața a Magiunului de Topoloveni - Pagina 41
Promovarea pe piața a Magiunului de Topoloveni - Pagina 42
Promovarea pe piața a Magiunului de Topoloveni - Pagina 43
Promovarea pe piața a Magiunului de Topoloveni - Pagina 44
Promovarea pe piața a Magiunului de Topoloveni - Pagina 45
Promovarea pe piața a Magiunului de Topoloveni - Pagina 46
Promovarea pe piața a Magiunului de Topoloveni - Pagina 47
Promovarea pe piața a Magiunului de Topoloveni - Pagina 48
Promovarea pe piața a Magiunului de Topoloveni - Pagina 49
Promovarea pe piața a Magiunului de Topoloveni - Pagina 50
Promovarea pe piața a Magiunului de Topoloveni - Pagina 51
Promovarea pe piața a Magiunului de Topoloveni - Pagina 52
Promovarea pe piața a Magiunului de Topoloveni - Pagina 53
Promovarea pe piața a Magiunului de Topoloveni - Pagina 54
Promovarea pe piața a Magiunului de Topoloveni - Pagina 55
Promovarea pe piața a Magiunului de Topoloveni - Pagina 56
Promovarea pe piața a Magiunului de Topoloveni - Pagina 57
Promovarea pe piața a Magiunului de Topoloveni - Pagina 58
Promovarea pe piața a Magiunului de Topoloveni - Pagina 59
Promovarea pe piața a Magiunului de Topoloveni - Pagina 60
Promovarea pe piața a Magiunului de Topoloveni - Pagina 61

Conținut arhivă zip

 • Promovarea pe piata a Magiunului de Topoloveni.docx

Alții au mai descărcat și

Conducerea Activității de Marketing

INTRODUCERE În ultimele decenii , firmele au trebuit sa faca fata unei concurente mai acerbe mai oricând; a fost necesara trecerea de la o...

Mixul de Marketing - Politica de Distribuție

Introducere “Firmele au nevoie de noi concepte referitoare la modul în care trebuie să-şi organizeze activitatea, în general, şi cea de marketing,...

Strategiile de Marketing Abordate de o Companie

INTRODUCERE De-a lungul anilor, firma S.C. Romtrans S.A a bombardat piaţa efectivă şi cea potenţială prin diferitele tehnici promoţionale care au...

Formarea Politicii de Comunicare și Promovare în Activitatea de Marketing

INTRODUCERE Actualitatea temei investigate. Dinamismul societății contemporane şi perspectivele globalizării vieții sociale au determinat mutații...

Brand vs marcă

Introducere În lucrarea de faţă îmi propun să fac o analiză teoretică a două concepte întâlnite foarte des în în zilele noastre, concepte care...

Analiza procesului de construcție și dezvoltare a mărcii Biborțeni

1. DESCRIEREA ACTIVITĂŢII „Biborţeni” este o marcă de apă minerală, îmbuteliată la fabrica din judeţul Covasna. În ulucul pârâului Baraolt se...

Politica de Preț în Mixul de Marketing în Baza SC CAVICONEL-COM SRL

I N T R O D U C E R E Actualitatea temei. Preţul este formă de măsurare economică, de evaluare concretă a schimbului, cunoscută odată cu apariţia...

Politica de Produs în Cadrul Companiei coca-cola New Coke - Un Brand Eșuat

INTRODUCERE În încercarea de a supraviețui , orice firmă, indiferent de dimensiunea și profilul său de activitate, dorește să-și îmbunătățească,...

Te-ar putea interesa și

Marketing

Introducere În contextul în care piaţa produselor alimentare din România s-a diversificat foarte mult după 1989 şi mai ales în ultimii ani,...

Introducerea Magiunului de Topoloveni pe piața japoneză

Partea I 1. Identificarea oportunitatii derularii programului de marketing international si a necesitatii pentru organizatie a acestui demers...

Sistemul Logistic al SC Sonimpex Serv Com SRL

1. Prezentarea generală a societăţii SONIMPEX SERV COM SRL Prima ,,fabrică de magiun” a luat fiinţă în Topoloveni în 1914 şi s-a numit apoi...

Ai nevoie de altceva?