Cargou multifuncțional 2.000 t.d.w. (considerente preliminare)

Licență
8/10 (1 vot)
Domeniu: Mecanică
Conține 9 fișiere: doc, ppt
Pagini : 60 în total
Cuvinte : 8307
Mărime: 3.00MB (arhivat)
Publicat de: Georgel Șerban
Puncte necesare: 12
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: S.L. Dr. Ing. Victor Hreniuc
Facultatea de Electromecanica Navala
Universitatea Maritima, Constanta

Cuprins

 1. Introducere 6
 2. Capitolul 1. Calcul dimensiuni principale și coeficienți de finețe 7
 3. 1.1. Calculul dimensiunilor principale 7
 4. 1.1.1. Stabilirea lungimii navei „L” 7
 5. 1.1.2. Stabilirea lățimii navei „B" 8
 6. 1.1.3. Stabilirea pescajului navei „T" 8
 7. 1.1.4. Stabilirea înălțimii de construcție „H" 9
 8. 1.2. Calculul coeficienților de finețe 10
 9. 1.2.1. Stabilirea coeficientului bloc CB 10
 10. 1.2.2. Stabilirea coeficientului plutirii de plină încărcare CWP 12
 11. 1.2.3. Stabilirea coeficientului prismatic vertical CVP 13
 12. 1.2.4. Alegerea coeficientului secțiunii maestre CM 13
 13. 1.2.5. Stabilirea coeficientului cilindric (prismatic longitudinal) CP 14
 14. 1.3. Verificarea stabilității inițiale 15
 15. 1.3.1. Raza metacentrică sau r 15
 16. 1.3.2. Cota centrului de carenă sau zC 16
 17. 1.3.3. Cota centrului de greutate sau zG 17
 18. 1.3.4. Calculul înălțimii metacentrice sau h 17
 19. 1.4. Verificarea deplasamentului 18
 20. 1.4.1. Deplasamentul navei „D" 18
 21. 1.4.2. Greutatea corpului metalic „DC" 19
 22. 1.4.3. Greutatea mașinilor și instalațiilor aferente„DM" 19
 23. 1.4.4. Deadweight-ul „DW" 20
 24. 1.4.5. Rezerva de deplasament „D" 20
 25. Capitolul 2. Stabilirea configurației arhitecturale 23
 26. 2.1. Alegerea navei prototip 23
 27. 2.2. Caracteristicile principale ale navei prototip 25
 28. 2.3. Caracteristicile principale ale navei de proiectat și stabilirea configurației arhitecturale 25
 29. Capitolul 3. Estimarea caracteristicilor propulsive 28
 30. 3.1. Componentele rezistenței la înaintare 28
 31. 3.1.1. Rezistența de frecare 29
 32. 3.1.2. Rezistența de presiune (rezistența reziduă) 29
 33. 3.2. Metode de determinare a rezistenței la înaintare 31
 34. 3.2.1 Metoda analitică 31
 35. 3.2.2. Metoda experimentării pe modele în bazine de încercări 31
 36. 3.2.3. Metoda formulelor aproximative și a diagramelor 33
 37. 3.2.4. Metoda încercărilor prin remorcaj a navei în mărime naturală 34
 38. 3.2.5. Metoda utilizării programelor specializate de calcul 34
 39. 3.3. Estimarea efectivă a rezistenței la înaintare și a puterii de remorcare 40
 40. 3.4. Determinarea caracteristicilor principale ale grupului moto-propulsor 43
 41. 3.4.1. Determinarea valorilor optimale ale parametrilor funcționali
 42. ai grupului moto-propulsor 43
 43. 3.4.2. Alegerea motorului de propulsie; Determinarea valorilor efective
 44. ale parametrilor funcționali ai grupului moto-propulsor 45
 45. Concluzii 47
 46. Bibliografie 48

Extras din licență

Introducere

Deși afirmația că navele tip cargou de mărfuri generale ar fi o „specie” pe cale de dispariție pare să se adeverească (motivul fiind concurența masivă și eficientă a transportului containerizat), se pare că acest tip de navă nu și-a spus încă ultimul cuvânt.

Modul în care cargourile de mărfuri generale și-au asigurat supraviețuirea (relativ incertă totuși ) este adaptarea la transportul unei game mai largi de mărfuri și în special la transportul containerelor (pe capacele magaziilor și uneori și în interiorul acestora). Navele de acest tip se numesc cargouri multifuncționale și caracteristica lor principală este dimensionarea capacelor magaziilor după dimensiunile standardizate ale containerelor, dimensionare extinsă și la magaziile ca atare, mai ales la cele de tip cutie (engl. box).

O soluție conceptuală caracteristică acestor nave este utilizarea construcției cu cocă dublă, soluție ce permite renunțarea la pereții transversali din magaziile de marfă rezultând astfel o singură magazie rectangulară (n.n. tip „cutie”) extinsă de regulă pe toată lungimea zonei destinată încărcării. Acest din urmă aspect este salutar mai ales în cazul navelor de dimensiuni reduse unde manevra pachetelor de marfă în spațiile reduse caracteristice unei construcții clasice (cu una sau mai multe punți intermediare de ex.) este astfel mult ușurată.

În lumina celor enunțate mai sus, tema aleasă este încă de actualitate, valoarea redusă a deadweight-ului fiind caracteristică navelor mici de tip cargou având un regim specific de operare - tip vagabond. De asemenea, soluția constructivă necesară a fi adoptată este însă una modernă adică cocă dublă cu magazie unică tip „box”, cu castelul și compartimentul mașini la pupa deși prin comparație nava prototip are o construcție clasică (trei magazii de marfă, punte intermediară și instalație de încărcare / descărcare cu bigi tip balansină - gai și având de asemenea compartimentul mașini și castelul la pupa),

Propulsia este asigurată de un motor Diesel lent, motor reversibil și având transmisie directă la propulsor (elice cu pale fixe), soluție mai eficientă economic însă cu probleme evidente de gabarit mai ales în cazul navei de față, probleme rezolvabile însă relativ lejer în contextul unui echipaj redus (volum necesar diminuat pentru spațiile sociale și de locuit).

Lucrarea abordează aspecte cu caracter preliminar (calculul dimensiunilor principale și a coeficienților de finețe, stabilirea configurației arhitecturale, estimarea caracteristicilor propulsive). Deși datele obținute din calculele efectuate suportă testul practicii, o realizare efectivă presupune o abordare cu mult mai amplă și mai pretențioasă, chestiune care evident nu poate face obiectul scopului lucrării de față.

Capitolul 1. Calcul dimensiuni principale și coeficienți de finețe

1.1. Calculul dimensiunilor principale

1.1.1. Stabilirea lungimii navei „L”

Lungimea pe plutirea de plină încărcare (LCWL) este distanța măsurată în P.D. între punctul de intersecție a CWL cu etrava și cu etamboul. Lungimea între perpendiculare (Lpp) este distanța măsurată în P.D. între perpendiculara prova și perpendiculara pupa. În cadrul lucrării se va considera că cele două lungimi coincid, ele fiind notate în continuare cu L = LCWL = Lpp [m] (vezi Fig. 1.1.).

Figura 1.1. Dimensiunile principale ale navei

Lungimea L se determină în funcție de DW cu următoarea relație:

; Rezultă L = 75,10 m

Observații : 1. Deadweight-ul DW se ia în [tdw], din tema de proiect (DW = 2.000 tdw).

2. Lungimea poate varia în limitele sus-menționate pentru încadrarea în gama de viteze (criteriul Froude- notat Fn) și pentru verificarea deplasamentului.

3. Se recomandă alegerea lungimii navei L [m] valoare întreagă (fără zecimale).

Se alege L = 75,00 m

Bibliografie

1. L. Chiotoroiu, V. Hreniuc - „Teoria și Construcția Navei. îndrumar de proiectare" Ediția a-II-a, Editura Nautica, Constanța, 2004.

2 . M. Sgrumala, I. Bidoaie - „Proiectarea și Construcția Navelor Mici", Editura tehnică, București 1978

3. Maier, Viorel - Mecanica și construcția navei volumul I, Statica navei, București, Editura Tehnică, 1985.

4 Maier, Viorel - Mecanica și construcția navei volumul II, Dinamica navei, București, Editura Tehnică, 1985.

5. R.N.R. Reguli de clasificare și construcție a navelor maritime, București, 1982, 1986.

6. Babicz Jan - Encyclopedia of ship Knowledge, Baobab Naval Consultancy, Gdańsk, 2007.

7. Klaas van Dokkum - SHIP KNOWLEDGE covering ship design, construction and operation, Third edition, Dokmar Publishers, Enkhuizen, The Netherlands, 2007.

8. ***** Wartsila- Sulzer Engine Selection Guide, 2012.

9. ***** AUTOPOWER 3.05-User’s Manual, Autoship Systems

Preview document

Cargou multifuncțional 2.000 t.d.w. (considerente preliminare) - Pagina 1
Cargou multifuncțional 2.000 t.d.w. (considerente preliminare) - Pagina 2
Cargou multifuncțional 2.000 t.d.w. (considerente preliminare) - Pagina 3
Cargou multifuncțional 2.000 t.d.w. (considerente preliminare) - Pagina 4
Cargou multifuncțional 2.000 t.d.w. (considerente preliminare) - Pagina 5
Cargou multifuncțional 2.000 t.d.w. (considerente preliminare) - Pagina 6
Cargou multifuncțional 2.000 t.d.w. (considerente preliminare) - Pagina 7
Cargou multifuncțional 2.000 t.d.w. (considerente preliminare) - Pagina 8
Cargou multifuncțional 2.000 t.d.w. (considerente preliminare) - Pagina 9
Cargou multifuncțional 2.000 t.d.w. (considerente preliminare) - Pagina 10
Cargou multifuncțional 2.000 t.d.w. (considerente preliminare) - Pagina 11
Cargou multifuncțional 2.000 t.d.w. (considerente preliminare) - Pagina 12
Cargou multifuncțional 2.000 t.d.w. (considerente preliminare) - Pagina 13
Cargou multifuncțional 2.000 t.d.w. (considerente preliminare) - Pagina 14
Cargou multifuncțional 2.000 t.d.w. (considerente preliminare) - Pagina 15
Cargou multifuncțional 2.000 t.d.w. (considerente preliminare) - Pagina 16
Cargou multifuncțional 2.000 t.d.w. (considerente preliminare) - Pagina 17
Cargou multifuncțional 2.000 t.d.w. (considerente preliminare) - Pagina 18
Cargou multifuncțional 2.000 t.d.w. (considerente preliminare) - Pagina 19
Cargou multifuncțional 2.000 t.d.w. (considerente preliminare) - Pagina 20
Cargou multifuncțional 2.000 t.d.w. (considerente preliminare) - Pagina 21
Cargou multifuncțional 2.000 t.d.w. (considerente preliminare) - Pagina 22
Cargou multifuncțional 2.000 t.d.w. (considerente preliminare) - Pagina 23
Cargou multifuncțional 2.000 t.d.w. (considerente preliminare) - Pagina 24
Cargou multifuncțional 2.000 t.d.w. (considerente preliminare) - Pagina 25
Cargou multifuncțional 2.000 t.d.w. (considerente preliminare) - Pagina 26
Cargou multifuncțional 2.000 t.d.w. (considerente preliminare) - Pagina 27
Cargou multifuncțional 2.000 t.d.w. (considerente preliminare) - Pagina 28
Cargou multifuncțional 2.000 t.d.w. (considerente preliminare) - Pagina 29
Cargou multifuncțional 2.000 t.d.w. (considerente preliminare) - Pagina 30
Cargou multifuncțional 2.000 t.d.w. (considerente preliminare) - Pagina 31
Cargou multifuncțional 2.000 t.d.w. (considerente preliminare) - Pagina 32
Cargou multifuncțional 2.000 t.d.w. (considerente preliminare) - Pagina 33
Cargou multifuncțional 2.000 t.d.w. (considerente preliminare) - Pagina 34
Cargou multifuncțional 2.000 t.d.w. (considerente preliminare) - Pagina 35
Cargou multifuncțional 2.000 t.d.w. (considerente preliminare) - Pagina 36
Cargou multifuncțional 2.000 t.d.w. (considerente preliminare) - Pagina 37
Cargou multifuncțional 2.000 t.d.w. (considerente preliminare) - Pagina 38
Cargou multifuncțional 2.000 t.d.w. (considerente preliminare) - Pagina 39
Cargou multifuncțional 2.000 t.d.w. (considerente preliminare) - Pagina 40
Cargou multifuncțional 2.000 t.d.w. (considerente preliminare) - Pagina 41
Cargou multifuncțional 2.000 t.d.w. (considerente preliminare) - Pagina 42
Cargou multifuncțional 2.000 t.d.w. (considerente preliminare) - Pagina 43
Cargou multifuncțional 2.000 t.d.w. (considerente preliminare) - Pagina 44
Cargou multifuncțional 2.000 t.d.w. (considerente preliminare) - Pagina 45
Cargou multifuncțional 2.000 t.d.w. (considerente preliminare) - Pagina 46
Cargou multifuncțional 2.000 t.d.w. (considerente preliminare) - Pagina 47

Conținut arhivă zip

 • Bibliografie (1).doc
 • Cap.1.doc
 • Cap.2.doc
 • Cap.3 (1).doc
 • Concluzii (1).doc
 • Cuprins (1).doc
 • Declaratie (1).doc
 • Introducere (1).doc
 • Prezentare.ppt

Alții au mai descărcat și

Implementarea Panourilor Solare la Bordul unei Nave Pasager Fluvială

1. DESCRIEREA GENERALĂ A NAVEI 1.1. Consideraţii generale Nava pasager este nava special destinată transportului de călători, colete si scrisori...

Proiectarea procesului tehnologic și matriță sau ștanță pentru o piesă cilindrică

Sa se proiecteze procesul tehnologic si stanta sau matrita pentru obtinerea piesei din figura 1. Materialul utilizat este TDA3 ( tabla decapata...

Ai nevoie de altceva?