Portcontainer 1.920 T.E.U. (considerente preliminare)

Licență
8/10 (1 vot)
Domeniu: Mecanică
Conține 12 fișiere: doc, docx, ppt
Pagini : 72 în total
Cuvinte : 8860
Mărime: 9.02MB (arhivat)
Publicat de: Georgel Șerban
Puncte necesare: 11
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: S.L. Dr. Ing. Victor Hreniuc
Facultatea de Electromecanica Navala
Universitatea Maritima, Constanta

Cuprins

 1. Introducere 5
 2. Capitolul 1. Calcul dimensiuni principale și coeficienți de finețe . 6
 3. 1.1. Calculul dimensiunilor principale 6
 4. 1.1.1. Calculul lungimii navei „L” 6
 5. 1.1.2. Calculul lățimii navei „B” 7
 6. 1.1.3. Calculul pescajului navei „T” 7
 7. 1.1.4. Calculul înălțimii de construcție „H” 7
 8. 1.2. Calculul coeficienților de finețe 9
 9. 1.2.1. Calculul coeficientului bloc CB 9
 10. 1.2.2. Calculul coeficientului plutirii de plină încărcare CWP 11
 11. 1.2.3. Calculul coeficientului prismatic vertical CVP 11
 12. 1.2.4. Alegerea coeficientului secțiunii maestre CM 12
 13. 1.2.5. Calculul coeficientului cilindric (prismatic longitudinal) CP 13
 14. 1.3. Verificarea stabilității inițiale 14
 15. 1.3.1. Raza metacentrică sau r 14
 16. 1.3.2. Cota centrului de carenă sau zC 15
 17. 1.3.3. Cota centrului de greutate sau zG 16
 18. 1.3.4. Calculul înălțimii metacentrice sau h 16
 19. 1.4. Verificarea deplasamentului 17
 20. 1.4.1. Deplasamentul navei „D” 17
 21. 1.4.2. Greutatea corpului metalic „DC” 18
 22. 1.4.3. Greutatea mașinilor și instalațiilor aferente „DM” 18
 23. 1.4.4. Deadweight-ul „DW” 19
 24. 1.4.5. Rezerva de deplasament „D” 19
 25. Capitolul 2. - Aspecte generale ale transportului containerizat . 22
 26. 2.1. Transportul mărfurilor în containere 22
 27. 2.2. Descrierea și clasificarea containerelor 25
 28. 2.3. Tipuri de containere standardizate 29
 29. 2.4. Nave specializate în transportul containerelor 30
 30. Capitolul 3. Estimarea caracteristicilor propulsive 34
 31. 3.1. Determinarea rezistenței la înaintare cu programul specializat AUTOPOWER 34
 32. 3.2. Estimarea efectivă a rezistenței la înaintare și a puterii de remorcare 40
 33. 3.3 Determinarea caracteristicilor principale ale grupului moto-propulsor 43
 34. 3.3.1. Determinarea valorilor optimale ale parametrilor funcționali
 35. ai grupului moto-propulsor 43
 36. 3.3.2. Alegerea motorului de propulsie; Determinarea valorilor efective
 37. ale parametrilor funcționali ai grupului moto-propulsor 45
 38. Capitolul 4. Stabilirea configurației arhitecturale 47
 39. 4.1. Alegerea navei prototip 47
 40. 4.2. Caracteristicile principale ale navei prototip 50
 41. 4.3. Caracteristicile principale ale navei de proiectat și stabilirea configurației arhitecturale 50
 42. Concluzii 53
 43. Bibliografie 54

Extras din licență

Introducere

Câteva mii de ani, de la navigatorii fenicieni si pâna în urma cu circa 50 de ani, transporturile de marfa la distante lungi au fost unele dintre cele mai grele si, uneori, cele mai periculoase întreprinderi ale omului. De-a lungul istoriei, armatorii și navigatorii au avut de înfruntat pirați, vreme rea sau arbitrariul autorităților. În secolul al XX-lea, transportul naval a ajuns într-un impas provocat de volumul de marfă care trebuia transportat, aflat în continuă crestere.

Generalizarea sistemului bazat pe containerizare a întâmpinat opoziția vie a sindicatelor din docuri. Containerizarea a dus la creșterea productivității muncii și, automat, la reducerea locurilor de muncă.

Containerizarea este procedeul de introducere a mărfurilor într-o unitate de transport numită container și apoi transportarea acestuia de la producător la consumator. Containerul este un mijloc de grupaj de dimensiuni standardizate, evoluat față de paletă, care constituie o unitate de ambalaj și depozitare a mărfurilor. Piesele de colț ale containerului permit manipularea lui cu mijloace speciale, fixarea pe mijloacele de transport speciale și stivuirea lor.

Navele portcontainer sunt destinate exclusiv transportului de containere de 20’ si 40’. Capacitatea navelor portcontainer se măsoară în T.E.U. Navele portcontainer apar în toate mărimile până la 10.000 T.E.U, cu nave în construcție până la 14.000 T.E.U și în proiectare până la 15.000 T.E.U.

Prin urmare, tema aleasă este de stringentă actualitate, valoarea capacității de transport fiind caracteristică unei piețe proprii unor zone restrânse geografic. Soluția constructivă este tipică (cocă dublă, magazii cu structură celulară cu capace tip ponton și instalație de încărcare / descărcare proprie), cu compartimentul mașini și castelul la treimea pupa. Propulsia este asigurată de un motor Diesel lent cu transmisie directă la propulsor (elice cu pas fix).

Lucrarea abordează aspecte de ordin general (probleme specifice ale transportului containerizat) precum și considerente cu caracter preliminar (calculul dimensiunilor principale și a coeficienților de finețe, stabilirea configurației arhitecturale, estimarea caracteristicilor propulsive). Deși datele obținute din calculele efectuate suportă testul practicii, o realizare efectivă presupune o abordare mult mai amplă și mai pretențioasă, chestiune care evident nu poate face obiectul lucrării de față.

Capitolul 1. Calcul dimensiuni principale și coeficienți de finețe

1.1. Calculul dimensiunilor principale

1.1.1. Calculul lungimii navei „L"

Lungimea pe plutirea de plină încărcare (LCWL) este distanța măsurată în P.D. între punctul de intersecție a CWL cu etrava și cu etamboul. Lungimea între perpendiculare (Lpp) este distanța măsurată în P.D. între perpendiculara prova și perpendiculara pupa. În cadrul lucrării se va considera că cele două lungimi coincid, ele fiind notate în continuare cu L = LCWL = Lpp [m]

( vezi Figura. 1.1.).

Fig. 1.1. Dimensiunile principale ale navei

Lungimea L se determină în funcție de DW cu următoarea relație:

; Rezultă L = 176,06 m

Observații : 1. Deadweight-ul DW este în acest caz un așa numit deadweight „echivalent”calculat statistic (DW ≈ 26.000 t.d.w.).

2. Lungimea poate varia în limitele sus-menționate pentru încadrarea în gama de viteze (criteriul Froude- notat Fn) și pentru verificarea deplasamentului.

3. Se recomandă alegerea lungimii navei L [m] valoare întreagă (fără zecimale).

Se alege L = 176,1 m

1.1.2. Calculul lățimii navei „B”

În general, se folosește o singură lățime a navei și anume cea de la cuplul maestru “B”. Lățimea B este distanța măsurată la cuplul maestru, pe plutirea de plină încărcare, între punctele de intersecție ale acesteia cu liniile teoretice ale bordajelor (vezi Figura 1.1.). Pentru determinarea lățimii B se folosește relația:

; Rezultă B = 24,94 m

Observații: 1. În formule, lungimea L se ia în metri.

2. Se recomandă alegerea lățimii B [m] valoare întreagă.

Se alege B = 25,5 m

1.1.3. Calculul pescajului navei „T "

Pescajul T este distanța de la planul de bază P.B. la plutirea de plină încărcare C.W.L., măsurată la cuplul maestru (vezi Figura 1.1.). Pescajul se determină cu relația:

; Rezultă T = 11,96 m

Se alege T = 11,8 m

Orientativ, raportul B / T trebuie să fie situat în limitele: B / T = 2,2 ..2,85

Rezultă B / T = 2,2 (valoare acceptabilă).

Bibliografie

Bibliografie

1. Chițac, V. , Teoria și Construcția Navei (Vol. I „Statica Navei”), Editura EX PONTO, Constanța, 2003 (integral)

2. Prună Th., Exploatarea navelor maritime și fluviale, Ed. Tehnică, București, 1967

3. Pricop, M., V. Oncica , Elemente de statica și dinamica navei, Editura Academiei Navale „Mircea cel Bătrân”, 2003 (cap. 1, 2, 3, 4)

4. Pricop, M., Chițac V., Oncica V., Teoria și construcția navei. Noțiuni teoretice și probleme, Editura Academiei Navale „Mircea cel Bătrân”, 2009

5. Maier, Viorel - Mecanica și construcția navei volumul I, Statica navei, București, Editura Tehnică, 1985.

6. Maier, Viorel - Mecanica și construcția navei volumul II, Dinamica navei, București, Editura Tehnică, 1985.

7. R.N.R. Reguli de clasificare și construcție a navelor maritime, București, 1982, 1986, 1992.

8. Biaciu I., Ionescu D., Încărcarea, stivuirea și transportul mărfurilor cu nave maritime, Editura Tehnică, București, 1976;

9. ***** Wartsila- Sulzer Engine Selection Guide, 2012.

10. ***** AUTOPOWER 3.05-User’s Manual, Autoship Systems.

11. ***** www.marinetraffic.com

Preview document

Portcontainer 1.920 T.E.U. (considerente preliminare) - Pagina 1
Portcontainer 1.920 T.E.U. (considerente preliminare) - Pagina 2
Portcontainer 1.920 T.E.U. (considerente preliminare) - Pagina 3
Portcontainer 1.920 T.E.U. (considerente preliminare) - Pagina 4
Portcontainer 1.920 T.E.U. (considerente preliminare) - Pagina 5
Portcontainer 1.920 T.E.U. (considerente preliminare) - Pagina 6
Portcontainer 1.920 T.E.U. (considerente preliminare) - Pagina 7
Portcontainer 1.920 T.E.U. (considerente preliminare) - Pagina 8
Portcontainer 1.920 T.E.U. (considerente preliminare) - Pagina 9
Portcontainer 1.920 T.E.U. (considerente preliminare) - Pagina 10
Portcontainer 1.920 T.E.U. (considerente preliminare) - Pagina 11
Portcontainer 1.920 T.E.U. (considerente preliminare) - Pagina 12
Portcontainer 1.920 T.E.U. (considerente preliminare) - Pagina 13
Portcontainer 1.920 T.E.U. (considerente preliminare) - Pagina 14
Portcontainer 1.920 T.E.U. (considerente preliminare) - Pagina 15
Portcontainer 1.920 T.E.U. (considerente preliminare) - Pagina 16
Portcontainer 1.920 T.E.U. (considerente preliminare) - Pagina 17
Portcontainer 1.920 T.E.U. (considerente preliminare) - Pagina 18
Portcontainer 1.920 T.E.U. (considerente preliminare) - Pagina 19
Portcontainer 1.920 T.E.U. (considerente preliminare) - Pagina 20
Portcontainer 1.920 T.E.U. (considerente preliminare) - Pagina 21
Portcontainer 1.920 T.E.U. (considerente preliminare) - Pagina 22
Portcontainer 1.920 T.E.U. (considerente preliminare) - Pagina 23
Portcontainer 1.920 T.E.U. (considerente preliminare) - Pagina 24
Portcontainer 1.920 T.E.U. (considerente preliminare) - Pagina 25
Portcontainer 1.920 T.E.U. (considerente preliminare) - Pagina 26
Portcontainer 1.920 T.E.U. (considerente preliminare) - Pagina 27
Portcontainer 1.920 T.E.U. (considerente preliminare) - Pagina 28
Portcontainer 1.920 T.E.U. (considerente preliminare) - Pagina 29
Portcontainer 1.920 T.E.U. (considerente preliminare) - Pagina 30
Portcontainer 1.920 T.E.U. (considerente preliminare) - Pagina 31
Portcontainer 1.920 T.E.U. (considerente preliminare) - Pagina 32
Portcontainer 1.920 T.E.U. (considerente preliminare) - Pagina 33
Portcontainer 1.920 T.E.U. (considerente preliminare) - Pagina 34
Portcontainer 1.920 T.E.U. (considerente preliminare) - Pagina 35
Portcontainer 1.920 T.E.U. (considerente preliminare) - Pagina 36
Portcontainer 1.920 T.E.U. (considerente preliminare) - Pagina 37
Portcontainer 1.920 T.E.U. (considerente preliminare) - Pagina 38
Portcontainer 1.920 T.E.U. (considerente preliminare) - Pagina 39
Portcontainer 1.920 T.E.U. (considerente preliminare) - Pagina 40
Portcontainer 1.920 T.E.U. (considerente preliminare) - Pagina 41
Portcontainer 1.920 T.E.U. (considerente preliminare) - Pagina 42
Portcontainer 1.920 T.E.U. (considerente preliminare) - Pagina 43
Portcontainer 1.920 T.E.U. (considerente preliminare) - Pagina 44
Portcontainer 1.920 T.E.U. (considerente preliminare) - Pagina 45
Portcontainer 1.920 T.E.U. (considerente preliminare) - Pagina 46
Portcontainer 1.920 T.E.U. (considerente preliminare) - Pagina 47
Portcontainer 1.920 T.E.U. (considerente preliminare) - Pagina 48
Portcontainer 1.920 T.E.U. (considerente preliminare) - Pagina 49
Portcontainer 1.920 T.E.U. (considerente preliminare) - Pagina 50
Portcontainer 1.920 T.E.U. (considerente preliminare) - Pagina 51
Portcontainer 1.920 T.E.U. (considerente preliminare) - Pagina 52
Portcontainer 1.920 T.E.U. (considerente preliminare) - Pagina 53
Portcontainer 1.920 T.E.U. (considerente preliminare) - Pagina 54
Portcontainer 1.920 T.E.U. (considerente preliminare) - Pagina 55
Portcontainer 1.920 T.E.U. (considerente preliminare) - Pagina 56

Conținut arhivă zip

 • Bibliografie.doc
 • Cap.1.doc
 • Cap.2.doc
 • Cap.3.doc
 • Cap.4.doc
 • Capat.doc
 • Concluzii.doc
 • Cuprins.doc
 • Declaratie.doc
 • ga.docx
 • Introducere.doc
 • Prezentare.ppt

Alții au mai descărcat și

Ambreiaj autoutilitară

CAPITOLUL I NOTIUNI INTRODUCTIVE 1.1. Rolul, condiţiile impuse şi clasificarea ambreiajelor pentru autovehicule rutiere Ambreiajul face parte...

Întreținerile tehnice ale autovehiculelor - construcția și calculul instalației de ungere

1. INTRODUCERE Cheltuielile bunurilor materiale şi braţelor de muncă pentru menţinerea în stare bună a autovehiculelor sunt considerabile şi de...

Instalația de răcire

ARGUMENT In cadrul sectoarelor indusrtiale un rol de baza il consta industria grea,iar in cadrul acestei industrii constructoare al masini are un...

Modelarea și Simularea Funcționării unui Motor Electric Pas cu Pas în Regim Dinamic

Tema de proiect DATE INITIALE NUMAR DINTI ROATA 1 Z1 = 28 NUMAR DINTI ROATA 2 Z2= 96 NUMAR DINTI ROATA 3 Z3=35 NUMAR DINTI ROATA 4 Z4=89...

Proiectarea procesului tehnologic și matriță sau ștanță pentru o piesă cilindrică

Sa se proiecteze procesul tehnologic si stanta sau matrita pentru obtinerea piesei din figura 1. Materialul utilizat este TDA3 ( tabla decapata...

Ai nevoie de altceva?