Probleme ale Dinamicii Rotorilor

Licență
9/10 (1 vot)
Domeniu: Mecanică
Conține 2 fișiere: doc, pptx
Pagini : 102 în total
Cuvinte : 14844
Mărime: 32.84MB (arhivat)
Publicat de: Ernest Nica
Puncte necesare: 10
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Prof. Dr. Ing. Balcu Ioan

Cuprins

 1. 1. INTRODUCERE 3
 2. 2. NOŢIUNEA DE ROTOR 7
 3. 3. OSII ŞI ARBORI 10
 4. 3.1. Clasificare 10
 5. 3.2. Exemple constructive 12
 6. 4. LAGĂRE 13
 7. 4.1. Generalităţi, clasificare 13
 8. 4.2. Noţiuni privind fenomenele de frecare 14
 9. 4.2.1. Frecarea uscată de alunecare 14
 10. 4.2.2. Frecarea la limită 16
 11. 4.2.3. Frecarea fluidă 17
 12. 4.2.4. Frecarea de rostogolire 18
 13. 4.3. Lagărele cilindrice 18
 14. 4.4. Lagărele din mase plastice 20
 15. 4.5. Lagărele cu suprafeţe sferice 21
 16. 4.6. Lagărele cu frecare fluidă 22
 17. 4.7. Lagărele prin rostogolire 24
 18. 4.8. Lagărele speciale 28
 19. 4.9. Problematica calculării caracteristicilor dinamice ale lagărelor de rostogolire 30
 20. 5. ECHILIBRAREA ROTORILOR 36
 21. 5.1. Dezechilibrări statice şi dezechilibrări dinamice ale rotorilor 36
 22. 5.2. Echilibrarea statică şi echilibrarea dinamică a rotorilor 37
 23. a) Pentru dezechilibru static 37
 24. b) Pentru dezechilibru dinamic simplu 39
 25. c) Pentru dezechilibru dinamic 40
 26. 5.3. Echilibrarea roţilor automobilelor. Metode şi maşini de echilibrat 42
 27. 5.3.1. Maşinile de echilibrat cu funcţionare la rezonanţă 45
 28. 5.3.2. Maşinile de echilibrat cu arbore elastic 48
 29. 5.3.3. Maşinile de echilibrat cu arbore rigid 49
 30. 6. COMPORTAREA DINAMICĂ A ROTORILOR 50
 31. 6.1. Răspunsul la dezechilibre 50
 32. - în funcţie de influenţa elasticităţii lagărelor 50
 33. - în funcţie de influenţa amortizării externe 55
 34. - în funcţie de influenţa amortizării lagărelor 57
 35. 6.2. Turaţiile critice 62
 36. 6.3. Stabilitatea dinamică I 63
 37. 6.3.1. Noţiunea de stabilitate 63
 38. 6.3.2. Criterii de apreciere a stabilităţii asimptotice 66
 39. 6.4. Stabilitatea dinamică II 69
 40. 6.4.1. Exemple de sisteme mecanice variliniare 70
 41. 6.4.2. Răspunsul sistemului variliniar 71
 42. 6.4.3. Stabilitatea răspunsului banal 72
 43. Anexa 1 75
 44. Bibliografie 82

Extras din licență

PROBLEME ALE DINAMICII ROTORILOR

1. INTRODUCERE

Dinamica rotorilor s-a conturat ca o disciplină aparte pe măsură ce s-a recunoscut importanţa efectului lagărelor şi etanşărilor asupra răspunsului dinamic al rotorului.

Obiectul dinamicii rotorilor îl constituie studiul interacţiunii dinamice dintre rotor, stator şi fluidul de lucru, în vederea proiectării, construcţiei şi exploatării unor maşini la care să nu se depăşească limitele admisibile ale vibraţiilor şi tensiunilor dinamice, pe tot domeniul de variaţie al parametrilor de lucru.

Pentru a înţelege răspunsul dinamic al unei maşini rotative este necesar să se dispună, încă din faza de proiectare, de informaţii asupra următoarelor aspecte ale comportării sale:

a) Turaţiile critice de precesie ale sistemului rotor-lagăre-piedestaluri-fundaţie. Efectul elasticităţii şi amortizării lagărelor, etanşărilor şi fundaţiei asupra poziţiei fiecărei turaţii critice în domeniul de lucru al maşinii;

b) Răspunsul la dezechilibre: orbitele mişcării de precesie a rotorului ca răspuns la diferite distribuţii ale dezechilibrului, pe tot domeniul turaţiilor de lucru ale maşinii;

c) Pragul de stabilitate dinamică a mişcării: turaţia limită pentru apariţia mişcărilor de precesie instabilă datorită interacţiunii dintre rotor şi lagăre şi/sau agentul termic din maşină, precum şi stabilirea consecinţelor depăşirii acestora;

d) Frecvenţele proprii ale vibraţiilor torsionale, în special la rotorii cu angrenaje cu roţi dinţate, eventual răspunsul tranzitoriu al liniei de arbori la perturbaţii în circuitul electric al generatorului;

e) Echilibrarea rotorilor: determinarea şi ataşarea maselor de corecţie necesare pentru funcţionarea rotorilor cu nivele reduse de vibraţii;

f) Supravegherea maşinilor: măsurarea parametrilor ce caracterizează starea dinamică a maşinilor şi urmărirea evoluţiei lor în timp, pentru detectarea oricăror deteriorări, în vederea anticipării unor defecţiuni grave care ar impune oprirea forţată a maşinii.

Capacitatea de a prevedea performanţele dinamice ale unui sistem rotor-lagăre depinde în primul rând de informaţiile asupra proprietăţilor lagărelor, interacţinuilor fluid-rotor şi distribuţiei dezechilibrului în lungul rotorului.

Cele mai importante caracteristici dinamice ale maşinilor rotative sunt următoarele:

- turaţiile critice de precesie în tot domeniul de lucru al maşinii;

- raza maximă a orbitelor răspunsului la dezechilibru;

- pragul instabilităţii dinamice produse de lagăre, de etanşări sau de alte interacţiuni fluid-structură;

- forţele transmise lagărelor;

- turaţiile critice ale vibraţiilor torsionale;

- solicitarea dinamică a angrenajelor dintre arbori;

- vibraţiile induse în carcasă şi în alte elemente de structură;

Precum şi următoarele:

- frecvenţele proprii ale discurilor de turbină sau compresor;

- frecvenţele şi forma modurilor proprii de vibraţii ale paletelor şi pachetelor de palete;

- frecvenţele de fluturare ale paletelor;

- pragurile de instabilitate la fenomenele de curgere de tip stall şi surge (pompaj);

- zgomotele maşinilor rotative.

Principala cauză a vibraţiilor maşinilor cu rotor o constituie dezechilibrul rotorilor.

Majoritatea rotorilor au cel puţin două lagăre. La rotorii orizontali, greutatea este preluată de lagăre. Axa de rotaţie coincide cu fibra medie deformată static sub acţiunea propriei greutăţi. Dacă se neglijează efectul greutăţii, axa de rotaţie este linia care uneşte centrele lagărelor.

Orice asimetrie constructivă, de fabricaţie, de montaj sau datorată de timpul funcţionării, face ca linia centrelor de greutate ale secţiunilor transversale ale rotorului să nu coincidă cu axa de rotaţie. Astfel, în timpul rotaţiei, asupra rotorului acţionează forţe centrifuge care au poziţii fixe în raport cu rotorul şi se rotesc odată cu acestea. Forţele centrifuge rotative se transmit lagărelor şi produc vibraţii nedorite ale maşinilor.

Rotorul nu are o mişcare vibratorie propriu-zisă, ci o mişcare de precesie. În cazul lagărelor izotrope, la o anumită turaţie, forma deformată a rotorului rămâne neschimbată în timpul mişcării, centrele de greutate ale secţiunilor transversale descriind în spaţiu orbite de precesie circulare. Deci mişcarea apare ca o vibraţie numai când se măsoară proiecţia deplasării rotorului pe o anumită direcţie fixă în spaţiu.

Din punct de vedere al descrierii analitice există analogie între mişcarea de precesie şi mişcarea vibratorie, dar implicaţiile practice sunt diferite. Remediul pentru rezonanţă – amortizarea internă – este total neeficientă în cazul turaţiilor critice, deoarece forma rotorului deformat se modifică foarte puţin în timpul mişcării de precesie cu turaţie constantă. La o turaţie critică, dacă deformaţiile nu sunt limitate, un rotor mai degrabă se îndoaie permanent decât să se rupă prin oboseală, fenomen care apare în cazul vibraţiilor transversale. Însă amortizarea din lagăre şi etanşări are un rol determinant în dinamica rotorilor.

În cazul rotorilor de precesie stabile, orbitele parcurse la rotaţii succesive sunt identice. Dacă mărimea orbitelor creşte în timp, mişcarea de precesie este instabilă, creşterea continuând până este limitată de forţe interne din sistem sau de legături exterioare.

În Fig. 1.1 sunt prezentate forme tipice de orbite pentru mişcarea de precesie a rotorilor.

Orbita circulară (Fig. 1.1 a) reprezintă precesie sincronă a rotorului în reazeme radiale izotrope. Absenţa buclelor în forma orbitei denotă condiţia de sincronism, mişcarea de precesie având o turaţie egală cu cea de rotaţie a rotorului.

Orbita eliptică (Fig. 1.1 b) poate apărea datorită ortotropiei reazemelor, respectiv rigidităţii diferite pe direcţia orizontală şi verticală. Înclinarea axelor elipsei se datorează rigidităţilor de cuplaj între cele două direcţii sau amortizări.

Dacă precesie este nesincronă, pulsaţia mişcării de rotaţie diferă de pulsaţia mişcării de precesie. Orbita conţine bucle ca cea din Fig. 1.1 c, caracteristică pentru precesia de semi-frecvenţă datorită instabilităţii mişcării în lagăre hidrodinamice. În cazul precesiei directe (de acelaşi sens cu rotaţia), bucla se află în interiorul orbitei principale.

Orbitele cu mai multe loburi sunt produse de alte surse de excitaţie nesincronă, cum ar fi cazul rotorilor maşinilor electrice cu mai mulţi poli (Fig. 1.1 d).

Instabilităţile de tipul „precesiei de semi-frecvenţă“ sunt de obicei limitate. La depăşirea turaţiei corespunzătoare pragului de stabilitate are loc un proces tranzitoriu, în care precesia se face pe o orbită în spirală, cu deplasări care cresc până se atinge o nouă orbită de echilibru (Fig. 1.1 e).

Un alt tip de mişcare tranzitorie este ilustrat în Fig. 1.1 f. Iniţial, rotorul are o mişcare de precesie stabilă cu orbita de dimensiuni reduse. Dacă rotorul primeşte un şoc transversal, fusul se deplasează radial brusc fără să atingă suprafaţa cuzinetului şi revine pe o orbită în spirală la mişcarea iniţială, de precesie iniţială pe orbită închisă.

La proiectarea mecanică a rotorului, lagărelor şi a structurii de suport, se ţine cont că acestea lucrează ca un sistem, răspunzând împreună solicitărilor dinamice, intercondiţionându-se reciproc. Rotorul este o parte integrantă a unui sistem dinamic, comportarea lui fiind determinată de poziţia şi rigiditatea lagărelor, a etanşărilor, a piedestalurilor şi a fundaţiei, precum şi de amortizarea acestora. Masa carcasei şi a fundaţiei joacă de asemenea un rol important.

2. NOŢIUNEA DE ROTOR

Sub denumirea de rotor în cele prezentate vom înţelege un element (organ) de maşină sau un subansamblu aflat în mişcare de rotaţie.

Ca urmare a neomogenităţilor, a erorilor de execuţie şi/sau a imperfecţiunilor de montare ale elementelor componente în timpul funcţionării maşinilor apar forţe centrifuge care pot genera vibraţii forţate cu amplitudini deranjant de mari. Măsurile care se iau în vederea diminuării sau chiar a eliminării acestor forţe centrifuge alcătuiesc „echilibrarea rotorilor“.

Rotorul este elementul principal al unei maşini rotative, funcţia lui fiind generarea sau transmiterea puterii. El constă dintr-un arbore pe care se montează discuri cu palete sau roţi cu canale radiale, iar în cazul maşinilor electrice – înfăşurările bobinelor.

Preview document

Probleme ale Dinamicii Rotorilor - Pagina 1
Probleme ale Dinamicii Rotorilor - Pagina 2
Probleme ale Dinamicii Rotorilor - Pagina 3
Probleme ale Dinamicii Rotorilor - Pagina 4
Probleme ale Dinamicii Rotorilor - Pagina 5
Probleme ale Dinamicii Rotorilor - Pagina 6
Probleme ale Dinamicii Rotorilor - Pagina 7
Probleme ale Dinamicii Rotorilor - Pagina 8
Probleme ale Dinamicii Rotorilor - Pagina 9
Probleme ale Dinamicii Rotorilor - Pagina 10
Probleme ale Dinamicii Rotorilor - Pagina 11
Probleme ale Dinamicii Rotorilor - Pagina 12
Probleme ale Dinamicii Rotorilor - Pagina 13
Probleme ale Dinamicii Rotorilor - Pagina 14
Probleme ale Dinamicii Rotorilor - Pagina 15
Probleme ale Dinamicii Rotorilor - Pagina 16
Probleme ale Dinamicii Rotorilor - Pagina 17
Probleme ale Dinamicii Rotorilor - Pagina 18
Probleme ale Dinamicii Rotorilor - Pagina 19
Probleme ale Dinamicii Rotorilor - Pagina 20
Probleme ale Dinamicii Rotorilor - Pagina 21
Probleme ale Dinamicii Rotorilor - Pagina 22
Probleme ale Dinamicii Rotorilor - Pagina 23
Probleme ale Dinamicii Rotorilor - Pagina 24
Probleme ale Dinamicii Rotorilor - Pagina 25
Probleme ale Dinamicii Rotorilor - Pagina 26
Probleme ale Dinamicii Rotorilor - Pagina 27
Probleme ale Dinamicii Rotorilor - Pagina 28
Probleme ale Dinamicii Rotorilor - Pagina 29
Probleme ale Dinamicii Rotorilor - Pagina 30
Probleme ale Dinamicii Rotorilor - Pagina 31
Probleme ale Dinamicii Rotorilor - Pagina 32
Probleme ale Dinamicii Rotorilor - Pagina 33
Probleme ale Dinamicii Rotorilor - Pagina 34
Probleme ale Dinamicii Rotorilor - Pagina 35
Probleme ale Dinamicii Rotorilor - Pagina 36
Probleme ale Dinamicii Rotorilor - Pagina 37
Probleme ale Dinamicii Rotorilor - Pagina 38
Probleme ale Dinamicii Rotorilor - Pagina 39
Probleme ale Dinamicii Rotorilor - Pagina 40
Probleme ale Dinamicii Rotorilor - Pagina 41
Probleme ale Dinamicii Rotorilor - Pagina 42
Probleme ale Dinamicii Rotorilor - Pagina 43
Probleme ale Dinamicii Rotorilor - Pagina 44
Probleme ale Dinamicii Rotorilor - Pagina 45
Probleme ale Dinamicii Rotorilor - Pagina 46
Probleme ale Dinamicii Rotorilor - Pagina 47
Probleme ale Dinamicii Rotorilor - Pagina 48
Probleme ale Dinamicii Rotorilor - Pagina 49
Probleme ale Dinamicii Rotorilor - Pagina 50
Probleme ale Dinamicii Rotorilor - Pagina 51
Probleme ale Dinamicii Rotorilor - Pagina 52
Probleme ale Dinamicii Rotorilor - Pagina 53
Probleme ale Dinamicii Rotorilor - Pagina 54
Probleme ale Dinamicii Rotorilor - Pagina 55
Probleme ale Dinamicii Rotorilor - Pagina 56
Probleme ale Dinamicii Rotorilor - Pagina 57
Probleme ale Dinamicii Rotorilor - Pagina 58
Probleme ale Dinamicii Rotorilor - Pagina 59
Probleme ale Dinamicii Rotorilor - Pagina 60
Probleme ale Dinamicii Rotorilor - Pagina 61
Probleme ale Dinamicii Rotorilor - Pagina 62
Probleme ale Dinamicii Rotorilor - Pagina 63
Probleme ale Dinamicii Rotorilor - Pagina 64
Probleme ale Dinamicii Rotorilor - Pagina 65
Probleme ale Dinamicii Rotorilor - Pagina 66
Probleme ale Dinamicii Rotorilor - Pagina 67
Probleme ale Dinamicii Rotorilor - Pagina 68
Probleme ale Dinamicii Rotorilor - Pagina 69
Probleme ale Dinamicii Rotorilor - Pagina 70
Probleme ale Dinamicii Rotorilor - Pagina 71
Probleme ale Dinamicii Rotorilor - Pagina 72
Probleme ale Dinamicii Rotorilor - Pagina 73
Probleme ale Dinamicii Rotorilor - Pagina 74
Probleme ale Dinamicii Rotorilor - Pagina 75
Probleme ale Dinamicii Rotorilor - Pagina 76
Probleme ale Dinamicii Rotorilor - Pagina 77
Probleme ale Dinamicii Rotorilor - Pagina 78
Probleme ale Dinamicii Rotorilor - Pagina 79
Probleme ale Dinamicii Rotorilor - Pagina 80
Probleme ale Dinamicii Rotorilor - Pagina 81
Probleme ale Dinamicii Rotorilor - Pagina 82

Conținut arhivă zip

 • Probleme ale Dinamicii Rotorilor
  • Probleme ale Dinamicii Rotorilor.doc
  • Probleme ale Dinamicii Rotorilor.pptx

Alții au mai descărcat și

Proiectarea unui Motor cu Aprindere prin Comprimare

În prima parte a acestei lucrări s-a proiectat un motor Diesel căruia i s-a aplicat procedeul de downsizing, ceea ce a presupus reducerea numărului...

Proces tehnologic de prelucrare mecanică a sculei Freza frontala

Analizând desenul de execuție vedem că avem de proiectat procesul tehnologic a unei scule de tip Freză frontală, cod CT.2407-03 cu o lungime de 190...

Controlul poluării MAI prin tratarea gazelor evacuate

CAPITOLUL 1 LEGISLAŢIA PRIVIND NORMELE DE POLUARE ÎN DOMENIUL AUTO După un secol de dezvoltare, aproape liberă a automobilului, urmează o...

Mecatronica Sistemelor de Frânare

Memoriu justificativ Pe suprafetele cu aderenta mare, uscate sau ude, majoritatea masinilor echipate cu ABS obtin distante de franare mai bune...

Analiza funcțională a tijei pistonului și capului de cruce pentru motorul în 2 timpi

Prezenta lucrare are următoarea temă: Analiza funcțională a tijei pistonului și capului de cruce pentru motorul în 2 timpi. Prin această lucrare...

Proiectarea tehnologiei de execuție a reperului profil U - analiza tehnico-economică

1.Memoriu de prezentare 1.1 Introducere Prelucrarea metalelor prin deformare la rece se realizează în urma unor operații de tăiere, de deformare...

Proiectarea procesului tehnologic de fabricare a reperului

PARTEA I: PROIECTAREA PROCESULUI TEHNOLOGIC DE FABRICARE A REPERULUI CAPITOLUL 1 ANALIZA DOCUMENTAŢIEI DE EXECUŢIE A PIESEI 1.1 Rolul funcţional...

Tipuri de motoare folosite în realizarea roboților mobili

1.Introducere Notiunea de robot dateaza de peste 4 mii de ani. Omul si-a imaginat dispozitive mecanizate inteligente care sa preia o parte...

Te-ar putea interesa și

Stabilitatea la Mici Perturbații și Tranzitorie a Sistemelor Electroenergetice

1. SISTEMUL ELECTROENERGETIC Un ansamblu de echipamente electrice interconectate într-un spaţiu dat şi reprezentând un tot unitar, cu o...

Compararea Diferitelor Metode de Detectare a Defectelor

Orice masina sau aparatin general, orice sistem, proces tehnologiceste constituit dinansambluri,subansambluri si organe component, din sisteme...

Energia eoliană

1.1. Definitie Energia eoliana este energia continuta de forta vantului ce bate pe suprafata pamantului. Exploatata, ea poate fi transformata in...

Sisteme Dinamice

1. CONCEPTUL DE SISTEM ŞI SISTEM DINAMIC Un sistem este un ansamblu de obiecte interconectate, care are un rol determinat şi care este bine...

Acționări Electrice

Definiţie, structura SAE Un SAE reprezintă un sistem de conversie a energiei electrice în energie mecanică care asigură controlul pe calea...

Tehnologia Materialelor și Mecanismelor

Tema : Echilibru rotorului cu pozitie cunoscuta a maselor dezechilibrate Scopul lucrarii: A lua cunostinta de metodele echilibrarii statice si...

Mașini electrice

Transformatorul electric este un aparat electromagnetic static, având doua sau mai multe înfasurari electrice cuplate magnetic care transforma...

Modelarea matematică în acționări electrice

MODELUL MATEMATIC AL MAŞINEI SINCRONE TRIFAZATE 1) Scopul şi problemele MM al MS. Scheme de calcul echivalentă şi ipotezele de simplificare 2)...

Ai nevoie de altceva?