Proiectare și verificarea unui sașiu spațial folosind programe soft dedicate

Licență
9/10 (2 voturi)
Domeniu: Mecanică
Conține 2 fișiere: docx, psd
Pagini : 95 în total
Cuvinte : 19169
Mărime: 10.71MB (arhivat)
Publicat de: Eleonora Cazacu
Puncte necesare: 14
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Ciprian ciofu
Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” Iaşi Facultatea de Construcţii de Maşini şi Management Industrial Specializarea Tehnologia Construcţiilor de Maşini

Cuprins

 1. CAPITOLUL I NOŢIUNI DESPRE PROIECTAREA ASISTATĂ 7
 2. 1.1 INTRODUCERE 7
 3. 1.2 SCURT ISTORIC 8
 4. 1.3 GENERALITAŢI 9
 5. 1.4 CONCEPTELE PROIECTARI ASISTATE: 12
 6. 1.4.1.Conceptul CAD- Compiuter Aided Design (Proiectarea Asistată de Calculator) 12
 7. 1.4.2 Conceptul CAM (Computer Aided Manufacturing – Producţie Asistată de Computer); 16
 8. 1.4.3 Conceptul CAE – Computer Aided Engenering – Ingineria asistată de calculator 18
 9. 1.4.4.Conceptul CAPP – Computer Aided Process Planning - Proiectare asistată a proceselor tehnologice. 20
 10. 1.4.5 Conceptul CAQ – Computer Aided Ouality - Calitate asistată de calculator. 20
 11. 1.4.6. Conceptul PLM şi sisteme PLM 23
 12. 1.4.7 Conceptul PP&C-Production Planning and Control-Planificarea şi 25
 13. urmărirea producţiei. 25
 14. 1.5 CATEGORII DE PACHETE SOFTURI SI PROGRAME CAD 27
 15. 1.5.1 Producători şi produse CAD 27
 16. 1.5.2 Prezentarea programelor CAD 28
 17. 1.5.3 Prezntarea programului proiectare SolidWorks 30
 18. CAPITOLUL 2 PROIECTAREA ŞI VERIFICAREA UNUI ŞASIU SPAŢIAL SUDAT UTILIZÂND PACHETE SOFTWARE 35
 19. 1. PENTRU PROIECTAREA ŞI DESENAREA CADRULUI SE RESPECTĂ STRICT REGULAMENTUL FORMULA STUDENT. 35
 20. 1.1 Regulament Formula Student Germania 2011: 35
 21. 1.2. Exemplificarea constructiei cadrului conform regulamentului SAE 46
 22. 2. METODA ELEMENTULUI FINIT 52
 23. 2.1 Principiul metodei elementului finit 52
 24. 2.2 Limitele metodei elementului finit 53
 25. 2.3 Metodele de calcul 53
 26. 2.4. Evidenţierea pasilor urmaţi în vederea executării FEMAP-ului pentru cadru: 54
 27. 2.5 ANALIZA F.E.M.A.P. A CADRULUI; 57
 28. CAPITOLUL III PROIECTAREA TEHNOLOGIEI DE FABRICATIE A UNEI PIESE DE TIP ARBORE 62
 29. ETAPA 3.1 ANALIZA DATELOR INIŢIALE 63
 30. 3.1.1 Analiza desenului de execuţie 63
 31. 3.1.2Analiza tehnologicităti piesei 63
 32. 3.1.3Alegerea semifabricatului: 63
 33. ETAPA 3.2– STABILIREA TRASEULUI TEHNOLOGIC 65
 34. 3.2.1. Notarea suprafetelor: 65
 35. 3.2.2. Întocmirea traseului tehnologic: 65
 36. 3.3 ALEGEREA MAŞINILOR UNELTE 68
 37. 3.4 CALCULUL ADAOSURILOR DE PRELUCRARE ŞI AL DIMENSIUNILOR INTERMEDIARE 69
 38. 3.4.2.1 Alegerea maşinii – unelte 77
 39. 3.4.2.2 Alegerea sculelor aşchietoare 79
 40. 3.4.2.3 Calculul parametrilor regimurilor de aşchiere 79
 41. 3.5.CALCULUL NORMEI DE TIMP 83
 42. 3.5.1 Debitarea 83
 43. 3.5.2. Strunjirea suprafetelor frontale: 84
 44. 3.5.3. Centruirea: 84
 45. 3.5.4. Strunjirea de degroşare 84
 46. 3.5.5. Strunjirea de finisare 85
 47. 3.5.7. Frezarea canalelor de pană 86
 48. 3.5.9. Rectificarea de degrosare 86
 49. 3.5.10 Rectificarea de finisare 86
 50. 3.6.CALCULUL TEHNICO – ECONOMIC 87
 51. 3.7. PLNE DE OPERATII 90
 52. CONCLUZII: 95
 53. LISTĂ BIBLIOGRAFICĂ: 96

Extras din licență

Memoriu justificativ

Tema lucrării de diplomă este “Proiectarea şi verificarea unui şasiu spatial sudat utilizând pachete software dedicate”. Ea este compusă,din capitolele I, II şi III, concluzii şi anexe.

În primul capitol se face o introducere in Proiectarea asistată apoi este detaliat conceptele proiectări asistate de calculator,definiţie, scurt istoric, categorii de pachete softuri şi programe CAD, producători si produse CAD, pre. Proiectarea asistată de calculator s-a dezvoltat în contextul dezvoltării resurselor hard şi soft, oferite de calculatoarele actuale, începând cu anii 1950.

În cel de-al doilea capitolul este prezentat proiectarea şi verificare unui şasiu spaţial sudat folosind pachete software. În acest capitol al proiectului prin parcurgerea unor paşi dintr-un regulament inpus se proiectează un şsiu spaţial (cadru) pentru o maşină de Formula 1.

După ce sa făcut proiectarea şasiului in unul dintre softwrile CAD (Solidworks), se face verificarea rezistenţei acestuia (F.E.M.A.P-ul) pentru a se vedea daca acesta rezistă unor solicitări inpuse de regulament care se aplică Main Hoopului.

Se constată că prin executarea înbinărilor cu sudură având şi elemente de rigidizare şi sudate în mediu de gaz protecor (argon) cu electrod de wolfram, având mai multe contravântuiri ridica gradul de rezistenţă al şasiului.

În ultimul capitol este vorba depre un proiect de specialitate TCM privind proiectarea unui proces tehnologic al unui arbore. Acest capitol este o completare a lucrării de diplomă şi cuprinde detalii ale etapelor proiectării procesului tehnologic în cadrul producţiei de serie mică.

Capitolul I Noţiuni despre proiectarea asistată

1.1 Introducere

Proiectarea asistată de calculator s-a dezvoltat în contextul dezvoltării resurselor hard şi soft, oferite de calculatoarele actuale. Această evoluţie a determinat şi schimbarea concepţiilor cu privire la proiectarea şi realizarea desenarii şi executarii pieselor, atât simple cât şi complexe. Resursele de calcul sunt implicate în această activitate din necesitatea de a reduce preţul de cost şi de a îmbunătăţi performanţele şi a reduce cât mai mult timpul alocat cercetării şi dezvoltării de produse. Fără ajutorul calculatoarelor şi al programelor de simulare din ce în ce mai puternice, nu se mai poate practic concepe activitatea de proiectare în acest domeniu.

Preluarea automată a informaţiilor a dus la o modificare a activitaţilor umane începând de la etapa de concepţie (proiectare) pâna la prelucrarea şi în domeniile folosite.

Decizia este o activitate a unei fiinţe umane care urmăreşte în mod conştient anumite obiective şi constă în alegerea dintre mai multe variante decizionale şi angajarea într-o anumită direcţie de acţiune prin folosirea unor resurse materiale, financiare, umane şi cunoştinţe acumulate. Această angajare nu conduce automat la atingerea obiectivului sau a obiectivelor.

Efectul aplicării unei decizii poate fi influenţat de factori care nu sunt întotdeauna controlabili de un decident.

O deosebită dezvoltare a avut programele de Proiectare sistată incepand cu anul 1950, face posibilă automatizarea echipamentelor de Maşini-Unelte cu ajutorul controlului numeric. Ajungandu-se in zilele noastre sa fie fabrici complet automatizate ridicandu-se astfel calitatea produselor abţinute.

Tot odată aplicatiile de proiectare uşurand complet munca proiectantului, asfel inplementându-se în diferite domenii cum ar fi:

- Construcţia de maşini

- Sisteme electrice

- Instalaţii si echipamente

- Mobila

- Confecţii

- Construcţii civile

- Etc.

În momentul actual o nouă viziune se inpune în studiul proceselor şi fenomenelor ce gestionează productivitatea mai ales în procesele de prelucrare. Un mare avantaj al acestor metode de proiectare îl constitue analiza şi evidenţierea fenomenelor cât şi formularea mai apropiata de rezultatele reale ale produsului.

Unul dintre marele avantaje al acestor programe de proictare asitată îl constituie parametrizarea şi analiza cât mai reală a obiectului prin modelare 3D şi apoi evidenţierea acestora în schiţe 2D.

Modelarea şi simularea sunt necesare atunci când experimentarea directă pe sistemul real nu este posibilă sau recomandată.

Prin dezvoltarea cunoştintelor în Proiectarea asitată se face şi introducerea şi integrarea modelului CAD, CAM şi CAE într-un mediu de dezvoltare realizându-se o eficienţă o integritaţi informaţiei în procese de proiectare a produselor.

Firmele de inginerie care nu sunt implicate într-un proces de producţie, vor alege un sistem CAD destinat exclusiv funcţiilor de proiectare şi desenare automată.

Preview document

Proiectare și verificarea unui sașiu spațial folosind programe soft dedicate - Pagina 1
Proiectare și verificarea unui sașiu spațial folosind programe soft dedicate - Pagina 2
Proiectare și verificarea unui sașiu spațial folosind programe soft dedicate - Pagina 3
Proiectare și verificarea unui sașiu spațial folosind programe soft dedicate - Pagina 4
Proiectare și verificarea unui sașiu spațial folosind programe soft dedicate - Pagina 5
Proiectare și verificarea unui sașiu spațial folosind programe soft dedicate - Pagina 6
Proiectare și verificarea unui sașiu spațial folosind programe soft dedicate - Pagina 7
Proiectare și verificarea unui sașiu spațial folosind programe soft dedicate - Pagina 8
Proiectare și verificarea unui sașiu spațial folosind programe soft dedicate - Pagina 9
Proiectare și verificarea unui sașiu spațial folosind programe soft dedicate - Pagina 10
Proiectare și verificarea unui sașiu spațial folosind programe soft dedicate - Pagina 11
Proiectare și verificarea unui sașiu spațial folosind programe soft dedicate - Pagina 12
Proiectare și verificarea unui sașiu spațial folosind programe soft dedicate - Pagina 13
Proiectare și verificarea unui sașiu spațial folosind programe soft dedicate - Pagina 14
Proiectare și verificarea unui sașiu spațial folosind programe soft dedicate - Pagina 15
Proiectare și verificarea unui sașiu spațial folosind programe soft dedicate - Pagina 16
Proiectare și verificarea unui sașiu spațial folosind programe soft dedicate - Pagina 17
Proiectare și verificarea unui sașiu spațial folosind programe soft dedicate - Pagina 18
Proiectare și verificarea unui sașiu spațial folosind programe soft dedicate - Pagina 19
Proiectare și verificarea unui sașiu spațial folosind programe soft dedicate - Pagina 20
Proiectare și verificarea unui sașiu spațial folosind programe soft dedicate - Pagina 21
Proiectare și verificarea unui sașiu spațial folosind programe soft dedicate - Pagina 22
Proiectare și verificarea unui sașiu spațial folosind programe soft dedicate - Pagina 23
Proiectare și verificarea unui sașiu spațial folosind programe soft dedicate - Pagina 24
Proiectare și verificarea unui sașiu spațial folosind programe soft dedicate - Pagina 25
Proiectare și verificarea unui sașiu spațial folosind programe soft dedicate - Pagina 26
Proiectare și verificarea unui sașiu spațial folosind programe soft dedicate - Pagina 27
Proiectare și verificarea unui sașiu spațial folosind programe soft dedicate - Pagina 28
Proiectare și verificarea unui sașiu spațial folosind programe soft dedicate - Pagina 29
Proiectare și verificarea unui sașiu spațial folosind programe soft dedicate - Pagina 30
Proiectare și verificarea unui sașiu spațial folosind programe soft dedicate - Pagina 31
Proiectare și verificarea unui sașiu spațial folosind programe soft dedicate - Pagina 32
Proiectare și verificarea unui sașiu spațial folosind programe soft dedicate - Pagina 33
Proiectare și verificarea unui sașiu spațial folosind programe soft dedicate - Pagina 34
Proiectare și verificarea unui sașiu spațial folosind programe soft dedicate - Pagina 35
Proiectare și verificarea unui sașiu spațial folosind programe soft dedicate - Pagina 36
Proiectare și verificarea unui sașiu spațial folosind programe soft dedicate - Pagina 37
Proiectare și verificarea unui sașiu spațial folosind programe soft dedicate - Pagina 38
Proiectare și verificarea unui sașiu spațial folosind programe soft dedicate - Pagina 39
Proiectare și verificarea unui sașiu spațial folosind programe soft dedicate - Pagina 40
Proiectare și verificarea unui sașiu spațial folosind programe soft dedicate - Pagina 41
Proiectare și verificarea unui sașiu spațial folosind programe soft dedicate - Pagina 42
Proiectare și verificarea unui sașiu spațial folosind programe soft dedicate - Pagina 43
Proiectare și verificarea unui sașiu spațial folosind programe soft dedicate - Pagina 44
Proiectare și verificarea unui sașiu spațial folosind programe soft dedicate - Pagina 45
Proiectare și verificarea unui sașiu spațial folosind programe soft dedicate - Pagina 46
Proiectare și verificarea unui sașiu spațial folosind programe soft dedicate - Pagina 47
Proiectare și verificarea unui sașiu spațial folosind programe soft dedicate - Pagina 48
Proiectare și verificarea unui sașiu spațial folosind programe soft dedicate - Pagina 49
Proiectare și verificarea unui sașiu spațial folosind programe soft dedicate - Pagina 50
Proiectare și verificarea unui sașiu spațial folosind programe soft dedicate - Pagina 51
Proiectare și verificarea unui sașiu spațial folosind programe soft dedicate - Pagina 52
Proiectare și verificarea unui sașiu spațial folosind programe soft dedicate - Pagina 53
Proiectare și verificarea unui sașiu spațial folosind programe soft dedicate - Pagina 54
Proiectare și verificarea unui sașiu spațial folosind programe soft dedicate - Pagina 55
Proiectare și verificarea unui sașiu spațial folosind programe soft dedicate - Pagina 56
Proiectare și verificarea unui sașiu spațial folosind programe soft dedicate - Pagina 57
Proiectare și verificarea unui sașiu spațial folosind programe soft dedicate - Pagina 58
Proiectare și verificarea unui sașiu spațial folosind programe soft dedicate - Pagina 59
Proiectare și verificarea unui sașiu spațial folosind programe soft dedicate - Pagina 60
Proiectare și verificarea unui sașiu spațial folosind programe soft dedicate - Pagina 61
Proiectare și verificarea unui sașiu spațial folosind programe soft dedicate - Pagina 62
Proiectare și verificarea unui sașiu spațial folosind programe soft dedicate - Pagina 63
Proiectare și verificarea unui sașiu spațial folosind programe soft dedicate - Pagina 64
Proiectare și verificarea unui sașiu spațial folosind programe soft dedicate - Pagina 65
Proiectare și verificarea unui sașiu spațial folosind programe soft dedicate - Pagina 66
Proiectare și verificarea unui sașiu spațial folosind programe soft dedicate - Pagina 67
Proiectare și verificarea unui sașiu spațial folosind programe soft dedicate - Pagina 68
Proiectare și verificarea unui sașiu spațial folosind programe soft dedicate - Pagina 69
Proiectare și verificarea unui sașiu spațial folosind programe soft dedicate - Pagina 70
Proiectare și verificarea unui sașiu spațial folosind programe soft dedicate - Pagina 71
Proiectare și verificarea unui sașiu spațial folosind programe soft dedicate - Pagina 72
Proiectare și verificarea unui sașiu spațial folosind programe soft dedicate - Pagina 73
Proiectare și verificarea unui sașiu spațial folosind programe soft dedicate - Pagina 74
Proiectare și verificarea unui sașiu spațial folosind programe soft dedicate - Pagina 75
Proiectare și verificarea unui sașiu spațial folosind programe soft dedicate - Pagina 76
Proiectare și verificarea unui sașiu spațial folosind programe soft dedicate - Pagina 77
Proiectare și verificarea unui sașiu spațial folosind programe soft dedicate - Pagina 78
Proiectare și verificarea unui sașiu spațial folosind programe soft dedicate - Pagina 79
Proiectare și verificarea unui sașiu spațial folosind programe soft dedicate - Pagina 80
Proiectare și verificarea unui sașiu spațial folosind programe soft dedicate - Pagina 81
Proiectare și verificarea unui sașiu spațial folosind programe soft dedicate - Pagina 82
Proiectare și verificarea unui sașiu spațial folosind programe soft dedicate - Pagina 83
Proiectare și verificarea unui sașiu spațial folosind programe soft dedicate - Pagina 84
Proiectare și verificarea unui sașiu spațial folosind programe soft dedicate - Pagina 85
Proiectare și verificarea unui sașiu spațial folosind programe soft dedicate - Pagina 86
Proiectare și verificarea unui sașiu spațial folosind programe soft dedicate - Pagina 87
Proiectare și verificarea unui sașiu spațial folosind programe soft dedicate - Pagina 88
Proiectare și verificarea unui sașiu spațial folosind programe soft dedicate - Pagina 89
Proiectare și verificarea unui sașiu spațial folosind programe soft dedicate - Pagina 90
Proiectare și verificarea unui sașiu spațial folosind programe soft dedicate - Pagina 91
Proiectare și verificarea unui sașiu spațial folosind programe soft dedicate - Pagina 92
Proiectare și verificarea unui sașiu spațial folosind programe soft dedicate - Pagina 93
Proiectare și verificarea unui sașiu spațial folosind programe soft dedicate - Pagina 94
Proiectare și verificarea unui sașiu spațial folosind programe soft dedicate - Pagina 95

Conținut arhivă zip

 • cadru final.PSD
 • Proiectare si Verificarea unui Sasiu Spatial Folosind Programe Soft Dedicate.docx

Alții au mai descărcat și

Proces tehnologic de prelucrare mecanică a sculei Freza frontala

Analizând desenul de execuție vedem că avem de proiectat procesul tehnologic a unei scule de tip Freză frontală, cod CT.2407-03 cu o lungime de 190...

Proiectarea unei Instalații de Presat Noroiul Menajer Până la Dispariția Apei din El

Capitolul 1 Memoriu justificativ Ideea de presare a noroiului menajer colectat in fosele septice individuale si industriale a venit din cerințele...

Tehnologii Tip de Fabricare a Pieselor de Automobil cu Suprafețe Preponderent de Revoluție

Introducere Tema lucrării de licenţă „Tehnologii tip de fabricare a pieselor de automobil cu suprafeţe preponderent de revoluţie” este...

Proiectare Proces Tehnologic de Fabricare a Reperului Cadru Suport

1.Elemente constructiv-funcţionale ale piesei 1.1. Schiţa piesei Pe desenul de execuţie al piesei au fost notate cu Sn suprafeţele acestuia care...

Matriță cutii eliptice

Memoriu justificativ În prezent, necesitatea introducerii în producţie a noi tehnologii şi metode de prelucrare perfecţionate, moderne şi de...

Sudare prin Frecare

CAPITOLUL 1 INTRODUCERE 1.1. OBIECTUL PROIECTULUI. PRINCIPALELE PROBLEME PROPUSE SPRE REZOLVARE. Obiectul proiectului de diplomă îl constituie...

Studiul tehnologiei imprimării la rece

1. Introducere Pentru a prelucra mai economic o mare varietate de piese, s-a studiat în permanenţă metodele de reducere al preţului de cost al...

Sudarea reperului grindă sudată

CAPITOLUL I COMPORTAREA LA SUDARE A MATERIALELOR SUDABILITATEA OŢELURILOR I.1. Generalităţi În cursul realizãrii şi exploatãrii construcţiilor...

Ai nevoie de altceva?