Organizarea și optimizarea producției la SC Doly-Com SRL cu obiect de activitate producerea cărnii de bovine

Licență
9/10 (2 voturi)
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 61 în total
Cuvinte : 18590
Mărime: 883.54KB (arhivat)
Publicat de: Alex M.
Puncte necesare: 10

Cuprins

 1. Introduce
 2. Capitolul 1 - Locul și rolul industriei alimentare în economia României
 3. 1.1 - Concepte de bază ale managementului produselor agroalimentare
 4. 1.2 - Definirea, locul, rolul și atribuțiile întreprinderii moderne de producție
 5. 1.3 - Industria de procesare, conservare a produselor din carne de bovină
 6. 1.4 - Stadiul cercetărilor în tehnologia de procesare și conservare a produselor din carne de bovină
 7. Capitolul 2 - Analiza diagnostic la S.C. Doly-Com S.R.L
 8. 2.1 - Amplasarea adnimistrativă a obiectivului
 9. 2.2 - Disgnosticul tehnico-economic
 10. 2.3 - Capacitatea de producție
 11. 2.4 - Profilul de producție
 12. 2.4.1- Procedura realizată
 13. 2.4.2 - Producția prognozată prin metoda funcțiilor de producție
 14. 2.5 - Justificarea necesității și oportunitățile realizării producției proiectate
 15. Capitolul 3 - Stabilirea amplasamentului unei întreptinderi agro-alimentare
 16. 3.1 - Etapele procesului de amplasare
 17. 3.2 - Metode de amplasare
 18. 3.3 - Fundamentarea elaborării planului general de organizare a întreprinderii
 19. 3.4 - Metode de dimensionare a suprafețelor punctului de producție
 20. Capitolul 4 - Alegerea și descriere fluxului de producție și analiza factorilor de producție 4.1 - Schema tehnologică și descrierea procesului
 21. 4.2 - Principalele caracteristici ale materiilor prime auxiliare și a produsului finit
 22. Capitolul 5 - Optimizarea proceselorde muncă și de producție
 23. 5.1 - Metode de optimizare a prețurilor
 24. 5.2 - Programare liniară
 25. 5.3 - Metoda drumului critic
 26. 5.4. Arborele decizional
 27. Concluzii și recomandări
 28. Bibliografie

Extras din licență

Introducere

Managementul procesării și conservării producției agricole s-a dezvoltat ca disciplină științifică relativ recentă, având în vedere că majoritatea întreprinderilor sunt confruntate într-o măsură tot mai mare pe piața internă și externă cu cerințele realizării unor performanțe superioare sub raportul costurilor de producție, a termenelor de fabricație, al calității, flexibilității, sub impactul creșterii continue a concurenței. În acest context, temele de programare, lansare și urmărire a producției au constituit și continuă să reprezinte subiecte frecvent abordate în paginile literaturii de specialitate.

Structura producției fiind adaptabilă ți o rezultantă a cerințelor pieței reprezintă în fapt elementul care trebuie sa fie cel mai elastic. Volumul fizic al producției poate rămâne constant, însă structural ea se deplaseză frecvent către produsele solicitate de piață și care în consecință, pot fi valorificate la prețuri reale mai mari, aspect deloc neglijabil în aportul formării profitului.

Scopul acestei lucrări este de a oferi o analiză a proceselor de producției utilizate de compania S.C. Doly-Com S.R.L. precum și analiza eficienței economice a proceselor de producție. Punctul de pornire al acestei lucrări a fost baza de cunoștințe teoretice despre procesul de producție. Orice unitate de producție are ca obiectiv principal producerea de bunuri materiale și servicii care se realizează prin desfășurarea unor procese de producție. Astfel, pe parcursul acestei lucrări am determinat în ce măsură a reușit compania. S.C. Doly-Com S.R.L. să-și optimizeze producția, cărei metode de organizare a producției i-a acordat o importanță mai mare și care au fost efectele metodei aplicate.

Carnea este un termen care definește carnea ca atare și produsele din carne. In general carnea este constituită din musculatura scheletului animalelor cu porțiuni de țesut conjunctiv și adipos (gras). În cadrul acestui termen nu sunt incluse măruntaiele, părțile cornoase (copite, păr, pene), țesuturile cartilaginoase și osoase. După normele de igienă sanitar-veterinare carnea trebuie să fi controlată înainte de consum de o persoană calificată. După timpul de intrare în consum carnea poate să fie carne proaspătă sau carne conservată. Conservarea poate fi realizată prin temperatură ridicată (fierbere sau prăjire), sau prin sărare, uscare și afumare. Carnea este diferită și după proveniența sa, după specia de animal din care se obține după sacrificare.

În prezent, cea mai cunoscută dietă bogată în carne este dieta Atkins, elaborată în anii 1970 de cardiologul Robert Atkins. În anul 2001, organizația American Heart Association a lansat un anunț public în care dieta Atkins era criticată pentru eliminarea unor surse necesare de substanțe nutritive din alimentație, subliniind că persoanele care urmează această dietă „sunt supuse riscului de a nu obține toate vitaminele și mineralele necesare și totodată riscă să sufere de probleme cardiace, renale, osoase și de anomalii ale ficatului”.

Pe viitor, se estimează că va fi imposibil ca agricultura modernă să livreze necesarul de alimente pentru 10 miliarde de persoane, câți vom fi în câteva decenii. Cel puțin, nu dacă ei vor avea o dietă de tip occidental. Soluția ar fi ca oamenii să treacă la un regim alimentar vegetarian. Oricum, toată lumea este de acord că animalele crescute pentru hrană secătuiesc apele planetei. Pe deasupra, ele mai și poluează teribil.

În anul 2020, consumul mediu de carne era de 53 kilograme pe an de persoană, față de 34 kilograme în 1992

Capitolul 1 - Locul și rolul industriei alimentare în economia României

1.1 - Concepte de bază ale managementului produselor agroalimentare

Industria alimentară este ramura cu cea mai largă arie de repartiție pe suprafața globului, fiind singura ramură industrială care nu lipseste în niciun sat, chiar dacă uneori este vorba de o dezvoltare rudimentară. Pentru un număr mare de state în curs de dezvoltare, industria alimentară deține locul principal în volumul total al industriei.

Industria alimentara asigură păstrarea și conservarea produselor alimentare, având ca scop, perfecționarea continuă a tehnicilor de prelucrare, dar și asigurarea calitatii superioare a produselor.

Indiferent de teoriile economice acceptate de-a lungul timpului, știința economică pune în evidență importanța industriilor agroalimentare și agroindustriale în antrenarea ramurilor din amonte și din avalul agriculturii în demarajul economic, relevând rolul central al acestora în dezvoltarea țărilor care posedă oportunități pentru expansiunea sectorului agricol și industrial - materii prime și forță de muncă relativ ieftină.

Sectorul agroalimentar românesc, văzut prin prisma a doar două din componentele sale, agricultura și industria alimentară, deține un rol important în economia națională, atât sub aspectul populației ocupate cât și al valorii adăugate create. Dacă luăm în considerare întreg sectorul agroindustrial, care include ca ramuri primare agricultura, silvicultura, pescuitul și exploatarea forestieră, împreună cu industriile prelucrătoare adiacente, este evident că acesta deține circa jumătate din populația ocupată și peste o treime din valoarea adăugată obținută. Dezavantajul este dat de faptul că poziția majoritară în aceste structuri revine ramurilor primare și în mod deosebit, agriculturii.

Bibliografie

1. Banu C. (coord), 2007 - Calitatea și analiza senzorială a produselor alimentare (Quality and sensorial analysis of food products). Editura Agir, București.

2. Banu C. (coord), 2007 - Suveranitate, securitate și siguranță alimentară (Food sovereignty and safety). Editura ASAB București.

3. Banu C., Preda N., Vasu S., 1982 - Produsele alimentare și inocuitatea lor (Food products and their innocuousness), Editura Tehnică, București.

4. Banu, C., 2008 - Tratat de industrie alimentară. Vol. I, Editura ASAB, București.

5. Bondoc, I., 2007 - Tehnologia și controlul calității laptelui și produselor lactate, Editura Ion Ionescu de la Brad, Iași.

6. Brădățan, G., 2007 - Siguranța alimentelor, Editura Ion Ionescu de la Brad, Iași.

7. Cara, D. și Gheorghiță, V., 2014 - Siguranța alimentului, Revista Certind, nr. 1.

8. Condrea, E., Trasabilitatea - cerință pentru certificarea calității produselor și serviciilor, Universitatea Ovidius Constanța.

9. Derache R. et al., 1986 - Toxicologie et sécurité des aliments. Technique et documentation-Lavoisier, Paris, 300-351.

10. Diaconescu, I., ș.a., 2007 - Merceologie alimentară. Calitate și siguranță, Editura Universitară, București.

11. Fueriu T., 2001 - Stocarea informației: codurile de bare, Calita.

12. Ioancea, L. și Kathrein, I., 1989 - Condiționarea și valorificarea superioară a materiilor prime animale în scopuri alimentare - Tehnologii și instalații, Editura Ceres, București.

13. Mencinicopschi, G., ș.a., 2005 - Siguranță alimentară - autenticitate și trasabilitate, Editura Mirton, Timișoara.

14. Mihaiu, R., s.a., Alimentary traceability- a necessity for Romania, Babes-Bolyai University Cluj-Napoca; http://conference.ubbcluj.ro/mccs/RePEc/bbu/wpaper/112-114.pdf

15. Motoiu, R., 1994 - Ingineria calității, Editura Chiminform Data S.A., București.

16. Pop, C., 2009 - Managementul calității, Editura Tipo Moldova, Iași.

17. Savu C., Georgescu Narcisa, 2004 - Siguranța alimentelor. Riscuri și beneficii (Food safety. Risks and benefits). Editura Semn E, București.

18. Tofan Clemansa, 2001 - Igiena și securitatea produselor alimentare (Food hygiene and safety). Editura Agir, București.

Preview document

Organizarea și optimizarea producției la SC Doly-Com SRL cu obiect de activitate producerea cărnii de bovine - Pagina 1
Organizarea și optimizarea producției la SC Doly-Com SRL cu obiect de activitate producerea cărnii de bovine - Pagina 2
Organizarea și optimizarea producției la SC Doly-Com SRL cu obiect de activitate producerea cărnii de bovine - Pagina 3
Organizarea și optimizarea producției la SC Doly-Com SRL cu obiect de activitate producerea cărnii de bovine - Pagina 4
Organizarea și optimizarea producției la SC Doly-Com SRL cu obiect de activitate producerea cărnii de bovine - Pagina 5
Organizarea și optimizarea producției la SC Doly-Com SRL cu obiect de activitate producerea cărnii de bovine - Pagina 6
Organizarea și optimizarea producției la SC Doly-Com SRL cu obiect de activitate producerea cărnii de bovine - Pagina 7
Organizarea și optimizarea producției la SC Doly-Com SRL cu obiect de activitate producerea cărnii de bovine - Pagina 8
Organizarea și optimizarea producției la SC Doly-Com SRL cu obiect de activitate producerea cărnii de bovine - Pagina 9
Organizarea și optimizarea producției la SC Doly-Com SRL cu obiect de activitate producerea cărnii de bovine - Pagina 10
Organizarea și optimizarea producției la SC Doly-Com SRL cu obiect de activitate producerea cărnii de bovine - Pagina 11
Organizarea și optimizarea producției la SC Doly-Com SRL cu obiect de activitate producerea cărnii de bovine - Pagina 12
Organizarea și optimizarea producției la SC Doly-Com SRL cu obiect de activitate producerea cărnii de bovine - Pagina 13
Organizarea și optimizarea producției la SC Doly-Com SRL cu obiect de activitate producerea cărnii de bovine - Pagina 14
Organizarea și optimizarea producției la SC Doly-Com SRL cu obiect de activitate producerea cărnii de bovine - Pagina 15
Organizarea și optimizarea producției la SC Doly-Com SRL cu obiect de activitate producerea cărnii de bovine - Pagina 16
Organizarea și optimizarea producției la SC Doly-Com SRL cu obiect de activitate producerea cărnii de bovine - Pagina 17
Organizarea și optimizarea producției la SC Doly-Com SRL cu obiect de activitate producerea cărnii de bovine - Pagina 18
Organizarea și optimizarea producției la SC Doly-Com SRL cu obiect de activitate producerea cărnii de bovine - Pagina 19
Organizarea și optimizarea producției la SC Doly-Com SRL cu obiect de activitate producerea cărnii de bovine - Pagina 20
Organizarea și optimizarea producției la SC Doly-Com SRL cu obiect de activitate producerea cărnii de bovine - Pagina 21
Organizarea și optimizarea producției la SC Doly-Com SRL cu obiect de activitate producerea cărnii de bovine - Pagina 22
Organizarea și optimizarea producției la SC Doly-Com SRL cu obiect de activitate producerea cărnii de bovine - Pagina 23
Organizarea și optimizarea producției la SC Doly-Com SRL cu obiect de activitate producerea cărnii de bovine - Pagina 24
Organizarea și optimizarea producției la SC Doly-Com SRL cu obiect de activitate producerea cărnii de bovine - Pagina 25
Organizarea și optimizarea producției la SC Doly-Com SRL cu obiect de activitate producerea cărnii de bovine - Pagina 26
Organizarea și optimizarea producției la SC Doly-Com SRL cu obiect de activitate producerea cărnii de bovine - Pagina 27
Organizarea și optimizarea producției la SC Doly-Com SRL cu obiect de activitate producerea cărnii de bovine - Pagina 28
Organizarea și optimizarea producției la SC Doly-Com SRL cu obiect de activitate producerea cărnii de bovine - Pagina 29
Organizarea și optimizarea producției la SC Doly-Com SRL cu obiect de activitate producerea cărnii de bovine - Pagina 30
Organizarea și optimizarea producției la SC Doly-Com SRL cu obiect de activitate producerea cărnii de bovine - Pagina 31
Organizarea și optimizarea producției la SC Doly-Com SRL cu obiect de activitate producerea cărnii de bovine - Pagina 32
Organizarea și optimizarea producției la SC Doly-Com SRL cu obiect de activitate producerea cărnii de bovine - Pagina 33
Organizarea și optimizarea producției la SC Doly-Com SRL cu obiect de activitate producerea cărnii de bovine - Pagina 34
Organizarea și optimizarea producției la SC Doly-Com SRL cu obiect de activitate producerea cărnii de bovine - Pagina 35
Organizarea și optimizarea producției la SC Doly-Com SRL cu obiect de activitate producerea cărnii de bovine - Pagina 36
Organizarea și optimizarea producției la SC Doly-Com SRL cu obiect de activitate producerea cărnii de bovine - Pagina 37
Organizarea și optimizarea producției la SC Doly-Com SRL cu obiect de activitate producerea cărnii de bovine - Pagina 38
Organizarea și optimizarea producției la SC Doly-Com SRL cu obiect de activitate producerea cărnii de bovine - Pagina 39
Organizarea și optimizarea producției la SC Doly-Com SRL cu obiect de activitate producerea cărnii de bovine - Pagina 40
Organizarea și optimizarea producției la SC Doly-Com SRL cu obiect de activitate producerea cărnii de bovine - Pagina 41
Organizarea și optimizarea producției la SC Doly-Com SRL cu obiect de activitate producerea cărnii de bovine - Pagina 42
Organizarea și optimizarea producției la SC Doly-Com SRL cu obiect de activitate producerea cărnii de bovine - Pagina 43
Organizarea și optimizarea producției la SC Doly-Com SRL cu obiect de activitate producerea cărnii de bovine - Pagina 44
Organizarea și optimizarea producției la SC Doly-Com SRL cu obiect de activitate producerea cărnii de bovine - Pagina 45
Organizarea și optimizarea producției la SC Doly-Com SRL cu obiect de activitate producerea cărnii de bovine - Pagina 46
Organizarea și optimizarea producției la SC Doly-Com SRL cu obiect de activitate producerea cărnii de bovine - Pagina 47
Organizarea și optimizarea producției la SC Doly-Com SRL cu obiect de activitate producerea cărnii de bovine - Pagina 48
Organizarea și optimizarea producției la SC Doly-Com SRL cu obiect de activitate producerea cărnii de bovine - Pagina 49
Organizarea și optimizarea producției la SC Doly-Com SRL cu obiect de activitate producerea cărnii de bovine - Pagina 50
Organizarea și optimizarea producției la SC Doly-Com SRL cu obiect de activitate producerea cărnii de bovine - Pagina 51
Organizarea și optimizarea producției la SC Doly-Com SRL cu obiect de activitate producerea cărnii de bovine - Pagina 52
Organizarea și optimizarea producției la SC Doly-Com SRL cu obiect de activitate producerea cărnii de bovine - Pagina 53
Organizarea și optimizarea producției la SC Doly-Com SRL cu obiect de activitate producerea cărnii de bovine - Pagina 54
Organizarea și optimizarea producției la SC Doly-Com SRL cu obiect de activitate producerea cărnii de bovine - Pagina 55
Organizarea și optimizarea producției la SC Doly-Com SRL cu obiect de activitate producerea cărnii de bovine - Pagina 56
Organizarea și optimizarea producției la SC Doly-Com SRL cu obiect de activitate producerea cărnii de bovine - Pagina 57
Organizarea și optimizarea producției la SC Doly-Com SRL cu obiect de activitate producerea cărnii de bovine - Pagina 58
Organizarea și optimizarea producției la SC Doly-Com SRL cu obiect de activitate producerea cărnii de bovine - Pagina 59
Organizarea și optimizarea producției la SC Doly-Com SRL cu obiect de activitate producerea cărnii de bovine - Pagina 60
Organizarea și optimizarea producției la SC Doly-Com SRL cu obiect de activitate producerea cărnii de bovine - Pagina 61

Conținut arhivă zip

 • Organizarea si optimizarea productiei la SC Doly-Com SRL cu obiect de activitate producerea carnii de bovine.docx

Alții au mai descărcat și

Toxoplasmoza extraintestinală la pisică

Toxoplasmoza – Sporozooza sistemica,produsa de protozoarul diheteroxen Toxoplasma gondii ,ce afecteaza mamiferele, pasarile si omul; boala,...

Antrax

DEFINITIE Antraxul este o boala infectioasa sporadico-enzootica comuna animalelor domestice si salbatice,produsa de o bacterie denumita BACILLUS...

Trichineloza-Zoonoza

Zoonoza cosmopolita, cu manifestari clinice grave la om si asimptomatica la animale omnivore,rozatoare si carnivore, trichineloza are...

Ai nevoie de altceva?