Boala hemolitică a nou-născutului prin incompatibilitate de RH

Licență
8/10 (1 vot)
Domeniu: Medicină
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 70 în total
Cuvinte : 13728
Mărime: 1.26MB (arhivat)
Publicat de: Cristiana P.
Puncte necesare: 11

Cuprins

 1. INTRODUCERE:
 2. 1.Importanța teoretică a lucrarii
 3. 2.Date despre istoricul bolii
 4. 3.Importanța afecțiunii
 5. 4.Frecvența și răspândirea
 6. CAPITOLUL I
 7. Boala hemolitică a nou-născutului prin incompatibilitate de Rh
 8. I.1 Definiție și clasificare
 9. I.2 Etiologie
 10. I.3 Fiziopatologie
 11. I.4 Manifestări clinice
 12. I.5 Investigații
 13. I.6 Diagnostic
 14. I.7 Tratament
 15. I.8 Complicații
 16. CAPITOLUL II
 17. II.1 Studiu statistic
 18. II .2Rolul asistentei medicale în îngrijirea nou-născuților cu
 19. Boală hemolitică prin incompatibilitate de Rh
 20. Rol propriu /Rol delegat
 21. II. 3Rolul asistentei medicale în efectuarea tehnicilor speciale
 22. Participarea la exanguino-transfuzie
 23. II. 4Studiu de caz
 24. CAPITOLUL III
 25. III.1 Concluzii
 26. III.2 Bibliografie

Extras din licență

INTRODUCERE

IMPORTANȚA TEORETICĂ A LUCRĂRII

În țara noastră , debutul neonatologiei ca specialitate pediatrică s-a produs la începutul anilor ’90, iar în prezent, se poate aprecia (nu numai ca metaforă) că și-a încheiat “copilăria” și a început perioada “de școală”, adică de maturitate. În ciuda vârstei tinere, ea a reușit a se racorda la progresele neonatologiei moderne, îmbinând bazele conceptuale ale medicinii perinatale cu asistența, îngrijirea promptă și de calitate a nou - născutului. Aceasta impune o actualizare și o standardizare a uriașei baze de date de care dispune, de acord cu perfecționarea tehnicilor și metodelor de diagnostic și tratament în perioada post natală.(9)

Eforturile conjugate ale obstetricienilor și neonatologilor sunt răsplătite de rezultatele practice ale ultimilor ani, rezultate remarcabile, care au răspuns unor deziderate majore ale medicinii perinatale:

- optimizarea relației informaționale și de cooperare dintre obstetrician și neonatolog;

- creșterea performanțelor de diagnostic prenatal în perioadele precoce ale dezvoltării fetale;

- delimitarea riguroasă a categoriilor de sarcină și nou-născut “cu risc crescut”;

- creșterea profesionalismului și calității asistenței post natale, bazate pe munca în echipă;

- extinderea ariei de colaborare interdisciplinară, esențială pentru creșterea performanțelor asistenței post natale a categoriilor cu risc crescut.

O dată cu acceptarea neonatologiei ca specialitate independentă, progresele acesteia în ultimii ani au devenit remarcabile, prin perfecționarea tehnicilor și metodelor de diagnostic prenatal, alături de optimizarea asistenței nou-născutului în maternitate. De asemenea, prin perfecționarea tehnicilor de asistență ventilatorie și administrarea de surfactant, s-au realizat progrese importante în recuperarea prematurilor mici și foarte mici. Prin prisma acestor rezultate, neonatologia rămâne o provocare deschisă viitorului, deoarece nu sunt cunoscute încă performanțele fizice și intelectuale pe termen lung ale prematurilor mici și foarte mici: viitorul va decide în ce măsură merită ca acești copii să fie recuperați întrucât, în marile centre de medicină perinatală, limita viabilității fetale a “coborât” la limite aproape incredibile. Aceste performanțe se datoresc apariției unor servicii specializate și aportului tehnicii moderne, lărgirii mijloacelor de îngrijire cât și a celor de investigație. Mânuirea unor aparate de ultimă generație (incubatoare, ecografe, microanalizoare biochimice), tehnicile precise de îngrijire, schemele terapeutice, necesită un personal medical de înaltă calificare, cu cunostințe profesionale temeinice și o nemărginită dragoste față de acești copii. De asemenea, îngrijirea nou-născutilor cu Boală hemolitică prin incompatibilitate de Rhși tehnicile de tratament în această afecțiune , sunt efectuate cu succes în ziua de astăzi ,în secțiile de Terapie Intensivă Neonatală .(9)

Alături de rezultatele remarcabile ale obstetricii și ginecologiei, se practică o neonatologie de performanță, reflectată atât de indicatorii standard cât și de calitatea actului medical. (9)

Controlul bolii reprezintă unul dintre cele mai importante succese ale medicinei în zonele hematologiei, geneticii, ginecologiei, neonatologiei și imunologiei .

Această lucrare se dorește a fi, atât în plan informațional cât și aplicativ, un ghid al îngrijirii nou-născutului cu Boală hemolitică prin incompatibilitate de Rh.

DATE DESPRE ISTORICUL BOLII

După anul 1940 , după ce s-a descoperit factorul Rh (D), s-a stabilit și importanța sa în clinică , mai ales în situația legată de incompatibilitatea dintre mamă și făt .Incompatibilitatea apare când mama este Rh (D) negativ și dă naștere unui copil Rh(D) pozitiv , cu Rh moștenit pe linie paternă .În acest caz, în lipsa măsurilor de prevenție a producerii anticorpilor anti Rh (D) se instalează Boala Hemolitică a nou-născutului ,iar imunocompatibilitatea reprezintă o neconcordanță de grupă de sânge.(10)

În anul 1667 , Jean Baptiste Denis, medicul regelui Ludovic al XIV-lea , a realizat întâia transfuzie de sânge la om , cu sânge de oaie. A fost însă un eșec , cu un efect devastator pentru pacient.(36)

Cu toate acestea , din această tentativă eșuată știința a avut de câștigat ,dovedindu-se faptul că omul nu poate accepta sânge decât tot de la om . Din acea vreme , până în secolul XX s-au efectuat multe transfuzii sanguine de la omul fără patologie la cel cu patologie , însă nu puține dintre ele au avut efecte defavorabile.

Eșecurile au fost deslușite târziu, în anul 1901, când austriacul Karl Kandsteiner descoperă 3 din cele 4 grupe de sânge ale sistemului ABO. După încă un an, cercetătorii Sturb și De Castello descoperă și cea de-a patra grupă de sânge , AB .Din acest moment ,știindu-se proprietatea de compatibilitate dintre grupele de sânge , accidentele după transfuzii au scăzut simțitor, dar nu în totalitate . În anul 1940 ,se descoperă factorul Rh , de către Levine , transfuzia de sânge devenind, astfel ,o metodă de tratament cu baze știintifice și foarte eficientă.(33)

Antigenul D sau factorul Rh determină clasificarea eritrocitelor în două tipuri: eritrocitele care prezintă factor Rh - Rh pozitive și eritrocite care nu prezintă factor Rh - Rh negative.Descoperirea acestui antigen de catre Karl Landsteiner a determinat o rearanjare a noțiunilor în medicina transfuzională și înțelegerea mai profundă a tuturor fenomenelor care apar în cazul incompatibilităților de grup sangvin. Astfel, organismul unei persoane, care nu are Rh pe eritrocite și primește o transfuzie cu sânge care are Rh pozitiv va reacționa ca și cum ar lua contact cu un corp străin, sesizând prezența unui virus sau a unui agent daunător și, în consecință, reacția nu va întarzia să apară.(14)

Bibliografie

1. American Academy of Pediatrics,Neonatal Resuscitation ,2006

2. American College of Obstetricians and Gynecologists. ACOG Practice Bulletin No. 75: management of alloimmunization. Obstet Gynecol. 2006; pg.457-464.

3. Avery,G.B.- Neonatology:Pathophysiology and management of the new-born ( 4th ed.),

4. Cloherty John - Manual of Neonatal Care , Philadelphia, 2004 ,pag. 79-86

5. Crowther C, Middleton P. Anti-D administration after childbirth for preventing rhesus alloimmunisation. Cochrane Database Syst Rev. 2000; pg.120-133

6. Detti L, Oz U, Guney I, et al; Collaborative Group for Doppler Assessment of the Blood Velocity in Anemic Fetuses. Doppler ultrasound velocimetry for timing the second intrauterine transfusion in fetuses with anemia from red cell alloimmunization. Am J Obstet Gynecol. 2001; pg.1048-1051.

7. Diseases and injuries of the fetus and newborn. In: Cunningham FG, Leveno KJ, Bloom SL, Hauth JC, Gilstrap LC, Wenstrom KD, eds. Williams Obstetrics. 22nd ed. New York, NY: McGraw-Hill Professional; 2005; pg.770-779Ed. Romprint-Brașov, 2004

8. Doina Teodorescu ; Ghid de sănătatea reproducerii ,ed.Vasile Goldiș University Press,2007,pg.27-28

9. Gabriel Banceanu ;Ghid de urgențe în obstetrică și ginecologie .ed.Scripta ,Bucuresti, 2007,pg. 13-19

10. Geormaneanu M.- Ghid de diagnostic in pediatrie , Ed. Medicală ,Bucuresti, 1993

11. H. William Taeusch, Roberta A. Ballard, Christine A. Gleason ;Avery's Diseases of the Newborn,2003,pg.25-29

12. Hackney DN, Knudtson EJ, Rossi KQ, Krugh D, O'Shaughnessy RW. Management of pregnancies complicated by anti-c isoimmunization. Obstet Gynecol. 2004; pg.24-30.

13. Ilie Constantin - Neonatologie , Ed.Balcanic,2002 , pag.105-15

14. Jack S. Remington, Jerome Klein, Carol Baker, Christopher WilsonInfectious Diseases of the Fetus and the Newborn Infant ,2005,pg.33-35

15. Joseph KS, Kramer MS; The decline in Rh hemolytic disease: should Rh prophylaxis get all the credit ;Am J Public Health. 1998 Feb; pg.209-215.

16. Koelewijn JM, Vrijkotte TG, van der Schoot CE, Bonsel GJ, de Haas M. Effect of screening for red cell antibodies, other than anti-D, to detect hemolytic disease of the fetus and newborn: a population study in the Netherlands. Transfusion. 2008; pg.941-952.

17. Kozlowski CL, Lee D, Shwe KH, Love EM. Quantification of anti-c in haemolytic disease of the newborn. Transfus Med. 1995; pg.37-42.

18. Kristine A.Karlsen ;The S.T.A.B.L.E. Program,Stabilization Care of sick infants, 2006,pg.20-25,49-56

19. Kumar S, Regan F; Management of pregnancies with RhD alloimmunisation. BMJ. 2005 May 28;pg.1255-1258.

20. Landsteiner K, Weiner AS. An agglutinable factor in human blood recognized by immune sera for rhesus blood. Proc Soc Exp Biol Med. 1940; pg.223-224.

21. Levine P, Katzin EM, Burnham L. Isoimmunization in pregnancy: its possible bearing on the etiology of erythroblastosis foetalis. JAMA. 1941; pg.825-827.

22. Liley AW. Liquor amnil analysis in the management of the pregnancy complicated by rhesus sensitization. Am J Obstet Gynecol. 1961; pg.1359-1370.

23. Lippincott Williams ,A.S. Lincoln,G.Wilkins. Atlas of Procedures in Neonatology,2007,pg.80-84

24. Lupea Iulian - Tratat de Neonatologie ,Ed. Medicală Universitară “Iuliu Hateganu”,

25. Malcolm I. Levene, David I. Tudehope, M. John Thearle;Essentials of Neonatal Medicine,2007,pg.80-85

...

Preview document

Boala hemolitică a nou-născutului prin incompatibilitate de RH - Pagina 1
Boala hemolitică a nou-născutului prin incompatibilitate de RH - Pagina 2
Boala hemolitică a nou-născutului prin incompatibilitate de RH - Pagina 3
Boala hemolitică a nou-născutului prin incompatibilitate de RH - Pagina 4
Boala hemolitică a nou-născutului prin incompatibilitate de RH - Pagina 5
Boala hemolitică a nou-născutului prin incompatibilitate de RH - Pagina 6
Boala hemolitică a nou-născutului prin incompatibilitate de RH - Pagina 7
Boala hemolitică a nou-născutului prin incompatibilitate de RH - Pagina 8
Boala hemolitică a nou-născutului prin incompatibilitate de RH - Pagina 9
Boala hemolitică a nou-născutului prin incompatibilitate de RH - Pagina 10
Boala hemolitică a nou-născutului prin incompatibilitate de RH - Pagina 11
Boala hemolitică a nou-născutului prin incompatibilitate de RH - Pagina 12
Boala hemolitică a nou-născutului prin incompatibilitate de RH - Pagina 13
Boala hemolitică a nou-născutului prin incompatibilitate de RH - Pagina 14
Boala hemolitică a nou-născutului prin incompatibilitate de RH - Pagina 15
Boala hemolitică a nou-născutului prin incompatibilitate de RH - Pagina 16
Boala hemolitică a nou-născutului prin incompatibilitate de RH - Pagina 17
Boala hemolitică a nou-născutului prin incompatibilitate de RH - Pagina 18
Boala hemolitică a nou-născutului prin incompatibilitate de RH - Pagina 19
Boala hemolitică a nou-născutului prin incompatibilitate de RH - Pagina 20
Boala hemolitică a nou-născutului prin incompatibilitate de RH - Pagina 21
Boala hemolitică a nou-născutului prin incompatibilitate de RH - Pagina 22
Boala hemolitică a nou-născutului prin incompatibilitate de RH - Pagina 23
Boala hemolitică a nou-născutului prin incompatibilitate de RH - Pagina 24
Boala hemolitică a nou-născutului prin incompatibilitate de RH - Pagina 25
Boala hemolitică a nou-născutului prin incompatibilitate de RH - Pagina 26
Boala hemolitică a nou-născutului prin incompatibilitate de RH - Pagina 27
Boala hemolitică a nou-născutului prin incompatibilitate de RH - Pagina 28
Boala hemolitică a nou-născutului prin incompatibilitate de RH - Pagina 29
Boala hemolitică a nou-născutului prin incompatibilitate de RH - Pagina 30
Boala hemolitică a nou-născutului prin incompatibilitate de RH - Pagina 31
Boala hemolitică a nou-născutului prin incompatibilitate de RH - Pagina 32
Boala hemolitică a nou-născutului prin incompatibilitate de RH - Pagina 33
Boala hemolitică a nou-născutului prin incompatibilitate de RH - Pagina 34
Boala hemolitică a nou-născutului prin incompatibilitate de RH - Pagina 35
Boala hemolitică a nou-născutului prin incompatibilitate de RH - Pagina 36
Boala hemolitică a nou-născutului prin incompatibilitate de RH - Pagina 37
Boala hemolitică a nou-născutului prin incompatibilitate de RH - Pagina 38
Boala hemolitică a nou-născutului prin incompatibilitate de RH - Pagina 39
Boala hemolitică a nou-născutului prin incompatibilitate de RH - Pagina 40
Boala hemolitică a nou-născutului prin incompatibilitate de RH - Pagina 41
Boala hemolitică a nou-născutului prin incompatibilitate de RH - Pagina 42
Boala hemolitică a nou-născutului prin incompatibilitate de RH - Pagina 43
Boala hemolitică a nou-născutului prin incompatibilitate de RH - Pagina 44
Boala hemolitică a nou-născutului prin incompatibilitate de RH - Pagina 45
Boala hemolitică a nou-născutului prin incompatibilitate de RH - Pagina 46
Boala hemolitică a nou-născutului prin incompatibilitate de RH - Pagina 47
Boala hemolitică a nou-născutului prin incompatibilitate de RH - Pagina 48
Boala hemolitică a nou-născutului prin incompatibilitate de RH - Pagina 49
Boala hemolitică a nou-născutului prin incompatibilitate de RH - Pagina 50
Boala hemolitică a nou-născutului prin incompatibilitate de RH - Pagina 51
Boala hemolitică a nou-născutului prin incompatibilitate de RH - Pagina 52
Boala hemolitică a nou-născutului prin incompatibilitate de RH - Pagina 53
Boala hemolitică a nou-născutului prin incompatibilitate de RH - Pagina 54
Boala hemolitică a nou-născutului prin incompatibilitate de RH - Pagina 55
Boala hemolitică a nou-născutului prin incompatibilitate de RH - Pagina 56
Boala hemolitică a nou-născutului prin incompatibilitate de RH - Pagina 57
Boala hemolitică a nou-născutului prin incompatibilitate de RH - Pagina 58
Boala hemolitică a nou-născutului prin incompatibilitate de RH - Pagina 59
Boala hemolitică a nou-născutului prin incompatibilitate de RH - Pagina 60
Boala hemolitică a nou-născutului prin incompatibilitate de RH - Pagina 61
Boala hemolitică a nou-născutului prin incompatibilitate de RH - Pagina 62
Boala hemolitică a nou-născutului prin incompatibilitate de RH - Pagina 63
Boala hemolitică a nou-născutului prin incompatibilitate de RH - Pagina 64
Boala hemolitică a nou-născutului prin incompatibilitate de RH - Pagina 65
Boala hemolitică a nou-născutului prin incompatibilitate de RH - Pagina 66
Boala hemolitică a nou-născutului prin incompatibilitate de RH - Pagina 67
Boala hemolitică a nou-născutului prin incompatibilitate de RH - Pagina 68
Boala hemolitică a nou-născutului prin incompatibilitate de RH - Pagina 69
Boala hemolitică a nou-născutului prin incompatibilitate de RH - Pagina 70

Conținut arhivă zip

 • Boala hemolitica a nou-nascutului prin incompatibilitate de RH.docx

Alții au mai descărcat și

Evaluarea radiologică în patologia genunchiului

I. PARTEA GENERALĂ Introducere În procesul de bună funcționare și menținere a sănătății organismului uman, membrul inferior constituie o regiune...

Starea de sănătate și caracteristicile ei în România

SCOPURILE SANATATII PUBLICE: 1.Promovarea sanatatii, care vizeaza ca oamenii sa fie tot mai sanatosi, apti de a participa la viata sociale (se...

Te-ar putea interesa și

Îngrijirea noului născut

I.INTRODUCERE Medicina zilelor noastre are un caracter pronuntat profilactic,caci de la dreptul de sanatate am ajuns la datoria de a conserva...

Cauzele icterului la nou-născuți

INTRODUCERE Icterul este un simptom des întâlnit la nou născuți, estimându-se că aproximativ 60% din nou născuții la termen și 80% din prematuri...

Grupe Sangvine

In prezent exista 29 de sisteme de sisteme de grupe sangvine recunoscute de ISBT (International Society of Blood Transfusion). Dintre aceste...

Ontogeneza mișcării

Comportamentul uman nu este compartimentat; acolo este un sistem complex de schimburi constante, reciproce ale individului ce are în vedere sfera...

Pediatrie

Curs 1 Pediatrie Componentele pediatriei 1. pediatrie clinica->studiul bolilor 2. pediatrie preventiva->prevenirea bolilor,pastrarea sanatatii...

Hematologie Anul 2

NOŢIUNI DE FIZIOLOGIE Şl SEMIOLOGIE Sângele este ţesut lichid care irigă toate organele şi ţesuturile. Cantitatea de sânge din organism este de 4...

Deficiența mintală - studiu de caz

A. Date generale referitoare la copil și familie Numele și prenumele: S.D. Data nașterii: 2011 Sex: masculin Data înscrierii în școală:...

Kinetoterapia în Afecțiunile Neurologice și Pediatrice

TITLUL DISCIPLINEI: KINETOTERAPIA ÎN AFECŢIUNILE NEUROLOGICE ŞI PEDIATRICE CURS 1 ACCIDENTELE VASCULARE CEREBRALE ISCHEMICE În ischemia...

Ai nevoie de altceva?