Diagnosticul radioimagistic al formațiunilor de volum renale

Licență
8/10 (1 vot)
Domeniu: Medicină
Conține 1 fișier: pdf
Pagini : 37 în total
Cuvinte : 8259
Mărime: 1.52MB (arhivat)
Publicat de: Vadim P.
Puncte necesare: 10
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Cealan Andrei
Chisinau, R. Moldova

Cuprins

 1. Lista abrevierilor .. 4
 2. Introducere ... 5
 3. Actualitatea problemei 5
 4. Scopul și obiectivele cercetării 6
 5. Importanța practică a lucrării . 6
 6. 1. Analiza bibliografică a temei ... 7
 7. 1.1 Formațiunile de volum renale: formațiunile chistice versus tumorile renale .. 7
 8. 1.2 Epidemiologie ... 7
 9. 1.3 Clasificarea formațiunilor chistice renale 9
 10. 1.4 Clasificarea formațiunilor tumorale renale ... 10
 11. 1.5 Metode radioimagistice de diagnostic 11
 12. 1.5.1 Ultrasonografia ... 11
 13. 1.5.2 Metode radiologice de diagnostic ... 14
 14. 1.5.3 Imagistica prin rezonanță magnetică .. 18
 15. 2. Material și metodele de cercetare .. 20
 16. 3. Rezultate obținute și discuții .. 21
 17. Concluzii . 30
 18. Anexe ... 31
 19. Bibliografia . 36

Extras din licență

Introducere

Succesul medicinei contemporane este bazat, în mare parte, pe un diagnostic amplu și eloc-vent al patologiilor, ceea ce ne ajută să aplicam un tratament individualizat, țintit și eficace. Astăzi, imagistica medicală deține locul de vîrf în realizarea acestui obiectiv. Arsenalul vast de metode de diagnostic de care dispunem, permite să efectuăm toate investigațiile necesare pentru a stabili la timp diagnosticul corect și a evalua starea de sănătate a persoanei.

Momentul cheie în inițierea unui tratament de succes al formațiunilor de volum renale, re-prezintă diagnosticul prompt și exact al acestora. Pentru realizarea obiectivului dat avem la dispo-ziție o multitudine de metode imagistice, fiecare dintre acestea avînd avantajele și dezavantaje sale: radiografia simplă și urografia intravenoasă pot evidenția prezența acestei leziuni în rinichi; ultrasonografia abdominală simplă precizează natura solidă sau lichidă, structura formațiunii se-sizate, iar pentru verificarea diagnosticului apelăm la angiografie, tomografie computerizată și imagistica prin rezonanță magnetică. Pentru selectarea corectă a tacticii de tratament în majorita-tea cazurilor este necesar diagnosticul topic precis al formațiunilor de volum renale, în mod deo-sebit atunci cînd metoda de bază de tratament este abordul chirurgical.

Odată cu utilizarea tot mai frecventă a metodelor contemporane de diagnostic în practica cotidiană a medicilor, identificarea incidentală a formațiunilor de volum renale a crescut conside-rabil. Prin coincidență, a crescut de asemenea și numărul de leziuni benigne asimptomatice detec-tate [21]. Astfel, rolul medicilor imagiști nu este numai de a identifica aceste leziuni, ci și de a face un pas înainte și de a le caracteriza cu precizie. Detectarea precoce a carcinoamelor renale cu celule mici, înseamnă identificarea acestora în stadiul inițial, care are un impact benefic asupra prognos-ticului, managementului pacienților și costurilor asistenței medicale.

Actualitatea problemei

Diagnosticul precoce al formațiunilor de volum renale este în prezent o problemă insuficient studiată. Formațiunile de volum a rinichilor dețin un potențial morbid important pentru persoana afectată și pot duce la apariția unei serii de complicații grave, deseori ireversibile, reprezentînd o cauză importantă a tumorilor renale maligne.

Utilizînd ultrasonografia simplă în „scara gri”, medicul ecografist poate să constate prezența formațiunii de volum cu descrierea localizării, conturului și ecogenității acesteia. În multe cazuri este dificil de diferențiat tumorile benigne de cele maligne, din cauza că ecostructura lor este ase-mănătoare. În acest caz apelăm la metode imagistice complexe: CT și IRM [30].

Astăzi, a apărut necesitatea de a revizui posibilitățile metodelor imagistice și de a aprecia tactica optimă de diagnosticare precoce a formațiunilor de volum renale.

Scopul și obiectivele cercetării

Scopul:

- De a revizui literatura de specialitate pentru a evalua importanța metodelor radio-imagistice în diagnosticul formațiunilor chistice și tumorilor renale.

Obiective:

- Determinarea aportului și eficacității examenului ecografic în explorarea pacienților cu for-mațiuni renale de volum;

- Studierea posibilităților tomografiei computerizate în diagnosticul formațiunilor de volum renale;

- Prezentarea aspectelor semiologice curente ale formațiunilor de volum renale în evaluarea USG și CT;

- Elaborarea algoritmului imagistic de diagnosticare a formațiunilor de volum renale.

Importanța practică a lucrării

Importanța practică a lucrării rezidă în identificare celei mai optime metode de diagnostic a formațiunilor de volum renale, care va permite minimalizarea perioadei dintre adresarea pacientu-lui la medic, stabilirea diagnosticului și inițierea tratamentului adecvat, iar aceasta la rîndul ei va îmbunătăți considerabil calitatea și speranța de viață a persoanelor afectate, precum și va reduce costul serviciilor medicale acordate.

Bibliografie

1. American Joint Committee on Cancer. Kidney. În: AJCC Cancer Staging Manual. 6th ed. New York: Springer, 2002:323-325.

2. Badea R., Dudea S., Mircea P. et all. Boli renale chistice. În: Tratat de ultrasonografie cli-nică, Vol.II., 2008, București, România, p.451-456.

3. Barr RG, Peterson C, Hindi A. Evaluation of indeterminate renal masses with contrast-en-hanced US: a diagnostic performance study. Radiology 2014; 271: 133-142.

4. Birkhauser, Kroeger, Pantuck (2013). "Etiology of Renal Cell Carcinoma: Incidence, De-mographics, and Environmental Factors". Renal Cell Carcinoma Clinical Management. Humana Pr Inc. pp. 3- 22. ISBN 978-1-62703-061-8.

5. Bosniak M. A. Problems in the radiologic diagnosis of renal parenchyma tumors. Urol. Chr. North. Am., 20: 217-230, 2003.

6. Bosniak M. A. The use of Bosniak classification system for renal cysts and cystic tumors. In: J. Urol., 1997, Vol. 157,p.1852.

7. Catalano C. et al. High-resolution multidetector CT in the preoperative evaluation of patients with renal cell carcinoma. AJR Am J Roentgenol. 2003 ;180:1271-7.

8. Claudon M, Cosgrove D, Albrecht T, et al. Guidelines and good clinical practice recommen-dations for contrast enhanced ultrasound (CEUS)- Update 2008. Ultraschall Med 2008; 29: 28-44.

9. Clevert DA, Minaifar N, Weckbach S, et al. Multislice computed tomography versus con-trast-enhanced ultrasound in evaluation of complex cystic renal masses using the Bosniak classi-fication system. Clin Hemorheol Microcirc 2008; 39: 171-178.

10. Cohan RH, Sherman LS. Korobkin M, Bass JC. Francis IR. Renal masses: assessment of corticomedullary-phase and nephrographic-phase CT scans. Radiology, 1995: I 96:445451.

11. Coman I., Duca S. Rezecția laparoscopică a chisturilor renale laparoscopice. În: Chirurgia urologică laparoscopică, 2002, Cluj-Napoca, România, p. 85-93.

12. Dyer R, DiSantis DJ, McClennan BL. Simplified imaging approach for evaluation of the solid renal mass in adults. Radiology. 2008;247:331- 43. [PubMed]

13. European Journal of Cancer (2013) 49, 1374- 1403.

14. European Journal of Cancer (2019) 103, 356- 387. 15. Gerst S, Hann LE, Li D, Gonen M, Tickoo S, Sohn MJ, et al. Evaluation of renal masses with contrast-enhanced ultrasound: Initial experience. AJR Am J Roentgenol. 2011;197:897- 906. [PubMed]

16. Hallscheidt PJ, Fink C, Haferkamp A, Bock M, et al. Preoperative staging of renal cell carcinoma with inferior vena cava thrombus using multidetector CT and MRI:prospective study with histopathological correlation.. J Comput Assist Tomogr 2005, 29:64- 68.

17. Hamm B, Asbach P, Bezerdsdorff D, Hein P, Lemke U. Urogenital Imaging, Thieme, 2008, 50-62.

18. Hartman DS, Davidson AJ, Davis CJ, Jr, Goldman SM. Infiltrative renal lesions: CT sono-graphic-pathologic correlation. AJR Am J Roentgenol. 1988;150:1061- 4. [PubMed]

19. http://www.radiologyassistant.nl/en/p571eea20ec282/kidney-solid-masses.html

20. Israel G, Bosniak MA . Calcification in cystic renal masses: is it important in diagnosis? Radiology, 2003, 226:47- 52.

...

Preview document

Diagnosticul radioimagistic al formațiunilor de volum renale - Pagina 1
Diagnosticul radioimagistic al formațiunilor de volum renale - Pagina 2
Diagnosticul radioimagistic al formațiunilor de volum renale - Pagina 3
Diagnosticul radioimagistic al formațiunilor de volum renale - Pagina 4
Diagnosticul radioimagistic al formațiunilor de volum renale - Pagina 5
Diagnosticul radioimagistic al formațiunilor de volum renale - Pagina 6
Diagnosticul radioimagistic al formațiunilor de volum renale - Pagina 7
Diagnosticul radioimagistic al formațiunilor de volum renale - Pagina 8
Diagnosticul radioimagistic al formațiunilor de volum renale - Pagina 9
Diagnosticul radioimagistic al formațiunilor de volum renale - Pagina 10
Diagnosticul radioimagistic al formațiunilor de volum renale - Pagina 11
Diagnosticul radioimagistic al formațiunilor de volum renale - Pagina 12
Diagnosticul radioimagistic al formațiunilor de volum renale - Pagina 13
Diagnosticul radioimagistic al formațiunilor de volum renale - Pagina 14
Diagnosticul radioimagistic al formațiunilor de volum renale - Pagina 15
Diagnosticul radioimagistic al formațiunilor de volum renale - Pagina 16
Diagnosticul radioimagistic al formațiunilor de volum renale - Pagina 17
Diagnosticul radioimagistic al formațiunilor de volum renale - Pagina 18
Diagnosticul radioimagistic al formațiunilor de volum renale - Pagina 19
Diagnosticul radioimagistic al formațiunilor de volum renale - Pagina 20
Diagnosticul radioimagistic al formațiunilor de volum renale - Pagina 21
Diagnosticul radioimagistic al formațiunilor de volum renale - Pagina 22
Diagnosticul radioimagistic al formațiunilor de volum renale - Pagina 23
Diagnosticul radioimagistic al formațiunilor de volum renale - Pagina 24
Diagnosticul radioimagistic al formațiunilor de volum renale - Pagina 25
Diagnosticul radioimagistic al formațiunilor de volum renale - Pagina 26
Diagnosticul radioimagistic al formațiunilor de volum renale - Pagina 27
Diagnosticul radioimagistic al formațiunilor de volum renale - Pagina 28
Diagnosticul radioimagistic al formațiunilor de volum renale - Pagina 29
Diagnosticul radioimagistic al formațiunilor de volum renale - Pagina 30
Diagnosticul radioimagistic al formațiunilor de volum renale - Pagina 31
Diagnosticul radioimagistic al formațiunilor de volum renale - Pagina 32
Diagnosticul radioimagistic al formațiunilor de volum renale - Pagina 33
Diagnosticul radioimagistic al formațiunilor de volum renale - Pagina 34
Diagnosticul radioimagistic al formațiunilor de volum renale - Pagina 35
Diagnosticul radioimagistic al formațiunilor de volum renale - Pagina 36
Diagnosticul radioimagistic al formațiunilor de volum renale - Pagina 37

Conținut arhivă zip

 • Diagnosticul radioimagistic al formatiunilor de volum renale.pdf

Alții au mai descărcat și

Îngrijirea bolnavului cu fractură de antebraț

MOTO “Viața este energie, efort interior, nazuință și împlinire. Viața este într-un cuvânt activitate. Aceasta este chiar nevoia fundamentală...

Îngrijirea pacienților cu ulcer gastric complicat

I. ARGUMENT În lucrarea de față am încercat să expun rolul asistentei medicale în efectuarea intervențiilor de nursing a bolnavului cu ulcer...

Îngrijirea pacientei cu cancer de sân

PARTEA TEORETICĂ Argument Am ales să aprofundez această temă în vederea îmbunătățirii îngrijirilor necesare care sunt multiple și complexe, având...

Cauzele icterului la nou-născuți

INTRODUCERE Icterul este un simptom des întâlnit la nou născuți, estimându-se că aproximativ 60% din nou născuții la termen și 80% din prematuri...

Îngrijiri calificate în hepatitele acute virale

CAPITOLUL I NOȚIUNI GENERALE PRIVIND HEPATITELE ACUTE VIRALE Hepatitele virale reprezintă o problemă majoră de sănătate publică la nivel mondial....

Starea de sănătate și caracteristicile ei în România

SCOPURILE SANATATII PUBLICE: 1.Promovarea sanatatii, care vizeaza ca oamenii sa fie tot mai sanatosi, apti de a participa la viata sociale (se...

Ai nevoie de altceva?