Managementul Endoscopic al Varicelor Esofagiene la Pacienții Cirotici cu Hipertensiune Portală

Licență
8/10 (1 vot)
Domeniu: Medicină
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 62 în total
Cuvinte : 13504
Mărime: 1022.58KB (arhivat)
Publicat de: Aristide Sima
Puncte necesare: 10

Cuprins

 1. CUPRINS
 2. CAPITOLUL I
 3. 1.1. Actualitatea temei 3
 4. 1.2. Scopul şi obiectivele tezei 5
 5. CAPITOLUL II
 6. 2.1. Anatomia circulaţiei portale 6
 7. 2.2. Hipertensiunea portală – cauza dezvoltării varicelor esofagiene 12
 8. 2.3. Evaluarea endoscopică a varicelor esofagiene 18
 9. 2.4. Factori de risc a hemoragiei variceale la pacienţii cu HTP 21
 10. 2.5. Metode de profilaxie primară a hemoragiei variceale 26
 11. 2.6. Tratamentul hemoragiei variceale acute 28
 12. 2.7. Metode de profilaxie secundară a hemoragiei variceale 35
 13. CAPITOLUL III
 14. 3.1. Materiale şi metode de cercetare 38
 15. 3.2. Determinarea factorilor de risc a hemoragiei variceale la pacienţii
 16. din lotul de studiu
 17. 3.3. Profilaxia hemoragiei variceale la pacienţii din lotul de studiu 45
 18. 3.4. Evoluţia clinică post-ligaturare 49
 19. 4. CAPITOLUL IV
 20. 5. Concluzii
 21. BIBLIOGRAFIE SELECTIVĂ 52

Extras din licență

CAPITOLUL I

INTRODUCERE

1.1. Actualitatea temei.

Varicele esofagiene sunt cea mai comună complicaţie asociată cu dezvoltarea hipertensiunii portale (HTP). Cauza cea mai frecventă a hipertensiunii portale (HTP) la adulţi este boala hepatică cronică, patologie care se află în topul mortalităţii la nivel naţional, responsabilă în pro¬porţie de cca 90% de apariţie a HTP. Importanţa sindromului de HTP este definit atât prin frecvenţa cât şi prin severitatea complicaţiilor: hemoragia digestivă prin ruperea varicelor esofagiene sau gastrice, gastropatia hipertensivă, hipersplenismul, ascita, encefalopatia hepatică.

Cirozele hepatice în structura incidenţei generale ocupă locul VI (5,5%) [73].

Statisticile OMS relevă faptul că Republica Moldova este pe primul loc în lume în ceea ce priveşte mortalitatea prin ciroza hepatică [48]. Analiza statistică pentru anii 2011 şi 2012, efectuată de către Centrul Național de Management în Sănătate al Republicii Moldova relevă faptul că incidenţa bolilor hepatice cronice în anul 2012 a fost de 258 la 100 mii locuitori, cu o uşoară scădere faţă de anul 2011, cînd s-au înregistrat 270,3 cazuri la 100 mii locuitori. În anul 2012, în ţara noastră existau 76087 bolnavi de hepatopatii cronice (2137,3 la 100 mii locuitori) [58].

Dacă în anii ’80 mortalitatea prin această maladie era de 60-65 de cazuri la 100.000 de populaţie anual, în perioada de timp 2002-2006 s-a înregistrat o creştere semnificativă a acestui indice epidemiolo¬gic: de la 86,7 : 100.000, în 2002, pînă la 96,8 : 100.000 populaţie, în 2006. Aceste cifre depăşesc de două-trei ori indicii similari în ţările Europei şi în ţările exsovietice [48, 73]. Situaţia gravă are la bază factori multipli, dintre care principalii sunt procentul înalt de boli ale ficatului condiţionate de alcool şi răspîndirea largă a infecţiei virale hepatice.

În structura cauzelor mortalităţii crescute prin ciroze hepatice un rol deosebit ocupă hemoragiile digestive superioare (HDS), cauzate de apariţia varicelor esofagiene ca urmare a dezvoltării a hipertensiunii portale. Mortalitatea prin HDS reprezintă 13 - 19 % din mortalitatea globală [65]. Acest fapt se datorează atât gravitătii hemoragiei, cât şi rezervei funcţionale reduse a ficatului. Varicele esofagiene sunt prezente la aproximativ 40% de pacienţi cirotici compensaţi şi la 60% de pacienţi cirotici care au prezentat ascită la momentul diagnosticului iniţial [20, 82].

Riscul de dezvoltare a varicelor la pacienţii cirotici creşte global cu aproximativ 5-8% pe an. Probalitatea ca pacientul să dezvolte varice esofagiene în decurs de 5 ani după stabilirea diagnosticului de ciroză hepatică este de 65%, iar peste 10 ani aceasta constituie 90% [19]. Din această cauză, convenţional, s-a ajuns la acord ca toţi pacienţii cirotici să fie verificaţi endoscopic la momentul depistării diagnosticului de ciroză. Rata de creştere anuală a dimensiunilor varicelor este de 10-15%, din această cauză se recomandă ca examenul endoscopic să fie repetat o dată la 1-2 ani la pacineţii cu varice mici [19, 24].

Pacienţii care au suportat un episod de hemoragie, au 70% riscul de resângerare în următorii 2 ani, iar în o treime din episoadele hemoragice ulterioare sunt fatale [49]. După suportarea unei hemoragii variceale, mortalitatea în primele 6 săptămâni constituie 20%, cu descreştere lentă după 6 săptămâni, aceasta depinzând de severitatea bolii hepatice. În ciroza hepatică compensată (clasa Child-Pugh A), riscul de deces de la fiecare episod de hemoragie reprezintă 10%, pe când în ciroza Child-Pugh C, acest indice ajunge până la 70% [9, 49]. Asocierea devierilor funţionale asociate renale, pulmonare, cardiovasculare şi imune, care se întâlnesc la aceşti pacienţi contribuie la creşterea mortalităţii până la 20-65%.

Pronosticul hemoragiilor variceale e mult mai sombru atunci, cind ele survin la pacienţii cirotici cu un statut hepatic grav alterat. Probabilitatea supravieţuirii în perioada critică de 6 luni după hemoragie la bolnavii Child „A” constituie 80%, pacienţii clasei funcţionale Child „B”- 50-60%, comparativ cu 15 la sută cazuri la

bolnavii categoriei Child „C”. Ameliorarea rezultatelor în această grupă de pacienţi cu risc sporit poate fi obţinută doar prin hemostaza precoce şi prevenirea recidivelor hemoragice

În acest context se pune în evidenţă ca conduită obligatorie diagnostico-curativă necesitatea şi importanţa screeningului endoscopic la bolnavii cu ciroză hepatică şi HP în scopul depistării, evaluării şi tratării varicelor, examinările endoscopice fiind efectuate periodic în funcţie de progresarea afecţiunii.

Preview document

Managementul Endoscopic al Varicelor Esofagiene la Pacienții Cirotici cu Hipertensiune Portală - Pagina 1
Managementul Endoscopic al Varicelor Esofagiene la Pacienții Cirotici cu Hipertensiune Portală - Pagina 2
Managementul Endoscopic al Varicelor Esofagiene la Pacienții Cirotici cu Hipertensiune Portală - Pagina 3
Managementul Endoscopic al Varicelor Esofagiene la Pacienții Cirotici cu Hipertensiune Portală - Pagina 4
Managementul Endoscopic al Varicelor Esofagiene la Pacienții Cirotici cu Hipertensiune Portală - Pagina 5
Managementul Endoscopic al Varicelor Esofagiene la Pacienții Cirotici cu Hipertensiune Portală - Pagina 6
Managementul Endoscopic al Varicelor Esofagiene la Pacienții Cirotici cu Hipertensiune Portală - Pagina 7
Managementul Endoscopic al Varicelor Esofagiene la Pacienții Cirotici cu Hipertensiune Portală - Pagina 8
Managementul Endoscopic al Varicelor Esofagiene la Pacienții Cirotici cu Hipertensiune Portală - Pagina 9
Managementul Endoscopic al Varicelor Esofagiene la Pacienții Cirotici cu Hipertensiune Portală - Pagina 10
Managementul Endoscopic al Varicelor Esofagiene la Pacienții Cirotici cu Hipertensiune Portală - Pagina 11
Managementul Endoscopic al Varicelor Esofagiene la Pacienții Cirotici cu Hipertensiune Portală - Pagina 12
Managementul Endoscopic al Varicelor Esofagiene la Pacienții Cirotici cu Hipertensiune Portală - Pagina 13
Managementul Endoscopic al Varicelor Esofagiene la Pacienții Cirotici cu Hipertensiune Portală - Pagina 14
Managementul Endoscopic al Varicelor Esofagiene la Pacienții Cirotici cu Hipertensiune Portală - Pagina 15
Managementul Endoscopic al Varicelor Esofagiene la Pacienții Cirotici cu Hipertensiune Portală - Pagina 16
Managementul Endoscopic al Varicelor Esofagiene la Pacienții Cirotici cu Hipertensiune Portală - Pagina 17
Managementul Endoscopic al Varicelor Esofagiene la Pacienții Cirotici cu Hipertensiune Portală - Pagina 18
Managementul Endoscopic al Varicelor Esofagiene la Pacienții Cirotici cu Hipertensiune Portală - Pagina 19
Managementul Endoscopic al Varicelor Esofagiene la Pacienții Cirotici cu Hipertensiune Portală - Pagina 20
Managementul Endoscopic al Varicelor Esofagiene la Pacienții Cirotici cu Hipertensiune Portală - Pagina 21
Managementul Endoscopic al Varicelor Esofagiene la Pacienții Cirotici cu Hipertensiune Portală - Pagina 22
Managementul Endoscopic al Varicelor Esofagiene la Pacienții Cirotici cu Hipertensiune Portală - Pagina 23
Managementul Endoscopic al Varicelor Esofagiene la Pacienții Cirotici cu Hipertensiune Portală - Pagina 24
Managementul Endoscopic al Varicelor Esofagiene la Pacienții Cirotici cu Hipertensiune Portală - Pagina 25
Managementul Endoscopic al Varicelor Esofagiene la Pacienții Cirotici cu Hipertensiune Portală - Pagina 26
Managementul Endoscopic al Varicelor Esofagiene la Pacienții Cirotici cu Hipertensiune Portală - Pagina 27
Managementul Endoscopic al Varicelor Esofagiene la Pacienții Cirotici cu Hipertensiune Portală - Pagina 28
Managementul Endoscopic al Varicelor Esofagiene la Pacienții Cirotici cu Hipertensiune Portală - Pagina 29
Managementul Endoscopic al Varicelor Esofagiene la Pacienții Cirotici cu Hipertensiune Portală - Pagina 30
Managementul Endoscopic al Varicelor Esofagiene la Pacienții Cirotici cu Hipertensiune Portală - Pagina 31
Managementul Endoscopic al Varicelor Esofagiene la Pacienții Cirotici cu Hipertensiune Portală - Pagina 32
Managementul Endoscopic al Varicelor Esofagiene la Pacienții Cirotici cu Hipertensiune Portală - Pagina 33
Managementul Endoscopic al Varicelor Esofagiene la Pacienții Cirotici cu Hipertensiune Portală - Pagina 34
Managementul Endoscopic al Varicelor Esofagiene la Pacienții Cirotici cu Hipertensiune Portală - Pagina 35
Managementul Endoscopic al Varicelor Esofagiene la Pacienții Cirotici cu Hipertensiune Portală - Pagina 36
Managementul Endoscopic al Varicelor Esofagiene la Pacienții Cirotici cu Hipertensiune Portală - Pagina 37
Managementul Endoscopic al Varicelor Esofagiene la Pacienții Cirotici cu Hipertensiune Portală - Pagina 38
Managementul Endoscopic al Varicelor Esofagiene la Pacienții Cirotici cu Hipertensiune Portală - Pagina 39
Managementul Endoscopic al Varicelor Esofagiene la Pacienții Cirotici cu Hipertensiune Portală - Pagina 40
Managementul Endoscopic al Varicelor Esofagiene la Pacienții Cirotici cu Hipertensiune Portală - Pagina 41
Managementul Endoscopic al Varicelor Esofagiene la Pacienții Cirotici cu Hipertensiune Portală - Pagina 42
Managementul Endoscopic al Varicelor Esofagiene la Pacienții Cirotici cu Hipertensiune Portală - Pagina 43
Managementul Endoscopic al Varicelor Esofagiene la Pacienții Cirotici cu Hipertensiune Portală - Pagina 44
Managementul Endoscopic al Varicelor Esofagiene la Pacienții Cirotici cu Hipertensiune Portală - Pagina 45
Managementul Endoscopic al Varicelor Esofagiene la Pacienții Cirotici cu Hipertensiune Portală - Pagina 46
Managementul Endoscopic al Varicelor Esofagiene la Pacienții Cirotici cu Hipertensiune Portală - Pagina 47
Managementul Endoscopic al Varicelor Esofagiene la Pacienții Cirotici cu Hipertensiune Portală - Pagina 48
Managementul Endoscopic al Varicelor Esofagiene la Pacienții Cirotici cu Hipertensiune Portală - Pagina 49
Managementul Endoscopic al Varicelor Esofagiene la Pacienții Cirotici cu Hipertensiune Portală - Pagina 50
Managementul Endoscopic al Varicelor Esofagiene la Pacienții Cirotici cu Hipertensiune Portală - Pagina 51
Managementul Endoscopic al Varicelor Esofagiene la Pacienții Cirotici cu Hipertensiune Portală - Pagina 52
Managementul Endoscopic al Varicelor Esofagiene la Pacienții Cirotici cu Hipertensiune Portală - Pagina 53
Managementul Endoscopic al Varicelor Esofagiene la Pacienții Cirotici cu Hipertensiune Portală - Pagina 54
Managementul Endoscopic al Varicelor Esofagiene la Pacienții Cirotici cu Hipertensiune Portală - Pagina 55
Managementul Endoscopic al Varicelor Esofagiene la Pacienții Cirotici cu Hipertensiune Portală - Pagina 56
Managementul Endoscopic al Varicelor Esofagiene la Pacienții Cirotici cu Hipertensiune Portală - Pagina 57
Managementul Endoscopic al Varicelor Esofagiene la Pacienții Cirotici cu Hipertensiune Portală - Pagina 58
Managementul Endoscopic al Varicelor Esofagiene la Pacienții Cirotici cu Hipertensiune Portală - Pagina 59
Managementul Endoscopic al Varicelor Esofagiene la Pacienții Cirotici cu Hipertensiune Portală - Pagina 60
Managementul Endoscopic al Varicelor Esofagiene la Pacienții Cirotici cu Hipertensiune Portală - Pagina 61
Managementul Endoscopic al Varicelor Esofagiene la Pacienții Cirotici cu Hipertensiune Portală - Pagina 62

Conținut arhivă zip

 • Managementul Endoscopic al Varicelor Esofagiene la Pacientii Cirotici cu Hipertensiune Portala.docx

Alții au mai descărcat și

Sarcină Prelungită Cronologic

INTRODUCERE Unul dintre principalele obiective ale specialiştilor obstetricieni de-a lungul timpului a fost scǎderea mortalitǎții materne şi...

Dializa

Capitolul I: Noţiuni introductive 1.1. Dializa.Principii Prin multiplele sale funcţii rinichiul este un organ vital al organismului uman. Acest...

Îngrijirea pacientei cu cancer de col uterin

Reproducerea este o caracteristică fundamentală a oricărei fiinţe şi se realizează prin participarea a două organisme de sex diferit. Ea este...

Îngrijirea pacienților cu hemoragii digestive superioare

Hemoragia digestivă superioară este una dintre cele mai mari, importante şi frecvente urgenţe ale gastroenterologiei din punct de vedere al...

Starea de sănătate și caracteristicile ei în România

SCOPURILE SANATATII PUBLICE: 1.Promovarea sanatatii, care vizeaza ca oamenii sa fie tot mai sanatosi, apti de a participa la viata sociale (se...

Litaza biliară

LITIAZA BILIARA" pare bine ales din anumite motive: 1. Un numărul foarte mare de îmbolnăviri, in cadrul populaţiei adulte 10 - 17 % dintre...

Nevoia de a Dormi

Definiţie: Nevoia de a dormi şi a se odihni este necesară fiecărei fiinţe umane, pentru a-i permite organismului să obţină randament maxim şi se...

Ai nevoie de altceva?