Analiza investigării măsurilor de soluționare a conflictelor între angajatori și angajați, din perspectiva normelor etice, într-o întreprindere

Licență
9/10 (1 vot)
Domeniu: Negociere
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 58 în total
Cuvinte : 23116
Mărime: 855.47KB (arhivat)
Publicat de: Traian P.
Puncte necesare: 11
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Lect.Univ.Dr. Dascălu Nicoleta
Facultatea de Stiinte Economice
Universitatea din Pitesti, Pitesti
Studiu de caz S.C. Internațional Lazăr Company S.R.L.

Cuprins

 1. INTRODUCERE 1
 2. CAPITOLUL I 2
 3. ASPECTE TEORETICE PRIVIND CONFLICTUL ORGANIZAȚIONAL ȘI ROLUL ECHIPELOR ÎN ORGANIZAȚIE 2
 4. 1.1.Definirea conflictelor 2
 5. 1.2. Modernizarea elemementelor sistemului de management - instrument de adaptare la mediul socio-economic actual și de soluționare a conflictelor într-o organizație 4
 6. 1.3. Soluționarea conflictelor și a problemelor din interiorul unei echipe 7
 7. CAPITOLUL II 9
 8. DIAGNOSTICAREA STILULUI DE MANAGEMENT EXISTENT ÎN ORGANIZAȚIILE ROMÂNEȘTI 9
 9. 2.1.Analiza stilului de conducere - instrument eficient în gestionarea organizaților la nivel național 9
 10. 2.2.Analiza stilului de conducere - instrument eficient în gestionarea organizațiilor la nivel regional/județean 14
 11. 2.3. Prezentarea generală S.C. INTERNATIONAL LAZAR COMPANY S.R.L. BASCOV. 17
 12. 2.4.Analiza evoluției activității economico-financiare în perioada 2018-2019 24
 13. CAPITOLUL III 28
 14. ANALIZA CONFLICTELOR EXISTENTE ÎN CADRUL S.C.INTERNAȚIONAL LAZAR COMPANY S.R.L 28
 15. 3.1. Obiectivele și ipotezele cercetării privind manifestarea și gestionarea conflictelor în cadrul societății 28
 16. 3.2.Metode și instrumente de colectare a datelor 32
 17. 3.3.Rezultate și interpretarea informațiilor recoltate 34
 18. 3.4.Determinarea și analiza gradului de coeziune între membrii colectivelor de muncă 40
 19. 3.5.Identificarea atitudinii indivizilor și a colectivelor în ansamblu față de schimbare 46
 20. CONCLUZII ȘI RECOMANDĂRI 51
 21. BIBLIOGRAFIE 52

Extras din licență

INTRODUCERE

Mediul de afaceri în care activează întreprinderile este plin de neprevăzut, dacă ținem seama de faptul ca cei mai mulți factori ce îl definesc scapă controlului imediat al acestora. Întreprinderile trebuie să se aștepte întotdeauna la numeroase obstacole cărora trebuie să le facă față pentru a supraviețui și a prospera.

Firmele de succes au o viziune orientată din exterior către interior. Acestea înțeleg că, în mediul în care operează, se ivesc mereu oportunități sau amenințări și acordă o importanță deosebită urmăririi permanente și adaptării continue a activității la schimbările mediului.

Obiectivul prioritar este stabilirea gradului în care echipele de lucru ajută la creșterea performanțelor unei organizații și dacă nu care este motivul. Pentru a face o analiză corectă din punct de vedere metodologic am folosit analiza eficienței echipei a lui Mark Alexander Abrams, fost cercetător britanic în domeniul opiniei publice cu privire la experiențele, credințele și necesitățile populației. Analiza eficienței echipei poate fi folosită ca instrument de observare de către un observator independent sau ca mecanism de intervenție pentru întreaga echipă. Trebuie specificat că în această cercetare pe lângă informațiile culese din redactarea chestionarelor, vor exista completări de informații rezultate din observații și convorbiri non-directive. Analiza eficienței echipei este destinată utilizării ca instrument de formare și de dezvoltare a echipei pentru a crește productivitatea și performanța în cadrul unei organizații.

Disponibilitatea privind munca în echipă este o cerință curentă a anunțurilor de recrutare, iar prezența calităților necesare sau din contra lipsa lor, pot fi factori decisivi în angajarea unei persoane ori în menținerea ei într-o organizație. Necesitatea muncii în echipă a devenit tot mai evidentă pe masură ce politicile de resurse umane au evoluat și companiile au început să țină cont de nevoia de comunicare și contact uman a propriilor angajați, conștientizând valoarea motivațională superioară a dialogului și susținerii reciproce, într-o echipă.

Realitatea este însă că, a lucra în echipă, nu este chiar atât de simplu. Aparent, e ceva banal, dar foarte multe lucruri ar putea să nu meargă bine, iar consecințele ar putea fi serioase. Și nu este vorba întotdeauna de faptul că membrii echipei nu s-ar arăta cooperanți, ci ar putea fi, de exemplu, clasica "nepotrivire de caracter" sau o sarcină care suprasolicită pe toată lumea la maximum sau o falsă concepție despre ce ar putea însemna autoritatea între membrii echipei ori depășirea atribuțiilor.

CAPITOLUL I

ASPECTE TEORETICE PRIVIND CONFLICTUL ORGANIZAȚIONAL ȘI ROLUL ECHIPELOR ÎN ORGANIZAȚIE

1.1. Definirea conflictelor

Din perspectivă psihologică și psiho-socială, conflictul este considerat o trăsătură normală și inevitabilă a activității umane, ceea ce nu înseamnă, însă, că dezastruoasele consecințe ce pot rezulta din abordarea necorespunzătoare a conflictului sunt inevitabile sau dezirabile, ci dimpotrivă. Nu prezența conflictului în sine determină rezultatul oricărei situații de conflict, ci alți factori, în particular modul în care este abordat conflictul. Conflictul este un concept complex, multidimensional. Termenul de conflict evocă, de obicei, însă în nici un caz în mod axiomatic, imagini ale unor stări de lucruri nedorite. Imaginea mentală creată automat de conflict este aceea a unei “falii tectonice”. Similar acestora, situațiile din care se naște conflictul pot varia în gravitate, magnitudine și predictibilitate. În situațiile de conflict sunt implicate toate genurile de variabile, care acoperă aproape toate aspectele comportamentului uman, inclusiv valori, atitudini, convingeri, aptitudini sociale și cognitive. Dificultățile pot lua naștere din tot felul de cauze, fie legate de inabilitatea de a preconiza alternative, fie legate de lipsa abilităților în relațiile sociale.

Foarte rar conflictul există în sine. Aceasta, pentru că, putem observa și analiza conflictul ca pe un aspect al tuturor fenomenelor naturale, o parte indispensabilă a vieții, a schimbării, a creării de noi forme. Pentru a înțelege conflictul trebuie să avem în vedere două aspecte cheie ale comportamentului uman și anume: cogniția și interacțiunea socială.

Conflictele sunt prezente inevitabil în toate domeniile activității umane supuse schimbării. În consecință, este normal să existe o mare diversitate de definiții. Conflictele au o reputație proastă și presupun, în mod tradițional, la nivelul opiniei comune, o trimitere la violență și deci, o valorizare negativă în definire: „conflict - neînțelegere, ciocnire de interese, dezacord, antagonism; ceartă, diferend, discuție (violentă)” .

Majoritatea analiștilor din domeniul relațiilor internaționale, un domeniu predilect pentru teoria soluționării conflictelor subliniază, de asemenea, incompatibilitatea intereselor în definiție:

Conflictul este o condiție socială care apare când doi sau mai mulți actori urmăresc scopuri mutual exclusive sau mutual incompatibile. În relațiile internaționale comportamentul conflictual poate fi înțeles ca război sau amenințare cu declanșarea războiului ;

Conflictul este urmărirea de scopuri incompatibile de către grupuri diferite .

La o analiză mai atentă se observă că nu toate conflictele presupun o incompatibilitate de scopuri. Conflictele pot să apară, însă, între părți care urmăresc același obiectiv sau între părți care au interese foarte diferite. Starea conflictuală poate exista și fără interese mutual exclusive. Leigh Thompson (2000) oferă un model al conflictelor în funcție de impactul între ceea ce el numește „starea obiectivă a lumii” și percepțiile subiective ale părților din conflict.

Conflictul poate fi, astfel, real (conflictul există și persoanele îl percep ca atare), latent (există dar nu este perceput), fals (nu există, dar este perceput), sau inexistent (nici nu există, nici nu este perceput).

Bibliografie

1. Dănăiață I.; N. PÎRJOL - “ Coducerea unităților în industrie, contrucții și transporturi ” , Curs ; - E - ediția a-2-a, pentru uzul studenților; Timișoara 1980

2. Dumitrescu M., “Enciclopedia conducerii întreprinderii”, Ed. Științifică și Enciclopedică, București, 1981

3. Dumitrescu M., “Introducere în management”, Ed. Eurounion, Oradea, 1995

4. Goian M., “Introducere în management”, Ed. Sedona, Timișoara , 1995

5. Herseni T., “Psihologia organizării întreprinderilor industriale”, Ed. Academiei, București, 1969

6. Kreitner R.. - “Management”, Fifth Edition , Boston , 1992

7. Moraru I., “Introducere în psihologia managerială”, Ed. Didactică și pedagogică, București, 1995

8. Adair J. Developing Leaders. - Guildford: Talbot Adair Press, 1988. - 256p.

9. Adair J. Understanding Motivation. - Guildford: Talbot Adair Press, 1990. - 321p.

10. Aiftincă M. Valoare și valorizare. Contribuții moderne la filosofia valorilor. - București: Editura Academiei Române, 1994. - 223p.

11. Amado G., Faucheux C., Laurent A. Organizational change and cultural realities: Franco- American contrasts // International studies of management and organization. - 1991. - Vol.21.- Nr. 3. - p. 117-142.

12. Andrei P. Filosofia valorii. - Iași: Polirom, 1997. - 238p.

13. Andrei P. Sociologie generală. - Iași: Polirom, 1997. - 391p.

14. Androniceanu A. Managementul schimbărilor: valorificarea potențialului creativ al resurselor umane. - București: ALL, 1998. - 170p.

15. Argyris C. Organizational Learning: A theory of Action Perspective. - Reading, MA: Addison-Wesley, 1978. - 295p.

16. Barnard Ch. The Functions of the Executive. - Cambridge, MA: Harvard University Press, 1938. - 321p.

17. Bărbulescu C. Pilotajul performant al întreprinderii: proiectare și funcționare. - București: Economica, 2000. - 384p.

18. Beck E.F, Moore L.F. Linking the host culture to organizational variables. - Beverly Hills, 1985. -401p.

19. Belbin M. Management Teams: Wby They Succeed or Fail.- Butterworth Heinemann, 1981.- 175p.

20. Beltran A., Ruffat M., Plessis A. Culture d'entreprise et histoire.- Paris: d'Organisation,

21. 1991.- 158p.

22. Bîrsan S. Cultura organizațională și dezvoltarea organizațiilor. - București: Briliant, 1999.- 197p.

23. Bond M. Chinese Values and the Search for Culture-Fre Dimensions of Culture. // Journal of Cross-Cultural Psyhology. - 1993.- 18, June. -Nr. 2.- p. 15-48.

24. Bondrea A. Sociologia culturii. - București: Editura Fundației România de Mâine, 1993. - 334p.

25. Burduș E. Influența culturii asupra managementului în context românesc // Revista de management comparat. - 2001.- Nr. 2.- p. 17-28.

26. Burduș E. Management comparat internațional. - București: Economica, 2001. - 480p.

27. Burlacu N., Cojocaru V. Management. - Chișinău: ASEM, 2000. - 473p.

28. Capcelea V. Etica. - Chișinău: Editura ARC, 2002. - 240p.

29. Capcelea V. Tradițiile naționale: continuitate în dezvoltarea generațiilor. - Chișinău: Evrica, 1998. - 137p.

30. Chelcea S. Personalitate și societate în tranziție. - București: Știință & tehnică SA, 1994.- 335p.

31. Ciobanu I. Managementul firmei. - Chișinău: Condor, 1994.- 471p.

32. Ciobanu-Băcanu M. Cultură și valori în perioada de tranziție. - București: Economica, 1994. - 255p.

33. Cojocaru N. Cunoașterea socială: revenirea la firesc // Cugetul. - 1994.- Nr. 1. - p. 58-59.

34. Cojocaru N. Mutații în conștiință ca condiție a trecerii la economia de piață // Probleme social-juridice ale tranziției la economia de piață: conf. șt., 17 decembrie 1992.- Chișinău, 1993.-p. 131-133.

35. Cole G.A. Management: Teorie și practică. - Chișinău: Stiința, 2004. - 443p.

36. Comănescu M. Management european. - București: Economica, 1999. - 335p.

37. Cotelnic A. Impactul mediului asupra întreprinderii industriale // Rolul științei și învățământului economic în realizarea reformelor economice din Republica Moldova: conf. șt. internațională. - Chișinău: ASEM, 2003. - p. 16-18.

38. Cotelnic A., Nicolăescu M., Cojocaru V. Management.- Chișinău: ASEM, 1998.- 339p.

39. Covey S. R. Etica liderului eficient sau Conducerea bazată pe principii. - București: Allfa,

...

Preview document

Analiza investigării măsurilor de soluționare a conflictelor între angajatori și angajați, din perspectiva normelor etice, într-o întreprindere - Pagina 1
Analiza investigării măsurilor de soluționare a conflictelor între angajatori și angajați, din perspectiva normelor etice, într-o întreprindere - Pagina 2
Analiza investigării măsurilor de soluționare a conflictelor între angajatori și angajați, din perspectiva normelor etice, într-o întreprindere - Pagina 3
Analiza investigării măsurilor de soluționare a conflictelor între angajatori și angajați, din perspectiva normelor etice, într-o întreprindere - Pagina 4
Analiza investigării măsurilor de soluționare a conflictelor între angajatori și angajați, din perspectiva normelor etice, într-o întreprindere - Pagina 5
Analiza investigării măsurilor de soluționare a conflictelor între angajatori și angajați, din perspectiva normelor etice, într-o întreprindere - Pagina 6
Analiza investigării măsurilor de soluționare a conflictelor între angajatori și angajați, din perspectiva normelor etice, într-o întreprindere - Pagina 7
Analiza investigării măsurilor de soluționare a conflictelor între angajatori și angajați, din perspectiva normelor etice, într-o întreprindere - Pagina 8
Analiza investigării măsurilor de soluționare a conflictelor între angajatori și angajați, din perspectiva normelor etice, într-o întreprindere - Pagina 9
Analiza investigării măsurilor de soluționare a conflictelor între angajatori și angajați, din perspectiva normelor etice, într-o întreprindere - Pagina 10
Analiza investigării măsurilor de soluționare a conflictelor între angajatori și angajați, din perspectiva normelor etice, într-o întreprindere - Pagina 11
Analiza investigării măsurilor de soluționare a conflictelor între angajatori și angajați, din perspectiva normelor etice, într-o întreprindere - Pagina 12
Analiza investigării măsurilor de soluționare a conflictelor între angajatori și angajați, din perspectiva normelor etice, într-o întreprindere - Pagina 13
Analiza investigării măsurilor de soluționare a conflictelor între angajatori și angajați, din perspectiva normelor etice, într-o întreprindere - Pagina 14
Analiza investigării măsurilor de soluționare a conflictelor între angajatori și angajați, din perspectiva normelor etice, într-o întreprindere - Pagina 15
Analiza investigării măsurilor de soluționare a conflictelor între angajatori și angajați, din perspectiva normelor etice, într-o întreprindere - Pagina 16
Analiza investigării măsurilor de soluționare a conflictelor între angajatori și angajați, din perspectiva normelor etice, într-o întreprindere - Pagina 17
Analiza investigării măsurilor de soluționare a conflictelor între angajatori și angajați, din perspectiva normelor etice, într-o întreprindere - Pagina 18
Analiza investigării măsurilor de soluționare a conflictelor între angajatori și angajați, din perspectiva normelor etice, într-o întreprindere - Pagina 19
Analiza investigării măsurilor de soluționare a conflictelor între angajatori și angajați, din perspectiva normelor etice, într-o întreprindere - Pagina 20
Analiza investigării măsurilor de soluționare a conflictelor între angajatori și angajați, din perspectiva normelor etice, într-o întreprindere - Pagina 21
Analiza investigării măsurilor de soluționare a conflictelor între angajatori și angajați, din perspectiva normelor etice, într-o întreprindere - Pagina 22
Analiza investigării măsurilor de soluționare a conflictelor între angajatori și angajați, din perspectiva normelor etice, într-o întreprindere - Pagina 23
Analiza investigării măsurilor de soluționare a conflictelor între angajatori și angajați, din perspectiva normelor etice, într-o întreprindere - Pagina 24
Analiza investigării măsurilor de soluționare a conflictelor între angajatori și angajați, din perspectiva normelor etice, într-o întreprindere - Pagina 25
Analiza investigării măsurilor de soluționare a conflictelor între angajatori și angajați, din perspectiva normelor etice, într-o întreprindere - Pagina 26
Analiza investigării măsurilor de soluționare a conflictelor între angajatori și angajați, din perspectiva normelor etice, într-o întreprindere - Pagina 27
Analiza investigării măsurilor de soluționare a conflictelor între angajatori și angajați, din perspectiva normelor etice, într-o întreprindere - Pagina 28
Analiza investigării măsurilor de soluționare a conflictelor între angajatori și angajați, din perspectiva normelor etice, într-o întreprindere - Pagina 29
Analiza investigării măsurilor de soluționare a conflictelor între angajatori și angajați, din perspectiva normelor etice, într-o întreprindere - Pagina 30
Analiza investigării măsurilor de soluționare a conflictelor între angajatori și angajați, din perspectiva normelor etice, într-o întreprindere - Pagina 31
Analiza investigării măsurilor de soluționare a conflictelor între angajatori și angajați, din perspectiva normelor etice, într-o întreprindere - Pagina 32
Analiza investigării măsurilor de soluționare a conflictelor între angajatori și angajați, din perspectiva normelor etice, într-o întreprindere - Pagina 33
Analiza investigării măsurilor de soluționare a conflictelor între angajatori și angajați, din perspectiva normelor etice, într-o întreprindere - Pagina 34
Analiza investigării măsurilor de soluționare a conflictelor între angajatori și angajați, din perspectiva normelor etice, într-o întreprindere - Pagina 35
Analiza investigării măsurilor de soluționare a conflictelor între angajatori și angajați, din perspectiva normelor etice, într-o întreprindere - Pagina 36
Analiza investigării măsurilor de soluționare a conflictelor între angajatori și angajați, din perspectiva normelor etice, într-o întreprindere - Pagina 37
Analiza investigării măsurilor de soluționare a conflictelor între angajatori și angajați, din perspectiva normelor etice, într-o întreprindere - Pagina 38
Analiza investigării măsurilor de soluționare a conflictelor între angajatori și angajați, din perspectiva normelor etice, într-o întreprindere - Pagina 39
Analiza investigării măsurilor de soluționare a conflictelor între angajatori și angajați, din perspectiva normelor etice, într-o întreprindere - Pagina 40
Analiza investigării măsurilor de soluționare a conflictelor între angajatori și angajați, din perspectiva normelor etice, într-o întreprindere - Pagina 41
Analiza investigării măsurilor de soluționare a conflictelor între angajatori și angajați, din perspectiva normelor etice, într-o întreprindere - Pagina 42
Analiza investigării măsurilor de soluționare a conflictelor între angajatori și angajați, din perspectiva normelor etice, într-o întreprindere - Pagina 43
Analiza investigării măsurilor de soluționare a conflictelor între angajatori și angajați, din perspectiva normelor etice, într-o întreprindere - Pagina 44
Analiza investigării măsurilor de soluționare a conflictelor între angajatori și angajați, din perspectiva normelor etice, într-o întreprindere - Pagina 45
Analiza investigării măsurilor de soluționare a conflictelor între angajatori și angajați, din perspectiva normelor etice, într-o întreprindere - Pagina 46
Analiza investigării măsurilor de soluționare a conflictelor între angajatori și angajați, din perspectiva normelor etice, într-o întreprindere - Pagina 47
Analiza investigării măsurilor de soluționare a conflictelor între angajatori și angajați, din perspectiva normelor etice, într-o întreprindere - Pagina 48
Analiza investigării măsurilor de soluționare a conflictelor între angajatori și angajați, din perspectiva normelor etice, într-o întreprindere - Pagina 49
Analiza investigării măsurilor de soluționare a conflictelor între angajatori și angajați, din perspectiva normelor etice, într-o întreprindere - Pagina 50
Analiza investigării măsurilor de soluționare a conflictelor între angajatori și angajați, din perspectiva normelor etice, într-o întreprindere - Pagina 51
Analiza investigării măsurilor de soluționare a conflictelor între angajatori și angajați, din perspectiva normelor etice, într-o întreprindere - Pagina 52
Analiza investigării măsurilor de soluționare a conflictelor între angajatori și angajați, din perspectiva normelor etice, într-o întreprindere - Pagina 53
Analiza investigării măsurilor de soluționare a conflictelor între angajatori și angajați, din perspectiva normelor etice, într-o întreprindere - Pagina 54
Analiza investigării măsurilor de soluționare a conflictelor între angajatori și angajați, din perspectiva normelor etice, într-o întreprindere - Pagina 55
Analiza investigării măsurilor de soluționare a conflictelor între angajatori și angajați, din perspectiva normelor etice, într-o întreprindere - Pagina 56
Analiza investigării măsurilor de soluționare a conflictelor între angajatori și angajați, din perspectiva normelor etice, într-o întreprindere - Pagina 57
Analiza investigării măsurilor de soluționare a conflictelor între angajatori și angajați, din perspectiva normelor etice, într-o întreprindere - Pagina 58

Conținut arhivă zip

 • Analiza investigarii masurilor de solutionare a conflictelor intre angajatori si angajati,din perspectiva normelor etice intr-o intreprindere.docx

Alții au mai descărcat și

Persuasiunea, artă a relaționării

TEHNICI DE PERSUASIUNE Legile in sine nu sunt nici bune, nici rele. Ele exista si nimic mai mult. Felul cum manipulam sau folosim legile este...

Negociere și Contractare

1.Importanta negocierii in afacerile economice internationale Negocierea a aparut cu f mult timp inainte de a se dezvolta afacerile, pt ca...

Programarea Neuro-Lingvistica

Neuro-linguistic programming (NLP) is a set of techniques, axioms and beliefs, that adherents use primarily as an approach to personal development....

Ai nevoie de altceva?