Instalație Experimentală pentru Determinarea Randamentului Global al Unei Mașini de Găurit cu Montant G40

Licență
8/10 (1 vot)
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 81 în total
Cuvinte : 8922
Mărime: 9.80MB (arhivat)
Puncte necesare: 11
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Veisa Dan
UNIVERSITATEA TEHNICĂ GHEORGHE ASACHI DIN IAȘI FACULTATEA DE CONSTRUCȚII DE MAȘINI ȘI MANAGEMENT INDUSTRIAL

Cuprins

 1. Cap. I. Metode de măsurare a fortelor si momentelor de aschiere 3
 2. I.1. Clasificarea metodelor 4
 3. I.2. Circuite electrice pentru contactarea traductoarelor 6
 4. I.3. Măsurarea forțelor 15
 5. I.4. Măsurarea momentelor de răsucire 20
 6. Cap. II. Echipamentul de măsurare al momentului de torsiune și a forței axiale capabile pentru burghiele cu tăisuri curbe. 22
 7. II.1. Generalitați 23
 8. II.2. Metodica măsurări forței axiale și a momentului de torsiune 23
 9. II.3. Echipamentul folosit pentru măsurarea forței axiale la burghiere 24
 10. II.4. Echipamentul folosit pentru măsurarea momentului de torsiune la burghiere 26
 11. Cap. III. Calculul și proiectarea unui dinamometru tensometric rezistiv pentru măsurarea forțelor axiale și a momentelor de torsiune la operațiile de găurire, lărgire si alezare. 30
 12. III.1. Masina de găurit cu montant.Prelucrari realizate pe mașina de găurit G40. 31
 13. III.2. Caracteristicile procesului de așchiere la operațiile de găurire, lărgire, alezare si filetare 34
 14. III.3. Parametrii geometrici ai părții active a sculelor de găurire. 34
 15. III.4. Burghierea. 36
 16. III.5. Largirea și alezarea 44
 17. III.6. Alezarea. 45
 18. III.7. Proiectarea captorului tensometric pentru mașina de găurit G40 46
 19. III.7.1 Prezentarea captorului 46
 20. III.7.2 Prezentarea elementului elastic 46
 21. III.7.3 Proiectarea finala a captorului 51
 22. Cap. IV. Instalația pentru măsurarea puterii consumată de motorul electric de acționare al mașinii de găurit 56
 23. IV.1 Descrierea instalației 57
 24. IV.2 Functionarea instalației 57
 25. IV.3 Blocaje și protecții 58
 26. Cap. V. Proiectarea unui cuțit de strung armat cu CMS prin fixare mecanica. 59
 27. V.1 Cuțit de strung 60
 28. V.1.1 Tema proiectului 60
 29. V.1.2 Stabilirea schemei de așchiere și a tipului de scula 61
 30. V.1.3 Alegerea materialului și stabilirea tratamentului termic 61
 31. V.1.4 Stabilirea elementelor constructive-dimensionale și a parametrilor geometrici ptimi constructive 65
 32. V.1.5 Calculul regimului, forțelor și momentelor de așchiere 67
 33. V.1.6 Sisteme de poziționare fixare pentru cuțite 70
 34. V.1.7 Verificarea la rezistența 71
 35. V.1.8 Stabilirea conditiilor tehnice 72
 36. Cap. VI. Norme de tehnica securitații muncii 74
 37. Concluzii 76
 38. Bibliografie 77

Extras din licență

REZUMAT

In lucrarea de faţă a fost conceput, proiectat şi executat un dinamometru tensometrii rezistiv pentru măsurarea forţei axiale şi a momentului de torsiune la operaţiile de găurire şi lărgire.

Pentru o proiectare corectă a diapozitivelor şi sculelor aşchietoare este necesară cunoaşterea valorilor forţelor şi momentelor ce apar în procesul de aşchiere.

Dinamometrul a fost construit, proiectat şi realizat pentru a putea fi folosit pe o maşină de găurit G40, aşadar diametrul maxim al burghiului adică forţele şi momentele maxime pentru care dinamometrul îşi păstrează toate calităţile optime de captare a semnalelor emise este de 40mm.

Proiectul realizat va cuprinde următoarele capitole:

Cap.I. Metode de măsurare a forţelor şi momentelor de aşchiere în acest capitol sunt prezentate pe larg atât modele de măsurare a forţelor axiale şi a momentelor, cât şi circuitele de conectare a traductoarelor folosite pentru realizarea măsurătorilor. Din acest capitol vor reieşi particularităţi montajului în punte Wheatstone de care se va ţine seama în concepţia şi proiectarea dinamometrului.

Cap.II. Echipamentul de masurare al momentului de torsiune si a fortei axiale capabile pentru burghiele cu taisuri curbe. Se analizeaza in mod critic posibilitatile si modalitatile tehnice de masurare a momentului de torsiune si a fortei axiale care apar in timpul procesului de prelucrare prin burghiere. Pentru evaluarea momentului de torsiune m-am oprit la solutia utilizarii unui traductor tensiometric rezistiv.

Cap.III: Calculul şi proiectarea unui dinamometru tensometrii rezistiv pentru măsurarea forţelor axiale şi momentelor de torsiune la operaţiile de găurire, lărgire şi alezare

Capitolul prezintă obţinerea relaţiilor de calcul teoretic a solicitărilor ce apar la operaţiile de găurire, lărgire şi alezare, acest capitol fiind divizat în două părţi principale, una reprezentând proiectarea exclusivă a elementului elastic, cealaltă parte fiind o dimensionare finală a componentelor captorului. Tot aici este calculată puterea de aşchiere, ceea ce ne permite alegerea maşinii-unelte pe care se poate folosi acest dinamometru.

Cap.IV Instalaţia pentru măsurarea puterii consumată de motorul electric de acţionare al maşinii de găurit.

în acest capitol este prezentată schema unui stand de încercări, cu ajutorul căruia vom determina consumul de putere electrică din reţeaua de alimentare a maşinii de găurit. Tot aici este prezentat si modul de funcţionare al acestei instalaţii de măsură.

Cap. V. Proiectarea unui cutit de strung armat cu CMS prin fixare mecanica

Cap.I Metode de măsurare a forţelor şi momentelor de aşchiere

I.1 Clasificarea metodelor

I.2 Circuite electrice pentru contactarea traductoarelor

I.3 Masurarea fortelor

I.4 Masurarea momentelor de rasucire

I.1. Clasificarea metodelor

Metodele de măsurare se pot clasifica, în principal, după urmatoarele criterii:

- forma de exprimare a mărimii. După acest criteriu măsurile pot fi:

-analogice;

-numerice;

- tehnica de măsurare , care poate fi:

-prin deviaţie;

-prin comparaţie;

-prin numărare;

- originea de referinţă a măsurării, unde pot fi măsurări:

-absolute;

-diferenţiale.

Preview document

Instalație Experimentală pentru Determinarea Randamentului Global al Unei Mașini de Găurit cu Montant G40 - Pagina 1
Instalație Experimentală pentru Determinarea Randamentului Global al Unei Mașini de Găurit cu Montant G40 - Pagina 2
Instalație Experimentală pentru Determinarea Randamentului Global al Unei Mașini de Găurit cu Montant G40 - Pagina 3
Instalație Experimentală pentru Determinarea Randamentului Global al Unei Mașini de Găurit cu Montant G40 - Pagina 4
Instalație Experimentală pentru Determinarea Randamentului Global al Unei Mașini de Găurit cu Montant G40 - Pagina 5
Instalație Experimentală pentru Determinarea Randamentului Global al Unei Mașini de Găurit cu Montant G40 - Pagina 6
Instalație Experimentală pentru Determinarea Randamentului Global al Unei Mașini de Găurit cu Montant G40 - Pagina 7
Instalație Experimentală pentru Determinarea Randamentului Global al Unei Mașini de Găurit cu Montant G40 - Pagina 8
Instalație Experimentală pentru Determinarea Randamentului Global al Unei Mașini de Găurit cu Montant G40 - Pagina 9
Instalație Experimentală pentru Determinarea Randamentului Global al Unei Mașini de Găurit cu Montant G40 - Pagina 10
Instalație Experimentală pentru Determinarea Randamentului Global al Unei Mașini de Găurit cu Montant G40 - Pagina 11
Instalație Experimentală pentru Determinarea Randamentului Global al Unei Mașini de Găurit cu Montant G40 - Pagina 12
Instalație Experimentală pentru Determinarea Randamentului Global al Unei Mașini de Găurit cu Montant G40 - Pagina 13
Instalație Experimentală pentru Determinarea Randamentului Global al Unei Mașini de Găurit cu Montant G40 - Pagina 14
Instalație Experimentală pentru Determinarea Randamentului Global al Unei Mașini de Găurit cu Montant G40 - Pagina 15
Instalație Experimentală pentru Determinarea Randamentului Global al Unei Mașini de Găurit cu Montant G40 - Pagina 16
Instalație Experimentală pentru Determinarea Randamentului Global al Unei Mașini de Găurit cu Montant G40 - Pagina 17
Instalație Experimentală pentru Determinarea Randamentului Global al Unei Mașini de Găurit cu Montant G40 - Pagina 18
Instalație Experimentală pentru Determinarea Randamentului Global al Unei Mașini de Găurit cu Montant G40 - Pagina 19
Instalație Experimentală pentru Determinarea Randamentului Global al Unei Mașini de Găurit cu Montant G40 - Pagina 20
Instalație Experimentală pentru Determinarea Randamentului Global al Unei Mașini de Găurit cu Montant G40 - Pagina 21
Instalație Experimentală pentru Determinarea Randamentului Global al Unei Mașini de Găurit cu Montant G40 - Pagina 22
Instalație Experimentală pentru Determinarea Randamentului Global al Unei Mașini de Găurit cu Montant G40 - Pagina 23
Instalație Experimentală pentru Determinarea Randamentului Global al Unei Mașini de Găurit cu Montant G40 - Pagina 24
Instalație Experimentală pentru Determinarea Randamentului Global al Unei Mașini de Găurit cu Montant G40 - Pagina 25
Instalație Experimentală pentru Determinarea Randamentului Global al Unei Mașini de Găurit cu Montant G40 - Pagina 26
Instalație Experimentală pentru Determinarea Randamentului Global al Unei Mașini de Găurit cu Montant G40 - Pagina 27
Instalație Experimentală pentru Determinarea Randamentului Global al Unei Mașini de Găurit cu Montant G40 - Pagina 28
Instalație Experimentală pentru Determinarea Randamentului Global al Unei Mașini de Găurit cu Montant G40 - Pagina 29
Instalație Experimentală pentru Determinarea Randamentului Global al Unei Mașini de Găurit cu Montant G40 - Pagina 30
Instalație Experimentală pentru Determinarea Randamentului Global al Unei Mașini de Găurit cu Montant G40 - Pagina 31
Instalație Experimentală pentru Determinarea Randamentului Global al Unei Mașini de Găurit cu Montant G40 - Pagina 32
Instalație Experimentală pentru Determinarea Randamentului Global al Unei Mașini de Găurit cu Montant G40 - Pagina 33
Instalație Experimentală pentru Determinarea Randamentului Global al Unei Mașini de Găurit cu Montant G40 - Pagina 34
Instalație Experimentală pentru Determinarea Randamentului Global al Unei Mașini de Găurit cu Montant G40 - Pagina 35
Instalație Experimentală pentru Determinarea Randamentului Global al Unei Mașini de Găurit cu Montant G40 - Pagina 36
Instalație Experimentală pentru Determinarea Randamentului Global al Unei Mașini de Găurit cu Montant G40 - Pagina 37
Instalație Experimentală pentru Determinarea Randamentului Global al Unei Mașini de Găurit cu Montant G40 - Pagina 38
Instalație Experimentală pentru Determinarea Randamentului Global al Unei Mașini de Găurit cu Montant G40 - Pagina 39
Instalație Experimentală pentru Determinarea Randamentului Global al Unei Mașini de Găurit cu Montant G40 - Pagina 40
Instalație Experimentală pentru Determinarea Randamentului Global al Unei Mașini de Găurit cu Montant G40 - Pagina 41
Instalație Experimentală pentru Determinarea Randamentului Global al Unei Mașini de Găurit cu Montant G40 - Pagina 42
Instalație Experimentală pentru Determinarea Randamentului Global al Unei Mașini de Găurit cu Montant G40 - Pagina 43
Instalație Experimentală pentru Determinarea Randamentului Global al Unei Mașini de Găurit cu Montant G40 - Pagina 44
Instalație Experimentală pentru Determinarea Randamentului Global al Unei Mașini de Găurit cu Montant G40 - Pagina 45
Instalație Experimentală pentru Determinarea Randamentului Global al Unei Mașini de Găurit cu Montant G40 - Pagina 46
Instalație Experimentală pentru Determinarea Randamentului Global al Unei Mașini de Găurit cu Montant G40 - Pagina 47
Instalație Experimentală pentru Determinarea Randamentului Global al Unei Mașini de Găurit cu Montant G40 - Pagina 48
Instalație Experimentală pentru Determinarea Randamentului Global al Unei Mașini de Găurit cu Montant G40 - Pagina 49
Instalație Experimentală pentru Determinarea Randamentului Global al Unei Mașini de Găurit cu Montant G40 - Pagina 50
Instalație Experimentală pentru Determinarea Randamentului Global al Unei Mașini de Găurit cu Montant G40 - Pagina 51
Instalație Experimentală pentru Determinarea Randamentului Global al Unei Mașini de Găurit cu Montant G40 - Pagina 52
Instalație Experimentală pentru Determinarea Randamentului Global al Unei Mașini de Găurit cu Montant G40 - Pagina 53
Instalație Experimentală pentru Determinarea Randamentului Global al Unei Mașini de Găurit cu Montant G40 - Pagina 54
Instalație Experimentală pentru Determinarea Randamentului Global al Unei Mașini de Găurit cu Montant G40 - Pagina 55
Instalație Experimentală pentru Determinarea Randamentului Global al Unei Mașini de Găurit cu Montant G40 - Pagina 56
Instalație Experimentală pentru Determinarea Randamentului Global al Unei Mașini de Găurit cu Montant G40 - Pagina 57
Instalație Experimentală pentru Determinarea Randamentului Global al Unei Mașini de Găurit cu Montant G40 - Pagina 58
Instalație Experimentală pentru Determinarea Randamentului Global al Unei Mașini de Găurit cu Montant G40 - Pagina 59
Instalație Experimentală pentru Determinarea Randamentului Global al Unei Mașini de Găurit cu Montant G40 - Pagina 60
Instalație Experimentală pentru Determinarea Randamentului Global al Unei Mașini de Găurit cu Montant G40 - Pagina 61
Instalație Experimentală pentru Determinarea Randamentului Global al Unei Mașini de Găurit cu Montant G40 - Pagina 62
Instalație Experimentală pentru Determinarea Randamentului Global al Unei Mașini de Găurit cu Montant G40 - Pagina 63
Instalație Experimentală pentru Determinarea Randamentului Global al Unei Mașini de Găurit cu Montant G40 - Pagina 64
Instalație Experimentală pentru Determinarea Randamentului Global al Unei Mașini de Găurit cu Montant G40 - Pagina 65
Instalație Experimentală pentru Determinarea Randamentului Global al Unei Mașini de Găurit cu Montant G40 - Pagina 66
Instalație Experimentală pentru Determinarea Randamentului Global al Unei Mașini de Găurit cu Montant G40 - Pagina 67
Instalație Experimentală pentru Determinarea Randamentului Global al Unei Mașini de Găurit cu Montant G40 - Pagina 68
Instalație Experimentală pentru Determinarea Randamentului Global al Unei Mașini de Găurit cu Montant G40 - Pagina 69
Instalație Experimentală pentru Determinarea Randamentului Global al Unei Mașini de Găurit cu Montant G40 - Pagina 70
Instalație Experimentală pentru Determinarea Randamentului Global al Unei Mașini de Găurit cu Montant G40 - Pagina 71
Instalație Experimentală pentru Determinarea Randamentului Global al Unei Mașini de Găurit cu Montant G40 - Pagina 72
Instalație Experimentală pentru Determinarea Randamentului Global al Unei Mașini de Găurit cu Montant G40 - Pagina 73
Instalație Experimentală pentru Determinarea Randamentului Global al Unei Mașini de Găurit cu Montant G40 - Pagina 74
Instalație Experimentală pentru Determinarea Randamentului Global al Unei Mașini de Găurit cu Montant G40 - Pagina 75
Instalație Experimentală pentru Determinarea Randamentului Global al Unei Mașini de Găurit cu Montant G40 - Pagina 76
Instalație Experimentală pentru Determinarea Randamentului Global al Unei Mașini de Găurit cu Montant G40 - Pagina 77
Instalație Experimentală pentru Determinarea Randamentului Global al Unei Mașini de Găurit cu Montant G40 - Pagina 78
Instalație Experimentală pentru Determinarea Randamentului Global al Unei Mașini de Găurit cu Montant G40 - Pagina 79
Instalație Experimentală pentru Determinarea Randamentului Global al Unei Mașini de Găurit cu Montant G40 - Pagina 80
Instalație Experimentală pentru Determinarea Randamentului Global al Unei Mașini de Găurit cu Montant G40 - Pagina 81

Conținut arhivă zip

 • Instalatie Experimentala pentru Determinarea Randamentului Global al Unei Masini de Gaurit cu Montant G40.docx

Alții au mai descărcat și

Cric auto îndrumar

CAPITOLUL I Consideratii generale 1.1 Caracterizarea solutiei constructive Schema cinematica al cricului simplu cu dispozitiv de actionare cu...

Sistemul ABS

Automobilele moderne sunt echipate cu sisteme de frânare performante si fiabile, capabile să atingă excelente valori de frânare chiar si la viteze...

Noțiunea de semifabricat

Orice proces tehnologic de prelucrare mecanica prin aschiere este insotit de erori. Acest neajuns duce la obtinerea unei piese care nu corespunde...

PSP 1

1.Faltuirea – asamblarea prin indoirea in falt a marginilor pieselor care se asambleaza cu sau fara material de adaos. 2.Gatuirea 3.Umflarea si...

Organe de mașini

1. PRINCIPII GENERALE DE PROIECTARE ALE ORGANELOR DE MASINI 1.1. Obiectul cursului de „Organe de maini” Definirea unor notiuni: · Masina:...

Determinarea experimentală a caracteristicii și rigidității arcurilor

DETERMINAREA EXPERIMENTALA A CARACTERISTICII SI RIGIDATII ARCURILOR 13.1 Scopul lucrarii Scopul lucrarii este de a familiariza pe stundeti cu...

Îmbinări prin Lipire și Încleiere

3.1. ÎMBINARI PRIN LIPIRE Îmbinarile prin lipire se realizeaza cu ajutorul unui metal sau aliaj de lipit, adus în stare fluida prin încalzire la o...

Ai nevoie de altceva?