Tehnologii de fabricare

Licență
8/10 (1 vot)
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 55 în total
Cuvinte : 15575
Mărime: 277.28KB (arhivat)
Publicat de: Papillon P.
Puncte necesare: 9

Extras din licență

I. NOTIUNI GENERALE

I.1. PROCESE DE PRODUCTIE, PROCESE TEHNOLOGICE

Șl ELEMENTELE LOR COMPONENTE

Procesul de producție al unei uzine constructoare de mașini cuprinde în sine obținerea semifabricatelor (prin turnare, forjare sau debitare din lami nate), toate formele de prelucrare a lor (prelucrarea mecanică, termică, chi mică, electrică etc), controlul tehnic al dimensiunilor și al calității în toate stadiile de producție, transportul materialelor, semifabricatelor, pieselor și produselor, asamblarea, vopsirea, împachetarea și expedierea produselor.

Procesul tehnologic de prelucrare mecanică este acea parte a procesului de producție, care este legată nemijlocit de schimbarea formei geometrice, a dimensiunilor, a calităților fizico-mecanice, a calității suprafeței până la obținerea piesei finite.

În procesul tehnologic de prelucrare mecanică sînt incluse și o serie de acțiuni auxiliare legate nemijlocit, sau care numai însoțesc schimbarea for mei geometrice, a dimensiunilor, a calităților fizico-mecanice, a calității su-prafeței piesei supuse prelucrării, ca de exemplu: așezarea și fixarea piesei pe mașină, controlul tehnic, curățirea piesei și a dispozitivului și într-o serie de cazuri și transportul piesei.

În timpul acestor acțiuni auxiliare nu are loc schimbarea formei geometrice, a dimensiunilor și nici a rugozității piesei, însă întrucît aceste ac-hiini auxiliare sînt îndeplinite de către muncitorul care lucrează la locul res-pectiv de muncă, ele fac parte din procesul tehnologic de prelucrare.

Transportul piesei prin atelier făcut de către muncitorii auxiliari sau automat, cu diverse sisteme de transportare, nu intră in procesul tehnologic de prelucrare, întrucît în acest timp muncitorul productiv lucrează la locul său de muncă.

In mod analog, procesul tehnologic de asamblare reprezintă o parte a procesului de producție, legată nemijlocit de asamblarea pieselor în grupe, subansamble, ansamble și apoi în produsul respectiv (automobil, tractor, ma-țină unealtă etc).

Pentru a se putea face asamblarea pieselor în produs este de asemenea necesar a se executa o serie de acțiuni auxiliare, legate nemijlocit de procesul de asamblare.

Procesul tehnologic (de prelucrare și de asamblare) se execută la dife rite locuri de muncă.

Locul de muncă este acea parte din suprafața de producție care este utilată cu utilajul corespunzător lucrului ce se efectuează pe el.

Elementele componente ale procesului tehnologic sînt următoarele:

Operația este acea parte a procesului tehnologic care se execută la un loc de muncă și cuprinde toate acțiunile utilajului și muncitorului sau ale unui grup de muncitori, în legătură cu prelucrarea sau asamblarea unei piese sau a mai multor piese simultan, pînă ce se trece la prelucrarea sau asambla-rca altei sau altor piese.

Operația se poate executa dintr-o singură așezare sau din cîteva așezări ale piesei în dispozitiv sau pe masa mașinii.în cazul exemplului dat, atunci cînd arborele se centruiește pe rînd-la cele două capete cu același regim de așchiere, operația este formată din două așezări.

Cînd arborele se centruiește la ambele capete simultan pe o mașină specială, operația este constituită dintr-o singură așezare.

Piesa fixată în dispozitiv poate fi prelucrată în una sau mai multe

poziții față de scula sau sculele cu care se face prelucrarea ei.

O operație poate fi constituită de asemenea din una sau mai multe faze.

Faza este acea parte a operației în care se execută complet dintr-o singură așezare și poziție a piesei o suprafață sau mai multe suprafețe simul tan, cu o sculă sau cu un complet de scule, cu un anumit regim de așchiere.

Adaosul de prelucrare ce trebuie îndepărtat într-o fază de pe suprafața sau suprafețele piesei (dacă se prelucrează simultan mai multe suprafețe ale piesei) poate fi îndepărtat dintr-o singură trecere sau din mai multe treceri.

Bibliografie

Abăităncei, Dan, conf. Dr. Ing., Bobescu, Gheorghe, conf. dr., ing., Motoare pentru automobile, Editura Didactică și pedagogică, București, 1975;

Bobescu, Gheorghe, Motoare pentru automobile, calcul și construcție, Editura Transilvania, Brașov, f.a.;

Cofaru, Corneliu, Îndrumar de proiectare automobile, Editura Transilvania, Brașov, f.a.;

Drăghici, Gherman, prof. univ. dr., Tehnologia construcțiilor de mașini, Editura Didactică și pedagogică, București, 1984;

Untaru, Marin, ing., Teoria, calculul și construcția automobilelor, Editura Didactică și pedagogică, București, 1961;

Idem, ș.a., Calculul și construcția automobilelor, Editura Didactică și pedagogică, București, 1982.

Preview document

Tehnologii de fabricare - Pagina 1
Tehnologii de fabricare - Pagina 2
Tehnologii de fabricare - Pagina 3
Tehnologii de fabricare - Pagina 4
Tehnologii de fabricare - Pagina 5
Tehnologii de fabricare - Pagina 6
Tehnologii de fabricare - Pagina 7
Tehnologii de fabricare - Pagina 8
Tehnologii de fabricare - Pagina 9
Tehnologii de fabricare - Pagina 10
Tehnologii de fabricare - Pagina 11
Tehnologii de fabricare - Pagina 12
Tehnologii de fabricare - Pagina 13
Tehnologii de fabricare - Pagina 14
Tehnologii de fabricare - Pagina 15
Tehnologii de fabricare - Pagina 16
Tehnologii de fabricare - Pagina 17
Tehnologii de fabricare - Pagina 18
Tehnologii de fabricare - Pagina 19
Tehnologii de fabricare - Pagina 20
Tehnologii de fabricare - Pagina 21
Tehnologii de fabricare - Pagina 22
Tehnologii de fabricare - Pagina 23
Tehnologii de fabricare - Pagina 24
Tehnologii de fabricare - Pagina 25
Tehnologii de fabricare - Pagina 26
Tehnologii de fabricare - Pagina 27
Tehnologii de fabricare - Pagina 28
Tehnologii de fabricare - Pagina 29
Tehnologii de fabricare - Pagina 30
Tehnologii de fabricare - Pagina 31
Tehnologii de fabricare - Pagina 32
Tehnologii de fabricare - Pagina 33
Tehnologii de fabricare - Pagina 34
Tehnologii de fabricare - Pagina 35
Tehnologii de fabricare - Pagina 36
Tehnologii de fabricare - Pagina 37
Tehnologii de fabricare - Pagina 38
Tehnologii de fabricare - Pagina 39
Tehnologii de fabricare - Pagina 40
Tehnologii de fabricare - Pagina 41
Tehnologii de fabricare - Pagina 42
Tehnologii de fabricare - Pagina 43
Tehnologii de fabricare - Pagina 44
Tehnologii de fabricare - Pagina 45
Tehnologii de fabricare - Pagina 46
Tehnologii de fabricare - Pagina 47
Tehnologii de fabricare - Pagina 48
Tehnologii de fabricare - Pagina 49
Tehnologii de fabricare - Pagina 50
Tehnologii de fabricare - Pagina 51
Tehnologii de fabricare - Pagina 52
Tehnologii de fabricare - Pagina 53
Tehnologii de fabricare - Pagina 54
Tehnologii de fabricare - Pagina 55

Conținut arhivă zip

  • Tehnologii de fabricare.doc

Te-ar putea interesa și

Studiul parametrilor fizico - chimici și bacteriologici în preparatele din carne de vânat

1. IMPORTANȚA PRODUCȚIEI DE CARNE Din toate timpurile, forța dezvoltării a fost propulsată de necesitatea asigurării hranei populației, mai ales...

Tehnologia de fabricare a măceșelor

PARTEA I TEMA DE CERCETARE: MODIFICAREA POLIZAHARIDELOR ÎN VEDEREA OBŢINERII UNOR ADITIVI PENTRU CIMENT I GENERALITĂŢI 1. POLIZAHARIDELE...

Proiectarea tehnologiilor de fabricație și întreținere a motorului asincron triifazat cu rotorul bobinat

1. Introducere Generalități Particularitatea principală a tehnologiei de fabricație a mașinilor electrice o constituie varietatea mare a...

Tehnologia de fabricare a compotului de zmeură

ARGUMENT Una din preocupările cele mai importante ale oamenilor este de a-şi asigura cantitatea şi calitatea alimentelor necesare vieţii, ca surse...

Tehnologie de Fabricație a Motorului Asincron Trifazat cu Rotor în Scurtcircuit

Fabricarea maşinilor electrice reprezintă ramura de bază a industriei electrotehnice constructoare de generatoare electrice pentru industria...

Aplicații ale Distilării Azeotrope în Industria Petrochimică

CAPITOLUL I INTRODUCERE DATE COMERCIALE DESPRE PRINCIPALELE PRODUSE OBȚINUTE PRIN DISTILAREA AZEOTROPĂ 1.1.Acidul acetic - producţie, tehnologie...

Procesul Tehnologic de Fabricare al Ciocolatei

Rezumat Ciocolata este una din ispitele pământeşti care ne încântă toate simţurile, iar noi ne lăsăm bucuroşi ispitiţi de ea. Ciocolata este...

Tehnologia de Obținere a Rachiurilor Naturale

Cap: I Argument Rachiurile naturale sunt băuturi alcoolice obţinute prin fermentarea şi distilarea borhoturilor sau a sucurilor fermentate din...

Ai nevoie de altceva?