Rolul viziunii în exercitarea leadership-ului în context organizațional militar

Licență
10/10 (2 voturi)
Domeniu: Sociologie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 85 în total
Cuvinte : 30759
Mărime: 1.20MB (arhivat)
Puncte necesare: 14
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Col. Prof. Universitar Dr. Benoni Sfârlog

Cuprins

 1. INTRODUCERE 6
 2. CAPITOLUL 1. 9
 3. FUNDAMENTE TEORETICE PRIVIND LEADERSHIP-UL 9
 4. 1.1. Rolul social de lider si conceptualizarea acestuia 9
 5. 1.2. Diferențierea leadership-ului de management 13
 6. 1.3. Repere teoretice moderne privind leadership-ul. Rolul viziunii 17
 7. 1.4. Abilitati si comportamente specifice leadership-ului vizionar 21
 8. 1.4.1. Anticiparea 23
 9. 1.4.2. Alinierea 25
 10. 1.4.3. Acțiunea 28
 11. CAPITOLUL 2 30
 12. LEADERSHIP MILITAR 30
 13. 2.1. Lider în organizația militară 30
 14. 2.2. Sarcinile și responsabilitățile liderului militar 32
 15. 2.2.1. Responsabilități legate de conducerea persoanelor 34
 16. 2.2.2. Responsabilități legate de conducerea subunității 35
 17. 2.3. Caracteristici și limite ale asumării rolului de lider militar 38
 18. CAPITOLUL 3 43
 19. VIZIUNE ÎN LEADERSHIP MILITAR 43
 20. 3.1. Ce înseamnă leadership vizionar 43
 21. 3.2. Conceptul de visioning 44
 22. 3.3. Arta visioning-ului 49
 23. 3.4. Derivele periculoase ale viziunii 54
 24. CAPITOLUL 4. 62
 25. STUDIU PRIVIND ORIENTAREA SUBLOCOTENENȚILOR CURSANȚI LA CENTRUL DE INSTRUCȚIE COMUNICAȚII ȘI INFORMATICĂ “DECEBAL” SIBIU ÎNSPRE LEADERSHIP-UL VIZIONAR. 62
 26. 4.1. Obiectivele și ipoteza cercetării 62
 27. 4. 1. 1. Obiectivele 62
 28. 4. 1. 2. Ipoteza cercetării: 62
 29. 4.2. Metodologia cercetării 62
 30. 4.2.1. Eșantionul 63
 31. 4.2.2. Metodelele și instrumentele de colectare a datelor. 63
 32. 4.3. Prezentarea și interpretarea datelor 63
 33. 4.3.1. Analiza și prelucrarea datelor rezultate din grila de observare. 63
 34. 4.3. 2. Interpretarea rezultatelor și formularea de concluzii. 64
 35. 4.4. Schițarea unui program ce are ca obiectiv dezvoltarea viziunii. 75
 36. CONCLUZII ȘI PROPUNERI 78
 37. BIBLIOGRAFIE 81
 38. ANEXE 82

Extras din licență

„Leadership-ul nu înseamnă comandă, ci gestionarea viitorului În multe firme din ziua de azi, unul dintre neajunsurile fundamentale este ca leadership-ului îi lipsește viziunea și pasiunea - cele mai importante două ingrediente, de care avem nevoie pentru a-i impresiona și motiva pe oameni ”

-Anita Roddick-

Prevederea viitorului este o preocupare veche. Omul preistoric deja punea întrebări Lunii, înspăimântându-se, apoi, de întoarcerea Soarelui. Însuflețit dintotdeauna de dorința absurdă de a se asigura că mâine va fi o lume în care va putea să se recunoască, omul este în căutarea viitorului. În timp ce animalul își urmează instinctul, ființa umană urmărește scopuri și are nevoie de sens pentru a se orienta în interiorul propriei vieți.

Este foarte firesc, deci, ca arta de a anticipa viitorul să-l preocupe dintotdeauna pe șeful oricarei instituții, pentru care „a conduce înseamnă a prevedea". Pentru manager, această deviză a devenit „a anima echipele înseamnă a prevedea": a te strădui să vezi mai departe pentru a te orienta bine în prezent.

Totuși, dacă toți șefii sunt de acord asupra necesității de a anticipa, părerile lor sunt divergente în privința modului de a realiza acest lucru. Pragmaticul tinde să considere că doar trecutul poate să furnizeze fapte incontestabile, analizabile, cuantificabile, pe care să se poată construi o strategie satisfăcătoare. Pentru el viitorul, chiar prin natura sa nedeterminată, reprezintă încă un domeniu de speculații intelectuale puțin credibile. El preferă să pornească de la experiența sa și de la înțelegerea pe care o dă el trecutului, decât de la imaginarea unor căi ambițioase, cu siguranță novatoare, dar riscante. Vizionarul, în schimb, va avea tendința să se proiecteze în viitor ca și cum s-ar simți în elementul său: prevederea viitorului este o a doua natură pentru el. Aspirația sa către inovație, către o lume care însă nu există, îl face să perceapă ipotezele sale „futuriste" ca fiind mai credibile decât datele constatabile ale trecutului. Câți șefi deci, atâtea concepții diferite asupra viitorului. Este clar, totuși, că practicile manageriale de anticipație și de planificare evoluează și că fiecare epocă va cunoaște tendințe dominante care reflectă preocupările de moment ale conducătorilor și explică modul cum interpretează ei realitatea.

În anii '60-'70, managementul pe obiective, în cadrul căruia planurile erau cel mai adesea construite prin extrapolarea trecutului, dovedea o economie în expansiune. Factorii de incertitudine erau încă slabi, marile obiective strategice puteau să se departajeze în obiective operaționale, apoi în sub-obiective, în cadrul cărora fiecare salariat își avea locul său.

În lumea agitată a anilor '70-'80, planificarea strategică a constituit o schimbare, aducând planurile cu geometrie variabilă, fondate pe elaborarea de două sau trei scenarii posibile. „Planurile mobile" și-au făcut apariția: un sistem de revizuire frecventă a planurilor de trei ani era înscris în schemele directoare pe termen lung. Incertitudinea și ambiguitatea, pe care aceste metode mai puțin deterministe le făceau să planeze asupra structurilor, au determinat nevoia ca toți salariații să strângă rândurile, definind o direcție foarte precisă.

Apare în acel moment proiectul de organizație. Din păcate, el nu a provocat doar fericire, dezamăgind, câteodată, speranțele pe care le atrăsese, iar șefii vorbesc astăzi mult mai puțin despre toate acestea. Problemă de vocabular? Problemă de modă? Sau teama de a nu ști să construiești o urmare pentru formidabilele elanuri și așteptări pe care le declanșează un proiect de întreprindere? Probabil că a fost, de asemenea, frica de a se simți copleșit de valul de emoții care pătrundea în organizație pe acest canal sau de a nu reuși să se ajungă decât la idei confuze ce riscau să desființeze credibilitatea direcției.

La începutul anilor '90, după marele val al proiectelor de întreprindere, este rândul viziunii să inspire lumea organizațiilor. Ea nu seduce toate organizațiile, căci unele nu văd în această nouă abordare decât o simplă cosmetizare, cu scop comercial, a proiectului de întreprindere (cabinetele de consultanță sunt atât de inventive în materie de jargon și de marketing!). Alții vor sublinia inutilitatea unei pretinse viziuni: concept prea arogant pentru un viitor atât de greu de perceput (faimoasa complexitate) și discurs prea emfatic pentru practici strategice adesea empirice și departe de a fi perfecte.

În urmă cu doar câțiva ani, cuvântul viziune nu făcea parte din vocabularul managerial francez. Totuși, el era deja folosit de cinci sau zece ani în Japonia și în Statele Unite (mai ales în California), pentru a sublinia forța unei intenții strategice clare și rolul său de neînlocuit în cadrul performanței organizației.

A crea o viziune într-o organizație înseamnă să te străduiești să vezi, dincolo de ceea ce se face, de ce anume se face astfel și unde se vrea să ducă aceasta: de la lider nu se așteaptă o justețe absolută a vederilor asupra viitorului, ci perceperea unui sens și comunicarea unei direcții suficient de acceptată pentru ca toți să dorească să se angajeze spre ea. Aceasta înseamnă să înțelegi, de asemenea, în ce măsură este important a parcurge un drum împreună. Viziunea conducătorului care proclamă „Eu am o viziune pentru orgazația mea", fiind individuală și impregnată doar de personalitatea inițiatorului ei, va fi cu greu împărtășită de către cei mai mulți și, deci, nu poate fi o viziune.

Viziunea este fiica intuiției și inimii. Elaborată doar de intelect, ea nu poate sa transmită credința și nici să câștige adeziune. Viziunea este un măreț elan al emoției care înalță sensul muncii în comun și redă demnitatea necesară realei implicări a oamenilor.

Viziunea rimează cu viață, cu emoție și căutare a gradului just de perfecțiune de care te simți capabil din momentul când accepți să dai tot ce ai mai bun în tine, din puterea ta de muncă, din profesionalismul tău, pentru o cauză care merită. Viziunea vorbește despre ceea ce organizația și oamenii îndrăznesc să își imagineze atunci când sunt animați de un ideal puternic și o dorință comună de a accede mai sus, spre partea cea mai nobilă a activității lor și a rațiunii lor de a fi.

CAPITOLUL 1.

FUNDAMENTE TEORETICE PRIVIND LEADERSHIP-UL

1.1. Rolul social de lider si conceptualizarea acestuia

Liderii, despre care Manfred Kets de Vries spunea că sunt „neguțători ai speranței”, sunt acele persoane care ocupă poziția centrală în cadrul unui grup, având influența cea mai mare în mobilizarea și focalizarea eforturilor membrilor grupului în direcția realizării sarcinilor comune. Liderul este „persoana care administrează (conduce) ori îndrumă (dirijează) pe alții” , acea persoană care exercită puterea, cu o mare influență în cadrul unor grupuri sociale de diverse mărimi (societăți, națiuni, comunități, organizații, grupuri mai mici, etc.) ; persoana care obține rezultate remarcabile cu o eficacitate sigură în oricare domeniu de activitate, indiferent de obstacolele care îi stau în față.

În sociologie se face distincție între liderul formal (desemnat, oficial, instituțional), persoana desemnată cu funcția de conducere pe cale instituțională, și liderul informal (spontan, neoficial), respectiv persoana care exercită cea mai mare influență în cadrul grupului. Pentru realizarea de performanțe ridicate și asigurarea unui climat generator de satisfacții este nevoie ca liderul formal să coincidă cu liderul informal.

Bibliografie

1. Axelrod, Alan. Profiles in Leadership. New York: Prentice Hall Press, 2003;

2. Gl.lt.dr. E. Bădălan, gl.bg.dr. T. Frunzeti, Forțe și tendințe în mediul de securitate european, Sibiu, Editura Academiei Forțelor Terestre, 2003;

3. Bean, R., Leadership for the Classroom, School, and Community, New York, The Guilford Press, 2004;

4. Bennis, Warren, Nanus, Burt, Lideri- strategii pentru preluarea conducerii, București, Editura Business Tech International Press, 2000;

5. Bennis, Warren, Nanus, Burt, Lideri- strategii pentru preluarea conducerii, București, Editura Business Tech International Press, 2000;

6. Bennis, Warren and Joan Goldsmith. Learning to Lead: A Workbook on Becoming a Leader. Cambridge MA, Perseus Books, 1997;

7. Blank, Warren. The 108 Skills of Natural Born Leaders. New York: Amacom, 2001;

8. Clark, Donald- Leadership Manual, mai 2001;

9. Co-operative Business - Anchor Point Magazine, May 2001;

10. Coșcodaru, I- Centrele de putere ale lumii, București, Editura Științelor sociale și politice, 2003;

11. Culda, L., Situația națiunilor, București, Editura Licorna, 1999;

12. Culda, Lucian, Potențele ființei umane, București, Editura Licorna, 2004;

13. Daft, R., Management, Londra, Marcourt Brace College Publishers, 1994;

14. Deering, A, R. Dilts, J. Russell - Alpha Leadership, John Wiley and Sons ltd., 2002;

15. Dictionary of Human Resource & Personnel Management, Second Edition, Peter Colling Publishing, 1997, Reprinted 1998;

16. Dilts, Robert - Visionary Leadership Skills - Creating a world in which prople want to belong, Meta Publications;

17. Hay, Julie - NLP Practitioner Handout Manual, Sherwood House, 1997;

18. Hersey, P. , Blanchard, K., Johnson, D. , Management of organisational behavior. Leading Human Ressourses”- ediția a VIII-a, Editura Prentice Hall, New Jersey, 2001;

19. Knight,Sue - NLP at Work, Nicholas Brealey Publishing, 2002;

20. Koch, R - The 80/20 principle, Nicholas Brealey Publishing, 2000;

21. Landsberg, Max, Leadership, București, Editura Curtea veche 2005;

22. Le leadership dans les Forces canadiennes : Fondements conceptuels,http://www.cdaacd.forces.gc.ca/CFLI/frgraph/leadership/doc/DND_conceptual_f.pdf;

23. Le leadership dans les Forces canadiennes: Fondements conceptuels, în http://www.cdaacd.forces.gc.ca/CFLI/frgraph/leadership/doc/DND_conceptual_f.pdf;

24. Le Saget, M. Managerul intuitiv, București, Editura Economică, 1999.

25. Lévy, Leboyer- Comment choisir et former des leaders, Editura d’Organizations, Paris, 2003;

26. Metodologia dezvoltării leadership-ului militar, http://www.actrus.ro;

27. Montana, P. J., Charnov, B. N., Management, New York, Editura Barron’s, 2000;

28. Owen, H., Hodgson, V., Gazzard, N., Manualul de leadership București, Editura Codecs, 2006.

29. Rabinowitz, Phil, What is Leadership Style?, 2001;

30. Schreiber, S., J.J. , Le défi américain, Paris, Editura Denoël, 1967;

31. Zamfir, L., Vlăsceanu (coordonatori), „Dicționar de sociologie”, București, Editura Babel, 1998;

32. Zortențan, T., Burduș,E. , Căprărescu, G., Managementul organizațiilor, București, Editura Economică, 1998.

Preview document

Rolul viziunii în exercitarea leadership-ului în context organizațional militar - Pagina 1
Rolul viziunii în exercitarea leadership-ului în context organizațional militar - Pagina 2
Rolul viziunii în exercitarea leadership-ului în context organizațional militar - Pagina 3
Rolul viziunii în exercitarea leadership-ului în context organizațional militar - Pagina 4
Rolul viziunii în exercitarea leadership-ului în context organizațional militar - Pagina 5
Rolul viziunii în exercitarea leadership-ului în context organizațional militar - Pagina 6
Rolul viziunii în exercitarea leadership-ului în context organizațional militar - Pagina 7
Rolul viziunii în exercitarea leadership-ului în context organizațional militar - Pagina 8
Rolul viziunii în exercitarea leadership-ului în context organizațional militar - Pagina 9
Rolul viziunii în exercitarea leadership-ului în context organizațional militar - Pagina 10
Rolul viziunii în exercitarea leadership-ului în context organizațional militar - Pagina 11
Rolul viziunii în exercitarea leadership-ului în context organizațional militar - Pagina 12
Rolul viziunii în exercitarea leadership-ului în context organizațional militar - Pagina 13
Rolul viziunii în exercitarea leadership-ului în context organizațional militar - Pagina 14
Rolul viziunii în exercitarea leadership-ului în context organizațional militar - Pagina 15
Rolul viziunii în exercitarea leadership-ului în context organizațional militar - Pagina 16
Rolul viziunii în exercitarea leadership-ului în context organizațional militar - Pagina 17
Rolul viziunii în exercitarea leadership-ului în context organizațional militar - Pagina 18
Rolul viziunii în exercitarea leadership-ului în context organizațional militar - Pagina 19
Rolul viziunii în exercitarea leadership-ului în context organizațional militar - Pagina 20
Rolul viziunii în exercitarea leadership-ului în context organizațional militar - Pagina 21
Rolul viziunii în exercitarea leadership-ului în context organizațional militar - Pagina 22
Rolul viziunii în exercitarea leadership-ului în context organizațional militar - Pagina 23
Rolul viziunii în exercitarea leadership-ului în context organizațional militar - Pagina 24
Rolul viziunii în exercitarea leadership-ului în context organizațional militar - Pagina 25
Rolul viziunii în exercitarea leadership-ului în context organizațional militar - Pagina 26
Rolul viziunii în exercitarea leadership-ului în context organizațional militar - Pagina 27
Rolul viziunii în exercitarea leadership-ului în context organizațional militar - Pagina 28
Rolul viziunii în exercitarea leadership-ului în context organizațional militar - Pagina 29
Rolul viziunii în exercitarea leadership-ului în context organizațional militar - Pagina 30
Rolul viziunii în exercitarea leadership-ului în context organizațional militar - Pagina 31
Rolul viziunii în exercitarea leadership-ului în context organizațional militar - Pagina 32
Rolul viziunii în exercitarea leadership-ului în context organizațional militar - Pagina 33
Rolul viziunii în exercitarea leadership-ului în context organizațional militar - Pagina 34
Rolul viziunii în exercitarea leadership-ului în context organizațional militar - Pagina 35
Rolul viziunii în exercitarea leadership-ului în context organizațional militar - Pagina 36
Rolul viziunii în exercitarea leadership-ului în context organizațional militar - Pagina 37
Rolul viziunii în exercitarea leadership-ului în context organizațional militar - Pagina 38
Rolul viziunii în exercitarea leadership-ului în context organizațional militar - Pagina 39
Rolul viziunii în exercitarea leadership-ului în context organizațional militar - Pagina 40
Rolul viziunii în exercitarea leadership-ului în context organizațional militar - Pagina 41
Rolul viziunii în exercitarea leadership-ului în context organizațional militar - Pagina 42
Rolul viziunii în exercitarea leadership-ului în context organizațional militar - Pagina 43
Rolul viziunii în exercitarea leadership-ului în context organizațional militar - Pagina 44
Rolul viziunii în exercitarea leadership-ului în context organizațional militar - Pagina 45
Rolul viziunii în exercitarea leadership-ului în context organizațional militar - Pagina 46
Rolul viziunii în exercitarea leadership-ului în context organizațional militar - Pagina 47
Rolul viziunii în exercitarea leadership-ului în context organizațional militar - Pagina 48
Rolul viziunii în exercitarea leadership-ului în context organizațional militar - Pagina 49
Rolul viziunii în exercitarea leadership-ului în context organizațional militar - Pagina 50
Rolul viziunii în exercitarea leadership-ului în context organizațional militar - Pagina 51
Rolul viziunii în exercitarea leadership-ului în context organizațional militar - Pagina 52
Rolul viziunii în exercitarea leadership-ului în context organizațional militar - Pagina 53
Rolul viziunii în exercitarea leadership-ului în context organizațional militar - Pagina 54
Rolul viziunii în exercitarea leadership-ului în context organizațional militar - Pagina 55
Rolul viziunii în exercitarea leadership-ului în context organizațional militar - Pagina 56
Rolul viziunii în exercitarea leadership-ului în context organizațional militar - Pagina 57
Rolul viziunii în exercitarea leadership-ului în context organizațional militar - Pagina 58
Rolul viziunii în exercitarea leadership-ului în context organizațional militar - Pagina 59
Rolul viziunii în exercitarea leadership-ului în context organizațional militar - Pagina 60
Rolul viziunii în exercitarea leadership-ului în context organizațional militar - Pagina 61
Rolul viziunii în exercitarea leadership-ului în context organizațional militar - Pagina 62
Rolul viziunii în exercitarea leadership-ului în context organizațional militar - Pagina 63
Rolul viziunii în exercitarea leadership-ului în context organizațional militar - Pagina 64
Rolul viziunii în exercitarea leadership-ului în context organizațional militar - Pagina 65
Rolul viziunii în exercitarea leadership-ului în context organizațional militar - Pagina 66
Rolul viziunii în exercitarea leadership-ului în context organizațional militar - Pagina 67
Rolul viziunii în exercitarea leadership-ului în context organizațional militar - Pagina 68
Rolul viziunii în exercitarea leadership-ului în context organizațional militar - Pagina 69
Rolul viziunii în exercitarea leadership-ului în context organizațional militar - Pagina 70
Rolul viziunii în exercitarea leadership-ului în context organizațional militar - Pagina 71
Rolul viziunii în exercitarea leadership-ului în context organizațional militar - Pagina 72
Rolul viziunii în exercitarea leadership-ului în context organizațional militar - Pagina 73
Rolul viziunii în exercitarea leadership-ului în context organizațional militar - Pagina 74
Rolul viziunii în exercitarea leadership-ului în context organizațional militar - Pagina 75
Rolul viziunii în exercitarea leadership-ului în context organizațional militar - Pagina 76
Rolul viziunii în exercitarea leadership-ului în context organizațional militar - Pagina 77
Rolul viziunii în exercitarea leadership-ului în context organizațional militar - Pagina 78
Rolul viziunii în exercitarea leadership-ului în context organizațional militar - Pagina 79
Rolul viziunii în exercitarea leadership-ului în context organizațional militar - Pagina 80
Rolul viziunii în exercitarea leadership-ului în context organizațional militar - Pagina 81
Rolul viziunii în exercitarea leadership-ului în context organizațional militar - Pagina 82
Rolul viziunii în exercitarea leadership-ului în context organizațional militar - Pagina 83
Rolul viziunii în exercitarea leadership-ului în context organizațional militar - Pagina 84
Rolul viziunii în exercitarea leadership-ului în context organizațional militar - Pagina 85

Conținut arhivă zip

 • Rolul viziunii in exercitarea leadership-ului in context organizational militar.doc

Alții au mai descărcat și

Dimensiuni Psihosociale și Organizaționale ale Conducerii Administrației Publice Centrale și Locale

“ Nu le spune oamenilor cum să facă bine lucrurile; spune-le ce să facă şi lasă-i să te surprindă cu rezultatele lor. ” (George S. Patton) În...

Rolul comunicării în scopul diminuării incertitudinii decizionale

INTRODUCERE Omul este o fiinta rationala si isi traieste viata luand un sir e decizii. Chiar si atunci cand nu decide el, isi stabileste un alt...

Dependența de Realitatea Virtuală

1. Preliminării teoretico -metodologice 1.1 Problematica ştiinţifică abordată şi scopul lucrării Problema ştiinţifică ce face obiectul acestei...

Diagnoza Instituțională a Fenomenului Mobilității Forței de Muncă Românești în Spațiul European

Migratia internationala este un fenomen relativ nou pentru România contemporana si probabil abia perioada de dupa 1998 începe sa defineasca...

Teorii Privind Rolul mass-mediei în Societate

Lui Harol Laswell i se datoreaza schema clasica a comunicarii: "Cine ?; Ce spune ?; Prin ce canal ?; Cui ?; Cu ce efect ?" , reductibila la...

Cuba

Cuba este o tara formata dintr-o singura insula mica cu suprafata de 110,860 Km² situat între marea Caribica si Ocenul Atlantic. Climatul tarii...

Legea de stat și recunoașterea proprietății în România rurală

Titlurile de proprietate iau diferite forme de la cele legitime la cele nelegitime.De exemplu , in legea engleza detinerea de drepturi de...

Teoria Schimbului

Teoria schimbului reprezinta tranzactionarea muncii,resurselor si serviciilor,sau chiar a persoanelor si cuvintelor in societate. Karl...

Ai nevoie de altceva?