Informația la putere - Actualitatea în regim non-stop la DIGI24

Licență
8/10 (1 vot)
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 64 în total
Cuvinte : 24758
Mărime: 311.83KB (arhivat)
Publicat de: Lina O.
Puncte necesare: 12
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Gherasim Arcadie
Chisinau, R. Moldova

Cuprins

  1. ADNOTAREA ...2
  2. INTRODUCERE ...4
  3. Capitolul 1. TELEVIZIUNEA CA MIJLOC DE INFORMARE ÎN MASĂ: ABORDĂRI TEORETICE ..7
  4. 1.1. Aspecte conceptuale ale televiziunii .7
  5. 1.2. Tipologia posturilor de televiziune ..21
  6. Capitolul 2. ,,INFORMAȚIA LA PUTERE’’. ACTUALITATEA ÎN REGIM NON STOP LA DIGI 24. Studiu de caz ..32
  7. CONCLUZII ȘI RECOMANDĂRI ...57
  8. BIBLIOGRAFIE ..60
  9. ANEXE .62

Extras din licență

INTRODUCERE

Actualitatea temei. Pe lângă ierarhia nevoilor pe care A. Maslow le-a aranjat într-o piramidă, omul mai are nevoie și de a fi informat. De-a lungul timpului această necesitate a devenit tot mai pronunțată, deoarece orice am încerca să spunem, astăzi informația înseamnă putere. Dacă ești informat ești și înarmat. Luând per general, toate tipurile de media contribuie la funcționarea normală a societății și îndeplinesc funcția de informare, însă televiziunea este cel mai important canal mass-media deoarece inbină transmiterea imaginii și a sunetului, iar receptarea mesajelor de către public implică două simțuri: văzul și auzul, care, fiecare luat separat, este suficient pentru lecturarea presei scrise sau ascultarea radioului. Potrivit Advertising & Media Outlook, în 2021, 5,36 miliarde de oameni din întreaga lume au fost utilizatori TV, iar numărul telespectatorilor la nivel global va crește constant și va ajunge la aproximativ 5,68 miliarde de oameni până în 2026. În Moldova, potrivit ultimului studiu efectuat, aproape 94% de cetățeeni privesc televizorul și doar 5% au afirmat că nu urmăresc ce se întâmplă la TV. Astfel, de-a lungul anilor, pentru un mare procent din umanitate, televiziunea a devenit o parte esențială a vieții de zi cu zi, contribuind semnificativ la modelarea publicului și la formarea viziunilor despre prezent și viitor. Putem chiar spune că ne modelează viziunea asupra lumii în ansamblu, ideile noastre despre politică, economie, cultură, sport și lumea înconjurătoare sunt determinate în mare parte de televiziune. Într-o societate complexă, în care televiziunea își consolidează din ce în ce mai mult un rol important, informațiile pe care receptorul le primește și le utilizează de la canalele audiovizuale creează dependență față de resursele informaționale ale acelui sistem. Suportul teoretico-științific și metodologic al lucrării. Baza teoretico-științifică constă din lucrările complexe ale cercetătorilor autohtoni și ale celor străini în acest domeniu. Pentru a determina care sunt trăsăturile televiziunii, pentru început m-am documentat despre televiziune - ca mijloc de informare prin intermediul mai multor lucrări științifice. Ca fundament al acestei teze au servit mai multe informații culese din lucrări precum: „Jurnalismul de televiziune” de Țurcanu Dumitru, „Inițiere în televiziune ” de Bejan Sorin, „Genurile presei (Televiziunea)” autorul Laza Ioan, „Televiziunea în media de actualități” scrisă de autorii Dumbrăveanu Andrei, Țurcanu Dumitru și Parfentiev Boris, „Teлeвизиoннaя жypнaлиcтикa” de В. Л. Цвик, „Tehnică mediatică” de Andrei Păunescu și altele. În calitate de suport metodologic am utilizat analiza de conținut în vederea identificării subiectelor de cercetare, definirea categoriilor analitice și filtrarea datelor spre a fi analizate ulterior. O altă de metodă utilizată în cadrul cercetării a fost documentarea științifică, care presupune cercetarea literaturii de specialitate în vederea stabilirii celor mai relevante surse, care ulterior au fost utilizate în conceptualizarea fundamentelor teoretice ale cercetării. Prin metoda inducției și a deducției, am pornit de la propriile premise referitoare la cercetare ce s-au concentrat în cadrul elaborării ipotezei, și a finalizat cu elaborarea concluziilor și recomandările cercetării. Observarea, o altă metodă utilizată pe lângă analiza și sinteza care au fost folosite pe larg în cadrul studiului de caz, prin intermediul cărora am reușit să evidențiez și să apreciez materialele propuse spre monitorizare. Ipoteza tezei. Într-un mediu concurențial tot mai acerb, în condițiile unei societăți consolidate în baza fluxului informațional, rezistența pe piață a mass-media audiovizuale este asigurată de informarea promptă și echidistantă a publicului. În aceste condiții, tot mai multe posturi de televiziune agreează o grilă fluidă, bazată pe fluxuri informaționale. Scopul. Scopul lucrării se rezumă pe de o parte la cercetarea teoretică a aspectelor conceptuale ale televiziunii și tipologia posturilor de televiziune, iar pe de altă parte analiza postului de televiziune Digi 24 în baza anumitor criterii. Pentru a îndeplini acest scop, vom realiza următoarele obiective:

- Studierea aspectelor teoretice privind fenomenul televiziune;

- Definirea conceptului, caracteristicilor, genurilor și particularităților televiziunii,

prin prisma interpretărilor din literatura de specialitate; - Determinarea tipologiei posturilor de televiziune în dependență de mai multe

criterii;

- Analiza cantitativă - calitativă de conținut a materialelor difuzate în perioada 24

februarie - 4 martie pe postul de televiziune DIGI24; - Elaborarea propriilor concluzii și recomandări în vederea creionării unor

caracteristici specifice mijlocului de informare - televiziunea. Noutatea temei investigate. Noutatea lucrării constă în conturarea unei viziuni generale asupra televiziunii ca mijloc de informare, dar și o viziune mai aprofundată asupra calității informațiilor de actualitate prezentate în regim nonstop la postul de televiziune DIGI24. În acest context televiziunea este pusă într-o lumină favorabilă, fiind catalogată drept cel mai eficient mijloc de comunicare atât din punct de vedere al actualității informațiilor cât și din punct de vedere al vitezei de difuzare, în condiții ideale aceasta poate chiar să livreze știrile publicului pe măsură ce se întâmplă evenimentul.

Bibliografie

În limba română:

1. Bejan Sorin. Inițiere în televiziune. București: Editura Fundației România de Mâine,

2008. 104 p. 2. Bejan Sorin. Tehnici de realizare a emisiunilor de televiziune. Editura Fundației

România de Mâine, București, 2008. 3. Coman Mihai. Manual de jurnalism. Tehnici fundamentale de redactare. Ediția a III-a

revăzută și adăugită. Iași: Polirom, 2009. 672 p. 4. Dona Tudor. Genurile publicistice de televiziune. Note de curs. 104 p. 5. Dumbrăveanu Andrei, Țurcanu Dumitru, Parfentiev Boris. Televiziunea în media de

actualități. Chișinău: CEP USM, 2009. 158 p. 6. Guzun Mihail, Gorincioi Gheorghe. Jurnalismul de informare. Cușinău: CEP USM,

2017. 152 p. 7. Laza Ioan. Genurile presei (Televiziunea). Oradea, 2009. 68 p. 8. Peici Maria Elena. Scenografia de televiziune și eveniment. Editura Universitară,

București, 2019. 142 p. 9. Rares Beran. Ateliet TV. 21 p. 10. Trofin Constantin, Dascălu Alexandru. Jurnalism de televiziune. 67 p.

11. Țurcanu Dumitru. Jurnalismul de televiziune. Note de curs. Cușinău: CEP USM,

2020. 218 p.

12. Universitatea Spiru Haret, facultatea de Jurnalism, Comunicare și Relații Publice.

Cursul: Jurnalism de televiziune. 52 p.

În limba rusă: 13. В. Л. Цвик. Teлeвизиoннaя жypнaлиcтикa. Mocквa: Acпeкт пpecc, 2004.

Sursele electronice în limbile română, rusă, engleză, germană:

14. CMM Televiziune si viata cotidiana. Disponibil: https://pdfcoffee.com/cmm-televiziune-si-viata-cotidiana-5-pdf-free.html (vizitat 07.12.2021). 15. DIGI24 https://www.digi24.ro/emisiuni (vizitat 25.05.2022). 16. Factori care influențează evaluarea și selectarea știrilor. Disponibil:

https://www.ghidjurnalism.ro/factori-care-influenteaza-evaluarea-%C8%99i-

selectarea-stirilor (vizitat 01.12.2021).

17. MODELE SI TEORII ALE COMUNICARII - Modelul lui Roman Jakobson

https://www.rasfoiesc.com/business/marketing/comunicare/MODELE-SI-TEORII-

ALE-COMUNICAR84.php (vizitat 06.02.2022).

18. Prelucrarea și transmiterea sunetului în televiziune. Disponibil:

https://suleacosti.files.wordpress.com/2019/02/curs-07-sunetul-in-tv.pdf (vizitat 06.12.2021).

19. Tehnică mediatică. Disponibil: https://www.academia.edu/35685275/Universitatea

Spiru_Haret_Facultatea_de_Jurnalism_Comunicare_%C5%9FiRela%C5%83ii

publice (vizitat 12.12.2021).

20. Динaмикa paзвития и инфopмaциoннaя пoлитикa глoбaльныx тeлeceтeй

нoвocтeй. Глaвa 2. Disponibil: http://evartist.narod.ru/text5/71.htm (vizitat

16.04.2022).

21. - Зeмля - глoбaльнaя дepeвня- . Вceмиpныe тeлeвизиoнныe ceти нoвocтeй.

Disponibil:https://studbooks.net/721454/zhurnalistika/zemlya_globalnaya_derevnya

_vsemirnye_televizionnye_seti_novostey (vizitat 16.04.2022) . 22. Рyкoвoдcтвo для coздaтeлeй пepeдaч Би-би-cи. - M.: ИПК для paбoтникoв

тeлeвидeния и paдиoвeщaния

Disponibil: http://evartist.narod.ru/text5/71.htm (vizitat 16.04.2022) . 23. Teлeвидeниe в cиcтeмe СMИ. Сoциaльныe фyнкции тeлeвидeния. Иcтopия и

тeндeнции paзвития. Disponibil:

http://window.edu.ru/resource/280/42280/files/gl1.pdf (vizitat 04.12.2021) 24. Euronews в cиcтeмe глoбaльныx нoвocтныx тeлeceтeй.

Disponibil:https://studbooks.net/721455/zhurnalistika/euronews_sisteme_globalnyh

_novostnyh_telesetey (vizitat 16.04.2022). 25. TV Journalism & Programme Formats. Disponibil: http://www.nraismc.com/wp-

content/uploads/2017/03/204-TV-JOURNALISM-backup.pdf (vizitat 04.12.2021)

26. https://www.rfwireless-world.com/Terminology/Advantages-and-Disadvantages-of-

Television (vizitat 04.12.2021)

Preview document

Informația la putere - Actualitatea în regim non-stop la DIGI24 - Pagina 1
Informația la putere - Actualitatea în regim non-stop la DIGI24 - Pagina 2
Informația la putere - Actualitatea în regim non-stop la DIGI24 - Pagina 3
Informația la putere - Actualitatea în regim non-stop la DIGI24 - Pagina 4
Informația la putere - Actualitatea în regim non-stop la DIGI24 - Pagina 5
Informația la putere - Actualitatea în regim non-stop la DIGI24 - Pagina 6
Informația la putere - Actualitatea în regim non-stop la DIGI24 - Pagina 7
Informația la putere - Actualitatea în regim non-stop la DIGI24 - Pagina 8
Informația la putere - Actualitatea în regim non-stop la DIGI24 - Pagina 9
Informația la putere - Actualitatea în regim non-stop la DIGI24 - Pagina 10
Informația la putere - Actualitatea în regim non-stop la DIGI24 - Pagina 11
Informația la putere - Actualitatea în regim non-stop la DIGI24 - Pagina 12
Informația la putere - Actualitatea în regim non-stop la DIGI24 - Pagina 13
Informația la putere - Actualitatea în regim non-stop la DIGI24 - Pagina 14
Informația la putere - Actualitatea în regim non-stop la DIGI24 - Pagina 15
Informația la putere - Actualitatea în regim non-stop la DIGI24 - Pagina 16
Informația la putere - Actualitatea în regim non-stop la DIGI24 - Pagina 17
Informația la putere - Actualitatea în regim non-stop la DIGI24 - Pagina 18
Informația la putere - Actualitatea în regim non-stop la DIGI24 - Pagina 19
Informația la putere - Actualitatea în regim non-stop la DIGI24 - Pagina 20
Informația la putere - Actualitatea în regim non-stop la DIGI24 - Pagina 21
Informația la putere - Actualitatea în regim non-stop la DIGI24 - Pagina 22
Informația la putere - Actualitatea în regim non-stop la DIGI24 - Pagina 23
Informația la putere - Actualitatea în regim non-stop la DIGI24 - Pagina 24
Informația la putere - Actualitatea în regim non-stop la DIGI24 - Pagina 25
Informația la putere - Actualitatea în regim non-stop la DIGI24 - Pagina 26
Informația la putere - Actualitatea în regim non-stop la DIGI24 - Pagina 27
Informația la putere - Actualitatea în regim non-stop la DIGI24 - Pagina 28
Informația la putere - Actualitatea în regim non-stop la DIGI24 - Pagina 29
Informația la putere - Actualitatea în regim non-stop la DIGI24 - Pagina 30
Informația la putere - Actualitatea în regim non-stop la DIGI24 - Pagina 31
Informația la putere - Actualitatea în regim non-stop la DIGI24 - Pagina 32
Informația la putere - Actualitatea în regim non-stop la DIGI24 - Pagina 33
Informația la putere - Actualitatea în regim non-stop la DIGI24 - Pagina 34
Informația la putere - Actualitatea în regim non-stop la DIGI24 - Pagina 35
Informația la putere - Actualitatea în regim non-stop la DIGI24 - Pagina 36
Informația la putere - Actualitatea în regim non-stop la DIGI24 - Pagina 37
Informația la putere - Actualitatea în regim non-stop la DIGI24 - Pagina 38
Informația la putere - Actualitatea în regim non-stop la DIGI24 - Pagina 39
Informația la putere - Actualitatea în regim non-stop la DIGI24 - Pagina 40
Informația la putere - Actualitatea în regim non-stop la DIGI24 - Pagina 41
Informația la putere - Actualitatea în regim non-stop la DIGI24 - Pagina 42
Informația la putere - Actualitatea în regim non-stop la DIGI24 - Pagina 43
Informația la putere - Actualitatea în regim non-stop la DIGI24 - Pagina 44
Informația la putere - Actualitatea în regim non-stop la DIGI24 - Pagina 45
Informația la putere - Actualitatea în regim non-stop la DIGI24 - Pagina 46
Informația la putere - Actualitatea în regim non-stop la DIGI24 - Pagina 47
Informația la putere - Actualitatea în regim non-stop la DIGI24 - Pagina 48
Informația la putere - Actualitatea în regim non-stop la DIGI24 - Pagina 49
Informația la putere - Actualitatea în regim non-stop la DIGI24 - Pagina 50
Informația la putere - Actualitatea în regim non-stop la DIGI24 - Pagina 51
Informația la putere - Actualitatea în regim non-stop la DIGI24 - Pagina 52
Informația la putere - Actualitatea în regim non-stop la DIGI24 - Pagina 53
Informația la putere - Actualitatea în regim non-stop la DIGI24 - Pagina 54
Informația la putere - Actualitatea în regim non-stop la DIGI24 - Pagina 55
Informația la putere - Actualitatea în regim non-stop la DIGI24 - Pagina 56
Informația la putere - Actualitatea în regim non-stop la DIGI24 - Pagina 57
Informația la putere - Actualitatea în regim non-stop la DIGI24 - Pagina 58
Informația la putere - Actualitatea în regim non-stop la DIGI24 - Pagina 59
Informația la putere - Actualitatea în regim non-stop la DIGI24 - Pagina 60
Informația la putere - Actualitatea în regim non-stop la DIGI24 - Pagina 61
Informația la putere - Actualitatea în regim non-stop la DIGI24 - Pagina 62
Informația la putere - Actualitatea în regim non-stop la DIGI24 - Pagina 63
Informația la putere - Actualitatea în regim non-stop la DIGI24 - Pagina 64

Conținut arhivă zip

  • Informatia la putere - Actualitatea in regim non-stop la DIGI24.docx

Ai nevoie de altceva?