Organizarea unui hotel - studiu de caz - Hotel Căciulata

Licență
9/10 (2 voturi)
Domeniu: Turism
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 64 în total
Cuvinte : 19782
Mărime: 796.21KB (arhivat)
Publicat de: Casian Moldovan
Puncte necesare: 14

Cuprins

 1. Argument pag.3
 2. Capitolul I. Organizarea unui hotel – abordare teoretică
 3. 1. Serviciile de cazare (importanţă şi componente) pag.4
 4. Compartimentul front-office pag.7
 5. Compartimentul concierge pag.8
 6. Biroul rezervări pag.10
 7. Recepţia pag.11
 8. Compartimentul de etaj (housekeeping) pag.15
 9. Relaţiile între compartimente pag.17
 10. Serviciile hoteliere suplimentare pag.18
 11. 2. Serviciile de alimentaţie (importanţă şi componente) pag.21
 12. Activitatea în spaţiile de producţie pag.23
 13. Servirea consumatorilor pag.24
 14. 3. Stabilirea preţurilor în industria hotelieră pag.27
 15. Capitolul II. Organizarea unui hotel – Studiu de caz: Hotel Căciulata
 16. 1. Conducerea şi organizarea SC Călimăneşti-Căciulata SA pag.32
 17. Informaţii generale despre SC Călimăneşti-Căciulata SA pag.32
 18. Localizarea Hotelului Căciulata pag.33
 19. Organizarea şi funcţionarea Hotelului Căciulata pag.33
 20. Personalul Hotelului Căciulata pag.34
 21. Departamente şi obiect de activitate pag.34
 22. Oferta hotelului pag.35
 23. 2. Mediul de afaceri pag.37
 24. Mediul extern pag.37
 25. Mediul intern pag.39
 26. 3. Analiza circulaţiei turistice pag.41
 27. Analiza nr.de turişti cazaţi pag.41
 28. Analiza nr.de înnoptări pag.42
 29. Analiza duratei medii a sejurului pag.44
 30. Analiza gradului de ocupare pag.44
 31. 4. Analiza principalilor indicatori economico-financiari pag.46
 32. Evoluţia veniturilor în activitatea hotelului pag.46
 33. Evoluţia cheltuielilor în activitatea hotelului pag.47
 34. Analiza cifrei de afaceri pag.48
 35. Rata rentabilităţii pag.49
 36. Concluzii. Propuneri pag.50
 37. Bibliografie pag.54
 38. Anexe

Extras din licență

Argument

În perioada actuală, fenomenul turistic, în general, cu toată structura sa, a devenit mult mai important decât era acum 50 de ani. Ritmul alert al vieţii cotidiene îşi pune amprenta asupra fiecărei persoane după o perioada mai lungă de activitate neîntreruptă. Atunci apare nevoia de odihnă, de refacere a capacităţilor care permit continuarea proiectelor profesionale şi a activităţilor aflate în desfăşurare. Oricine are nevoie şi îşi doreşte să aibă parte de câteva zile fără griji, fără responsabilităţi, departe de rutina zilnică. Acum intervine rolul turismului, prin ansamblul componentelor sale. Dintre acestea, cea mai importantă, din perspectiva turistului, „consumator de produse turistice”, o reprezintă industria hotelieră.

Elementul central al industriei hoteliere este fără îndoială hotelul, cu infrastructura turistică şi personalul aferent, respectiv întreaga organizare internă a unităţii de cazare turistică. Amplasarea hotelului în cadrul localităţii de destinaţie turistică, modul de amenajare internă a spaţiilor de cazare, respectiv al camerelor, precum şi al spaţiilor de folosinţă comună, şi nu în ultimul rând pregătirea personalului încadrat în muncă, cu calităţile personale şi capacităţile profesionale corespunzătoare posturilor ocupate şi activităţilor desfăşurate, concură la prestarea unor servicii ireproşabile şi la prezenţa locaţiilor pe lista de priorităţi a viitorilor turişti potenţiali.

Toate componentele ce alcătuiesc hotelul, atât din punct de vedere al structurii fizice, cât şi din punct de vedere al organizării şi desfăşurării activităţilor deţin o pondere importantă în convingerea turiştilor de a reveni la destinaţia respectivă. Gradul de confort deţine şi el un rol important în alegerea locului de petrecere al perioadei de odihnă şi recreere, dacă ne referim la turism în sens restrâns, la aspectul general al acestuia şi lasăm deoparte alte tipuri de forme turistice practicate: turism de afaceri, turism cultural, pelerinaje, activităţi ştiinţifice, de cunoaştere şi educare. Confortul unităţii de cazare este practic şi un criteriu de selecţionare a clienţilor, în special pe baza tarifelor mai ridicate practicate în mod obişnuit.

În cadrul acestei lucrări, am încercat să sintetizez prezentarea activităţilor desfăşurate în cadrul unui hotel, rolul personalului pe fiecare funcţie specifică în parte, cu relaţiile dintre diferite departamente, precum şi metodele şi tehnicile folosite în stabilirea preţurilor şi tarifelor hoteliere. Ca studiu de caz, am ales un hotel care se încadrează în categoria turism balnear, Hotel Cozia, din cadrul cunoscutei staţiuni Călimăneşti-Căciulata. După cum se va observa în conţinutul lucrării, activitatea acestui spaţiu de cazare, precum şi a staţiunii per ansamblu, nu se mai ridică la performanţele din anii trecuţi, diferenţe mari existând mai ales dacă perioada de comparaţie aleasă este cea de dinainte de 1990, atunci când turismul balnear beneficia de un sprijin important din partea statului, iar persoanele care necesitau tratamente balneare erau stimulate sa apeleze la această formă de turism.

În perioada actuală, staţiunile balneare par a fi destinate doar persoanelor vârstnice şi celor cu afecţiuni ce necesită tratament cu apele cu proprietăţi curative din aceste locuri datorită neamenajării corespunzătoare unei destinaţii de vacanţă.

Capitolul I. Organizarea unui hotel – abordare teoretică

1. SERVICIILE DE CAZARE

Serviciile oferite turiştilor la locul de petrecere a vacanţei reprezintă componenta cea mai importantă a activităţii turistice. Ele au ca obiect satisfacerea nevoilor cotidiene de odihnă şi hrană ale turiştilor, precum şi pe cele specifice de distracţie, de recreere. Aceste prestaţii sunt constituite din serviciile de cazare (găzduire), de alimentaţie şi de agrement; lor li se adaugă alte servicii, de ordin general sau particularizate pe forme de turism, menite să completeze cadrul favorabil desfăşurării voiajelor.

Importanţa serviciilor de cazare hotelieră

Cazarea reprezintă, în derularea prestaţiei turistice, etapa următoare transportului şi întruneşte caracteristicile unei componente de sine stătătoare.

Prin conţinutul său, cazarea vizează crearea condiţiilor şi confortului pentru odihna călătorului; ea poate fi definită ca rezultatul (produsul sau serviciul) industriei hoteliere, sector ce inglobează ansamblul activităţilor desfăşurate în spaţiile de locuire temporară.

De menţionat este că industria hotelieră acoperă, în opinia majorităţii specialiştilor, cel puţin serviciile de cazare propriu-zisă şi de alimentaţie; ea are o sferă de cuprindere mai mică sau cel mult egală cu cea a industriei ospitalitaţii în accepţiune restrânsă.

Dimensiunea şi calitatea serviciilor hoteliere sunt determinate în primul rând de existenţa unei baze materiale adecvate din punct de vedere al mărimii, tipologiei, dotărilor, care să asigure turiştilor condiţii optime de înnoptare si să îndeplinească, după caz, şi alte funcţii.

În al doilea rând, serviciul de cazare este influenţat de încadrarea cu personal a mijloacelor de găzduire, de nivelul de calificare al lucrătorilor, de modul de organizare a muncii.

În acest context, insuficienţa spaţiilor de cazare, înzestrarea lor necorespunzătoare, neconcordanţa între nivelul confortului oferit şi exigenţele turiştilor, ca şi numărul mic al lucrătorilor sau slaba lor pregatire influenţează negativ calitatea serviciului de cazare şi, prin intermediul acestuia, dimensiunile circulaţiei turistice şi gradul de valorificare a patrimoniului.

Preview document

Organizarea unui hotel - studiu de caz - Hotel Căciulata - Pagina 1
Organizarea unui hotel - studiu de caz - Hotel Căciulata - Pagina 2
Organizarea unui hotel - studiu de caz - Hotel Căciulata - Pagina 3
Organizarea unui hotel - studiu de caz - Hotel Căciulata - Pagina 4
Organizarea unui hotel - studiu de caz - Hotel Căciulata - Pagina 5
Organizarea unui hotel - studiu de caz - Hotel Căciulata - Pagina 6
Organizarea unui hotel - studiu de caz - Hotel Căciulata - Pagina 7
Organizarea unui hotel - studiu de caz - Hotel Căciulata - Pagina 8
Organizarea unui hotel - studiu de caz - Hotel Căciulata - Pagina 9
Organizarea unui hotel - studiu de caz - Hotel Căciulata - Pagina 10
Organizarea unui hotel - studiu de caz - Hotel Căciulata - Pagina 11
Organizarea unui hotel - studiu de caz - Hotel Căciulata - Pagina 12
Organizarea unui hotel - studiu de caz - Hotel Căciulata - Pagina 13
Organizarea unui hotel - studiu de caz - Hotel Căciulata - Pagina 14
Organizarea unui hotel - studiu de caz - Hotel Căciulata - Pagina 15
Organizarea unui hotel - studiu de caz - Hotel Căciulata - Pagina 16
Organizarea unui hotel - studiu de caz - Hotel Căciulata - Pagina 17
Organizarea unui hotel - studiu de caz - Hotel Căciulata - Pagina 18
Organizarea unui hotel - studiu de caz - Hotel Căciulata - Pagina 19
Organizarea unui hotel - studiu de caz - Hotel Căciulata - Pagina 20
Organizarea unui hotel - studiu de caz - Hotel Căciulata - Pagina 21
Organizarea unui hotel - studiu de caz - Hotel Căciulata - Pagina 22
Organizarea unui hotel - studiu de caz - Hotel Căciulata - Pagina 23
Organizarea unui hotel - studiu de caz - Hotel Căciulata - Pagina 24
Organizarea unui hotel - studiu de caz - Hotel Căciulata - Pagina 25
Organizarea unui hotel - studiu de caz - Hotel Căciulata - Pagina 26
Organizarea unui hotel - studiu de caz - Hotel Căciulata - Pagina 27
Organizarea unui hotel - studiu de caz - Hotel Căciulata - Pagina 28
Organizarea unui hotel - studiu de caz - Hotel Căciulata - Pagina 29
Organizarea unui hotel - studiu de caz - Hotel Căciulata - Pagina 30
Organizarea unui hotel - studiu de caz - Hotel Căciulata - Pagina 31
Organizarea unui hotel - studiu de caz - Hotel Căciulata - Pagina 32
Organizarea unui hotel - studiu de caz - Hotel Căciulata - Pagina 33
Organizarea unui hotel - studiu de caz - Hotel Căciulata - Pagina 34
Organizarea unui hotel - studiu de caz - Hotel Căciulata - Pagina 35
Organizarea unui hotel - studiu de caz - Hotel Căciulata - Pagina 36
Organizarea unui hotel - studiu de caz - Hotel Căciulata - Pagina 37
Organizarea unui hotel - studiu de caz - Hotel Căciulata - Pagina 38
Organizarea unui hotel - studiu de caz - Hotel Căciulata - Pagina 39
Organizarea unui hotel - studiu de caz - Hotel Căciulata - Pagina 40
Organizarea unui hotel - studiu de caz - Hotel Căciulata - Pagina 41
Organizarea unui hotel - studiu de caz - Hotel Căciulata - Pagina 42
Organizarea unui hotel - studiu de caz - Hotel Căciulata - Pagina 43
Organizarea unui hotel - studiu de caz - Hotel Căciulata - Pagina 44
Organizarea unui hotel - studiu de caz - Hotel Căciulata - Pagina 45
Organizarea unui hotel - studiu de caz - Hotel Căciulata - Pagina 46
Organizarea unui hotel - studiu de caz - Hotel Căciulata - Pagina 47
Organizarea unui hotel - studiu de caz - Hotel Căciulata - Pagina 48
Organizarea unui hotel - studiu de caz - Hotel Căciulata - Pagina 49
Organizarea unui hotel - studiu de caz - Hotel Căciulata - Pagina 50
Organizarea unui hotel - studiu de caz - Hotel Căciulata - Pagina 51
Organizarea unui hotel - studiu de caz - Hotel Căciulata - Pagina 52
Organizarea unui hotel - studiu de caz - Hotel Căciulata - Pagina 53
Organizarea unui hotel - studiu de caz - Hotel Căciulata - Pagina 54
Organizarea unui hotel - studiu de caz - Hotel Căciulata - Pagina 55
Organizarea unui hotel - studiu de caz - Hotel Căciulata - Pagina 56
Organizarea unui hotel - studiu de caz - Hotel Căciulata - Pagina 57
Organizarea unui hotel - studiu de caz - Hotel Căciulata - Pagina 58
Organizarea unui hotel - studiu de caz - Hotel Căciulata - Pagina 59
Organizarea unui hotel - studiu de caz - Hotel Căciulata - Pagina 60
Organizarea unui hotel - studiu de caz - Hotel Căciulata - Pagina 61
Organizarea unui hotel - studiu de caz - Hotel Căciulata - Pagina 62
Organizarea unui hotel - studiu de caz - Hotel Căciulata - Pagina 63
Organizarea unui hotel - studiu de caz - Hotel Căciulata - Pagina 64

Conținut arhivă zip

 • Organizarea unui Hotel - Studiu de Caz - Hotel Caciulata.doc

Alții au mai descărcat și

Managementul Operațiunilor în Cadrul Hotelului Crowne Plaza București

INTRODUCERE Industria hotelieră este o componentă a industriei turismului, fiind o activitate economică din sfera serviciilor şi ca orice domeniu...

Carol Parc Hotel - Managementul Serviciilor

CAPITOLUL I. Prezentarea generală a „ Hotel Carol Parc” 1.1. Aşezare, localizare şi prezentare generală Adresa: Str. Aleea Suter, nr. 23-25,...

Serviciile de cazare hotelieră - studiu de caz Hotel Crișana Băile Felix

CAPITOLUL I: TURISMUL ŞI PERSPECTIVELE LUI 1.1. Turismul, ramură a economiei naţionale Turismul este, în înţelegerea multor profesionişti, cu...

Strategii de Dezvoltare a Turismului Rural Românesc

“Activitate din timpul liber care constă în a voiaja sau a locui departe de locul de reşedinţă pentru odihnă ,distracţie,îmbogăţirea experienţei si...

Sistemul informatic pentru evidența clienților în Hotelul Alpin din Poiana Brașov

Cap. 1 Descrierea activitatii de evidenta a clientilor hotelului Alpin Descrierea hotelului Alpin din Poiana Brasov Descriere locatie Alpin...

Practică la agenția de turism Galyx Travel

Motivaţie, explicaţii Am ales această agenţia de turism, Galyx Travel, pentru a efectua stagiul de practică pentru a capăta un minim de...

Înființarea unui hotel

Capitolul 1. Prezentarea societatii 1.1 Date de identificare a hotelului Ring Hotelul Ring este unitatea reprezentativă a societăţii comerciale...

Resurse umane în industria

Argument Dacă ar fi să argumentez de ce am ales să prezint ca subiect al acestui proiect Resursele umane în industria ospitalităţii aş spune în...

Ai nevoie de altceva?