Potențialul turistic al Bucovinei

Licență
8/10 (1 vot)
Domeniu: Turism
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 49 în total
Cuvinte : 9828
Mărime: 2.13MB (arhivat)
Publicat de: Ana D.
Puncte necesare: 10
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Prof. Coord. Univ. Dr. Florina Bran
Facultatea de Administratie si Management Public
Academia de Studii Economice, Bucuresti

Cuprins

 1. Introducere: 1
 2. Capitolul 1. Spațiul turistic - caracteristici 2
 3. 1.1. Potențialul turistic: 2
 4. 1.2. Tipuri de spații turistice 3
 5. 1.3. Date generale de prezentare a județului Suceava: 3
 6. Capitolul 2: Oferta turistică a județului Suceava: 6
 7. 2.1. Forme de turism practicate pe teritoriul Bucovinei: 11
 8. 2.2.1 Valorificarea potentialului turistic montan: 15
 9. 2.2.2 Valorificarea potentialului turistic balnear: 16
 10. 1.3. Analiza SWOT a turismului bucovinean: 17
 11. Capitolul 3. Strategia de dezvoltare a turismului din Bucovina: 21
 12. 3.2. Viziune, misiune și obiective strategice - Bucovina 2026: 28
 13. 3.3.Studiu de caz: investițiile în turismul din Bucovina 32
 14. Concluzii: 35
 15. Bibliografie: 36
 16. Anexe

Extras din licență

Introducere:

Turismul este un fenomen socio-economic, puternic ancorat în aproape toate sectoarele economiei, pe plan mondial industria turistică înregistrează mai mult de 10-12% din PNB al tuturor țărilor afiliate la Organizația Mondială a Turismului.

Capitolul I denumit „ Spațiul turistic” prezintă potențialul turistic, natural și antropic al Bucovinei, tipurile de spații turistice prezente pe teritoriul județului Suceava dar și datele generale de prezentare a acestuia.

Capitolul al II - lea prezintă oferta turistică a Bucovinei prezentând evoluția structurilor de primire și capacitatea de primire a acestora, formele de turism ce se pot practica pe teritoriul acesteaia începând de la turismul religios și continuând cu turismul cultural, montan, agroturismul, ecoturismul și turrismul de afaceri. Tot în aici am vorbit despre valorificarea resurselor turistice și valorificrea potențialului turistic balnear și montan și am făcut o analiză SWOT pentru a vedea punctele tari, punctele slabe, oportunitatlie de dezvoltare și amentirarile prezente în turismul sin Bucovina.

În capitolul al III-lea denumit „Strategia de dezvoltare a turismului în Bucovina”, am prezentat principalele obiective turistice ale Bucovinei și modalități de dezvoltare și promavare a turismului ținând cont de „Master Planul pentru Dezvoltarea Turismului Național 2007-20016”, „Strategia de dezvoltare a turismului în județul Suceava- 2008” și „Strategia de dezvoltare Culturală și Creativă a Municipiului Suceava 2015-2025”, scopul final fiind atragerea unui număr cât mai mare de turiști în județul Suceava.

Capitolul 1. Spațiul turistic - caracteristici

Spațiul turistic reprezintă totalitatea activităților de dezvoltare și intensificare, diversificare sau specializare, desfășurate în cadrul unor spații geografice cu potențial turistic natural și/sau antropic. În literatura de specialitate pentru definirea potențialului turistic sunt folosite noțiuni ca: atracții turistice - limitându-se la definirea cu precădere a elementelor care atrag atenția, produc impresie și incita la călătorii și resursele turistice - care se referă atât la atracția propriu-zisă cât și la modul de exploatare, respectiv resursele naturale, materiale, umane și financiare.( Minciu, 2000, pg.159-160).

Înainte de toate spațiul turistic sau regiunea turistică, semnifică un teritoriu, căruia intensificarea activităților turistice, îi conferă un mare grad de specificitate geografică și social-culturala, fiecare regiune posedând propria sa imagine de marcă.(Cândea, Cimpoeru, Bran, 2006, p.209).

Un spațiu turistic, se poate defini ca o regiune turistică, din momentul în care există un flux mare de turiști, spații de cazare corespunzătoare, iar insfrastructura transporturilor și a serviciilor interactioneaz și se condiționează reciproc.(Cândea, Cimpoeru, Bran, 2006 pg.208-211).

1.1. Potențialul turistic:

Potrivit lui Minciu (2004, p.161) „potențialul turistic al unui teritoriu poate fi definit, la modul general, prin, ansamblul elementelor ce se constituie ca atracții turistice și care se pretează unei amenajări pentru vizitare și primirea călătorilor.”

Potențialul turistic reunește o mare diversitate de elemente care reprezintă „materia primă” a turismului, făcându-se necesară clasificarea lor, cea mai frecvent utilizată fiind (Minciu. 2004, p.162):

După conținutul lor în două categorii principale: atracții naturale și atracții antropice, care la rândul lor se împart în două categorii de grupe omogene (Minciu. 2004, p.162):

- Potențial turistic natural - se referă la formele de relief, aspecte climatice, rețele hidrografice, vegetație și faună (Neacșu, Baron, Snak, 2006, p.27)

- Potențialul antropic - la nivelul Bucovinei este reprezentat de vestigii arheologice, monumente istorice, artă, etnografie și folclor dar și alte tipuri de resurse turistice legate de o activitate economică sau potențialul sociodemografic(așezările rurale și urbane.(Neacșu, Baron, Snak, 2006, p.27).

Bibliografie

1. Angheluta, Alin Valentin. Strategii de marcă pentru destinația turistică România, în contextul procesului de construire a mărcii de țară. București: ASE, 2011 (teză doctorat).

2. Bouaru, Codruta Petronela. Dezvoltarea turismului în Bucovina. În: Revista de comerț, v. 7, nr. 7 (Iulie 2006), p. 19-24.

3. Bucurescu, Iuliana. Potențialul turistic al orașelor istorice mici și medii: fișe de studii de caz din România. București: Estfalia, 2015.

4. Busuioc, Marian Florin. Strategii de dezvoltare și promovare a turismului cultural în România. București: ASE, 2008 (teză doctorat).

5. Bran, Florina. Turismul rural : model europen. Bucuresti: Editura Economica, 1997.

6. Candea, Melinda. Potențialul turistic al României. București: Editura Universitară, 2007.

7. Condratov, Iulian. Tehnologii multimedia de promovare a turismului din Bucovina. București: ASE, 2012 (teză doctorat).

8. Cosmescu, Ioan. Turismul: fenomen complex contemporan. București: Editura Economică, 1998.

9. Drutu, Maricica (Ivan). Creșterea gradului de valorificare a potențialului turistic în spațiul rural din România. București: ASE, 2012 (teză doctorat).

10. Erdeli, George. Potențialul turistic al României. București: Editura Universității din București, 1996.

11. Ionescu, Ion. Turismul: fenomen social-economic și cultural. București: Oscar Print, 2000.

12. Nedelea, Alexandru. Politici de marketing în turism. București: Editura Economică, 2003.

13. Rezeanu, Oana Maria. Implicații economice și sociale ale calității serviciilor din turismul românesc. . București: ASE, 2011 (teză doctorat).

14. Stanciu, Pavel. Echilibrul ofertă-cerere pe piața turistică și fundamentarea strategiilor de dezvoltare: studiu de caz: zona Bucovina. București: ASE, 2012 (teză doctorat).

15. Stăncioiu, Aurelia-Felicia. Strategii de marketing în turism. București: Editura Economică, 2004.

16. Stoina, Cristian; Spânu, Mădălina. Turism și marketing turistic. București: Editura Fundației “România de Mâine”, 2003.

Webgrafie

- http://tourisminbucovina.ro/studii/strategie_turism_completa.pdf

- http://www.mi.bxb.ro/Articol/MI_33_33.pdf

- http://satele-bucovinei.ro/download/brosura-satele-bucovinei.pdf

- http://store.ectap.ro/articole/593_ro.pdf

- http://www.revistadeturism.ro/rdt/article/view/220/129

- https://alexandrusenciuc.files.wordpress.com/2011/02/brosura-manastirea-humorului-peisaj-cultural.pdf

- http://www.prinmaramuresbucovina.info/docs/ghid-MaramuresBucovina.pdf

- http://www.sisconresearch.ro/cleanprod/18.pdf

- http://www.primariasv.ro/portal/suceava/portal.nsf/BE5C166EE0BFCFCEC2257BEC00240D2A/$FILE/Strategia_de_turism.pdf

Preview document

Potențialul turistic al Bucovinei - Pagina 1
Potențialul turistic al Bucovinei - Pagina 2
Potențialul turistic al Bucovinei - Pagina 3
Potențialul turistic al Bucovinei - Pagina 4
Potențialul turistic al Bucovinei - Pagina 5
Potențialul turistic al Bucovinei - Pagina 6
Potențialul turistic al Bucovinei - Pagina 7
Potențialul turistic al Bucovinei - Pagina 8
Potențialul turistic al Bucovinei - Pagina 9
Potențialul turistic al Bucovinei - Pagina 10
Potențialul turistic al Bucovinei - Pagina 11
Potențialul turistic al Bucovinei - Pagina 12
Potențialul turistic al Bucovinei - Pagina 13
Potențialul turistic al Bucovinei - Pagina 14
Potențialul turistic al Bucovinei - Pagina 15
Potențialul turistic al Bucovinei - Pagina 16
Potențialul turistic al Bucovinei - Pagina 17
Potențialul turistic al Bucovinei - Pagina 18
Potențialul turistic al Bucovinei - Pagina 19
Potențialul turistic al Bucovinei - Pagina 20
Potențialul turistic al Bucovinei - Pagina 21
Potențialul turistic al Bucovinei - Pagina 22
Potențialul turistic al Bucovinei - Pagina 23
Potențialul turistic al Bucovinei - Pagina 24
Potențialul turistic al Bucovinei - Pagina 25
Potențialul turistic al Bucovinei - Pagina 26
Potențialul turistic al Bucovinei - Pagina 27
Potențialul turistic al Bucovinei - Pagina 28
Potențialul turistic al Bucovinei - Pagina 29
Potențialul turistic al Bucovinei - Pagina 30
Potențialul turistic al Bucovinei - Pagina 31
Potențialul turistic al Bucovinei - Pagina 32
Potențialul turistic al Bucovinei - Pagina 33
Potențialul turistic al Bucovinei - Pagina 34
Potențialul turistic al Bucovinei - Pagina 35
Potențialul turistic al Bucovinei - Pagina 36
Potențialul turistic al Bucovinei - Pagina 37
Potențialul turistic al Bucovinei - Pagina 38
Potențialul turistic al Bucovinei - Pagina 39
Potențialul turistic al Bucovinei - Pagina 40
Potențialul turistic al Bucovinei - Pagina 41
Potențialul turistic al Bucovinei - Pagina 42
Potențialul turistic al Bucovinei - Pagina 43
Potențialul turistic al Bucovinei - Pagina 44
Potențialul turistic al Bucovinei - Pagina 45
Potențialul turistic al Bucovinei - Pagina 46
Potențialul turistic al Bucovinei - Pagina 47
Potențialul turistic al Bucovinei - Pagina 48
Potențialul turistic al Bucovinei - Pagina 49

Conținut arhivă zip

 • Potentialul turistic al Bucovinei.docx

Alții au mai descărcat și

Adaptarea ofertei turistice la exigențele turismului montan - studiu de caz - Complex Clăbucet-Sosire Predeal

Introducere Între fenomenele economice şi sociale caracteristice epocii contemporane, se numǎrǎ şi dezvoltarea rapidă a turismului. Realizările...

Turismul Religios în Moldova

INTRODUCERE Turismul şi călătoriile sunt reprezentate la ora actuală de o piaţă globală, de dimensiuni considerabile, unde se afirmă cererea...

Regiunea turistică Bucovina

INTRODUCERE Intr-o eră caracterizată printr-un ritm accelerat de dezvoltare, turismul nu poate face excepţie, devenind un punct central în jurul...

Potențialul Turistic al Județului Suceava

Argument Turismul se manifestă astăzi ca un domeniu distinct de activitate, cu o prezenţa tot mai activă în viaţa economică şi socială, cu o...

Premise de dezvoltare a turismului în zona Balș, județul Olt

INTRODUCERE În viziunea Organizației Mondiale a Turismului(WTO), turismul este definit ca fiind ,,ansamblul activităților persoanelor aflate în...

Proiecte economice în turism - Gura Humorului

Scurt istoric Figura nr.1 Imagine istorică din centrul oraşului Gura Humorului Prima atestare documentară a localităţii datează din 26 noiembrie...

Turismul Religios în Bucovina

I. Introducere Regiunea istorica BUCOVINA, al cărei teritoriu se întinde astăzi peste zona din apropierea oraşelor Suceava, Campulung Moldovenesc...

Turismul Rural în Bucovina

Turismul rural in Bucovina 1. Definirea notunii de turism rural Turismul rural este un fenomen nou si vechi in acelasi timp. Interesul pentru...

Te-ar putea interesa și

Turismul Rural în România pe Exemplul Obcinele Bucovinei

CAPITOLUL I TURISMUL RURAL. NOTIUNI INTRODUCTIVE 1.1. Definirea noţiunii de turism rural Turismul rural este un fenomen nou şi vechi în acelaşi...

Studiu de caz privind analiza resurselor și activității turistice din Bucovina

INTRODUCERE Bucovina este un loc care te răsplăteşte la fiecare pas, în orice perioadă a anului. Pădurile adînci şi apele cristaline sub cerul de...

Activitatea de Turism în Bucovina

1. Rezumat introductiv In cadrul acestui proiect, dorim sa tratam regiunea Bucovina - Suceava, ca fiind o destinatie turistica impresionanta si...

Potențialul Turistic al Bucovinei

1. Turismul în Bucovina Potenţialul turistic al Bucovinei a constituit dintotdeauna un punct de atracţie atât pentru turiştii români cât şi pentru...

Studiu individual - economia turismului - organizarea și valorificarea spațiului turistic în Bucovina

ORGANIZAREA ŞI VALORIFICAREA SPAŢIULUI TURISTIC ÎN BUCOVINA A - Consideraţii generale Localizare geografică Regiunea istorică Bucovina (germ....

Iași și împrejurimi

Iasi ARGUMENT: Tinutul Iasi, mentionat astfel la 1716 in scrierile lui Dimitrie Cantemir, a cunoscut o istorie cu perioade zbuciumate si epoci de...

Proiectarea înființării și exploatării unei pensiuni turistice

I. STABILIREA CONDIŢIILOR CE TREBUIE SĂ FIE ÎNDEPLINITE DE GOSPODĂRIILE CARE DESFĂŞOARĂ ACTIVITĂŢI TURISTICE « PENSIUNILE TURISTICE » Pensiunile...

Potențialul turistic al Bucovinei - județul Suceava

PREZENTAREA JUDEŢULUI SUCEAVA Judeţul Suceava este situat în nordul regiunii Moldova a României, cea mai mare parte a sa suprapunându-se peste...

Ai nevoie de altceva?