Comunicare și Negociere în Afaceri

Notiță
8/10 (3 voturi)
Domeniu: Comunicare
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 5 în total
Cuvinte : 9512
Mărime: 44.26KB (arhivat)
Publicat de: Theodor Ilie
Puncte necesare: 4
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: manoela popescu
din cursuri anul 3

Extras din notiță

1.2. Definirea conceptului Comunicare =

etimologic, transmite ideea relaţiei cu celălalt (com=cu);

transmitere a unui anumit conţinut (informaţii, opinii, păreri, sentimente etc.) sau ca o punere în relaţiei;

punere în comun, împărtăşire şi transmitere a unor proprietăţi unui număr de lucruri (Charles Morris);

acţiunea a unui organism sau a unei celule care modifică modelele probabile de comportament ale altui organism sau celule, într-o manieră adaptivă pentru unul sau ambii participanţi;

schimbul verbal dintre subiectul care vorbeşte şi un interlocutor (Dictionnaire de linguistique) etc..

Comunicare umană =

proces prin care un individ (comunicatorul) transmite stimuli cu scopul de a schimba comportamentul altor indivizi (auditoriul);

totalitatea proceselor prin care o minte poate să o influenţeze pe alta;acţiunea de a comunica şi rezultatul ei;

ceea ce leagă organismele între ele.

Orice comportament are o valoare comunicativă

1.3. Axiomele comunicării

Axioma 1: Comunicarea este inevitabilă;

Axioma 2: Comunicarea se dezvoltă pe două planuri: planul conţinutului (limbajul verbal) şi planul relaţiei (limbajul nonverbal);

Axioma 3: Comunicarea este un proces continuu ce nu poate fi abordat în termeni de cauză-efect sau stimul-răspuns;

Axioma 4: Comunicarea se bazează atât pe informaţie în formă digitală (procesată de sistemul nervos central), cât şi pe informaţie analogică (procesată de sistemul neurovegetativ);

Axioma 5: Comunicarea este ireversibilă;

Axioma 6: Comunicarea implică raporturi de putere între parteneri, iar tranzacţiile (schimburile) care au loc între ei pot fi simetrice sau complementare;

Axioma 7: Comunicarea implică procese de acomodare şi ajustare a comportamentelor;

1.4. Nivelurile comunicării umane

În funcţie de numărul participanţilor şi de natura relaţiilor care se stabilesc între ei:Comunicare intrapersonală;Comunicare interpersonală;Comunicare de grup;Comunicare publică; Comunicare de masă

1.5. Procesul comunicării interpersonale

Comunicarea = un schimb de semnale (sonore, tactile sau vizuale), cu scopul de a informa, instrui sau convinge, bazat pe existenţa unor semnificaţii comune, condiţionat de contextul relaţiilor între cei ce comunică, dependent de contextul social

Comunicare interpersonală:cuvinte;voce;tonalitate;limbajul trupului;fizionomia;mimica;postura;gestica;înfăţişarea;culoarea hainelor etc.

Structura lanţului comunicaţional:

Emiţător – mesaj codificat sub formă de semnale (transmis printr-un canal) – Receptor

Se comunică simultan printr-un ansamblu complex de:

stimuli, configurat din cele 3 categorii de limbaj;limbaje;canale.

Categorii de limbaj:limbajul verbal, adică graiul articulat şi înţelesurile transmise cu ajutorul cuvintelor unei limbi;limbajul paraverbal, adică înţelesurile de dincolo de cuvinte, întregul bagaj de stimuli şi semnale transmise prin tonul, volumul şi ritmul vocii; limbajul trupului, adică întregul complex de stimuli şi semnale transmise prin postură, fizionomie, mimică, gestică, privire şi distanţe.

Relaţia interpersonală, ce se dezvoltă în registrul afectiv şi emoţional, poate fi:pozitivă;negativă;neutră.

Comunicarea umană poate fi:directă sau interactivă - presupune contacte nemijlocite între indivizi şi se bazează pe tehnici naturale sau primare: cuvântul, vocea, trupul;indirectă este intermediată de mijloace şi tehnici secundare, precum: scrierea, tipărirea, imprimarea în relief, înregistrarea magnetică sau laser, transmisiile prin cablu, prin fibre otice sau prin unde hertziene:scrisă şi imprimată (scrisori, rapoarte, presa scrisă, cărţile, afişele, materialele publicitare);înregistrată (discul, cartela magnetică, discheta, CD-ul);prin fir (telefonul, telegraful, telexul e-mail-ul etc.);prin unde hertziene (radioul şi televiziunea).

Comunicarea interpersonală este directă şi personalizată

Dimensiunile contextului în care se comunică:contextul fizic;contextul cultural;contextul social şi psihologic;contextul temporal.

Codificare = a traduce gânduri, atitudini, emoţii şi sentimente în cuvinte, atingeri, sunete, imagini, caractere scrise, desene, gesturi, mirosuri

Decodificare = retranspunerea cuvintelor scrise sau vorbite, a gesturilor, imaginilor sau orice alte semne şi semnale în emoţii, sentimente, concepte, idei, atitudini, opinii şi comportamente umane

Mesajul = semnificaţia (informaţia, ştirea, ideea, emoţia, sentimentul) expediat de emiţător, transmisă pe canal, primită şi integrată de receptor

Media sau canalul = suportul şi calea pe care se transportă şi se distribuie mesajul (ex. canal auditiv, vocal, olfactiv etc.)

Orice proces de comunicare umană produce efecte:de natură cognitivă;de natură afectivă;comportamentale.

1.6. Perspective în dezvoltarea comunicării umane

Dezvoltarea mijloacelor comunicaţionale şi informaţionale

Comunicarea globală

Dezvoltarea tehnicilor, tehnologiilor şi practicilor comunicării umane vor contribui la

Dezumanizarea comunicării

Preview document

Comunicare și Negociere în Afaceri - Pagina 1
Comunicare și Negociere în Afaceri - Pagina 2
Comunicare și Negociere în Afaceri - Pagina 3
Comunicare și Negociere în Afaceri - Pagina 4
Comunicare și Negociere în Afaceri - Pagina 5

Conținut arhivă zip

  • Comunicare si Negociere in Afaceri.doc

Alții au mai descărcat și

Comunicarea în Cadrul Grupului

Oamenii traiesc organizati în grupuri deoarece sunt fiinte sociale. Un grup social reprezinta un ansamblu de indivizi între care exista relatii...

Comunicare

CAP. 1. 1.Comunicare nu este legat de: c)o singura teorie. 2.Care dintre urm nu este considerata teorie a comunicarii: b)teoria sirurilor....

Comunicare Managerială și Relații Publice

PARTEA A: COMUNICARE MANAGERIALA 1. COMUNICARE SI DECIZIE Obiective a) Sublinierea semnificatiei comunicarii pentru conducerea organizatiei; b)...

Tehnici de Comunicare și Negociere în Afaceri

TEHNICI DE COMUNICARE Scopul acestui curs este de a realiza o îmbunătăţire a capacităţii de comunicare şi negociere în diferite situaţii, simţul...

Comunicarea scrisă în afaceri

1.1 Caracterizarea si eficientizarea comunicarii scrise Caracteristicile mesajului scris sunt: - are anumite restrictii de utilizare; - trebuie...

Teoria comunicării

SCURTA PREZENTARE A CURSULUI DE COMUNICARE Pentru relatiile sociale si, implicit, pentru Relatiile Publice, pentru orice activitate, indiferent...

Comunicare verbală și non-verbală

COMUNICAREA NONVERBALA Intr-un sens foarte larg acest termen desemneaza orice proces prin care o informatie este transmisa de la un element la...

Te-ar putea interesa și

Comunicarea și Negocierea în Afaceri

INTRODUCERE În lumea afacerilor contemporane, negocierea ºi negociatorul dobândesc o importanþã considerabilã. Niciodatã în istorie, tranzacþiile...

Comunicarea și Negocierea în Afaceri

Comunicarea umana este relatia dintre oameni si se construieste cu emotii, sentimente, atitudini si interese. Atunci când au nevoie de ceilalti,...

Negocierea în afaceri - strategii și modalități comunicative eficiente

INTRODUCERE Clipă de clipă, ceas de ceas, fiecare dintre noi are o dorinţă, un interes sau măcar un punct de vedere numai “al său”. Fiecare...

Comunicare și Negociere în Afaceri

Negocierile comerciale îşi au originea în cele dintâi civilizaţii ale istoriei umanităţii. În concordanţă cu fiecare epocă, negocierile comerciale...

Comunicarea și Negocierea în Afaceri

Cap.I COMUNICAREA 1.1 Introducere Nu mai suntem de mult în faza de pionierat a afacerilor, în care era suficient să ai fler, intuiţie şi noroc...

Comunicare și Negocieri în Afaceri

Toate popoarele de pe pămînt, în ciuda diversităţii idiomurilor, vorbesc unul şi acelaşi limbaj" susţine Beauzée. Toate limbile au un fundament...

Comunicare și Negociere în Afaceri

CAP. 1. Comunicarea umană: trecut, prezent şi viitor 1.1. Scurt istoric al comunicării umane -Se presupune că cea mai veche reclamă scrisă...

Tehnici de Comunicare și Negociere în Afaceri

CAPITOLUL I COMUNICAREA Obiective - cunoaşterea procesului de comunicare şi a diferenţierilor între comunicarea verbală, scrisă şi nonverbală -...

Ai nevoie de altceva?