Analiza statică a unui suport solicitat termic

Proiect
8/10 (1 vot)
Domeniu: Alte domenii
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 33 în total
Cuvinte : 5258
Mărime: 3.81MB (arhivat)
Publicat de: Costel Mistreanu
Puncte necesare: 8
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Neacsu Marian
Facultatea de Inginerie din Braila
Universitatea Dunarea de Jos, Galati
Specializare: Materiale Avansate si Tehnologii Inovative

Cuprins

 1. INTRODUCERE 3
 2. CAPITOLUL 1. ASPECTE GENERALE PRIVIND PROIECTAREA ASISTATĂ DE CALCULATOR 4
 3. 1.1 Obiectivele proiectării asistate de calculator 4
 4. 1.2 Softuri integrate CAD/CAM/CAE 5
 5. 1.3 Aspecte generale privind proiectarea asistată în CATIA V5 5
 6. CAPITOLUL 2. METODA ELEMENTELOR FINITE 7
 7. 2.1. Concepte de bază 7
 8. 2.2. Etapele analizei cu elemente finite 9
 9. 2.3. Rezultatele oferite de metoda elementelor finite 12
 10. CAPITOLUL 3. ANALIZA STATICĂ A UNUI SUPORT SOLICITAT TERMIC 14
 11. 3.1. Descrierea aplicaței 14
 12. 3.2. Modelarea geometrică 15
 13. 3.3. Modelarea materialului 21
 14. 3.4. Modelarea cu elemente finite 22
 15. 3.4.1. Modelarea constrângerilor 23
 16. 3.4.2. Modelarea încărcărilor 25
 17. 3.4.3 Verificarea modelului 25
 18. 3.4.4. Rezolvarea modelului 26
 19. 3.5. Procesarea rezultatelor 27
 20. Concluzii 31
 21. Bibliografie 32

Extras din proiect

INTRODUCERE

Activitatea inginerească, în general, are ca finalizare realizarea de obiecte tehnice, care se materializează în urma unor procese de producție complexe. Etapele principale ale realizării unui produs tehnic sunt: definirea unui concept general al produsului, realizarea proiectului tehnic, stabilirea tehnologiei de fabricație, realizarea modelului experimental și omologarea produsului, fabricația propriu-zisă.

Structurile de tip suport au rolul de susținere a pieselor, fiind executate din profile. Câmpurile termice apar în aceste structuri în timpul funcționării acestora sau în timpul unui tratament termic. Tensiunile și deformațiile datorate câmpurilor termice sunt parametrii importanți de care trebuie să se țină seama în etapa proiectării produsului.

Proiectarea structurilor mecanice supuse câmpurilor termice impune rezolvarea problemelor luând în considerare și influența câmpului termic asupra rezistenței și deformării acestora, influență care uneori este decisivă.

În proiectarea acestor structuri se poate utiliza un soft integrat CAD/CAM/CAE, care încorporează modulul pentru analiză cu elemente finite FEM.

CAPITOLUL 1. ASPECTE GENERALE PRIVIND PROIECTAREA ASISTATĂ DE CALCULATOR

1.1 Obiectivele proiectării asistate de calculator

Conceptul PLM (managementul ciclului de viață al produsului, engleză : Product life cycle management) înglobează toate informațiile privind proiectarea, testarea si fabricația unui produs, cu ajutorul calculatorului. PLM cuprinde următoarele patru noțiuni:

1. CAD Computer Aided Design, Proiectare asistată de calculator, presupune proiectarea piesei sau a ansamblului de mai multe componente. Rezultă prototipul virtual, care va fi folosit pentru obținerea desenului de execuție și, ulterior, în etapa de testare și fabricație. Proiectarea asistată de calculator utilizează, cu prioritate, software grafic interactiv, cele mai folosite sisteme CAD fiind: AutoCAD, Solid Works, Solid Edge, ProEngineer, Unigraphics etc.

2. CAE Computer Aided Engineering, Inginerie asistată de calculator, este etapa de testare, analiză și simulare. Cea mai puternică metodă folosită este FEM (Finite Element Method). Metoda elementelor finite calculează tensiunile și deformațiile care apar în piesa, în funcție de solicitările la care este supusă.

3. CAM Computer Aided Manufacturing, Fabricație asistată de calculator, presupune prelucrarea piesei, pe mașini de prelucrare cu comandă numerică, folosind desenul de execuție.

4. PDM Product Data Management, Managementul datelor despre produs, înglobează toate informațiile despre cele trei etape anterioare. Dă posibilitatea inclusiv pentru proiectarea secțiilor unde va fi realizat produsul proiectat.

Sistemele actuale de proiectare asistată dau posibilitatea efectuării unor calcule și evaluări complexe, punând la dispoziția utilizatorilor biblioteci cu metode de calcul algebric și statistic, librării de materiale, calcul automat pentru suprafețe și volume, determinarea momentelor de inerție, a centrelor de greutate, calcule de rezistență cu elemente finite etc.

Având un domeniu larg de utilizare, metoda elementelor finite reprezintă o modalitate modernă și rapidă de analiză tehnică, aplicându-se în ingineria mecanică, cu prioritate la determinarea stării de eforturi și a deformării corpurilor solide, în calcule de câmp termic, la simulări în hidrodinamică, în general acolo unde este necesară evaluarea pas cu pas a valorilor unor mărimi care variază continuu.

1.2 Softuri integrate CAD/CAM/CAE

În prezent, proiectarea asistată de calculator este concentrată asupra modelării geometrice a produsului cu ajutorul unuia sau mai multor sisteme de proiectare asistată.

Principalele softuri integrate CAD/CAM/CAE sunt:

- CATIA - produs al grupului francez Dassault Systemes.

- NX - licență deținută de firma germană Siemens.

- Inventor - produs al firmei americane AutoDesk.

- Solid Works - deținut, de asemenea, de Dassault Systemes.

Complexitatea procesului de proiectare depinde de diverși factori, precum: produsul care trebuie obținut, activitatea de proiectare în sine, implicarea inginerilor proiectanți, procesul de luare a deciziilor, cunoștințele și sursele folosite, mai ales cele actualizate. Fiecare dintre acești factori are propria complexitate.

Bibliografie

1. Ghionea, I., (2003) - CATIA Knowlegle Advisor. Utilizarea regulilor, formulelor și reacțiilor pentru parametrizarea completă a unui motor hidraulic liniar. Tehnică și Tehnologie, nr. 3, Editura Tehnic Media, București

2. Ghionea, I., (2004) - Module de proiectare asistată în CATIA V5 cu aplicații în construcția de mașini. Editura BREN, București

3. Marin, C., Hadăr, A., Popa I., F., Albu, L., (2002)- Modelarea cu elemente finite a structurilor mecanice. Editura Academiei Române, București

4. Tache, V., Ungureanu, I., Stroe, C., (1985) - Elemente de proiectare a dispozitivelor pentru mașini-unelte. Editura Tehnică, București

5. Trebaol, G., (2007) - Designing parametric spur gears with Catia V5.

6.***, CATIA V5R15., (2005) - Documentație de firmă. Dassault System.

Preview document

Analiza statică a unui suport solicitat termic - Pagina 1
Analiza statică a unui suport solicitat termic - Pagina 2
Analiza statică a unui suport solicitat termic - Pagina 3
Analiza statică a unui suport solicitat termic - Pagina 4
Analiza statică a unui suport solicitat termic - Pagina 5
Analiza statică a unui suport solicitat termic - Pagina 6
Analiza statică a unui suport solicitat termic - Pagina 7
Analiza statică a unui suport solicitat termic - Pagina 8
Analiza statică a unui suport solicitat termic - Pagina 9
Analiza statică a unui suport solicitat termic - Pagina 10
Analiza statică a unui suport solicitat termic - Pagina 11
Analiza statică a unui suport solicitat termic - Pagina 12
Analiza statică a unui suport solicitat termic - Pagina 13
Analiza statică a unui suport solicitat termic - Pagina 14
Analiza statică a unui suport solicitat termic - Pagina 15
Analiza statică a unui suport solicitat termic - Pagina 16
Analiza statică a unui suport solicitat termic - Pagina 17
Analiza statică a unui suport solicitat termic - Pagina 18
Analiza statică a unui suport solicitat termic - Pagina 19
Analiza statică a unui suport solicitat termic - Pagina 20
Analiza statică a unui suport solicitat termic - Pagina 21
Analiza statică a unui suport solicitat termic - Pagina 22
Analiza statică a unui suport solicitat termic - Pagina 23
Analiza statică a unui suport solicitat termic - Pagina 24
Analiza statică a unui suport solicitat termic - Pagina 25
Analiza statică a unui suport solicitat termic - Pagina 26
Analiza statică a unui suport solicitat termic - Pagina 27
Analiza statică a unui suport solicitat termic - Pagina 28
Analiza statică a unui suport solicitat termic - Pagina 29
Analiza statică a unui suport solicitat termic - Pagina 30
Analiza statică a unui suport solicitat termic - Pagina 31
Analiza statică a unui suport solicitat termic - Pagina 32
Analiza statică a unui suport solicitat termic - Pagina 33

Conținut arhivă zip

 • Analiza statica a unui suport solicitat termic.docx

Ai nevoie de altceva?