Managementul resurselor umane în cadrul organizației orientată spre proiect

Proiect
7/10 (1 vot)
Domeniu: Alte domenii
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 11 în total
Cuvinte : 5032
Mărime: 102.58KB (arhivat)
Publicat de: Nicolae S.
Puncte necesare: 6

Cuprins

 1. Introducere .3
 2. Capitolul 1. Cerințe specifice pentru managementul resurselor umane în compania orientată spre proiect .3
 3. 1.1. „Gestionarea prin proiecte”, ca strategie a companiei orientate pe proiect ..4
 4. 1.2. Caracterul temporar al proiectelor ..4
 5. 1.3. Dinamismul ...4
 6. 1.4. Resurse de proiect-portofoliu și cerințe de rol 5
 7. 1.5. Paradigma managementului specific 5
 8. Capitolul 2. Perspective diferite și legături lipsă în literatură ..5
 9. 2.1. Trecerea de la managementul tehnic la cel uman 5
 10. 2.2. Concentrarea pe angajarea temporară 6
 11. 2.3. Interesul emergent pentru companiile orientate pe proiect ..6
 12. Capitolul 3. Practici și procese ale managementului resurselor umane în compania orientată spre proiect .7
 13. 3.1. Selecția ..8
 14. 3.2. Ocuparea forței de muncă 8
 15. 3.3. Disponibilizarea 9
 16. 3.4. Alocarea proiectului .9
 17. 3.5. Ocuparea forței de muncă în proiect 9
 18. 3.6. Dispersarea din proiect ..10
 19. Concluzii și propuneri .10
 20. Bibliografie ...11

Extras din proiect

Introducere

Managementul resurselor umane în cadrul unei organizații reprezintă procesele de bază ale companiei orientate spre proiect, care dezvoltă modul în care organizația dobândește și folosește resursele umane și modul în care angajații experimentează relația de muncă. Cunoștințele despre managementul resurselor umane sunt produse de cercetători și teoreticieni care creează astfel un cadru în care dezbaterile despre managementul resurselor umane se concretizează în literaturile academice și practicante. În majoritatea literaturii existente, managementul resurselor umane este încadrat în primul rând în termeni de organizații mari și stabile, în timp ce alte tipuri de organizații, cum ar fi cele care se bazează pe proiecte, sub forma principală a proiectului de lucru, sunt marginalizate în discuții despre ce reprezintă managementul resurselor umane și cum ar trebui practicat.

Cercetătorii susțin că, datorită caracteristicilor specifice ale companiei orientate spre proiect, în special natura temporară a proceselor de muncă și natura dinamică a mediului de muncă, există provocări specifice atât pentru organizații, cât și pentru angajați în companiile inițiate de proiect și că acestea nu au fost recunoscute pe scară largă și nici conceptualizate în mod adecvat în literaturile de management de proiect existent. Scopul este de a oferi o imagine de ansamblu asupra cercetărilor anterioare asupra resurselor umane în contextul proiectelor, publicate în managementul de proiect și managementul general. Dezvoltăm un model din ceea ce vedem ca aspecte critice ale managementului resurselor umane ale organizării orientate spre proiect, bazat pe cercetări anterioare și îl utilizăm pentru structurarea revizuirii. În cele din urmă, rezumăm ceea ce vedem ca fiind neajunsurile majore ale cercetării în domeniul managementului resurselor umane, în cadrul companiei orientate spre proiect și prezentăm o agendă de cercetare pentru a aborda domeniile de cercetare deosebite pe acest subiect.

Managementul resurselor umane are o importanță strategică în toate organizațiile. Contribuie la succesul organizației și creează un avantaj competitiv pentru organizație. Modul în care practicile și politicile managementului resurselor umane se concretizează, de asemenea, vizează experiențele de muncă ale angajatului și relația de muncă. Managementului resurselor umane este important în orice organizație. Compania orientată pe proiect nu este diferită în această privință. Cu toate acestea, anumite caracteristici specifice ale companiei orientate spre proiect creează provocări specifice în acel context, care nu sunt recunoscute în mod clar în literaturile de management general sau de proiecte. Companiile orientate pe proiect au cerințe specifice în ceea ce privește managementul resurselor umane. Am examinat literatura extinsă în managementul proiectului, managementul general și literaturile despre managementul resurselor umane, pentru a stabili presupunerile și a analiza în detaliu literatura existentă în domeniul managementului resurselor umane, în companii orientate spre proiect.

În acest proiect voi prezenta pentru motivul pentru care există cerințe specifice privind managementul resurselor umane în cadrul companiei orientate spre proiect. Informațiile generale priviesc companiile de proiecte, publicate în reviste de conducere.

1. Cerințe specifice pentru managementul resurselor umane în compania orientată spre proiect

Gareis sugerează că în companiile orientate spre proiect, oamenii organizației:

1. definesc „managementul prin proiecte„ ca strategie organizațională a acestora;

2. aplică proiecte și programe pentru desfășurarea proceselor complexe;

3. gestionează un portofoliu de proiecte cu diferite tipuri de proiecte interne și externe; 4. au organizații permanente specifice, cum ar fi un grup de portofoliu de proiecte sau un management de proiect care să ofere funcții de integrare;

5. vizualizează organizația ca fiind orientată spre proiect.

Compania ideală orientată spre proiect este adesea descrisă ca fiind o organizație cu un puternic management al proiectului. În esență, ceea ce definește o companie ca fiind proiectată este faptul că aceste companii se consideră că sunt orientate spre proiect și își modelează politicile și practicile pentru lucru, cultură organizațională și strategie față de provocarea prezentată de gestionarea proiectelor. Companiile orientate pe proiect pot fi găsite în multe domenii, inclusiv în sectorul public.

Organizațiile pot varia în gradul de orientare a proiectului, în funcție de mărimea, numărul și tipurile de proiecte pe care le realizează. Acestea au impact asupra relației dintre organizarea liniei stabile și organizațiile temporare, realizate în cadrul companiei orientate spre proiect. Compania orientată spre proiect este o construcție. O organizație poate alege ca orientarea proiectului să fie forma de lucru adecvată pentru aceasta în ansamblu (ca într-o companie de construcții) sau numai pentru unele dintre unitățile lor de organizare (ca în departamentul de dezvoltare a produsului unei companii de producție).

Unii scriitori au identificat anumite specii de societăți bazate pe managementul resurselor umane, care realizează proiecte. Aceste studii susțin presupunerea că o companie orientată pe proiect are caracteristici specifice care, la rândul lor, produc cerințe speciale în termeni de politici și practici în domeniul managementului resurselor umane. Unele specificuri ale companiilor orientate pe proiect pe care le considerăm relevante pentru managementul resurselor umane sunt:

- „Gestionarea prin proiecte” - strategie a companiei orientate spre proiect;

- Caracterul temporar al proiectelor;

- Dinamism;

- Resurse de proiect-portofoliu și cereri multiple;

- Paradigma managementului specific.

1.1. „Gestionarea prin proiecte”, ca strategie a companiei orientate pe proiect

În literatura de specialitate, în domeniul managementului resurselor umane există o lungă direcție de cercetare care susține că, pentru a aduce o contribuție optimă la performanța finală, politicile de gestionare a resurselor umane și practicile ar trebui să fie integrate atât cu strategia de fond, așa-numita integrare strategică verticală, cât și cu celelalte, așa-numita integrare pe orizontală. Orientarea funcției de management al resurselor umane și obiectivele acesteia trebuie să fie aliniată strategiei organizației. Dacă luăm în considerare „Gestionarea prin proiecte” ca și strategie a companiei orientate pe proiect, aceasta ar presupune că politicile, procesele și practicile managementului resurselor umane susțin, într-un fel, lucrările orientate spre proiect și sunt diferite de procesele mai tradiționale, care sunt proiectate pentru organizația gestionată clasic, în care accentul nu este pus pe proiecte, ci în schimb pe produse și servicii de rutină, în care cerințele postului sunt bine definite și stabile.

Bibliografie

1. Gareis R, Huemann M. Maturity-Models for the project-orientedcompany. In: Turner JR, editor. The Gower handbook of projectmanagement. fourh ed. Aldershot: Gower; forthcoming;

2. Langford D, Hancock MR, Fellows R, Gale AW. Human resourcesmanagement in construction. London: Pearson Education; 1995;

3. Loosemore M, Dainty ART, Lingard H. Human resource manage-ment in construction projects. London: Spon; 2003;

4. Alvesson M. Social Identity and the problem of loyalty in knowledge-intensive companies. J Manage Stud 2000;

5. Derlund J, Bredin K. HRM in project-intensive firms: changes andchallenges. Hum Resource Manage 2006;

6. Clark I, Colling T. The management of human resources in theproject-led organizations. Pers Rev 2005;

7. Turner JR, editor. People in Project Management. Aldershot: Gower, 2003;

8. Keegan AE, Turner JR. Managing human resources in the project-based organization. In: Turner JR, editor. People in project manage-ment. Aldershot: Gower; 2003;

9. Hauschildt J, Keim G, Medcof JW. Realistic criteria for projectmanager selection and development. Project Manage J, 2000.

Preview document

Managementul resurselor umane în cadrul organizației orientată spre proiect - Pagina 1
Managementul resurselor umane în cadrul organizației orientată spre proiect - Pagina 2
Managementul resurselor umane în cadrul organizației orientată spre proiect - Pagina 3
Managementul resurselor umane în cadrul organizației orientată spre proiect - Pagina 4
Managementul resurselor umane în cadrul organizației orientată spre proiect - Pagina 5
Managementul resurselor umane în cadrul organizației orientată spre proiect - Pagina 6
Managementul resurselor umane în cadrul organizației orientată spre proiect - Pagina 7
Managementul resurselor umane în cadrul organizației orientată spre proiect - Pagina 8
Managementul resurselor umane în cadrul organizației orientată spre proiect - Pagina 9
Managementul resurselor umane în cadrul organizației orientată spre proiect - Pagina 10
Managementul resurselor umane în cadrul organizației orientată spre proiect - Pagina 11

Conținut arhivă zip

 • Managementul resurselor umane in cadrul organizatiei orientata spre proiect.doc

Alții au mai descărcat și

Metode de Prevenire și Stingere Incendii

3.1.Accesul mijloacelor si al personalului pentru interventie in caz de incendiu se asigura in permanenta la toate: a) constructia unitatii cu...

Măsurători Directe de Aceeași Precizie

Masuratorile directe de aceeasi precizie, reprezinta un volum important de lucrari, executate pe teren în cadrul activitatilor geodezice,...

Biometria

Biometria reprezinta totalitatea metodelor prin care se face identificarea sau autentificarea unei persoane pe baza datelor biometrice: amprente...

Te-ar putea interesa și

Proiectarea Rețelei de Canalizare a Apelor Uzate Menajere

Orasul Ungheni se afla în partea de vest a Republicii Moldova. Este întins pe o suprafata aproximativ de 16 km² cu o populatie de pîna la 40000 de...

Particularitățile contractului de management

Asa cum nevoile omului sunt diferite si structurate foarte bine in piramida lui Maslow , nevoile organizatiilor sunt diferite, motiv pentru care,...

Importanța politicii de personal la SC în asigurarea serviciilor cadastrale la nivel de județ

În centrul tuturor afacerilor stă omul. Toate celelalte resurse, terenuri, clădiri, mecanisme, utilaje, autovehicule sau bani sunt doar de...

Contabilitatea Mijloacelor Fixe

CAPITOLUL I NOŢIUNI GENERALE DESPRE MIJLOACELE FIXE I.1 DEFINIŢII, LEGISLAŢII În acest capitol s-a propus a se defini noţiunea de imobilizări...

Raport Activitate CNPAS pentru Anul 2005

1. MISIUNEA CASEI NAŢIONALE DE PENSII ŞI ALTE DREPTURI DE ASIGURĂRI SOCIALE ŞI OBIECTIVELE STABILITE PENTRU ANUL 2005 Potrivit Statutului aprobat...

Managementul investiției în resurse umane la TopMarket

INTRODUCERE Investiţia şi dezvoltarea resurselor umane a devenit o prioritate pentru multe companii, mai ales în ţările în care s-a intensificat...

Strategii de calitate utilizate în industria hotelieră - studiu de caz Kolpinghaus Brașov

INTRODUCERE MOTIVAREA ALEGERII TEMEI ŞI OBIECTIVELE LUCRĂRII Sistemul de management este partea vizibilă a managementului, fiind alcătuit din...

Managementul Proiectelor - De la Teorie la Practică

CUVÂNT ÎNAINTE Formarea continuă în cadrul organizaţiilor a devenit în mod clar o necesitate şi o obligaţie. Dezvoltarea resurselor umane şi...

Ai nevoie de altceva?