Procesul de nichelare electrochimică a oțelului

Proiect
8/10 (1 vot)
Domeniu: Alte domenii
Conține 1 fișier: pdf
Pagini : 63 în total
Cuvinte : 12675
Mărime: 834.99KB (arhivat)
Publicat de: Dorina P.
Puncte necesare: 9
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Conf.univ. dr. ing. Liliana Lazăr
Facultatea de Inginerie Chimica si Protectia Mediului
Universitatea Tehnica "Gheorghe Asachi", Iasi
Specializare: Ingineria Proceselor Anorganice și Protecția Mediului

Cuprins

 1. Memoriu tehnic .. 3
 2. Datele de proiectare ... 4
 3. 1. Nichelarea electrochimică a oțelului 4
 4. 1.1. Definirea procesului . 4
 5. 1.2. Electroliți de nichelare și regim de funcționare ... 6
 6. 1.3. Caracteristici principale ale stratului de nichel 9
 7. 1.4. Procesul tehnologic de nichelare electrochimică . 11
 8. 1.4.1. Fluxul tehnologic .. 11
 9. 1.4.1.1. Schema bloc a procesului 12
 10. 1.4.1.2. Schița instalației .. 13
 11. 1.4.2. Descrierea etapelor tehnologice și utilaje specifice .. 14
 12. 1.4.2.1. Prelucrarea mecanică .. 14
 13. 1.4.2.2. Degresarea ... 15
 14. 1.4.2.3. Decaparea 18
 15. 1.4.2.4. Spălarea cu apă ... 21
 16. 1.4.2.5. Electrodepunerea nichelului 22
 17. 1.4.3. Schema celulei de electrodepunere a nichelului ... 23
 18. 1.4.4. Mecanismul proceselor de electrod .. 24
 19. 2. Calcule de inginerie pentru nichelarea electrochimică ... 25
 20. 2.1. Fondul anual de timp 26
 21. 2.1.1. Modelul matematic pentru calculul fondului anual de timp . 26
 22. 2.1.2. Calculul fondului anual de timp ... 27
 23. 2.2. Tensiunea aplicată reactorului electrochimic ... 29
 24. 2.2.1. Modelul matematic pentru bilanțul de tensiuni 29
 25. 2.2.2. Calculul bilanțului de tensiuni .. 32
 26. 2.3. Încălzirea electrolitului . 34
 27. 2.3.1. Modelul matematic de bilanț termic . 34
 28. 2.3.2. Calculul bilanțului termic . 41
 29. 2.4. Reactorul de electrodepunere a nichelului pentru piese de dimensiuni mici 46
 30. 2.4.1. Descrierea tobei și a cuvei de nichelare 46
 31. 2.4.2. Modelul matematic pentru dimensionarea geometrică . 49
 32. 2.4.3. Dimensionarea geometrică a tobei 51
 33. 2.4.4. Dimensionarea cuvei . 55
 34. 2.4.5. Fișa tehnică a tobei și a cuvei de nichelare ... 58
 35. 3. Anexe - Schița instalației de nichelare electrochimice 61
 36. Bibliografie .. 62

Extras din proiect

Memoriu tehnic

Proiectul de față este structurat pe mai multe capitole și sub-capitole.

Acesta a fost elaborat în scopul proiectării unui reactor tip tobă galvanică pentru

procesul de nichelare lucioasă pe piese de dimensiuni mici.

Suprafața care trebuie protejată anticorosiv și decorativ este reprezentată de

piese de dimensiuni mici confecționate din oțel-carbon.

Procesul de bază este nichelarea electrochimică, precedat de o serie de metode

prin care se pregătesc piesele suport, cu scopul asigurării unei bune aderențe a stratului

metalic pe suport, un strat metalic de calitate, cu duritate ridicată și cu aspect plăcut.

Alegerea procedeului tehnologic și a condițiilor de prelucrare a suprafețelor

metalice depinde de natura și cantitatea impurităților, de natura metalului supus

acoperirii, caracterul prelucrării sale mecanice anterioare, de natura și destinația

stratului electrodepus.

Operațiile de pregătire mecanică inițiază procesul global de electrodepunere a

nichelului și constau în netezirea și nivelarea suprafeței pieselor cu scopul îmbunătățirii

aspectului general și în special luciul straturilor metalice depuse ulterior. Principalele

metode de pregătire mecanică sunt: șlefuirea, lustruirea, perierea și sablarea.

Bilanțul de tensiuni se întocmește în vederea calculării tensiunii reale la bornele

electrolizorului și ale consumurilor specifice de energie electrică [kWh/dm2 ]. În acest

scop, trebuie să se cunoască procesele principale de electrod.

Bilanțul termic se definește în funcție de modul de operare al reactorului

electrochimic.

În lucrarea de față, modul de întocmire a bilanțului termic real este pentru un

reactor electrochimic tip cuvă, cu funcționare discontinuă, descoperit, prevăzut cu

ventilație locală forțată.

Cuva este protejată anticorosiv în interior, cu un strat de email și la exterior, cu

un strat de vopsea. Întrucât reactorul funcționează la temperaturi relativ mici(sub 70oC),

nu se impune folosirea unei izolații termice exterioare.

4

Date de proiectare

Capitolul 1. Nichelarea electrochimică a oțelului

1.1. Definirea procesului

Nichelul având un potențial mai electronegativ decât potențialul fierului, poate

proteja anticorosiv oțelul numai în cazul în care depozitul catodic este lipsit de pori.

Rezistența anticorosivă a nichelului este maximă în soluții alcaline concentrate.

Nichelarea electrochimică se aplică în scopuri decorativ-protectoare, pentru

piese din industria constructoare de mașini, în construcția de aparate și obiecte de uz

casnic. Depunerile de nichel se pot folosi și pentru obținerea unor straturi complexe,

de exemplu, Cu-Ni-Cr.

Depunerea galvanică a nichelului se poate face din electroliți acizi, care au

pH-ul cuprins între 2 și 6. Din soluții puternic acide, nichelul, practic, nu se depune iar

din soluții neutre pe catod se formează depozite fragile pe bază de hidroxid de nichel.

În cazul electroliților acizi, reacțiile care au loc la cei doi electrozi sunt:

- la catod:

Ni2+ + 2e- - Ni ↓ (1.1)

2H+ + 2e- - H2 ↑ (1.2)

- la anod:

Ni - Ni2+ + 2e- (1.3)

H2O - ½ O2 + 2H+ + 2e- (1.4)

Factorii care influențează natura stratului catodic, respectiv caracteristicile

depunerii sunt:

- compoziția și pH-ul electrolitului;

- densitatea de curent;

- temperatura de lucru;

- prezența agitării electrolitului.

Bibliografie

1. Bandrabur F., (1998), Coroziune și tehnologii electrochimice, Rotaprint IP, Iași;

2. Bandrabur F., Szep Al., (1992), Tehnologii electrochimice, Rotaprint IP, Iași;

3. Bandrabur F., Liliana Lazăr, Apostolescu N., (2007), Ingineria proceselor

electrochimice. Protecție anticorosivă. Îndrumar de laborator., Editura

Ecozone, Iași;

4. Firoiu C., (1983), Tehnologia proceselor electrochimice, Editura Didactică și

Pedagogică, București;

5. Constantinescu M., (1977), Tehnologia cromării pieselor metalice, Editura

Tehnică, București;

6. Marinescu A., Andoniant G., Bay E., (1984), Tehnologii electrochimice și

chimice de protecție a materialelor metalice, Editura Tehnică București;

7. Oniciuc L., Grünwald E., (1990), Galvanotehnica, Editura Științifică și

enciclopedică, București;

8. Pavlov, C.F., Romankov, P.G., Noskov A.A., (1981), Procese și aparate în

ingineria chimică, Exerciții și probleme, Editura Tehnica, București.

Preview document

Procesul de nichelare electrochimică a oțelului - Pagina 1
Procesul de nichelare electrochimică a oțelului - Pagina 2
Procesul de nichelare electrochimică a oțelului - Pagina 3
Procesul de nichelare electrochimică a oțelului - Pagina 4
Procesul de nichelare electrochimică a oțelului - Pagina 5
Procesul de nichelare electrochimică a oțelului - Pagina 6
Procesul de nichelare electrochimică a oțelului - Pagina 7
Procesul de nichelare electrochimică a oțelului - Pagina 8
Procesul de nichelare electrochimică a oțelului - Pagina 9
Procesul de nichelare electrochimică a oțelului - Pagina 10
Procesul de nichelare electrochimică a oțelului - Pagina 11
Procesul de nichelare electrochimică a oțelului - Pagina 12
Procesul de nichelare electrochimică a oțelului - Pagina 13
Procesul de nichelare electrochimică a oțelului - Pagina 14
Procesul de nichelare electrochimică a oțelului - Pagina 15
Procesul de nichelare electrochimică a oțelului - Pagina 16
Procesul de nichelare electrochimică a oțelului - Pagina 17
Procesul de nichelare electrochimică a oțelului - Pagina 18
Procesul de nichelare electrochimică a oțelului - Pagina 19
Procesul de nichelare electrochimică a oțelului - Pagina 20
Procesul de nichelare electrochimică a oțelului - Pagina 21
Procesul de nichelare electrochimică a oțelului - Pagina 22
Procesul de nichelare electrochimică a oțelului - Pagina 23
Procesul de nichelare electrochimică a oțelului - Pagina 24
Procesul de nichelare electrochimică a oțelului - Pagina 25
Procesul de nichelare electrochimică a oțelului - Pagina 26
Procesul de nichelare electrochimică a oțelului - Pagina 27
Procesul de nichelare electrochimică a oțelului - Pagina 28
Procesul de nichelare electrochimică a oțelului - Pagina 29
Procesul de nichelare electrochimică a oțelului - Pagina 30
Procesul de nichelare electrochimică a oțelului - Pagina 31
Procesul de nichelare electrochimică a oțelului - Pagina 32
Procesul de nichelare electrochimică a oțelului - Pagina 33
Procesul de nichelare electrochimică a oțelului - Pagina 34
Procesul de nichelare electrochimică a oțelului - Pagina 35
Procesul de nichelare electrochimică a oțelului - Pagina 36
Procesul de nichelare electrochimică a oțelului - Pagina 37
Procesul de nichelare electrochimică a oțelului - Pagina 38
Procesul de nichelare electrochimică a oțelului - Pagina 39
Procesul de nichelare electrochimică a oțelului - Pagina 40
Procesul de nichelare electrochimică a oțelului - Pagina 41
Procesul de nichelare electrochimică a oțelului - Pagina 42
Procesul de nichelare electrochimică a oțelului - Pagina 43
Procesul de nichelare electrochimică a oțelului - Pagina 44
Procesul de nichelare electrochimică a oțelului - Pagina 45
Procesul de nichelare electrochimică a oțelului - Pagina 46
Procesul de nichelare electrochimică a oțelului - Pagina 47
Procesul de nichelare electrochimică a oțelului - Pagina 48
Procesul de nichelare electrochimică a oțelului - Pagina 49
Procesul de nichelare electrochimică a oțelului - Pagina 50
Procesul de nichelare electrochimică a oțelului - Pagina 51
Procesul de nichelare electrochimică a oțelului - Pagina 52
Procesul de nichelare electrochimică a oțelului - Pagina 53
Procesul de nichelare electrochimică a oțelului - Pagina 54
Procesul de nichelare electrochimică a oțelului - Pagina 55
Procesul de nichelare electrochimică a oțelului - Pagina 56
Procesul de nichelare electrochimică a oțelului - Pagina 57
Procesul de nichelare electrochimică a oțelului - Pagina 58
Procesul de nichelare electrochimică a oțelului - Pagina 59
Procesul de nichelare electrochimică a oțelului - Pagina 60
Procesul de nichelare electrochimică a oțelului - Pagina 61
Procesul de nichelare electrochimică a oțelului - Pagina 62
Procesul de nichelare electrochimică a oțelului - Pagina 63

Conținut arhivă zip

 • Procesul de nichelare electrochimica a otelului.pdf

Alții au mai descărcat și

Metode de Prevenire și Stingere Incendii

3.1.Accesul mijloacelor si al personalului pentru interventie in caz de incendiu se asigura in permanenta la toate: a) constructia unitatii cu...

Măsurători Directe de Aceeași Precizie

Masuratorile directe de aceeasi precizie, reprezinta un volum important de lucrari, executate pe teren în cadrul activitatilor geodezice,...

Biometria

Biometria reprezinta totalitatea metodelor prin care se face identificarea sau autentificarea unei persoane pe baza datelor biometrice: amprente...

Te-ar putea interesa și

Sisteme Noi de Stocare a Energiei Electrice

Introducere Necesitatea stocării energiei electrice Stocarea eficientă a energiei devine unul dintre cele mai spectaculoase şi sensibile domenii...

Tehnologia și instalația depunerii galvanice a aliajelor de cobalt

INTRODUCERE Descoperirea Galvanismului si a Electrolizei Galvanismul sau electricitatea produsa chimic, a fost descoperita in mod accidental de...

Metode de Protecție Anticorozivă

INTRODUCERE Coroziunea reprezintă fenomenul de distrugere parţială sau totală a materialelor în general şi a metalelor în special, în urma unor...

Determinarea Vitezei de Coroziune a Oțelului OLC45AT în Medii Corozive cu PH Diferit

INTRODUCERE Pagubele provocate economiei naţionale de către coroziune ating proporţii uriaşe. Conform datelor existente, aproape o treime din...

Tratarea apelor uzate prin oxidare anodică

1.Introducere Scopul oxidării în tratarea apelor uzate este de a converti compuşii chimici nedoriţi în alţii care nu sunt, sau sunt mai puţin...

Coroziunea Metalelor

1. Privire generala asupra coroziunii metalelor Pagubele provocate economiei nationale de catre coroziune ating proportii uriase. Conform datelor...

Straturi Metalice Protectoare - Placarea

1.INTRODUCERE În epoca contemporană de intensă dezvoltare industrială, când consumul de metale şi utilaje este în continuă creştere apare ca...

Coroziunea

Corozia prezintă procesul de distrugere a învelişurilor metalice ale cablurilor (plumb, oţel şi aluminiu) şi de asemenea a suprafeţelor ecranate ca...

Ai nevoie de altceva?