Proiectarea și exploatarea troliului de foraj (TF) al unei instalații de foraj (IF)

Proiect
9/10 (1 vot)
Domeniu: Alte domenii
Conține 1 fișier: pdf
Pagini : 72 în total
Cuvinte : 21704
Mărime: 3.55MB (arhivat)
Publicat de: Ana Maria Serban
Puncte necesare: 11
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Șef lucr. dr. ing. Simion Parepa
Facultatea de Inginerie Mecanica si Electrica
Universitatea "Petrol - Gaze", Ploiesti

Cuprins

 1. INTRODUCERE
 2. 1. ALEGEREA INSTALAȚIEI DE FORAJ
 3. 1.1. Programul de construcție a sondei
 4. 1.2. Determinarea profilurilor coloanelor de burlane și a greutății fiecărei coloane
 5. 1.3. Alegerea sapei pentru forajul puțului de exploatare
 6. 1.4. Alegerea tipodimensiunii de prăjini grele și calculul lungimii ansamblului de adâncime
 7. 1.5. Verificarea la flambaj a ansamblului de prăjini grele și determinarea componenței
 8. ansamblului de adâncime
 9. 1.6. Alegerea tipodimensiunii de prăjini de foraj și calculul lungimii ansamblului superior al garniturii de foraj
 10. 1.7. Alegerea prăjinii de antrenare
 11. 1.8. Alegerea instalației de foraj
 12. 1.9. Concluzii
 13. 2. ALEGEREA PRINCIPALELOR UTILAJE ALE INSTALAȚIEI DE FORAJ ȘI
 14. PREZENTAREA PARAMETRILOR ȘI CARACTERISTICILOR LOR
 15. 2.1. Alegerea capului hidraulic
 16. 2.2. Alegerea ansamblului macara-cârlig
 17. 2.3. Alegerea geamblacului de foraj
 18. 2.4. Alegerea elevatorului cu pene
 19. 2.5. Alegerea elevatorului pentru prăjini de foraj
 20. 2.6. Alegerea chiolbașilor
 21. 2.7. Alegerea cablului de manevră
 22. 2.8. Alegerea troliului de foraj
 23. 2.9. Concluzii
 24. 3. PARAMETRII ȘI CARACTERISTICILE MOTOARELOR/ GRUPURILOR DE
 25. ACȚIONARE ȘI CALCULUL PUTERII INSTALATE
 26. 3.1. Parametrii și caracteristicile motoarelor/ grupurilor de acționare
 27. 3.2. Alegerea modului de acționare
 28. 3.3. Puterea consumatorilor auxiliari de forță
 29. 3.4. Calculul puterii instalate
 30. 3.5. Concluzii
 31. 4. LANȚUL CINEMATIC AL SISTEMULUI DE MANEVRĂ
 32. 4.1. Reprezentarea lanțului cinematic al sistemului de manevră (SM) și determinarea numărului de trepte de viteză
 33. 4.2. Tipurile de transmisii mecanice utilizate în cadrul lanțului cinematic al SM și .parametrii acestora
 34. 4.3. Tipurile de cuplaje folosite în cadrul SM
 35. 4.4. Modul de obținere a treptelor de viteză și determinarea raporturilor de transmitere totale
 36. 4.5. Concluzii
 37. 5. CONCLUZII

Extras din proiect

INTRODUCERE

Instalația de foraj (IF) este un ansamblu de utilaje (U), care formează echipamente

(Eq), agregate sau sisteme de lucru (A/SL) și instalații (I), ce pot funcționa separat sau, unele,

simultan, pentru construirea sondei de foraj, cu o anumită destinație, pentru efectuarea unor

operații legate de operația de foraj și asigurarea securității tehnice și care sunt asamblate pe

structuri metalice de rezistență, existând și structuri de protecție, de depozitare de diferite

produse etc.

Instalația de foraj (IF) are în compunerea sa două tipuri de echipamente din punctul de

vedere al poziției lor în raport cu sonda: echipamentul de adâncime (Eq.Ad); echipamentul

sau instalația de suprafață (Eq.S/IS) Eq.Ad este reprezentat de garnitura de foraj (Gar.F),

motorul de adâncime, dacă există, și sapa. Eq.S/IS reprezintă instalația de foraj propriuzisă, pe

care o denumim, în continuare, instalație de foraj (IF). [1]

Sistemul/ Agregatul de lucru (S/AL) este un ansamblu de utilaje care lucrează ca un

tot unitar, fiind în interdependență constructivă și funcțională, pentru efectuarea unei operații

sau proces tehnologic (de exemplu, de săpare, de circulație sau de manevră).

Troliul de foraj (TF) („Drawworks”, în lb. en.) face parte din sistemul de manevră

(SM) și reprezintă un ansamblu de utilaje construit ca un tot unitar, montat pe un șasiu și

având funcții specifice în cadrul instalației de foraj (IF), funcția principală fiind manevrarea

materialului tubular în sondă.

Datele inițiale de proiectare sunt:

- Adâncimea maximă de introducere: HM=4700 m;

- Adâncimea relativă de tubare a puțului de ordin j: yT.jϵ {0,15; 0,35;0,75; 1}

- Diametrele nominale exterioare ale coloanelor de burlane: DCBj 211/2;16;103/4; 65/8-

Proiectul este structurat pe 4 capitole și are ca scop prezentarea, analizarea, proiectarea

sistemului de rotație al unei instalații de foraj (IF) ce urmează să execute lucrări specifice de

foraj la adâncimea de 4700 m.

Astfel, în primul capitol ,,Alegerea instalației de foraj’’, se va alege o instalație

tipizată specifică zonei de amplasare și executării lucrărilor de foraj.

În al doilea capitol denumit ,,Alegerea principalelor utilaje ale instalației de foraj și

prezentarea parametrilor și caracteristicilor lor’’ se vor alege principalele utilaje de la o clasă

superioară față de instalația de foraj aleasă.

Cel de-al treilea capitol se numește ,,Parametrii și caracteristicile

motoarelor/grupurilor de acționare și calculul puterii instalate’’.

Al patrulea capitol va evidenția ,, Studiul schemei cinematice a instalației de foraj’’

La final se vor evidenția concluziile finale și bibliografia, unde, vor apărea toate

sursele de documentare ale proiectului.

Pentru o bună înțelegere a aspectelor constructive, funcționale, și de calcul, se vor folosi

fotografii, figuri, scheme, diagrame și tabele în care se vor concentra datele rezultate din

calcule.

3

1.ALEGEREA INSTALAȚIEI DE FORAJ

1.1 Programul de construcție a sondei.

Construcția Sd.F se face pe baza unei comenzi geologo-tehnice, care conține:

- date referitoare la structura geologică a zonei care urmează să fie străbătută prin foraj;

- parametrii estimați ai procesului de foraj;

- programul de construcție a sondei.

Programul de construcție a sondei (vezi Aplicația 2) se alcătuiește pe baza datelor din

tema de proiectare și a informațiilor culese de la sondele de explorare și conturare.

El cuprinde:

- programul de tubare a găurilor/ puțurilor forate;

- profilurile coloanelor de burlane;

- tipodimensiunile de sape, garnituri de foraj și de motoare de adâncime (când este

cazul);

- tipul și caracteristicile fluidului de foraj;

Programul de tubare stabilește următoarele:

- numărul de coloane de burlane necesare pentru echiparea Sd.F, nCB;

- diametrul nominal (exterior) al fiecărei CB,

- adâncimea de introducere a fiecărei CB (de tubare a fiecărui puț de foraj), HCB.j.

Valori cunoscute în vederea construcției sondei:

- adâncimea finală a sondei, HM = 4700 m;

- programul de tubare a sondei:

- adâncimea de tubare relativă pentru coloana de ordinul j:

yTj 0,15; 0,35;0,75; 1- ;

diametrul nominal al coloanei de tubare de ordinul j (diametrul exterior al coloanei, deci și a

burlanelor din componența ei:

DCBj211/2 ; 16 ; 103/4 ; 65/8 - in

În tabelele 1 și 2 este prezentat programul de construcție a Sondei 27 Izvoare

Tabelul 1.1 Informații generale despre Sonda 27 Izvoare

Bibliografie

1. Parepa, S., Utilaje petroliere. Suport de curs. Universitatea Petrol-Gaze din Ploiești, anul univ. 2021-2022.

2. Parepa, S., Utilaje petroliere. Editura Universității Petrol-Gaze din Ploiești, 2015.

3. Parepa, S., Utilaje petroliere. Suport de aplicații. Universitatea Petrol-Gaze din Ploiești, anul univ. 2021-2022.

4. Parepa, S., Utilaje petroliere. Suport de proiect. Universitatea Petrol-Gaze din Ploiești, anul univ. 2021-2022.

5. Parepa, S., Utilaje petroliere. Indicații la tema de proiectare: „Proiectarea și exploatarea troliului de foraj (TF) al unei instalații de foraj (IF)”. Universitatea Petrol-Gaze din Ploiești, anul univ. 2021-2022.

6. Popovici, Al., Niculae, G. C., Ene, C. D., Calculul și construcția utilajului pentru forajul sondelor de petrol. Editura Universității din Ploiești, 2005.

7. Rădulescu, Al., Mihăilescu, A., Cristea, V., Carnet tehnic. Utilaj petrolier-foraj. Editura Tehnică, București.

8. Ulmanu, V., Material tubular petrolier. Editura Tehnică, București, 1992.

9. Costin, I., Scule pentru foraj și extracție. Editura Tehnică, București, 1990.

10. Cristea, V., Grădișteanu, I., Peligrad, N., Instalații și utilaje pentru forarea sondelor.

Editura Tehnică, ucurești.

11. Tatu, Gr., Carnet tehnic. Forarea sondelor. Editura Tehnică, București.

12. *** Forajul sondelor. Carnet tehnic. S.C. PETROSTAR S.A. Ploiești.

13. *** STAS 328. Sape cu trei conuri. Tipuri și dimensiuni principale.

14. *** STAS 875. Burlane pentru tubaj și mufele lor. Dimensiuni.

15. *** Standarde ale instalațiilor și utilajelor de foraj.

16. ***API, Spec. 7K, Specification for Drilling Equipment. American Petroleum Institute.

17. ***API, Spec. 8A, Specification for Drilling and Production Hoisting Equipment. American Petroleum Institute

18. *** API, Spec. 8C, Specification for Drilling and Production Hoisting Equipment (PSL 1 and PSL 2). American Petroleum Institute.

19. Florea, I., Rizea, N., Ispas, D., Grafică asistată de calculator. Îndrumar de lucrări. Editura Universității Petrol-Gaze din Ploiești, 2015.

Preview document

Proiectarea și exploatarea troliului de foraj (TF) al unei instalații de foraj (IF) - Pagina 1
Proiectarea și exploatarea troliului de foraj (TF) al unei instalații de foraj (IF) - Pagina 2
Proiectarea și exploatarea troliului de foraj (TF) al unei instalații de foraj (IF) - Pagina 3
Proiectarea și exploatarea troliului de foraj (TF) al unei instalații de foraj (IF) - Pagina 4
Proiectarea și exploatarea troliului de foraj (TF) al unei instalații de foraj (IF) - Pagina 5
Proiectarea și exploatarea troliului de foraj (TF) al unei instalații de foraj (IF) - Pagina 6
Proiectarea și exploatarea troliului de foraj (TF) al unei instalații de foraj (IF) - Pagina 7
Proiectarea și exploatarea troliului de foraj (TF) al unei instalații de foraj (IF) - Pagina 8
Proiectarea și exploatarea troliului de foraj (TF) al unei instalații de foraj (IF) - Pagina 9
Proiectarea și exploatarea troliului de foraj (TF) al unei instalații de foraj (IF) - Pagina 10
Proiectarea și exploatarea troliului de foraj (TF) al unei instalații de foraj (IF) - Pagina 11
Proiectarea și exploatarea troliului de foraj (TF) al unei instalații de foraj (IF) - Pagina 12
Proiectarea și exploatarea troliului de foraj (TF) al unei instalații de foraj (IF) - Pagina 13
Proiectarea și exploatarea troliului de foraj (TF) al unei instalații de foraj (IF) - Pagina 14
Proiectarea și exploatarea troliului de foraj (TF) al unei instalații de foraj (IF) - Pagina 15
Proiectarea și exploatarea troliului de foraj (TF) al unei instalații de foraj (IF) - Pagina 16
Proiectarea și exploatarea troliului de foraj (TF) al unei instalații de foraj (IF) - Pagina 17
Proiectarea și exploatarea troliului de foraj (TF) al unei instalații de foraj (IF) - Pagina 18
Proiectarea și exploatarea troliului de foraj (TF) al unei instalații de foraj (IF) - Pagina 19
Proiectarea și exploatarea troliului de foraj (TF) al unei instalații de foraj (IF) - Pagina 20
Proiectarea și exploatarea troliului de foraj (TF) al unei instalații de foraj (IF) - Pagina 21
Proiectarea și exploatarea troliului de foraj (TF) al unei instalații de foraj (IF) - Pagina 22
Proiectarea și exploatarea troliului de foraj (TF) al unei instalații de foraj (IF) - Pagina 23
Proiectarea și exploatarea troliului de foraj (TF) al unei instalații de foraj (IF) - Pagina 24
Proiectarea și exploatarea troliului de foraj (TF) al unei instalații de foraj (IF) - Pagina 25
Proiectarea și exploatarea troliului de foraj (TF) al unei instalații de foraj (IF) - Pagina 26
Proiectarea și exploatarea troliului de foraj (TF) al unei instalații de foraj (IF) - Pagina 27
Proiectarea și exploatarea troliului de foraj (TF) al unei instalații de foraj (IF) - Pagina 28
Proiectarea și exploatarea troliului de foraj (TF) al unei instalații de foraj (IF) - Pagina 29
Proiectarea și exploatarea troliului de foraj (TF) al unei instalații de foraj (IF) - Pagina 30
Proiectarea și exploatarea troliului de foraj (TF) al unei instalații de foraj (IF) - Pagina 31
Proiectarea și exploatarea troliului de foraj (TF) al unei instalații de foraj (IF) - Pagina 32
Proiectarea și exploatarea troliului de foraj (TF) al unei instalații de foraj (IF) - Pagina 33
Proiectarea și exploatarea troliului de foraj (TF) al unei instalații de foraj (IF) - Pagina 34
Proiectarea și exploatarea troliului de foraj (TF) al unei instalații de foraj (IF) - Pagina 35
Proiectarea și exploatarea troliului de foraj (TF) al unei instalații de foraj (IF) - Pagina 36
Proiectarea și exploatarea troliului de foraj (TF) al unei instalații de foraj (IF) - Pagina 37
Proiectarea și exploatarea troliului de foraj (TF) al unei instalații de foraj (IF) - Pagina 38
Proiectarea și exploatarea troliului de foraj (TF) al unei instalații de foraj (IF) - Pagina 39
Proiectarea și exploatarea troliului de foraj (TF) al unei instalații de foraj (IF) - Pagina 40
Proiectarea și exploatarea troliului de foraj (TF) al unei instalații de foraj (IF) - Pagina 41
Proiectarea și exploatarea troliului de foraj (TF) al unei instalații de foraj (IF) - Pagina 42
Proiectarea și exploatarea troliului de foraj (TF) al unei instalații de foraj (IF) - Pagina 43
Proiectarea și exploatarea troliului de foraj (TF) al unei instalații de foraj (IF) - Pagina 44
Proiectarea și exploatarea troliului de foraj (TF) al unei instalații de foraj (IF) - Pagina 45
Proiectarea și exploatarea troliului de foraj (TF) al unei instalații de foraj (IF) - Pagina 46
Proiectarea și exploatarea troliului de foraj (TF) al unei instalații de foraj (IF) - Pagina 47
Proiectarea și exploatarea troliului de foraj (TF) al unei instalații de foraj (IF) - Pagina 48
Proiectarea și exploatarea troliului de foraj (TF) al unei instalații de foraj (IF) - Pagina 49
Proiectarea și exploatarea troliului de foraj (TF) al unei instalații de foraj (IF) - Pagina 50
Proiectarea și exploatarea troliului de foraj (TF) al unei instalații de foraj (IF) - Pagina 51
Proiectarea și exploatarea troliului de foraj (TF) al unei instalații de foraj (IF) - Pagina 52
Proiectarea și exploatarea troliului de foraj (TF) al unei instalații de foraj (IF) - Pagina 53
Proiectarea și exploatarea troliului de foraj (TF) al unei instalații de foraj (IF) - Pagina 54
Proiectarea și exploatarea troliului de foraj (TF) al unei instalații de foraj (IF) - Pagina 55
Proiectarea și exploatarea troliului de foraj (TF) al unei instalații de foraj (IF) - Pagina 56
Proiectarea și exploatarea troliului de foraj (TF) al unei instalații de foraj (IF) - Pagina 57
Proiectarea și exploatarea troliului de foraj (TF) al unei instalații de foraj (IF) - Pagina 58
Proiectarea și exploatarea troliului de foraj (TF) al unei instalații de foraj (IF) - Pagina 59
Proiectarea și exploatarea troliului de foraj (TF) al unei instalații de foraj (IF) - Pagina 60
Proiectarea și exploatarea troliului de foraj (TF) al unei instalații de foraj (IF) - Pagina 61
Proiectarea și exploatarea troliului de foraj (TF) al unei instalații de foraj (IF) - Pagina 62
Proiectarea și exploatarea troliului de foraj (TF) al unei instalații de foraj (IF) - Pagina 63
Proiectarea și exploatarea troliului de foraj (TF) al unei instalații de foraj (IF) - Pagina 64
Proiectarea și exploatarea troliului de foraj (TF) al unei instalații de foraj (IF) - Pagina 65
Proiectarea și exploatarea troliului de foraj (TF) al unei instalații de foraj (IF) - Pagina 66
Proiectarea și exploatarea troliului de foraj (TF) al unei instalații de foraj (IF) - Pagina 67
Proiectarea și exploatarea troliului de foraj (TF) al unei instalații de foraj (IF) - Pagina 68
Proiectarea și exploatarea troliului de foraj (TF) al unei instalații de foraj (IF) - Pagina 69
Proiectarea și exploatarea troliului de foraj (TF) al unei instalații de foraj (IF) - Pagina 70
Proiectarea și exploatarea troliului de foraj (TF) al unei instalații de foraj (IF) - Pagina 71
Proiectarea și exploatarea troliului de foraj (TF) al unei instalații de foraj (IF) - Pagina 72

Conținut arhivă zip

 • Proiectarea si exploatarea troliului de foraj (TF) al unei instalatii de foraj (IF).pdf

Alții au mai descărcat și

Metode de Prevenire și Stingere Incendii

3.1.Accesul mijloacelor si al personalului pentru interventie in caz de incendiu se asigura in permanenta la toate: a) constructia unitatii cu...

Măsurători Directe de Aceeași Precizie

Masuratorile directe de aceeasi precizie, reprezinta un volum important de lucrari, executate pe teren în cadrul activitatilor geodezice,...

Biometria

Biometria reprezinta totalitatea metodelor prin care se face identificarea sau autentificarea unei persoane pe baza datelor biometrice: amprente...

Te-ar putea interesa și

Calculul Garniturii de Foraj

Cap. 1 Geologia structurii Valea Seacă Est Sonda 4 Valea Seacă Est – Explorare – Deschidere Structura Valea Seacă Est este situată în sectorul...

Calculul și Construcția Utilajului Petrolier de Schelă

INTRODUCERE Un proiect înseamnă o lucrare tehnica întocmita pe baza unei teme date, care cuprinde calculele tehnico-economice, desenele,...

Proiectarea Troliului de Foraj TF - 38 cu Optimizarea Metodelor Firmei pentru Susținerea Post Vânzare a Acestuia

INTRODUCERE Petrolul s-a format în porii unor roci, numite roca mama la adâncimi mari, unde el se afla sub presiune si temperatura ridicata si de...

Analiza Mediului Intern de Marketing la SC PSV Company

Introducere In economia contemporana, a carei evolutie este marcata de tendintele de globalizare a economiei si pietelor, performantele...

Calculul și construcția utilajului petrolier de schelă

1.1. Programul de constructie a sondei Valori cunoscute in vederea construcţiei sondei: - adâncimea finală a sondei: HM = 2000m; - programul de...

Monografie - SC Petrom Service SA

1.1. Despre activitatea firmei Petromservice SA este principalul furnizor de servicii upstream si downstream pentru industria de petrol şi gaze,...

Ai nevoie de altceva?