Utilaj pentru separarea pneumatică - Tararul aspirator

Proiect
8/10 (1 vot)
Domeniu: Alte domenii
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 38 în total
Cuvinte : 11584
Mărime: 871.40KB (arhivat)
Publicat de: Adelina D.
Puncte necesare: 8
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Șef lucrări dr. ing. Silviu-Gabriel Stroe
Facultatea de Inginerie Alimentara
Universitatea "Stefan cel Mare", Suceava

Cuprins

 1. INTRODUCERE 6
 2. CAPITOLUL I 7
 3. STUDIU COMPARATIV PRIVIND VARIANTELE CONSTRUCTIVE ALE TARARULUI ASPIRATOR 7
 4. 1.1 Generalități 7
 5. 1.2.Variante constructive ale tararului aspirator 7
 6. 1.3 Studiu comparativ 13
 7. 1.4 Concluzii 14
 8. CAPITOLUL II PREZENTARE GENERALĂ A TARARULUI ASPIRATOR 16
 9. 2.1. Schema structurală de principiu a tararului aspirator .16
 10. 2.2. Prezentarea principalelor organe de mașini a tararului aspirator 17
 11. 2.3 Concluzii ..17
 12. CAPITOLUL III 18
 13. IDENTIFICAREA ȘI PREZENTAREA PRINCIPALELOR TIPURI DE ACȚIONĂRI, TRANSMISII ȘI SOLICITĂRI DIN CADRUL TARARULUI ASPIRATOR
 14. 18
 15. 3.1 Identificarea și prezentarea principalelor tipuri de acționări din cadrul tararului aspirator 18
 16. 3.2. Identificarea și prezentarea principalelor tipuri de transmisii în cadrul tararului aspirator 19
 17. 3.3 Identificarea și prezentarea principalelor tipuri de solicitări ale organelor de mașini din componența tararului aspirator 23
 18. 3.4 . Concluzii 27
 19. CAPITOLUL IV 27
 20. MATERIALE METALICE ȘI NEMETALICE FOLOSITE ÎN
 21. CONSTRUCȚIA TARARULUI ASPIRATOR 27
 22. 4.1. Introducere 27
 23. 4.2. Clasificarea materialelor destinate de a intra în contact cu produsele alimentare 27
 24. 4.3. Reglementările în vigoare, la nivel internațional și național, cu privire la serii/clase/mărci/simbolizări și standardele ce reglementează calitatea materialelor pentru tararul aspirator 28
 25. 4.4. Rolul elementelor de aliere asupra comportării aliajelor identificate 31
 26. 4.5. Concluzii .32
 27. CAPITOLUL V 33
 28. CALCULUL PUTERII PE ARBORELE CENTRIFUGEI VERTICALE 33
 29. CAPITOLUL VI 36
 30. PRINCIPIUL DE FUNCȚIONARE AL TARARULUI ASPIRATOR 36
 31. 6.1. Schema de principiu ...36
 32. 6.2. Principiu de funcționare 36
 33. 6.3.Concluzii 36
 34. CONCLUZII GENERALE 37
 35. BIBLIOGRAFIE 38

Extras din proiect

SCOPUL ȘI OBIECTIVELE PROIECTULUI

Scopul proiectului

Scopul proiectului este de a dobândi cunoștințe avansate privind principiile constructive și de funcționare al “ Tararului aspirator”.

Obiectivele proiectului:

O1 - Stabilirea importanței scopului, obiectivelor și de a dezvolta problematica generală a “Tararului aspirator”.

O2 - Studierea variantelor constructive ale tararului aspirator.

O3 - Identificarea și prezentarea principalelor tipuri de acționări, transmisii și solicitări din cadrul tararului aspirator

O4 - Studierea materialelor metalice și nemetalice folosite în construcția tararului aspirator.

INTRODUCERE

Separarea este o operație prin care un amestec este divizat în două sau mai multe fracțiuni care au compoziții diferite. Scopul acestei operații este de a concentra un component în raport cu ceilalți. Separarea se realizează în principal prin metode fizice, deși în unele cazuri se întâlnesc și metode chimice [St,22].

Morăritul este cunoscut din timpuri foarte vechi, evoluția lui a urmat societatea umană și dezvoltarea tehnico-economică a acesteia. Cerealele descărcate în silozul morii, înainte de a fi depozitate în celule, sunt supuse unei operații sumare de curățire, numită curent și precurățire. Curățirea intensivă urmează a se realiza într-o fază tehnologică viitoare. Prezența corpurilor străine în masa de cereale exercită influențe negative atât în timpul vehiculării lor în interiorul silozului cât și la depozitarea în celule. La eliminarea impurităților participă mai multe utilaje și instalații [Le,03].

Modul meșteșugăresc nu a evoluat prea mult în evul mediu. Apariția industrializării, a așezărilor omenești suprapopulate, rafinarea gusturilor în alimentație a făcut, ca începând cu secolul XIX să se treacă la mecanizarea și automatizarea avansată a proceselor din morărit și panificație, la modificarea sistemelor și principiilor tehnice folosite. În țara noastră primele unități de morărit de tip industrial au fost construite de către armata, la sfârșitul sec. XIX și începutul sec. XX, iar după primul război mondial s-au fondat primele unități mari [Le,03].

Actualmente în România se utilizează separatorul aspirator (tararul aspirator) tip TA 1216, cu mai multe caracteristici dar și separatorul aspirator SA-1212. Separatorul-aspiratorul SA are numeroase variante [Le,03].

În silozurile mai vechi se mai foloseau tararul Magheru-Topleț 2x1000, tararul cu site oscilante MIAG-1015, tararul aspirator Topf, vibro-separatorul MIAG-216. Dar în prezent, în unitățile moderne de morărit pentru reducerea numărului de utilaje, a consumului de energie, a spațiilor tehnologice, se recurge la separarea concomitentă a mai multor categorii de impurități, folosind o serie de mașini combinate. În anul 2003 am realizat tararul aspirator după documentația OCRIM-Cremona. În silozurile moderne sunt prevăzute separatoare pentru corpurile străine granulare și instalații de aspirație pentru particulele ușoare existente în masa de cereale sub formă de praf mineral, vegetal și pleavă [Le,03].

Tararul aspirator este un utilaj folosit pentru separarea pneumatică a produselor solide. Această metodă de separare combină avantajele celor două metode de separare care constau în menținerea particulelor mari pe site și antrenarea totală a particulelor ușoare de un curent ascendent de aer. Tararul aspirator realizează o astfel de separare, folosind pentru cernere trei site montate pe o ramă și prevăzute cu colectoare, iar pentru antrenarea particulelor ușoare, un curent de aer care străbate masa de cereale, după ce a fost aspirat prin fantele utilajului. Acest utilaj este folosit în industria morăritului și a berii pentru separarea impurităților din masa de cereale dar nu în ultimul rând la condiționarea cerealelor [Ba,10].

Tararul aspirator este unul dintre cele mai simple utilaje folosite la separarea impurităților din cereale pe baza diferenței de proprietăți aerodinamice. El elimină corpurile străine care se deosebesc de cereale prin mărime (lungime, lățime și grosime) și prin însușirile aerodinamice. Acesta separă corpurile străine cu dimensiuni mai mari, egale sau mai mici decât ale cerealei supuse precurățirii, prin combinarea acțiunii ciururilor și a curenților de aer. Acest utilaj are o construcție specială și o mare capacitate de curățire, caracteristica ce se datorează în primul rând înclinației ciururilor [Ba,10].

CAPITOLUL 1

STUDIU COMPARATIV PRIVIND VARIANTELE CONSTRUCTIVE ALE TARARULUI ASPIRATOR

Obiectivul acestui capitol este studierea variantelor constructive ale tararului aspirator.

1.1. Generalități

Utilitatea de a cunoaște variante constructive ale tararului aspirator existente în industria alimentară consolidează cunoștințele tehnice referitoare la operația de separare, având ca scop principal evoluția industrializării și modernizării utilajului studiat.

Aceste variante constructive au capacitate de a reduce numărul de utilaje în industria morăritului, scăzând consumul de energie și reducând totodată spațiul tehnologic.

1.2. Variante constructive ale tararului aspirator

Principalele variante constructive ale tararului aspirator sunt [Șt,03] :

- Tararul;

- Tararul în cascadă;

- Tararul - vibrator TRV OCRIM;

- Tararul MVSB BUHLER;

- Tararul cu recirculare de aer MVSQ.

1.2.1 Tararul

Tararul este unul dintre cele mai simple utilaje folosite la separarea impurităților din cereale pe baza diferenței de proprietăți aerodinamice [Șt,03].

Figura 1.1 Tararul

1- racord de alimentare; 2 - fante laterale; 3 - racord de evacuare; 4 - clapetă articulată; 5 - cameră de decantare; 6 - racord de aspirație. I - cereale cu impurități; II - cereale curate; III - impurități ușoare; IV - aer cu praf [Șt,03].

Bibliografie

Surse literare:

1. [Ba,10] - Banu, C., Tratat de inginerie alimentară, Editura AGIR, București, 2010

2. [Ga, 01] - Gavrila,L., Operații unitare în industria alimentară și biotehnologii, Universitatea Bacău, 2001

3. [Io,86] - Ioancea, L., Mașini, utilaje șl instalații în industria alimentară, Editura Ceres, București, 1986

4. [Iv,95] - Ivan Dragne, D., Indrumator pentru proiectarea transmisiilor prin curele late, trapezoidale, dintate si prin lanturi, Editura Oficiul de Informare Documentara pentru Industria Constructiilor de Masini, București, 1995

5. [Le,03] - Leonte,M., Tehnologii și utilaje în industria morăritului, Editura Millenium, Piatra Neamț, 2003

6. [Mi,10] - Mironeasa, M., Elemente de inginerie mecanică, Editura Matrix Rom, București, 2010

7. [Ne, 07] - Neamțu, G., Biochimie alimentară, Editura Ceres, București, 2007;

8. [Ro, 14] - Roșu, C., Știința și ingineria materialelor ( suport de curs), Universitatea Babeș- Bolyai, Cluj Napoca, 2014

9. [St,22] - Stroe,S., Note de curs-Utilaje în industria alimentară, Suceava, 2022

10. [Șt,03] - Ștefănescu, I., Utilaje pentru prelucrarea primarăa materiilor prime pentru industria alimentară, Editura TAHNICA - INFO, Chișinău, 2003

11. [Tu,82] - Tunsoiu, G., Acționări electrice, Editura Didactică și Pedagogică, București, 1982

Surse electronice:

[1] - http://www.industriealimentara.ro/

[2] http://www.inoxgalati.ro/tipuri-de-otel-inoxidabil.html

[3]http://www.ukessays.com/essays/engineering/stainless-steels-were-invented-by-krupp-stahl-engineering-essay.php

Preview document

Utilaj pentru separarea pneumatică - Tararul aspirator - Pagina 1
Utilaj pentru separarea pneumatică - Tararul aspirator - Pagina 2
Utilaj pentru separarea pneumatică - Tararul aspirator - Pagina 3
Utilaj pentru separarea pneumatică - Tararul aspirator - Pagina 4
Utilaj pentru separarea pneumatică - Tararul aspirator - Pagina 5
Utilaj pentru separarea pneumatică - Tararul aspirator - Pagina 6
Utilaj pentru separarea pneumatică - Tararul aspirator - Pagina 7
Utilaj pentru separarea pneumatică - Tararul aspirator - Pagina 8
Utilaj pentru separarea pneumatică - Tararul aspirator - Pagina 9
Utilaj pentru separarea pneumatică - Tararul aspirator - Pagina 10
Utilaj pentru separarea pneumatică - Tararul aspirator - Pagina 11
Utilaj pentru separarea pneumatică - Tararul aspirator - Pagina 12
Utilaj pentru separarea pneumatică - Tararul aspirator - Pagina 13
Utilaj pentru separarea pneumatică - Tararul aspirator - Pagina 14
Utilaj pentru separarea pneumatică - Tararul aspirator - Pagina 15
Utilaj pentru separarea pneumatică - Tararul aspirator - Pagina 16
Utilaj pentru separarea pneumatică - Tararul aspirator - Pagina 17
Utilaj pentru separarea pneumatică - Tararul aspirator - Pagina 18
Utilaj pentru separarea pneumatică - Tararul aspirator - Pagina 19
Utilaj pentru separarea pneumatică - Tararul aspirator - Pagina 20
Utilaj pentru separarea pneumatică - Tararul aspirator - Pagina 21
Utilaj pentru separarea pneumatică - Tararul aspirator - Pagina 22
Utilaj pentru separarea pneumatică - Tararul aspirator - Pagina 23
Utilaj pentru separarea pneumatică - Tararul aspirator - Pagina 24
Utilaj pentru separarea pneumatică - Tararul aspirator - Pagina 25
Utilaj pentru separarea pneumatică - Tararul aspirator - Pagina 26
Utilaj pentru separarea pneumatică - Tararul aspirator - Pagina 27
Utilaj pentru separarea pneumatică - Tararul aspirator - Pagina 28
Utilaj pentru separarea pneumatică - Tararul aspirator - Pagina 29
Utilaj pentru separarea pneumatică - Tararul aspirator - Pagina 30
Utilaj pentru separarea pneumatică - Tararul aspirator - Pagina 31
Utilaj pentru separarea pneumatică - Tararul aspirator - Pagina 32
Utilaj pentru separarea pneumatică - Tararul aspirator - Pagina 33
Utilaj pentru separarea pneumatică - Tararul aspirator - Pagina 34
Utilaj pentru separarea pneumatică - Tararul aspirator - Pagina 35
Utilaj pentru separarea pneumatică - Tararul aspirator - Pagina 36
Utilaj pentru separarea pneumatică - Tararul aspirator - Pagina 37
Utilaj pentru separarea pneumatică - Tararul aspirator - Pagina 38

Conținut arhivă zip

 • Utilaj pentru separarea pneumatica - Tararul aspirator.docx

Te-ar putea interesa și

Redimensionarea prin Metode Asistate de Calculator a Rotorului de la o Moară cu Ciocane Fixe Folosită la Maruntirea Brokenului

CAPITOLUL 1 EXTRACTIA ULEIULUI PRIN PRESARE 1.1 Generalitati. Procesarea materiilor prime grase este diferita în functie de felul acestora. La...

Tehnologia morăritului

1. TEMA SI OBIECTIVELE PROIECTULUI Sa se proiecteze si sa se stabileasca diagrama tehnologica pentru o moara de grau cu capacitatea de 35t/24h...

Prelucrarea, păstrarea și prelucrarea primară a grâului

Operaţiile tehnologice de pregătire a grâului pentru măciniş efectuate la recepţie şi depozitare în siloz continuă în curăţătorie cu eliminarea...

Proiectarea unei linii tehnologice pentru obținerea mălaiului

Argument Una dintre cele mai principale ramuri prelucrătoare în viață populației este ramură prelucrării și păstrării produselor cerealiere....

Tehnologia Morăritului

- TEHNOLOGIA MORĂRITULUI Morăritul este cunoscut din cele mai vechi timpuri, fiind într-o evoluţie permanentă paralel cu dezvoltarea...

Recepția cerealelor - Precurățirea cerealelor

I. RECEPȚIA ȘI PRECURĂȚIREA CEREALELOR 1. GENERALITĂȚI Prin recepție se înțelege luarea în primire a materiilor prime pa baza verificării lor...

Tehnologii generale în industria alimentară

INTRODUCERE Industria alimentara prezinta o serie de particularitati fata de alte ramuri industriale legate atât de natura materiilor prime...

Tehnologia morăritului

descoperit că fructele unor plante sunt comestibile și au început să le cultive. Odată cu dezvoltarea produselor cerealiere se punea problema...

Ai nevoie de altceva?