Monografie Primăria Târgu Frumos

Proiect
8/10 (1 vot)
Domeniu: Bănci
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 45 în total
Cuvinte : 9823
Mărime: 76.30KB (arhivat)
Publicat de: Pompiliu Crăciun
Puncte necesare: 7
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Stefura

Extras din proiect

Capitolul 1

ORGANIZAREA ŞI FUNCŢIONAREA

PRIMǍRIEI TÂRGU FRUMOS

1.1 Scurt istoric

Primăria oraş Tg. Frumos este o autoritate locală cu putere executivă având ca scop satisfacerea cerinţelor colectivităţilor pentru care înfiinţează instituţii, regii autonome, societăţi comerciale şi alte servicii publice care să aibă un nivel calitativ superior şi costuri cât mai mici. Spre deosebire de primării, care reprezintă o autoritate executivă, consiliile locale sunt autorităţi deliberative.

Primăria a fost înfiinţată în anul 1957, odată cu atestarea aşezării ca oraş. Este înregistrată la Registrul Comerţului şi are codul fiscal 4541068.

Primăria oraş Târgu Frumos este o instituţie publică, având în subordine şi servicii publice cum ar fi: piaţa agroalimentară – finanţată din venituri proprii; casa de cultură – finanţată din venituri proprii şi subvenţii de la bugetul local (o parte din cheltuieli pentru utilităţi şi 75% din totalul cheltuielilor de personal); sala de sport – finanţată din venituri proprii şi subvenţii de la bugetul local.

1.2. Obiect de activitate şi cadru juridic

Legea administraţiei publice locale( legea 215/2001) este cea care stabileşte principalele elemente definitorii ale autonomiei locale (autonomie administrativă şi financiară exercitată pe baza şi în limitele prevăzute de lege) :

-Primăria are ca principală atribuţie, gestionarea resurselor care aparţin oraşului. Pentru aceasta anual se elaborează şi se aprobă bugetele de venituri şi cheltuieli şi se stabilesc impozitele, taxele locale şi taxele speciale;

-Administraţiile publice locale au dreptul ca în limitele legii să aibă iniţiativă în toate domeniile cu excepţia celor care sunt date în competenţa altor autorităţi publice

-Primăria este instituţia publică care duce la îndeplinire hotărârile consiliului local şi soluţionează problemele curente ale comunităţilor umane în care funcţionează.

1.3 Organizarea internă pe compartimente:

Principalele compartimente organizatorice ale Primăriei oraşului Tg. Frumos sunt următoarele:

-Consiliul local

-Primar

-Viceprimar

-Autoritate tutelară, protecţie socială, relaţii cu publicul

-Consilier juridic

-Auditor intern

-Birou stare civilă şi resurse umane

-Consilier juridic al consiliului local

-Biroul de urbanism şi agricol

-Biroul buget, achiziţii publice şi informatizare

-Bibliotecă

-Casa de cultură

-Protecţie civilă

-Piaţa agroalimentară

-Sala de sport

-Creşă

-Serviciul străzi

-Poliţia comunitară

În anexa 1 este prezentată oraganigrama şi structura serviciilor publice ale Consiuliului Local al oraşului Tg. Frumos pe anul 2005.

1.4 Structura de personal

Primăria oraş Tg. Frumos are 138 salariaţi din care:

2 demnitari (primar şi viceprimar);

7 funcţii de conducere ( trebuie să existe cel puţin 4 funcţii de execuţie în subordine);

129 funcţii de execuţie.

Din totalul de 138 salariaţi sunt doar 32 de funcţionari publici, restul fiind cu contract de muncă.

Preview document

Monografie Primăria Târgu Frumos - Pagina 1
Monografie Primăria Târgu Frumos - Pagina 2
Monografie Primăria Târgu Frumos - Pagina 3
Monografie Primăria Târgu Frumos - Pagina 4
Monografie Primăria Târgu Frumos - Pagina 5
Monografie Primăria Târgu Frumos - Pagina 6
Monografie Primăria Târgu Frumos - Pagina 7
Monografie Primăria Târgu Frumos - Pagina 8
Monografie Primăria Târgu Frumos - Pagina 9
Monografie Primăria Târgu Frumos - Pagina 10
Monografie Primăria Târgu Frumos - Pagina 11
Monografie Primăria Târgu Frumos - Pagina 12
Monografie Primăria Târgu Frumos - Pagina 13
Monografie Primăria Târgu Frumos - Pagina 14
Monografie Primăria Târgu Frumos - Pagina 15
Monografie Primăria Târgu Frumos - Pagina 16
Monografie Primăria Târgu Frumos - Pagina 17
Monografie Primăria Târgu Frumos - Pagina 18
Monografie Primăria Târgu Frumos - Pagina 19
Monografie Primăria Târgu Frumos - Pagina 20
Monografie Primăria Târgu Frumos - Pagina 21
Monografie Primăria Târgu Frumos - Pagina 22
Monografie Primăria Târgu Frumos - Pagina 23
Monografie Primăria Târgu Frumos - Pagina 24
Monografie Primăria Târgu Frumos - Pagina 25
Monografie Primăria Târgu Frumos - Pagina 26
Monografie Primăria Târgu Frumos - Pagina 27
Monografie Primăria Târgu Frumos - Pagina 28
Monografie Primăria Târgu Frumos - Pagina 29
Monografie Primăria Târgu Frumos - Pagina 30
Monografie Primăria Târgu Frumos - Pagina 31
Monografie Primăria Târgu Frumos - Pagina 32
Monografie Primăria Târgu Frumos - Pagina 33
Monografie Primăria Târgu Frumos - Pagina 34
Monografie Primăria Târgu Frumos - Pagina 35
Monografie Primăria Târgu Frumos - Pagina 36
Monografie Primăria Târgu Frumos - Pagina 37
Monografie Primăria Târgu Frumos - Pagina 38
Monografie Primăria Târgu Frumos - Pagina 39
Monografie Primăria Târgu Frumos - Pagina 40
Monografie Primăria Târgu Frumos - Pagina 41
Monografie Primăria Târgu Frumos - Pagina 42
Monografie Primăria Târgu Frumos - Pagina 43
Monografie Primăria Târgu Frumos - Pagina 44
Monografie Primăria Târgu Frumos - Pagina 45

Conținut arhivă zip

  • Monografie Primarie Targu Frumos.doc

Ai nevoie de altceva?