Analiza Risc Metrorex

Proiect
7/10 (1 vot)
Domeniu: Cibernetică
Conține 1 fișier: pdf
Pagini : 12 în total
Cuvinte : 3635
Mărime: 1020.72KB (arhivat)
Publicat de: Maria B.
Puncte necesare: 6

Extras din proiect

1. Prezentarea firmei alese

Metroul bucureștean este un sistem de transport care deservește capitala României, București. Rețeaua este administrată de compania Metrorex și este printre cele mai folosite sisteme de transport în comun din România. A fost inaugurat de Nicolae Ceaușescu pe 19 decembrie 1979,deși darea în exploatare a Magistralei 1 și începutul circulației între stațiile Semănătoarea și Timpuri Noi avuseseră loc cu o lună înainte. Sistemul este complet electrificat și constă în cinci magistrale. Se află aproape în întregime la subsol, unica stație situată la suprafață fiind Berceni.

Rețeaua trenurilor subterane în București este operată de compania Metrorex, fiind separată de rețeaua transporturilor de suprafață, administrată de către STB. În perioada 2012-2014 și din decembrie 2017 au existat bilete comune pentru ambele sisteme. STB asigură transportul înlocuitor temporar în cazul întreruperii circulației la metrou, precum și servicii de metrou ușor care leagă zonele încă nedeservite de metrou cu restul rețelei. Totuși, integrarea între transportul subteran și cel de suprafață este mai redusă decât ar fi de dorit.

La sfârșitul anului 2020, rețeaua de transport a metroului bucureștean se întindea pe 76,12 km de cale dublă, existând cinci magistrale cu 62 de stații, iar distanța medie între două stații este de 1,5 km. În anul 2013, rețeaua de metrou deținea doar 4% din lungimea de transport public a orașului București și circa 20% din volumul total al călătorilor. În 2014, metroul din București a transportat 173,209 milioane de pasageri, în creștere față de cei 169,78 milioane din 2013, cu o medie zilnică în zilele lucrătoare de 600.000-800.000 de călători.

2. Metode de organizare și de conducere

Directorul General conduce și controlează activitatea organizației. Deasemenea, răspunde de performanța de ansamblu a organizației. Directorul General aprobă numărul de posturi pentru compartimentele din structura oganizatorică a aparatului central, mișcări de posturi și personal în interiorul societății, modificarea raporturilor de muncă în condițiile legii, angajări și desfaceri ale raporturilor de muncă, precum și constituirea colectivelor de muncă.

Directorii de specialitate răspund de proiectarea proceselor pentru care au calitatea de Arhitect de Proces și numesc participanți în echipele de elaborare de procedure, răspund împreună cu coordonatorul de proces de performanța proceselor a căror execuție o coordonează unitățile organizaționale subordonate. Directorii de specialitate răspund împreună cu șeful unității organizaționale subordonate de performanța activităților din procesele la care unitățile organizaționale subordonate participă în calitate de executant.

Structurile organizatorice ale societății răspund realizării obiectului de activitate al societății, prin concretizarea fiecărei funcțiuni în parte definite prin regulamentul de organizare și funcționare.

Fiecare funcțiune în parte, din ansamblul organigramei, constituie obiectul de activitate al unui compartiment și subunitate specializată, concretinzând în mod distinct atribuțiile societății pe care trebuie să le

îndeplinească în domeniile de exploatare, revizii-reparații, comercial, informațional, plan, contabilitate, economico-financiar, organizare-personal, siguranța circulației, protecția muncii și sănătatea salariaților etc.

Ansamblul organizațional al societății este construit în formă piramidală, astfel ca fiecare compartiment și subunitate să aibă o singură subordonare funcțională.

Avându-se în vedere că structura organizatorică a societății definește nivelele de subordonare ierarhică, aceasta stabilește în continuare relațiile de funcționalitate între compartimente și subunități, având ca obiectiv final satisfacerea cerințelor călătorilor.

Structurile organizatorice care au funcționat în anul 2018, au avut în principal următoarele obiective:

- stabilirea relațiilor funcționale între compartimente și

subunități;

- structuri organizaționale cu simplă subordonare, cu

circulația informațiilor cât mai direct și operativ;

- repartizarea sarcinilor și activităților concrete corespunzătoare obiectivului pentru care s-a creat compartimentul sau unitatea.

Numărul efectiv de personal la finele anului 2018 a fost de 4.560 salariați.

Bibliografie

1. Site-ul oficial Metrorex și raportul anual de activitate 2018 (http://www.metrorex.ro/rapoarte_si_studii_p1402-1 ) 2. “Metroul din Drumul Taberei poate ajuta 150.000 de bucureșteni”, Digi24 3. PROIECTE DE INVESTITII DERULATE DE METROREX CARE ȘI PROIECTE CE SE VOR DEMARA CU ÎNCEPUTUL ANULUI 2019 (http://www.metrorex.ro/Resurse/Stadiu%20Proiecte%20Investitii/STADIU_proiecte%20investitii.pdf )

Preview document

Analiza Risc Metrorex - Pagina 1
Analiza Risc Metrorex - Pagina 2
Analiza Risc Metrorex - Pagina 3
Analiza Risc Metrorex - Pagina 4
Analiza Risc Metrorex - Pagina 5
Analiza Risc Metrorex - Pagina 6
Analiza Risc Metrorex - Pagina 7
Analiza Risc Metrorex - Pagina 8
Analiza Risc Metrorex - Pagina 9
Analiza Risc Metrorex - Pagina 10
Analiza Risc Metrorex - Pagina 11
Analiza Risc Metrorex - Pagina 12

Conținut arhivă zip

  • Analiza Risc Metrorex.pdf

Ai nevoie de altceva?