Dispecerizarea unui sistem de transport țiței prin conducte

Proiect
7/10 (1 vot)
Domeniu: Comerț
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 18 în total
Cuvinte : 1338
Mărime: 389.32KB (arhivat)
Publicat de: George V.
Puncte necesare: 6
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: sef lucr.dr.ing. Renata Radulescu
Facultatea Ingineria Petrolului si Gazelor
Universitatea "Petrol - Gaze", Ploiesti
Materie: dispecerizarea sistemelor de transport

Cuprins

 1. Introducere:
 2. Capitolul 1. Date cunoscute si calculul parametrilor sistemului de transport considerat (in functie de n-ul de la condica al fiecarui student);
 3. Capitolul 2. Elemente teoretice referitoare la simulatorul AFT Impulse;
 4. Capitolul 3. Studiu de caz: Simularea curgerii titeiului printr-o rețea de conducte,
 5. - Crearea sistemului de conducte și introducerea parametrilor conform exemplului de la cap 2.
 6. - Vizualizarea, verificarea și interpretarea parametrilor hidraulici calculați de simulator
 7. - Modificarea anumitor elemente dacă este cazul
 8. - Dispecerizarea sistemului.
 9. Concluzii si propuneri.
 10. Bibliografie.

Extras din proiect

Capitolul 1.

DATE CUNOSCUTE:

1. Schema sistemului de transport

unde notatiile au următoarea semnificatie:

P1, .P5 - parcuri de sonde;

Lij - lungimea conductei pe portiunea ij;

DC - depozit central;

zi - cotele topografice ale parcurilor i, i = 1 5;

Qi - debitele de titei de la parcurile Pi.

2. Cote topografice 3. Lungimea conductelor [km]

zS = 295 m;

z1 = 300 m;

z2 = 170 m;

z3 = 180 m;

z4 = 190 m;

z5 = 210 m;

zA = 160 m;

zB = 175 m;

zC = 160 m;

zD = 180 m;

zE = 160 m; L1A = (4,4 +0,1 - n)= (4,4 +0,1 - 26)= 7 km

LAB = (2,8 +0,1 - n)= (2,8 +0,1 - 26)= 5,4 km

LBC = (3,2 +0,1 - n)= (3,2 +0,1 - 26)= 5,8 km

LCD = (5,5 +0,1 - n)= (5,5 +0,1 - 26)= 8,1 km

LDE = (3,85 +0,1 - n)= (3,85 +0,1 - 26)=6,45km

L2 = (1,1 +0,1 - n)= (1,1 +0,1 - 26)= 3,7 km

L3 = (1,8 +0,1 - n)= (1,8 +0,1 - 26)= 4,4 km

L4 = (0,7 +0,1 - n)= (0,7 +0,1 - 26)= 3,3 km

L5 = (3,4 +0,1 - n)= (3,4 +0,1 - 26)= 6 km

4. Numărul sondelor racordate la parcul 1

x = 4 + n- 0,5=4 + 26- 0,5= 17 sonde

5. Productia parcurilor

Q1 = x- qam= 6 - 8= 48 m3 / zi = 0,001632 m^3/s

qam = 8 m3 lichid / zi

Q2 = (210 +5 - n)= (210 +5 - 4)= 230 m3 / zi = 0,003935 m^3/s

Q3 = (180 +5 - n)= (180 +5 - 4)= 200 m3 / zi = 0,003587 m^3/s

Q4 = (190 +5 - n)= (190 +5 - 4)= 210 m3 / zi = 0,003782 m^3/s

Q5 = (90 +5 - n)= (90 +5 - 4)= 110 m3 / zi = 0,002600 m^3/s

6. Temperatura de congelare a titeiului, Tc (Tabelul III.1.)

Tc = 4 0C

7. Temperatura de sigurantă pentru transport

Ts= Tc + (2 .7)= 4 + 5= 9 0C

Unele proprietăti ale titeiurilor functie de temperatură (μ, ρ, ν), Tabelul III.1.

(Principalele proprietăti ale unor titeiuri din România)

Se transportă titeiul de la depozit la rafinărie cu următoarele proprietăti:

Temperatura [0C] Densitatea [g/cm3] Vâscozitatea cinematică, [cSt] Vâscozitatea dinamică, [cP] Punctul de congelare țiței, [0C] Punctul de congelare reziduu, [0C] Conținut de parafină,

%gr

20 0,8590 16,909 14,525

40C

360C

7,60

30 0,8620 8,496 7,239

40 0,8450 5,497 4,645

50 0,8320 4,581 3,839

60 0,8192 3,748 3,115

1 cP = 10-3 Pa.s

1 cSt = 10-6 m2/s

9. Ratia de solutie

r = 250 + (-1)n·n=250 + (-1)4·4=224 m3st/m3

10. Impurităti

i = 0,2 + 0,01n=0,2 + 0,01·4=0,46 %

11. Densitatea lichidului

ρ=(1-i)ρ_t+iρ_a^*=(1-0.24) · 857,62 + 0.24·1015=930,01 kg/m^3

ρ_a^*=1015 kg/m^3

ρ_t=ρ_(293,15)-ξ(T_m-273,15) =859 - 0,0529 (299,15-273,15)= 857,62 kg/m^3

ξ=1,1825-0,001315ρ_(293,15)= 1,1825-0,001315· 859 = 0,0529

12. Temperatura medie

T_m=(T_sondă+2T_parc)/3=(42+2⋅18)/3="26" 0C

Tsondă = 420C

Tparc = 180C

13. Vâscozitatea lichidului

ν_l=(1-i)ν_(tT_m )+iν_a^*= (1-0.24) · 11,23۰0.24 ·0,001 =8,535 [cSt] = 6,499 ۰ 〖10〗^(-6) m^2/s

14. Vâscozitatea titeiului la temperatura medie, νtTm

Se alege din grafic

ν_(tT_m )= 28.655e-0.036x = 28.655e-0.036 ۰26 = 11,23 [cSt] = 1,016۰〖10〗^(-6) m^2/s

Bibliografie

1. Albulescu, M., Trifan, C., - Hidraulica, transportul și depozitarea produselor petroliere și gazelor - Editura Tehnică, București, 1999;

2. Oroveanu, T., David, V., Stan, Al., Trifan, C., - Colectarea, transportul, distribuția și depozitarea produselor petroliere și gazelor - Editura Didactică și Pedagogică, București, 1983;

3. Oroveanu, T., Stan, Al., Talle, V., - Transportul petrolului - Editura Tehnică, București, 1985;

4. Oroveanu, T., Stan, Al., - Transportul, distribuția și depozitarea produselor petroliere- Institutul de Petrol și Gaze, Ploiești, 1981;

5. Soare, Al., - Transportul și depozitarea fluidelor - Vol. 1 și 2, Editura U.P.G., Ploiești, 2002;

6. Soare, Al., Rădulescu, R., - Transportul și depozitarea hirocarburilor - Editura U.P.G., Ploiești, 2004;

7. Rădulescu, R., - Dispecerizarea sistemelor de transport - Note de curs, U.P.G., Ploiești, 2020;

8. AFT Impulse,

Preview document

Dispecerizarea unui sistem de transport țiței prin conducte - Pagina 1
Dispecerizarea unui sistem de transport țiței prin conducte - Pagina 2
Dispecerizarea unui sistem de transport țiței prin conducte - Pagina 3
Dispecerizarea unui sistem de transport țiței prin conducte - Pagina 4
Dispecerizarea unui sistem de transport țiței prin conducte - Pagina 5
Dispecerizarea unui sistem de transport țiței prin conducte - Pagina 6
Dispecerizarea unui sistem de transport țiței prin conducte - Pagina 7
Dispecerizarea unui sistem de transport țiței prin conducte - Pagina 8
Dispecerizarea unui sistem de transport țiței prin conducte - Pagina 9
Dispecerizarea unui sistem de transport țiței prin conducte - Pagina 10
Dispecerizarea unui sistem de transport țiței prin conducte - Pagina 11
Dispecerizarea unui sistem de transport țiței prin conducte - Pagina 12
Dispecerizarea unui sistem de transport țiței prin conducte - Pagina 13
Dispecerizarea unui sistem de transport țiței prin conducte - Pagina 14
Dispecerizarea unui sistem de transport țiței prin conducte - Pagina 15
Dispecerizarea unui sistem de transport țiței prin conducte - Pagina 16
Dispecerizarea unui sistem de transport țiței prin conducte - Pagina 17
Dispecerizarea unui sistem de transport țiței prin conducte - Pagina 18

Conținut arhivă zip

 • Dispecerizarea unui sistem de transport titei prin conducte.docx

Te-ar putea interesa și

Economia Ramurilor

Capitolul I ECONOMIA, REFORMA SI PRIVATIZAREA România este a doua tara ca dimensiune din Europa Centrala. Este situata la intersectia...

Ai nevoie de altceva?