Comunicarea cu publicul în Primăria Oltina

Proiect
8/10 (1 vot)
Domeniu: Comunicare
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 33 în total
Cuvinte : 12575
Mărime: 518.65KB (arhivat)
Publicat de: Iuliana C.
Puncte necesare: 9
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Anghelina DUDAN

Cuprins

 1. ARGUMENT 4
 2. Capitolul I: PREZENTAREA INSTITUȚIEI PRIMĂRIA OLTINA 6
 3. 1.1. SCURT ISTORIC AL LOCALITĂȚII 6
 4. 1.2. DATE DE IDENTIFICARE 6
 5. 1.3. ANALIZA SWOT 6
 6. 1.4. PREZENTAREA RESURSELOR 7
 7. 1.5. STRUCTURA ORGANIZATORICĂ 8
 8. Capitolul II: COMUNICAREA CU PUBLICUL 10
 9. 2.1. COMUNICAREA ÎN GENERAL 10
 10. 2.2. COMUNICAREA ÎN ADMINISTRAȚIA PUBLICĂ 12
 11. Capitolul III: COMUNICAREA CU PUBLICUL ÎN CADRUL PRIMĂRIEI
 12. OLTINA 15
 13. 3.1.COMUNICAREA PRIMĂRIEI OLTINA ÎN RELAȚIE CU CETĂȚENII 15
 14. 3.2. GESTIONAREA ACTIVITĂȚII COTIDIENE ÎN ORGANIZAȚIE 19
 15. 3.3. PRIMIREA PUBLICULUI 20
 16. CONCLUZII 21
 17. BIBLIOGRAFIA 22
 18. ANEXE 23
 19. Anexa nr. 1 Localizarea Comunei Oltina și a Primăriei Oltina 24
 20. Anexa nr. 2 Analiza SWOT 25
 21. Anexa nr. 3 Organigrama Primăriei Oltina 30
 22. Anexa nr. 4 Schema realizării comunicării 31
 23. Anexa nr. 5 Fișă de post Specialist în probleme relații cu publicul 32

Extras din proiect

ARGUMENT

Fascinantă și omniprezentă, comunicarea este o dimensiune fundamentală a existenței și dezvoltării umane din cele mai vechi timpuri. Practic nici un fel de activitate nu mai poate fi imaginată în afara procesului de comunicare. De asemeni, comunicarea reprezintă o caracteristică fundamentală a ființei umane. Comunicarea a fost de-a lungul timpului un subiect de cercetare intens studiat și mereu îmbogățit.

De aceea am încercat ca în această lucrare să arăt din punctul meu de vedere ceea ce înseamnă organizația și comunicarea în administrația publică locală dar mai ales despre comunicarea în primăria comunei Oltina. Pornind de la definiția comunicării și a studiilor efectuate, am încercat să realizez o trecere prin instrumentarul și procedeele utilizate în comunicare, îndeosebi pe metodologia de lucru din administrația publică locală, primăria.

Am considerat că acest demers teoretic este unul foarte util deoarece procesul de comunicare nu trebuie privit ca responsabilitatea unui compartiment, ci ca un instrument pe care fiecare angajat al administrației publice locale îl folosește zilnic în interacțiunea cu ceilalți angajați dar mai ales cu cetățenii în special. Comunicarea este adesea ignorată și potrivit specialiștilor în domeniu, comunicarea este asociată unei funcții a managementului, ceea ce înseamnă că un bun manager nu poate să își legitimeze acțiunile și deciziile făra a utiliza comunicarea ca instrument de interacțiune al categoriilor ce participă în procesul de comunicare.

O administratie publică locală modernă urmărește dezvoltarea procesului de comunicare, o comunicare transparentă cu cetățenii, un management eficient al relațiilor publice.

Lucrarea are la bază studiile în ceea ce privește comunicarea, care au adus în prim-plan necesitatea perfecționării procesului de comunicare și combină cercetările comunicării în general cu comunicarea în administrația publică locală. Am încercat să evidențiez principalele aspecte teoretice dar si practice în cadrul Primăriei comunei Oltina. Consider că tema propusă este una relevantă în raport cu realitățile prezentului. În ultima perioadă se observă dezvoltarea majoră a administrației publice locale dar mai ales a comunicării în administrația publică locală.

Prin această temă, mi-am propus să fiu în cunoștință de cauză în ceea ce priveste în general comunicarea și în special, comunicarea în administrația publică locală.

Lucrarea este structurată pe trei capitole. Fiecare capitol este structurat pe secțiuni. Concluziile sunt prezentate într-o secțiune separată. Lucrarea mai conține și lista bibliografică și anexe.

În capitolul I se realizează prezentarea instituției publice primăria Oltina.

Istoria Dobrogei, începe sa fie astăzi din ce în ce mai bine cunoscută. Cercetarile recente făcute de numeroși cercetători pe baza documentelor vremii și a urmelor arheologice au demonstrat pe baza unei minuțioase și competente analize că, înainte de reintegrarea provincei la România în anul 1877, în întreg evul mediu și in epoca modernă, prezența românilor pe acest pământ a reprezentat o realitate vie si durabilă.

Comuna Oltina se afla pe drumul 391A, într-o zona favorabilă dezvoltării agriculturii. Este situată în partea de sud-vest a județului, 44° 10' Nord, 27° 40' Est, pe malul estic al lacului Oltina.

Obiectul de activitate al Primăriei Oltina este ducerea la îndeplinere a hotărârilor adoptate de Consiliul local al comunei, a dispozițiilor primarului, a actelor normative emise de Primăria Comunei Oltina și a tuturor celorlalte acte normative care privesc administratia publică locală.

Aparatul propriu al Primăriei Oltina funcționează în temeiul Legii 215/23 aprilie 2001 publicată în Monitorul Oficial al României cu nr. 204/ 23 aprilie 2001, privind administrația publică locală, în organizarea acesteia urmărindu-se realizarea condițiilor de operativitate și eficiență.

Comuna Oltina este administrată de un primar și un consiliu local compus din 11 consilieri. Primarul, Gheorghe Chirciu, de la Partidul Național Liberal, a fost ales în 2008. Începând cu alegerile locale din 2016, consiliul local are următoarea componență pe partide politice:

Partid Consilieri Componența Consiliului

Partidul Național Liberal

6

Partidul Social Democrat

5

În capitolul II se realizează comunicarea cu publicul.

Raporturile dintre primării și beneficiari au devenit mai frecvente și mai intense. Așteptările tot mai mari ale cetățenilor de la administrația publică locală, apariția unor tehnologii noi, presiunile financiare au devenit factori ai schimbării. Funcționarea unei administrații publice locale moderne, constituie o condiție necesară pentru realizarea unor reforme în viața social economică și a creșterii rolului cetățeanului în relația administrație-cetătean. Cetățenii sunt din ce în ce mai exigenți fată de măsurile ce se iau în administrația publică iar așteptările lor cu privire la serviciile administrației publice locale sunt din ce în ce mai dificil de satisfăcut.

Procesul de comunicare are un impact deosebit în activitatea administrației locale dar primăriile au dobândit importante premise profesionale pentru a continua și dezvolta acest domeniu de activitate. Comunicarea și-a gășit poziția între activitățile administrației publice locale și a confirmat capacitatea de a răspunde nevoii de comunicare.Totuși comunicarea rămâne dependentă de condițiile economice. La etapa actuală se constată o ascensiune a industriei de comunicare. Condițiile economice și cele social-culturale vor conduce activitatea de comunicare la un nivel superior.

Funcțiile comunicării în administrația publică:

- de a informa: a aduce la cunoștință informațiile de natură administrativă, de a le pune în valoare;

- de a asculta întrebările și așteptările cetățeanului;

- de a supune dezbaterii proiectele administrative (regulamente, norme, proiecte de dezvoltare etc.);

- de a contribui la asigurarea relaționării sociale (întărirea sentimentului de apartenență colectivă, luarea în considerare a cetățeanului în calitate de actor social);

- de a însoți schimbările comportamentelor și pe cele ale organizării sociale.

În capitolul III se realizează comunicarea cu publicul în cadrul primăriei Oltina.

Comunicarea însoțește activitatea Primăriei Oltina, contribuind la realizarea în bune condiții a acesteia. Ea răspunde totodată nevoii primăriei de a-și afirma rolul specific, aducând la cunoștința cetățenilor comunei Oltina obligațiile de asumat și prerogativele de care dispun.

Comunicarea instituțională este azi din ce în ce mai dezvoltată în cadrul organizațiilor publice. Astfel, marile întreprinderi publice și instituțiile administrative au departamente peaceastă temă și își mențin imaginea publică grație unei politici și unor activități susținute.

Comunicarea, ca proces care focalizează demersurile managementului public, este importantă și din perspectiva calității relațiilor existente în cadrul primăriei Oltina. Dimensiunea calitativă vizează menținerea unei atitudini de înțelegere mutuală, crearea și dezvoltarea unei atitudini de înțelegere mutuală, crearea și dezvoltarea unui climat motivațional, precum și asigurarea rezolvării cererilor și a stărilor de nemulțumire întro manieră conciliantă.

Corpusul lucrării - suportul teoretico-stiintific se constituie din lucrări variate. Am recurs la lucrările sociologilor, monografii, manuale si ghiduri care reflectă comunicarea. Actele legislative care reglementează domeniul administrației publice locale sunt o altă categorie de resurse. Mentionez Constitutia României, Monitorul oficial, legi si ordonante date de guvern si aprobate de Parlamentul României. O altă categorie sunt ghidurile elaborate pentru funcționarii publici și alesii locali.

Bibliografie

1. Bonciu Dan „Administratia publică și cetățeanul” Editura Științifică, București (1997)

2. Cândea Daniel, Cândea R. „Comunicare organizațională aplicată” Editura Expert, București (1998)

3. Cândea Radu. „Comunicare managerială” Editura Expert, București (1996)

4. Chiru Ion „Comunicare interpersonală ” Editura Tritonic, București (2003)

5. Coman-Kund Florin „Politica de comunicare externă a colectivităților locale” Editura Economică, București (2000)

6. Păuș Viorica „Comunicare și resurse umane” Editura Polirom, Iași (2006)

7. Serb Stancu „Relații Publice și comunicare” Editura Teora, București (2006)

8. Vlăsceanu Mihaela „Organizații și comportament organizațional” Editura Polirom, Iași (2003)

9. Haines Ion „Introducere în teoria comunicării” Editura Fundatiei ,,România de Mâineˮ, București (1998)

10. *** Legea nr. 215/2001 „Legea Administrației Publice Locale” cu modificările și completările ulterioare

11. *** http://primariaoltina.yolasite.com

Preview document

Comunicarea cu publicul în Primăria Oltina - Pagina 1
Comunicarea cu publicul în Primăria Oltina - Pagina 2
Comunicarea cu publicul în Primăria Oltina - Pagina 3
Comunicarea cu publicul în Primăria Oltina - Pagina 4
Comunicarea cu publicul în Primăria Oltina - Pagina 5
Comunicarea cu publicul în Primăria Oltina - Pagina 6
Comunicarea cu publicul în Primăria Oltina - Pagina 7
Comunicarea cu publicul în Primăria Oltina - Pagina 8
Comunicarea cu publicul în Primăria Oltina - Pagina 9
Comunicarea cu publicul în Primăria Oltina - Pagina 10
Comunicarea cu publicul în Primăria Oltina - Pagina 11
Comunicarea cu publicul în Primăria Oltina - Pagina 12
Comunicarea cu publicul în Primăria Oltina - Pagina 13
Comunicarea cu publicul în Primăria Oltina - Pagina 14
Comunicarea cu publicul în Primăria Oltina - Pagina 15
Comunicarea cu publicul în Primăria Oltina - Pagina 16
Comunicarea cu publicul în Primăria Oltina - Pagina 17
Comunicarea cu publicul în Primăria Oltina - Pagina 18
Comunicarea cu publicul în Primăria Oltina - Pagina 19
Comunicarea cu publicul în Primăria Oltina - Pagina 20
Comunicarea cu publicul în Primăria Oltina - Pagina 21
Comunicarea cu publicul în Primăria Oltina - Pagina 22
Comunicarea cu publicul în Primăria Oltina - Pagina 23
Comunicarea cu publicul în Primăria Oltina - Pagina 24
Comunicarea cu publicul în Primăria Oltina - Pagina 25
Comunicarea cu publicul în Primăria Oltina - Pagina 26
Comunicarea cu publicul în Primăria Oltina - Pagina 27
Comunicarea cu publicul în Primăria Oltina - Pagina 28
Comunicarea cu publicul în Primăria Oltina - Pagina 29
Comunicarea cu publicul în Primăria Oltina - Pagina 30
Comunicarea cu publicul în Primăria Oltina - Pagina 31
Comunicarea cu publicul în Primăria Oltina - Pagina 32
Comunicarea cu publicul în Primăria Oltina - Pagina 33

Conținut arhivă zip

 • Comunicarea cu publicul in Primaria Oltina.docx

Alții au mai descărcat și

Tehnici de Comunicare

1. INTRODUCERE Atmosfera sau conditiile in care se realizeaza schimbul de informatii, idei si sentimente intr-un colectiv determina masura in care...

Comunicarea la nivelul administrației publice locale

1. Notiuni generale In Romania, organizarea si functionarea administratiei publice locale este reglementata in principal prin Legea Nr. 215/2001...

Strategii și Tehnici de Comunicare

I. Aspecte teoretice privind strategia de comunicare organizațională Studiul comunicării organizaționale nu este nou, dar de abia acum a primit un...

Comunicarea în Cadrul Grupului

Oamenii traiesc organizati în grupuri deoarece sunt fiinte sociale. Un grup social reprezinta un ansamblu de indivizi între care exista relatii...

Comunicare verbală și non-verbală

COMUNICAREA NONVERBALA Intr-un sens foarte larg acest termen desemneaza orice proces prin care o informatie este transmisa de la un element la...

Ai nevoie de altceva?