Arii Protejate în Județul Olt

Proiect
9/10 (2 voturi)
Domeniu: Ecologie
Conține 4 fișiere: doc
Pagini : 155 în total
Cuvinte : 36994
Mărime: 4.04MB (arhivat)
Publicat de: Anghel Mazilu
Puncte necesare: 8
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Prof. Univ. Dr. Constantin Dragulescu
UNIVERSITATEA “LUCIAN BLAGA” SIBIU FACULTATEA DE ŞTIINŢE Specializarea Ecologie şi Protecţia Mediului

Extras din proiect

Introducere

România, inclusiv judeţul Olt, este deţinătoarea unui capital natural heterogen şi mai puţin alterat şi a unei biodiversităţi bogate mai puţin erodate decât majoritatea ţărilor europene. În acest context, capătă importantă covârşitoare acţiunile post Rio, care trebuie să se încadreze într-un nou tip de economie, în inserţie, cu conservarea capitalului natural şi a biodiversităţii pentru a putea susţine optimal tranzitia spre modelul de dezvoltare durabilă.

Judeţul Olt dispune de resurse biologice cu importante valenţe economice, sociale şi ecologice. Flora şi fauna de astăzi constituie rezultanta selectivă a diverselor succesiuni de specii pe care le-a adăpostit acest teritoriu în decursul ultimelor etape ale istoriei paleogeografice. Vegetaţia s-a diferenţiat în două subzone, cu specii de plante şi animale caracteristice: subzona pădurilor şi subzona de silvostepă. Inventarul floristic numără peste 1000 de specii cormofite.

Bogăţia floristică se explică prin suprafaţă mare, precum şi la existenţa unor ecotopuri variate. Din punct de vedere ecologic se disting mai multe categorii de plante. Astfel în ceea ce priveşte preferinţele faţă de factorul umiditate distingem specii mezofile şi xero-mezofile (care deţin ponderea în zonă), specii mezo-xerofile şi hidrofile. Speciile mezofile şi mezo-hidrofile edifică pasajele de luncă, cele mezo-higrofile, păşunile de pe versanţii însoriţi şi degradaţi mai ales în zona de nord a judeţului, iar cele hidrofile, mlaştinile şi vegetaţia acvatică.

Elementele floristice principale sunt cele europene, central europene, circumpolare şi cosmopolite. Elementele meridionale, ca şi cele orientale sunt şi ele bine reprezentate datorită curenţilor calzi, ce pătrund în culoarul Oltului. Această structură floristică conduce la încadrarea teritoriului în regiunea eurosiberiană, provincia central-europeană-est-carpatică.

Covorul vegetal se prezintă sub forma unui mozaic de fitocenoze, agrocenoze şi tufişuri de arbuşti, caracteristici văilor depresionare şi de luncă. O notă specifică a zonei o constituie lipsa pădurilor propriu zise care au fost defrişate, singura vegetaţie arboricolă fiind reprezentată de zăvoaiele de sălcii, plop alb sau negru, plantaţiile silvicole cu plopi euroamericani şi alte specii cu valoare forestieră redusă, la care se adaugă perdelele de pomi de pe marginea drumurilor şi plantaţiile de salcâm de pe terenurile în pantă supuse eroziunii.

Impactul antropic, de modelare a albiei Oltului într-o salbă de lacuri, asupra păsărilor este evident. Lacurile de acumulare din punct de vedere al ornitofaunei, se aseamănă cu Delta Dunării.

Bogăţia ornitofaunei se explică prin expunerea sudică în calea curenţilor calzi care străbat Peninsula Balcanică în parte de sud-vest.

Urmând traseele de migraţie, ajung venind dinspre nord, păsări care nu aparţin populaţiilor autohtone şi care în marea lor majoritate aparţin Ord. Anseriformes şi Charadriiformes, Valea Oltului devenind un veritabil cartier de iernare.

În urma monitorizării păsărilor în zonele studiate au fost identificate 165 specii de păsări. Atragerea numeroaselor specii de păsări, cuibăritoare, migratoare sau sedentare în această zonă, a fost favorizată de existenţa unor habitate propice (suprafeţe mari de apă, stufăriş, vegetaţie arboricolă) şi a unei hrane abundente.

Este bine ştiut faptul că defileul Oltului constituie un culoar de migraţie deosebit de important, pe aici trecând traseele de migraţie ale păsărilor către Europa Centrală şi de nord pe de o parte, iar pe de altă parte prin Valea Struma din Bulgaria, se face legătura cu Marea Egee.

În ceea ce priveşte cenozele mamaliene, acestea sunt diferenţiate în funcţie de succesiunea biotopilor şi de distribuirea lor, Ordinele cele mai importante sunt: Carnivora, Artiodactyla, Lagomorpha, Rodentia, Chiroptera, Insectivora. Cele mai răspândite specii sunt vulpile, viezurii, iepurii, căpriorii, mistreţii şi se constată o expansiune de la sud a şacalului.

Dintre micromamifere sunt prezente chiropterele şi rozătoarele cu endemism în zona pădurii Reşca (şoarecele subpământean).

Fauna de vertebrate existentă aici nu este una specifică, ci în linii generale este asemănătoare cu fauna României fiind o componentă importantă a biodiversităţii, ea trebuie păstrată integral.

Preview document

Arii Protejate în Județul Olt - Pagina 1
Arii Protejate în Județul Olt - Pagina 2
Arii Protejate în Județul Olt - Pagina 3
Arii Protejate în Județul Olt - Pagina 4
Arii Protejate în Județul Olt - Pagina 5
Arii Protejate în Județul Olt - Pagina 6
Arii Protejate în Județul Olt - Pagina 7
Arii Protejate în Județul Olt - Pagina 8
Arii Protejate în Județul Olt - Pagina 9
Arii Protejate în Județul Olt - Pagina 10
Arii Protejate în Județul Olt - Pagina 11
Arii Protejate în Județul Olt - Pagina 12
Arii Protejate în Județul Olt - Pagina 13
Arii Protejate în Județul Olt - Pagina 14
Arii Protejate în Județul Olt - Pagina 15
Arii Protejate în Județul Olt - Pagina 16
Arii Protejate în Județul Olt - Pagina 17
Arii Protejate în Județul Olt - Pagina 18
Arii Protejate în Județul Olt - Pagina 19
Arii Protejate în Județul Olt - Pagina 20
Arii Protejate în Județul Olt - Pagina 21
Arii Protejate în Județul Olt - Pagina 22
Arii Protejate în Județul Olt - Pagina 23
Arii Protejate în Județul Olt - Pagina 24
Arii Protejate în Județul Olt - Pagina 25
Arii Protejate în Județul Olt - Pagina 26
Arii Protejate în Județul Olt - Pagina 27
Arii Protejate în Județul Olt - Pagina 28
Arii Protejate în Județul Olt - Pagina 29
Arii Protejate în Județul Olt - Pagina 30
Arii Protejate în Județul Olt - Pagina 31
Arii Protejate în Județul Olt - Pagina 32
Arii Protejate în Județul Olt - Pagina 33
Arii Protejate în Județul Olt - Pagina 34
Arii Protejate în Județul Olt - Pagina 35
Arii Protejate în Județul Olt - Pagina 36
Arii Protejate în Județul Olt - Pagina 37
Arii Protejate în Județul Olt - Pagina 38
Arii Protejate în Județul Olt - Pagina 39
Arii Protejate în Județul Olt - Pagina 40
Arii Protejate în Județul Olt - Pagina 41
Arii Protejate în Județul Olt - Pagina 42
Arii Protejate în Județul Olt - Pagina 43
Arii Protejate în Județul Olt - Pagina 44
Arii Protejate în Județul Olt - Pagina 45
Arii Protejate în Județul Olt - Pagina 46
Arii Protejate în Județul Olt - Pagina 47
Arii Protejate în Județul Olt - Pagina 48
Arii Protejate în Județul Olt - Pagina 49
Arii Protejate în Județul Olt - Pagina 50
Arii Protejate în Județul Olt - Pagina 51
Arii Protejate în Județul Olt - Pagina 52
Arii Protejate în Județul Olt - Pagina 53
Arii Protejate în Județul Olt - Pagina 54
Arii Protejate în Județul Olt - Pagina 55
Arii Protejate în Județul Olt - Pagina 56
Arii Protejate în Județul Olt - Pagina 57
Arii Protejate în Județul Olt - Pagina 58
Arii Protejate în Județul Olt - Pagina 59
Arii Protejate în Județul Olt - Pagina 60
Arii Protejate în Județul Olt - Pagina 61
Arii Protejate în Județul Olt - Pagina 62
Arii Protejate în Județul Olt - Pagina 63
Arii Protejate în Județul Olt - Pagina 64
Arii Protejate în Județul Olt - Pagina 65
Arii Protejate în Județul Olt - Pagina 66
Arii Protejate în Județul Olt - Pagina 67
Arii Protejate în Județul Olt - Pagina 68
Arii Protejate în Județul Olt - Pagina 69
Arii Protejate în Județul Olt - Pagina 70
Arii Protejate în Județul Olt - Pagina 71
Arii Protejate în Județul Olt - Pagina 72
Arii Protejate în Județul Olt - Pagina 73
Arii Protejate în Județul Olt - Pagina 74
Arii Protejate în Județul Olt - Pagina 75
Arii Protejate în Județul Olt - Pagina 76
Arii Protejate în Județul Olt - Pagina 77
Arii Protejate în Județul Olt - Pagina 78
Arii Protejate în Județul Olt - Pagina 79
Arii Protejate în Județul Olt - Pagina 80
Arii Protejate în Județul Olt - Pagina 81
Arii Protejate în Județul Olt - Pagina 82
Arii Protejate în Județul Olt - Pagina 83
Arii Protejate în Județul Olt - Pagina 84
Arii Protejate în Județul Olt - Pagina 85
Arii Protejate în Județul Olt - Pagina 86
Arii Protejate în Județul Olt - Pagina 87
Arii Protejate în Județul Olt - Pagina 88
Arii Protejate în Județul Olt - Pagina 89
Arii Protejate în Județul Olt - Pagina 90
Arii Protejate în Județul Olt - Pagina 91
Arii Protejate în Județul Olt - Pagina 92
Arii Protejate în Județul Olt - Pagina 93
Arii Protejate în Județul Olt - Pagina 94
Arii Protejate în Județul Olt - Pagina 95
Arii Protejate în Județul Olt - Pagina 96
Arii Protejate în Județul Olt - Pagina 97
Arii Protejate în Județul Olt - Pagina 98
Arii Protejate în Județul Olt - Pagina 99
Arii Protejate în Județul Olt - Pagina 100
Arii Protejate în Județul Olt - Pagina 101
Arii Protejate în Județul Olt - Pagina 102
Arii Protejate în Județul Olt - Pagina 103
Arii Protejate în Județul Olt - Pagina 104
Arii Protejate în Județul Olt - Pagina 105
Arii Protejate în Județul Olt - Pagina 106
Arii Protejate în Județul Olt - Pagina 107
Arii Protejate în Județul Olt - Pagina 108
Arii Protejate în Județul Olt - Pagina 109
Arii Protejate în Județul Olt - Pagina 110
Arii Protejate în Județul Olt - Pagina 111
Arii Protejate în Județul Olt - Pagina 112
Arii Protejate în Județul Olt - Pagina 113
Arii Protejate în Județul Olt - Pagina 114
Arii Protejate în Județul Olt - Pagina 115
Arii Protejate în Județul Olt - Pagina 116
Arii Protejate în Județul Olt - Pagina 117
Arii Protejate în Județul Olt - Pagina 118
Arii Protejate în Județul Olt - Pagina 119
Arii Protejate în Județul Olt - Pagina 120
Arii Protejate în Județul Olt - Pagina 121
Arii Protejate în Județul Olt - Pagina 122
Arii Protejate în Județul Olt - Pagina 123
Arii Protejate în Județul Olt - Pagina 124
Arii Protejate în Județul Olt - Pagina 125
Arii Protejate în Județul Olt - Pagina 126
Arii Protejate în Județul Olt - Pagina 127
Arii Protejate în Județul Olt - Pagina 128
Arii Protejate în Județul Olt - Pagina 129
Arii Protejate în Județul Olt - Pagina 130
Arii Protejate în Județul Olt - Pagina 131
Arii Protejate în Județul Olt - Pagina 132
Arii Protejate în Județul Olt - Pagina 133
Arii Protejate în Județul Olt - Pagina 134
Arii Protejate în Județul Olt - Pagina 135
Arii Protejate în Județul Olt - Pagina 136
Arii Protejate în Județul Olt - Pagina 137
Arii Protejate în Județul Olt - Pagina 138
Arii Protejate în Județul Olt - Pagina 139
Arii Protejate în Județul Olt - Pagina 140
Arii Protejate în Județul Olt - Pagina 141
Arii Protejate în Județul Olt - Pagina 142
Arii Protejate în Județul Olt - Pagina 143
Arii Protejate în Județul Olt - Pagina 144
Arii Protejate în Județul Olt - Pagina 145
Arii Protejate în Județul Olt - Pagina 146
Arii Protejate în Județul Olt - Pagina 147
Arii Protejate în Județul Olt - Pagina 148
Arii Protejate în Județul Olt - Pagina 149
Arii Protejate în Județul Olt - Pagina 150
Arii Protejate în Județul Olt - Pagina 151
Arii Protejate în Județul Olt - Pagina 152
Arii Protejate în Județul Olt - Pagina 153
Arii Protejate în Județul Olt - Pagina 154
Arii Protejate în Județul Olt - Pagina 155

Conținut arhivă zip

  • Arii Protejate in Judetul Olt
    • coperta.doc
    • CUPRINS.doc
    • Foaia de titlu.doc
    • Introducere,cap1,cap2,cap3,comcluzii,bibliografie.doc

Alții au mai descărcat și

Convenția Națiunilor Unite

Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege. Art. 1. — Romania adera la Conventia Natiunilor Unite pentru combaterea desertificarii in tarile...

Brăila

Nefiind asa cum pare la prima vedere un oras de margine, vocatia esentiala a Brailei este aceea de a comunica cu lumea. "Dar al Dunarii”. Asa cum...

Te-ar putea interesa și

Caracterizarea județului Sibiu

I. ANALIZA SOCIO-ECONOMICĂ 1. DESCRIERE GENERALĂ Localizare Judeţul Sibiu, situat în centrul României, în partea de sud a Transilvaniei,...

Managementul Situațiilor de Urgență în Cazul Intervenției la Unitățile de Producție din Industria Petrochimică

Introducere Principalul obiectiv al acestei lucrări este de a analiza situaţia actuală în care se află managementul situaţiilor de urgenţă în...

Turism - factor de dezvoltare rurală a Județului Sibiu

INTRODUCERE TURISMUL Deşi considerat de cei mai mulţi dintre experţi din domeniu un fenomen specific epocii contemporane, turismul s-a...

Organizarea și valorificarea spațiului turistic în județul Brașov

CAPITOLUL I CONSIDERATII GENERALE Localizare geografica Judetul Brasov, al carui resedinta administrativa poarta acelasi nume, se gaseste in zona...

Strategia de dezvoltare durabilă a orașului Brașov

1.1 Scurt isoric Brasovul in evul mediu. Brasovul este atestat documentar in anul 1234 in Catalogul Ninivensis cu numele de Corona. In a doua...

Valorificarea potențialului turistic din Olt

I. Localizarea si caracterizarea socio-economica a judetului Olt Judetul Olt este situat în partea de sud a tarii, pe cursul inferior al râului...

Program de valorificare turistică al județului Brașov

1. Localizarea si caracterizarea judetului Situat in zona de sud-est a Transilvaniei, pe cursul mijlociu al Oltului, in interiorul arcului...

Turismul brașovean

Cuvânt înainte Braşovul este un loc de o frumuseţe aparte, care se oferă generos nu numai prin natură, ci şi prin vestigiile istorice, amprenta...

Ai nevoie de altceva?