Metode de Combatere a Poluării Apelor în Industria Hârtiei

Proiect
8/10 (2 voturi)
Domeniu: Ecologie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 32 în total
Cuvinte : 10618
Mărime: 802.09KB (arhivat)
Publicat de: Mihai G.
Puncte necesare: 10
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Cosmin Ionescu

Cuprins

 1. Cap.1. Mediul industrial si poluarea 4
 2. Cap.2. Poluarea apei 7
 3. 2.1. Surse de poluare 7
 4. 2.2. Tipuri de poluare 7
 5. Cap.3.Epurarea apelor uzate 14
 6. 3.1.Îndepartarea suspensiilor solide.tratamentul primar de epurare 14
 7. 3.1.1. Epurarea prin sedimentare 15
 8. 3.1.2. Separatoare prin foltatie 17
 9. 3.1.3. Egalizare debit efluent 18
 10. 3.2. Indepartarea substantelor organice.Tratamentul secundar de epurare.Bazine de stabilizare aerate 18
 11. 3.3. Namolul activ 20
 12. 3.4. Haldarea namolului activ 22
 13. 3.5. Tehnici de tratare a efluentilor de la fabrica de hartie 24
 14. 3.5.1. Tehnici de tratare externa a efluentilor 25
 15. 3.5.2. Tehnici pentru tratamentul primar al efluentului 26
 16. 3.5.3. Tehnici pentru tratamentul secundar al efluentului 26
 17. 3.5.3.1. Tratamentul biologic aerob 27
 18. 3.5.3.2. Tratamentul biologic anaerob 29
 19. 3.5.4. Tehnici pentru tratamentul tertiar al efluentului 30
 20. 3.5.5. Tehnici de tratare interna a apelor reziduale de la fabricarea hartiei 30
 21. BIBLIOGRAFIE 33

Extras din proiect

Cap.1 Mediul industrial şi poluarea

Una din problemele majore ale omenirii o constitue în prezent poluarea. Este evident ca mediul natural se deterioreaza încetul cu încetul şi ca sistemele ecologice nu se mai pot adapta la presiunea factorilor antropici, autoreglarea ecosferei nemaifiind posibilă

O analiză a mecanismelor poluării, a efectelor şi implicaţiilor include o strictă interdependenţă între părţile componente ale mediului, acţiunea unuia antrenând implicit influenţa asupra celorlalţi (cu effect local sau la distanţă).

Sunt de menţionat mai multe aspecte:

- poluarea atmosferei cu aerosoli şi substanţe chimice nu este nocivă numai pentru respiraţie. Substanţele respective ajung pe pământ, depunându-se pe sol sau pe frunzele plantelor fie direct, fie prin intermediul precipitaţiilor care le antrenează. Prezenţa aerosolilor in atmosferă favorizează opacitatea acesteia, diminuează transferul energetic al razelor solare către plante şi, ca urmare, diminuează efectele fenomenului de fotosinteză, respectiv ale eliberării oxigenului necesar vieţii ;

- poluarea primară a solurilor (depozitarea deşeurilor pe sol) nu înseamna numai afectarea locală a solurilor respective. Ea înseamnă, deopotrivă, in funcţie de substanţa poluantă, poluarea secundară a atmosferei, poluarea apelor superficiale şi subterane. Tot aici trebuie amintită degradarea directa a solurilor de către ploi, la anumite intervenţii ale omului în vegetaţia terestră, care provoacă antrenarea stratului fertil ;

- poluarea primară a apelor (introducerea deşeurilor direct în ape) sau poluarea lor secundară (fie direct din atmosferă, fie din sol, prin intermediul precipitaţiilor) poate avea efecte multiple, fie asupra solului şi plantelor, fie direct asupra omului, prin apa folosită pentru băut. Încheierea ciclului hidric, prin vărsarea apelor dulci în mări şi oceane duce, de asemenea, la invadarea acestora cu substanţe poluante, mult peste aportul de săruri, şi suspensii rezultate din ciclul natural, cu influenţe asupra florei şi faunei marine şi cu reacţii consecutive din partea acestora ;

- poluarea directă a mărilor, cu aceleaşi efecte menţionate mai sus, la care se poate adăuga în unele cazuri (prin poluare cu substanţe petroliere) diminuarea intensitaţii evaporaţiei si deci a reciclarii apei în natură.

Urmatoarele elemente esenţiale sunt de reţinut din cele de mai sus :

- poluarea unui factor al mediului fizic are într-un fel sau altul efecte asupra celorlalţi factori ai mediului ;

- atmosfera, inveliş foarte mobil al pământului, permite transportul poluanţilor la distanţă, acţionând şi în sensul dispersării lor ;

- spre deosebire de atmosferă, apa are un rol de concentrator al poluanţilor ;

- dirijarea poluanţilor de către ape se face fie direct, în mari şi oceane, care constitue rezervorul ultim al tuturor deşeurilor, fie se reciclează prin intermediul factorului uman (refolosirea apei pentru necesitaţi posibile, iritaţii, industrii) ;

- tot prin intermediul apei, poluanţii invadeaza ciclul alimentar al omului fie prin consumul direct, fie prin intermediului alimentelor de natură animală sau vegetală, care concentrează asemenea substanţe în cursul dezvoltării.

Cele de mai sus pun în evidenţă rolul deosebit al apei în interrelaţiile

cu ceilalţi factori ai mediului şi că, în tratarea aspectelor poluării apelor şi a consecinţelor lor, de aceste interrelaţii trebuie ţinut seama.

Aceste elemente au condus la organizarea unor acţiuni concentrate pentru diminuarea poluării planetei. Acţiunile au culminat cu Conferinţa Mondială ‘Mediu şi Dezvoltare’ , de la Rio de Janeiro, din iunie 1992, care a stabilit un adevarat plan pe termen lung de stopare a poluării locale, regionale, continentale şi globale, cu acţiuni concrete de redresare ecologică.

Poluarea ce se manifestă în prezent se remarcă prin:

- diversificarea deşeurilor (gaze, lichide sau solide);

- creşterea continuă a cantităţii de deşeuri, în valoare absolută şi pe cap de locuitor ;

- concentrarea punctelor de evacuare în mediu datorită aglomerărilor industriale şi urbanizării ;

- ponderea mare pe care o are şi poluarea difuză, datorită intensificării poluării globale a factorilor de mediu.

Principalele activităţi şi aglomerări umane care participă la poluarea apelor sunt :

- industria, considerată ca având în prezent ponderea cea mai mare. Aici sunt avute în vedere şi activităţile în domeniul energetic, inclusiv problemele particulare pe care le ridică centralele nuclearo- electrice (ca şi alte activităţi care folosesc reacţii nucleare sau radioizotopi), dar şi activităţile din industria extractivă de materii prime (combustibili, minerale, lemn etc.) ;

Preview document

Metode de Combatere a Poluării Apelor în Industria Hârtiei - Pagina 1
Metode de Combatere a Poluării Apelor în Industria Hârtiei - Pagina 2
Metode de Combatere a Poluării Apelor în Industria Hârtiei - Pagina 3
Metode de Combatere a Poluării Apelor în Industria Hârtiei - Pagina 4
Metode de Combatere a Poluării Apelor în Industria Hârtiei - Pagina 5
Metode de Combatere a Poluării Apelor în Industria Hârtiei - Pagina 6
Metode de Combatere a Poluării Apelor în Industria Hârtiei - Pagina 7
Metode de Combatere a Poluării Apelor în Industria Hârtiei - Pagina 8
Metode de Combatere a Poluării Apelor în Industria Hârtiei - Pagina 9
Metode de Combatere a Poluării Apelor în Industria Hârtiei - Pagina 10
Metode de Combatere a Poluării Apelor în Industria Hârtiei - Pagina 11
Metode de Combatere a Poluării Apelor în Industria Hârtiei - Pagina 12
Metode de Combatere a Poluării Apelor în Industria Hârtiei - Pagina 13
Metode de Combatere a Poluării Apelor în Industria Hârtiei - Pagina 14
Metode de Combatere a Poluării Apelor în Industria Hârtiei - Pagina 15
Metode de Combatere a Poluării Apelor în Industria Hârtiei - Pagina 16
Metode de Combatere a Poluării Apelor în Industria Hârtiei - Pagina 17
Metode de Combatere a Poluării Apelor în Industria Hârtiei - Pagina 18
Metode de Combatere a Poluării Apelor în Industria Hârtiei - Pagina 19
Metode de Combatere a Poluării Apelor în Industria Hârtiei - Pagina 20
Metode de Combatere a Poluării Apelor în Industria Hârtiei - Pagina 21
Metode de Combatere a Poluării Apelor în Industria Hârtiei - Pagina 22
Metode de Combatere a Poluării Apelor în Industria Hârtiei - Pagina 23
Metode de Combatere a Poluării Apelor în Industria Hârtiei - Pagina 24
Metode de Combatere a Poluării Apelor în Industria Hârtiei - Pagina 25
Metode de Combatere a Poluării Apelor în Industria Hârtiei - Pagina 26
Metode de Combatere a Poluării Apelor în Industria Hârtiei - Pagina 27
Metode de Combatere a Poluării Apelor în Industria Hârtiei - Pagina 28
Metode de Combatere a Poluării Apelor în Industria Hârtiei - Pagina 29
Metode de Combatere a Poluării Apelor în Industria Hârtiei - Pagina 30
Metode de Combatere a Poluării Apelor în Industria Hârtiei - Pagina 31
Metode de Combatere a Poluării Apelor în Industria Hârtiei - Pagina 32

Conținut arhivă zip

 • Metode de Combatere a Poluarii Apelor in Industria Hartiei.doc

Alții au mai descărcat și

Impactul apelor evacuate prin canalul Cuzdrioara de la combinatul de celuloză și hârtie SC Someș SA Dej asupra mediului

I. PARTEA GENERALĂ 1. INTRODUCERE Industria de celuloză şi hârtie constituie o sursă permanentă de poluare atât prin faptul că utilizează 50% din...

Poluarea Apei

Introducere Totalitatea apelor de pe glob ocupa 71% din suprafaţa planetei, incluzând oceanele, marile, lacurile, râurile, apele subterane,...

Convenția Națiunilor Unite

Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege. Art. 1. — Romania adera la Conventia Natiunilor Unite pentru combaterea desertificarii in tarile...

Brăila

Nefiind asa cum pare la prima vedere un oras de margine, vocatia esentiala a Brailei este aceea de a comunica cu lumea. "Dar al Dunarii”. Asa cum...

Te-ar putea interesa și

Metode de prevenire a poluării mediului

CAP I Poluarea – concept si elemente intorductive Problematica complexă a mediului a urcat sensibil în topul actual al preocupărilor ştiinţifice,...

Poluarea cu deșeuri a solului

POLUAREA CU DEŞEURI Deşeurile reprezintă substanţele rezultate în urma unor procese biologice sau tehnologice care nu mai pot fi folosite ca...

Impactul poluării asupra sănătății populației și mediului înconjurător în județul Botoșani

Poluarea reprezintă modificarea componentelor naturale prin prezenţa unor componente străine, numite poluanţi, ca urmare a activităţii omului, şi...

Poluarea Solului și a Apelor

- O prezentare a surselor potentiale de poluare a solului si apelor subterane si a tipurilor de poluanti; - O prezentare a bazelor chimiei apei;...

Ai nevoie de altceva?