Studiul poluării cu deșeuri menajere a apelor Văii Jiului

Proiect
8/10 (2 voturi)
Domeniu: Ecologie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 103 în total
Cuvinte : 32698
Mărime: 258.02KB (arhivat)
Publicat de: Cantemir Gradinaru
Puncte necesare: 12
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Popescu Livia

Cuprins

 1. CAPITOLUL 1. 3
 2. DESCRIEREA GEOGRAFICĂ A BAZINULUI VĂII JIULUI 3
 3. 1.1.Aşezarea geografică a bazinului Văii Jiului. 3
 4. 1.2. Clima Văii Jiului 7
 5. 1.3. Ecosisteme acvatice 11
 6. CAPITOLUL 2. 18
 7. CALITATEA APELOR DE SUPRAFAŢĂ 18
 8. 2.1. Condiţii de calitate ale apelor de suprafaţă 18
 9. 2.1.1. Condiţii organoleptice 18
 10. 2.1.2. Condiţii fizice 19
 11. 2.1.3. Condiţii chimice 21
 12. 2.2. Autoepurarea apelor 25
 13. 2.2.1. Factori fizici care influenţează procesul de autoepurare 27
 14. 2.2.1. Factori chimici care influenţează procesul de autoepurare 29
 15. 2.2.1. Factori biologici care influenţează procesul de autoepurare 31
 16. 2.3. Ciclurile C, N şi P în cursul autoepurării 32
 17. 2.3.1.Ciclul carbonului 32
 18. 2.3.2. Ciclul azotului 33
 19. 2.3.2. Ciclul fosforului 34
 20. 2.4. Reglementări legislative în vigoare referitoare la calitatea apelor de suprafaţă 35
 21. CAPITOLUL 3 40
 22. SURSE DE POLUARE CU DEŞEURI MENAJERE A APELOR DE SUPRAFAŢĂ DIN VALEA JIULUI 40
 23. 3.1. Metode de determinare a parametrilor de calitate a apelor de suprafaţă 41
 24. 3.1.1. Determinarea substanţelor organice 41
 25. Determinarea oxidabilităţii în prezenţa permanganatului de potasiu 41
 26. 3.1.2. Determinarea oxigenului dizolvat 42
 27. 3.1.3. Determinarea consumului biochimic de oxigen 44
 28. 3.1.4. Determinarea fosfaţilor 46
 29. 3.1.5. Determinarea compuşilor cu azot 47
 30. Determinarea nitriţilor 47
 31. 3.1.6. Determinarea pH-ului 50
 32. 3.1.7. Determinarea detergenţilor 51
 33. 3.2. Identificarea surselor de poluare a apelor din Valea Jiului cu deşeuri menajere 54
 34. 3.2.1. Staţiile de epurare a apelor reziduale orăşeneşti 54
 35. 3.2.2. Activităţile agricole 61
 36. 3.2.3. Ape menajere industriale 64
 37. CAPITOLUL 4 69
 38. EFECTELE POLUĂRII CU DEŞEURI MENAJERE ALE APELOR DE SUPRAFAŢĂ DIN VALEA JIULUI 69
 39. 4.1. Poluarea apei cu substanţe eutrofizante 72
 40. 4.1.1. Efectele nutrienţilor asupra sănătăţii 76
 41. 4.1.2. Efectele nutrienţilor asupra mediului acvatic 77
 42. 4.2. Poluarea cu detergenţi 79
 43. 4.2.1. Efectul detergenţilor asupra mediului şi organismului 80
 44. CAPITOLUL 5 84
 45. PROPUNERI DE REDUCERE A DEŞEURILOR MENAJERE DIN APELE DE SUPRAFAŢĂ DIN VALEA JIULUI 84
 46. 5.1. Reducerea poluării cu nitraţi a apei 84
 47. 5.2. Reducerea poluării cu fosfaţi a apei 85
 48. 5.3. Reducerea poluării cu detergenţi a apei 86
 49. 5.4. Reducerea poluării cu substanţe organice a apei 89
 50. CONCLUZII 99
 51. BIBLIOGRAFIE 102

Extras din proiect

CAPITOLUL 1.

DESCRIEREA GEOGRAFICĂ A BAZINULUI VĂII JIULUI

1.1.Aşezarea geografică a bazinului Văii Jiului.

În depresiunea Petroşani, înainte de a porni în temerara aventură de străpungere a munţilor, Jiul ia naştere prin unirea a două ramuri principale: Jiul de Est şi Jiul de Vest. Aici, între munţi, se adună şuvoaiele nu numai pentru stabilirea caracterului său montan de alimentare, ci şi pentru a-i defini personalitatea pe care şi-o va păstra până la vărsare.

Bazinul Superior al Jiului bine individualizat al Petroşanilor, o depresiune longitudinală în dependenţă de linia tectonică Cerna-Jiu-Ciunget. Lungimea bazinului e de 45 km, iar lăţimea lui creşte în lungul Jiului de Vest de la 3 km în vest la 9 km în est, în dreptul pasului Surduc, unde se pare că şi scufundarea a fost mai accentuată. Cu toată acţiunea de excavare a forţelor de eroziune care le-a redus mult, sedimentele neogene, bogate în zăcăminte de cărbuni, mai au totuşi o grosime de peste 700 m.

În general, Bazinul Văii Jiului este un bazin cu energie de relief foarte mare cu pante accentuate, ceea ce determină (alături de natura rocilor), o scurgere accentuată. Bazinul este străbătut de văi înguste, fără albie majoră, pe alocuri având chiar forma de chei. Numai Jiul în cuprinsul Depresiunii Petroşani, beneficiind de prezenţa formaţiunilor sedimentare terţiare, a reuşit să-şi lărgească albia, încât este însoţit chiar pe mari porţiuni de o 1uncă dezvoltată şi de mai multe terase. Mult fragmentate, ce-i drept, terasele sunt bine individualizate în cinci nivele, etajate până la 120-130 m şi pe care, de obicei, se înşiră localităţile depresiunii. Cele mai dezvoltate nivele se întâlnesc însă între Cimpa şi Livezeni, pe Jiul de est şi între Vulcan şi Iscroni, pe Jiul vestic. Ele nu lipsesc nici de pe unii afluenţi doar pe cele mai întinse le-a tăiat Jieţul.

După configurarea teraselor se dovedeşte că cele două Jiuri au lucrat mult la sculptarea depresiunii, dar diferenţierile tectonice locale şi natura foarte des schimbătoare a rocilor a făcut ca rezultatele acestei îndelungate activităţi să îmbrace aspecte foarte variate.

Înainte de a pătrunde în defileu, Jiul adună apele pe o suprafaţă de peste 1 200 km . Până la Bumbeşti, prin adăugarea bazinelor câtorva pâraie scurte (dintre care mai importante sunt Valea Izvorului, Polatiştea, Chitiul, din stânga, Dumitra şi Bratcul, din dreapta) şi chiar la ieşirea din defileul Sadului (cel cu izvoarele chiar sub vârful Mândra), bazinul montan direct drenat de Jiu ajunge la 1 350 km

Spre a se forma cele două ramuri principale ale Jiului de munte a fost nevoie să se adune numeroase pâraie venind de, obicei în drum scurt şi vijelios pe clima mai totdeauna abruptă a munţilor care înconjură Depresiunea Petroşani.

Chiar de sub culmea Şureanului pornesc trei ape (pâraiele Diei, Dobroaei şi Auşelul) care se unesc spre a forma pârâul Taia. Acesta din urmă ajunge în Jiu nu departe de locul de întâlnire cu celălalt pârâu important, Jieţul. Ca aspect general, bazinul de obârşie al Jiului se aseamănă cu un uriaş amfiteatru. Sus, la marginea lui estică domină culmea uşor arcuită cu deschidere spre vest pe care se află Poiana Muierii, ca o punte de legătură între masivul Parâng şi munţii Şureanu. De sub abruptul ei vestic pornesc văi adânci, despărţite de culmi înguste care caută să se întâlnească într-un punct tocmai ca spiţele unei roţi. În acest fel ajung spre a forma cel de-al doilea Jiu (în .apropierea locului unde se află cabana Lonea) pâraiele Bilele, Voivodul, Fetiţa, Stârminosul, Cotul Ursului, Lolaia. Ceva mai jos se varsă în Jiu : Copăciosul şi Răscoala venite dinspre nord, iar Cimpa dinspre sud.

Cel mai importat afluent este Jieţul. Chiar numele trădează acest lucru, de îndată ce arată că ar fi un Jiu ceva mai mic, dar că poate fi pus alături de acesta ca importanţă fără vreo exagerare şi fără teamă de a greşi. Numai lungimea şi debitul îl diferenţiază de colectorul său Jiul de Est, fiindcă impetuozitatea şi puterea de acţiune nu sunt cu nimic mai prejos. Izvoarele sale se găsesc toate numai în zona cea înaltă a marilor cicluri glaciare de pe latura nordică a Parângului, iar apele sale, care în medie au un debit de peste 2 m /s (dar care oscilează de la sub 0,5 m /s medie lunară multianuală - până la aproape 7,5 m /s), trebuie să coboare pe cei aproximativ 22 km nu mai puţin de 1 700 m (ceea ce ar reveni în medie 70-80 m/km).

Izvoarele şi pâraiele de obârşie, care formează Jieţul se află aproape toate în cele patru cicluri glaciare situate pe versantul de nord al Parângului. Circurile sunt presărate cu numeroase lacuri şi fiecare pârâu îşi are obârşia într-un astfel de lac glaciar în marginea estică, chiar sub vârful Coasta lui Rus (2 306 m), din circul cu lacul Dereşul porneşte pârâul cu acelaşi nume. Din circul Roşiile situat imediat la nord de Parângul Mare (2 518 m), reprezentând de fapt mai mult un complex de circuri mai mici în care se află lacurile : Mândra, Lacul Lung, Zănoaga Stânii, Roşiile, se îndreaptă către nord pârâul Roşiile. Mai la vest, din circul Slăveiul cu lacurile : Slăveiul, Lacul Îngheţat, Lacul Mic, Lacul Verde, ia naştere pârâul Slăveiul. Ceva mai la vest şi mai izolat, între culmea Mijei şi cea prelungită din Parângul Mic (2 073 m) până la vârful Cârja (2 404 m) se află circul Mija cu lacul Zăvoaiele. Aici îşi are obârşia valea Mija Mare, ultimul afluent important al Jiului, .fiindcă de la vărsarea acestuia, unde se află ; lacul de baraj Gura Mijei, până la întâlnirea cu Jiul, Jieţul trece printr-o vale îngustă, pe alocuri chiar cu aspect de chei şi primeşte dintr-o parte şi alta numai pâraie scurte, mai mult torenţi, cu un aport de apă puţin important.

Până la unirea cu Jiul Vâlcanului, Jiul Petrilei mai primeşte din dreapta câteva pâraie, dintre care mai importante sunt Maleia (în lungul căruia se află şoseaua de legătură dintre Petroşani şi Cabana Rusu) şi Sălătrucul, ce-şi are obârşia sub înălţimea pe care se află cabana Rusu iar locul de vărsare chiar la Livezeni.

Lungimea principalelor cursuri de apă din bazinul hidrografic al Jiului de Est este prezentată în Tabelul 1.

Tabelul 1. Lungimea principalelor cursuri de apă din bazinul hidrografic al Jiului de Est.

Preview document

Studiul poluării cu deșeuri menajere a apelor Văii Jiului - Pagina 1
Studiul poluării cu deșeuri menajere a apelor Văii Jiului - Pagina 2
Studiul poluării cu deșeuri menajere a apelor Văii Jiului - Pagina 3
Studiul poluării cu deșeuri menajere a apelor Văii Jiului - Pagina 4
Studiul poluării cu deșeuri menajere a apelor Văii Jiului - Pagina 5
Studiul poluării cu deșeuri menajere a apelor Văii Jiului - Pagina 6
Studiul poluării cu deșeuri menajere a apelor Văii Jiului - Pagina 7
Studiul poluării cu deșeuri menajere a apelor Văii Jiului - Pagina 8
Studiul poluării cu deșeuri menajere a apelor Văii Jiului - Pagina 9
Studiul poluării cu deșeuri menajere a apelor Văii Jiului - Pagina 10
Studiul poluării cu deșeuri menajere a apelor Văii Jiului - Pagina 11
Studiul poluării cu deșeuri menajere a apelor Văii Jiului - Pagina 12
Studiul poluării cu deșeuri menajere a apelor Văii Jiului - Pagina 13
Studiul poluării cu deșeuri menajere a apelor Văii Jiului - Pagina 14
Studiul poluării cu deșeuri menajere a apelor Văii Jiului - Pagina 15
Studiul poluării cu deșeuri menajere a apelor Văii Jiului - Pagina 16
Studiul poluării cu deșeuri menajere a apelor Văii Jiului - Pagina 17
Studiul poluării cu deșeuri menajere a apelor Văii Jiului - Pagina 18
Studiul poluării cu deșeuri menajere a apelor Văii Jiului - Pagina 19
Studiul poluării cu deșeuri menajere a apelor Văii Jiului - Pagina 20
Studiul poluării cu deșeuri menajere a apelor Văii Jiului - Pagina 21
Studiul poluării cu deșeuri menajere a apelor Văii Jiului - Pagina 22
Studiul poluării cu deșeuri menajere a apelor Văii Jiului - Pagina 23
Studiul poluării cu deșeuri menajere a apelor Văii Jiului - Pagina 24
Studiul poluării cu deșeuri menajere a apelor Văii Jiului - Pagina 25
Studiul poluării cu deșeuri menajere a apelor Văii Jiului - Pagina 26
Studiul poluării cu deșeuri menajere a apelor Văii Jiului - Pagina 27
Studiul poluării cu deșeuri menajere a apelor Văii Jiului - Pagina 28
Studiul poluării cu deșeuri menajere a apelor Văii Jiului - Pagina 29
Studiul poluării cu deșeuri menajere a apelor Văii Jiului - Pagina 30
Studiul poluării cu deșeuri menajere a apelor Văii Jiului - Pagina 31
Studiul poluării cu deșeuri menajere a apelor Văii Jiului - Pagina 32
Studiul poluării cu deșeuri menajere a apelor Văii Jiului - Pagina 33
Studiul poluării cu deșeuri menajere a apelor Văii Jiului - Pagina 34
Studiul poluării cu deșeuri menajere a apelor Văii Jiului - Pagina 35
Studiul poluării cu deșeuri menajere a apelor Văii Jiului - Pagina 36
Studiul poluării cu deșeuri menajere a apelor Văii Jiului - Pagina 37
Studiul poluării cu deșeuri menajere a apelor Văii Jiului - Pagina 38
Studiul poluării cu deșeuri menajere a apelor Văii Jiului - Pagina 39
Studiul poluării cu deșeuri menajere a apelor Văii Jiului - Pagina 40
Studiul poluării cu deșeuri menajere a apelor Văii Jiului - Pagina 41
Studiul poluării cu deșeuri menajere a apelor Văii Jiului - Pagina 42
Studiul poluării cu deșeuri menajere a apelor Văii Jiului - Pagina 43
Studiul poluării cu deșeuri menajere a apelor Văii Jiului - Pagina 44
Studiul poluării cu deșeuri menajere a apelor Văii Jiului - Pagina 45
Studiul poluării cu deșeuri menajere a apelor Văii Jiului - Pagina 46
Studiul poluării cu deșeuri menajere a apelor Văii Jiului - Pagina 47
Studiul poluării cu deșeuri menajere a apelor Văii Jiului - Pagina 48
Studiul poluării cu deșeuri menajere a apelor Văii Jiului - Pagina 49
Studiul poluării cu deșeuri menajere a apelor Văii Jiului - Pagina 50
Studiul poluării cu deșeuri menajere a apelor Văii Jiului - Pagina 51
Studiul poluării cu deșeuri menajere a apelor Văii Jiului - Pagina 52
Studiul poluării cu deșeuri menajere a apelor Văii Jiului - Pagina 53
Studiul poluării cu deșeuri menajere a apelor Văii Jiului - Pagina 54
Studiul poluării cu deșeuri menajere a apelor Văii Jiului - Pagina 55
Studiul poluării cu deșeuri menajere a apelor Văii Jiului - Pagina 56
Studiul poluării cu deșeuri menajere a apelor Văii Jiului - Pagina 57
Studiul poluării cu deșeuri menajere a apelor Văii Jiului - Pagina 58
Studiul poluării cu deșeuri menajere a apelor Văii Jiului - Pagina 59
Studiul poluării cu deșeuri menajere a apelor Văii Jiului - Pagina 60
Studiul poluării cu deșeuri menajere a apelor Văii Jiului - Pagina 61
Studiul poluării cu deșeuri menajere a apelor Văii Jiului - Pagina 62
Studiul poluării cu deșeuri menajere a apelor Văii Jiului - Pagina 63
Studiul poluării cu deșeuri menajere a apelor Văii Jiului - Pagina 64
Studiul poluării cu deșeuri menajere a apelor Văii Jiului - Pagina 65
Studiul poluării cu deșeuri menajere a apelor Văii Jiului - Pagina 66
Studiul poluării cu deșeuri menajere a apelor Văii Jiului - Pagina 67
Studiul poluării cu deșeuri menajere a apelor Văii Jiului - Pagina 68
Studiul poluării cu deșeuri menajere a apelor Văii Jiului - Pagina 69
Studiul poluării cu deșeuri menajere a apelor Văii Jiului - Pagina 70
Studiul poluării cu deșeuri menajere a apelor Văii Jiului - Pagina 71
Studiul poluării cu deșeuri menajere a apelor Văii Jiului - Pagina 72
Studiul poluării cu deșeuri menajere a apelor Văii Jiului - Pagina 73
Studiul poluării cu deșeuri menajere a apelor Văii Jiului - Pagina 74
Studiul poluării cu deșeuri menajere a apelor Văii Jiului - Pagina 75
Studiul poluării cu deșeuri menajere a apelor Văii Jiului - Pagina 76
Studiul poluării cu deșeuri menajere a apelor Văii Jiului - Pagina 77
Studiul poluării cu deșeuri menajere a apelor Văii Jiului - Pagina 78
Studiul poluării cu deșeuri menajere a apelor Văii Jiului - Pagina 79
Studiul poluării cu deșeuri menajere a apelor Văii Jiului - Pagina 80
Studiul poluării cu deșeuri menajere a apelor Văii Jiului - Pagina 81
Studiul poluării cu deșeuri menajere a apelor Văii Jiului - Pagina 82
Studiul poluării cu deșeuri menajere a apelor Văii Jiului - Pagina 83
Studiul poluării cu deșeuri menajere a apelor Văii Jiului - Pagina 84
Studiul poluării cu deșeuri menajere a apelor Văii Jiului - Pagina 85
Studiul poluării cu deșeuri menajere a apelor Văii Jiului - Pagina 86
Studiul poluării cu deșeuri menajere a apelor Văii Jiului - Pagina 87
Studiul poluării cu deșeuri menajere a apelor Văii Jiului - Pagina 88
Studiul poluării cu deșeuri menajere a apelor Văii Jiului - Pagina 89
Studiul poluării cu deșeuri menajere a apelor Văii Jiului - Pagina 90
Studiul poluării cu deșeuri menajere a apelor Văii Jiului - Pagina 91
Studiul poluării cu deșeuri menajere a apelor Văii Jiului - Pagina 92
Studiul poluării cu deșeuri menajere a apelor Văii Jiului - Pagina 93
Studiul poluării cu deșeuri menajere a apelor Văii Jiului - Pagina 94
Studiul poluării cu deșeuri menajere a apelor Văii Jiului - Pagina 95
Studiul poluării cu deșeuri menajere a apelor Văii Jiului - Pagina 96
Studiul poluării cu deșeuri menajere a apelor Văii Jiului - Pagina 97
Studiul poluării cu deșeuri menajere a apelor Văii Jiului - Pagina 98
Studiul poluării cu deșeuri menajere a apelor Văii Jiului - Pagina 99
Studiul poluării cu deșeuri menajere a apelor Văii Jiului - Pagina 100
Studiul poluării cu deșeuri menajere a apelor Văii Jiului - Pagina 101
Studiul poluării cu deșeuri menajere a apelor Văii Jiului - Pagina 102
Studiul poluării cu deșeuri menajere a apelor Văii Jiului - Pagina 103

Conținut arhivă zip

 • Studiul Poluarii cu Deseuri Menajere a Apelor Vaii Jiului.doc

Alții au mai descărcat și

Poluarea apelor de suprafață - depoluare Râului Bahlui

Argument Numim planeta noastra PAMÂNTUL, si tot asa numim si suprafetele de uscat, de parca ele ar fi predominante. În realitate pe Terra marile...

Poluarea apei în Bistrița

ARGUMENT JUSTIFIVATIV Desi există o enormă cantitate de apă, la nivel mondial, din fiecare patru oameni, trei nu au apă suficientă sau, dacă au,...

Tratarea apelor de suprafață

ARGUMENT Apa este un factor indispensabil vieţii. De aceea, în jurul surselor de apă s-a dezvoltat o diversitate de biocenoze şi chiar civilzaţia...

Convenția Națiunilor Unite

Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege. Art. 1. — Romania adera la Conventia Natiunilor Unite pentru combaterea desertificarii in tarile...

Brăila

Nefiind asa cum pare la prima vedere un oras de margine, vocatia esentiala a Brailei este aceea de a comunica cu lumea. "Dar al Dunarii”. Asa cum...

Ai nevoie de altceva?