Analiza cheltuielilor pentru activitatea externă în Republica Moldova în perioada 2011-2015

Proiect
7/10 (1 vot)
Domeniu: Economie
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 15 în total
Cuvinte : 4172
Mărime: 54.55KB (arhivat)
Publicat de: Bernik R.
Puncte necesare: 6
Specializare: Finanțe și bănci

Cuprins

  1. Introducere .3
  2. I. Conținutul și importanța cheltuielilor privind activitatea externa , în special, în Republica Moldova ..4
  3. II. Analiza statistică a cheltuielilor pentru activitatea externă în Republica Moldova ... .. ..9
  4. III. Concluzii și propuneri .14
  5. Bibliografie 15

Extras din proiect

Introducere

Actualitatea temei și obiectul studiului : În cadrul studiului efectuat mi-am propus să analizez mai profund conceptul cheltuielilor pentru activitatea externă. Am fost interesată să cercetez această temă din cauza faptului că în orice stat activitatea externă joacă un rol extrem de important ce privește dezvoltarea , apararea și susținerea culturii si valorilor naționale peste hotarele țarii , precum și susținerea cetățenilor din alte țări prin intermediul activității diplomatice și a relațiilor de colaborare stabilite. După cum arată și ultimele cercetări în domeniu, în Republica Moldova s-a manifestat mereu o neglijență în raport cu cheltuielile pentru activitatea externă, iar singura cale de a înțelege cauzele acestui fenomen este analiza deplină și amănunțită a acestuia, în special avînd o bază de date accesibilă și un set de indicatori reprezentativi și ușor de aplicat. Obiectul studiului sunt cheltuielile publice pentru activitatea externă , conținutul, importanța și evoluția acestora în ultimii 5 ani.

Scopul lucrării: În lucrarea dată mi-am propus să examinez cheltuielile publice pentru activitatea externă ca fiind un component esențial și firesc în cadrul cheltuielilor bugetului public.Astfel, scopul lucrării este identificarea explicațiilor în baza calculelor și graficelor, ale ponderii reduse a acestui grup de cheltuieli cît și evidențierea consecințelor și posibilelor probleme generate de această situație.

Obiectivele stabilite în acest sens sunt:

-definirea conceptului de cheltuieli privind activitatea externă și descrierea structurii acestora în Republica Moldova ;

-analiza importanței lor în cadrul cheltuielilor publice;

-analiza indicatorilor de nivel, structură și dinamică a cheltuielilor pentru activitatea externă.

-formularea concluziilor precum și a unor propuneri în cadrul repartizării cheltuielilor publice.

Metode de cercetare: În scopul realizării acestei cercetări am utilizat următoarele metode de cercetare cum ar fi: abordarea teoretică din materialul studiat, metoda analizei și sintezei surselor monografice, studierea evoluției istorice a fenomenului studiat și cercetarea modificărilor produse în timp prin intermediul analizei bazelor de date statistice; analiza grafică a datelor.

Monografii utilizate: Văcărel, I., Moșteanu, T. Finanțe publice;Ulian G., Șestacovscaia A. Finanțe. Note de curs și aplicații pentru seminar; Ulian G., Doga-Mîrzac M., Finanțe publice. Note de curs și aplicații practice;Secrieru, Angela. Finanțele publice. Instrumente și mecanisme financiare de intervenție guvernamentală.

I. Conceptul de cheltuieli privind activitatea externă, în special, în Republica Moldova

Prin activitate externă se înțelege totalitatea scopurilor pe care statul le urmărește și a sarcinilor pe care și le asumă în plan internațional precum și totalitatea metodelor prin care statul acționează pentru realizarea lor. Activitatea externă se referă la scopurile urmărite de stat și la instrumentele de natură politică , diplomatică , economico-militară , care sunt mobilizate pentru aceste scopuri și planuri .Există 2 tipuri de conduită în activitatea externă : unul în cadrul căruia statele au o atitudine dinamică , creative ,imaginative în arena intenațională și un al doilea , în cadrul căruia statele preferă doar să reacționeze la impulsurile de pe arena internațională , doar cînd sunt afectate interesele personale. Există cel puțin patru scopuri principale în cee ace privește promovarea activității externe a statelor lumii :

- Diminuarea vulnerabilității în scopul asigurării securității naționale

- Posibilitatea asigurării de decizii și acțiuni autonome

- Asigurarea bunăstării statului și a cetățenilor săi

- Asigurarea unui statut și prestigiu cît mai ridicat și avantajos.

Activitatea externa a statului constiutuie în principiu serviciul diplomatic a statului respectiv , ce prevede , in general stabilirea si menținerea relațiilor de cooperare si ajutor cu alte state , partciparea si aderarea la diverse organizații internaționale, regionale care au drept scop suportul si sprijinul statelor member în anumite probleme si condiții , efectuarea misiunii diplomatice si sprijinul cetățenilor in țările respective precum si promovarea valorilor cultarale.si nu in ulitimul rînd această activitate formeaza si contureaza relatiile si politicile externe a statului.

Evoluția relațiilor externe ale Republicii Moldova a început odată cu declararea independenței Republicii pe 27 august 1991. Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene este organul central de specialitate al administrației publice, abilitat să promoveze și să realizeze politica externă a statului. Moldova este membră a unor organizații internaționale ca: Consiliul Europei, Organizația Mondială a Comerțului, Parteneriatul pentru Pace, Organizația pentru Securitate și Cooperare în Europa, Fondul Monetar Internațional, Banca Mondială, Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare, Organizația Internațională a Francofoniei, Procesul de Cooperare în Europa de Sud-Est,Unesco , OSCE , ONU, etc.

Aparatul central al Ministerului sunt oficiile consulare, misiunile diplomatice, reprezentanțele și misiunile de pe lîngă organizațiile internaționale, precum și personalul, care activează în cadrul acestora, acesta constituie, în ansamblu, Serviciul diplomatic al Republicii Moldova.Obiectivele de bază și funcționarea serviciului diplomatic sînt reglementate de Legea cu privire la Serviciul diplomatic. Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene desfășoară o activitate amplă menită să asigure condiții favorabile pentru realizarea plenară a intereselor naționale ale RM în plan extern: integrarea europeană, consolidarea cooperării în cadrul organizațiilor internaționale și regionale, promovarea intereselor economice, asigurarea mediului extern favorabil și sprijinului internațional necesar pentru derularea reformelor economice și social-politice în RM, reglementarea conflictului transnistrean, protejarea intereselor cetățenilor RM peste hotare și consolidarea imaginii pozitive a RM pe arena internațională.

Bibliografie

[1] LEGE Nr. 761 din 27.12.2001 , cu privire la serviciul diplomatic , Publicat: 02.02.2002 în Monitorul Oficial Nr. 20 art Nr :80

[2] Evoluția bugetului public național pe anii 2000-2015 în aspectul clasificației funcționale

[3] RAPORT cu privire la situația actuală în vederea onorării de către Republica Moldova a angajamentelor financiare asumate în cadrul organizațiilor internaționale

[4] Ulian G., Doga-Mîrzac M., Rotaru L. Finanțe publice. Note de curs și aplicații practice. Chișinău: CEP USM, 2012

[5] Ulian G., Șestacovscaia A. Finanțe. Note de curs și aplicații pentru seminar. Chișinău: CEP USM, 2009

[6] Văcărel, I., Moșteanu, T. Finanțe publice. București: Editura Didactică și Pedagogică, 2006

[7] Beleanu Pavel și Anghelache Gabriela , Finanțe Publice, Editura Economică 2005.

Surse din internet:

[1] Site-ul oficial al Ministerului Finațelor Republicii Moldova www.mf.gov.md

[2] Site-ul oficial al Ministerului Afacerilor externe și integrării europene www.mfa.gov.md

Preview document

Analiza cheltuielilor pentru activitatea externă în Republica Moldova în perioada 2011-2015 - Pagina 1
Analiza cheltuielilor pentru activitatea externă în Republica Moldova în perioada 2011-2015 - Pagina 2
Analiza cheltuielilor pentru activitatea externă în Republica Moldova în perioada 2011-2015 - Pagina 3
Analiza cheltuielilor pentru activitatea externă în Republica Moldova în perioada 2011-2015 - Pagina 4
Analiza cheltuielilor pentru activitatea externă în Republica Moldova în perioada 2011-2015 - Pagina 5
Analiza cheltuielilor pentru activitatea externă în Republica Moldova în perioada 2011-2015 - Pagina 6
Analiza cheltuielilor pentru activitatea externă în Republica Moldova în perioada 2011-2015 - Pagina 7
Analiza cheltuielilor pentru activitatea externă în Republica Moldova în perioada 2011-2015 - Pagina 8
Analiza cheltuielilor pentru activitatea externă în Republica Moldova în perioada 2011-2015 - Pagina 9
Analiza cheltuielilor pentru activitatea externă în Republica Moldova în perioada 2011-2015 - Pagina 10
Analiza cheltuielilor pentru activitatea externă în Republica Moldova în perioada 2011-2015 - Pagina 11
Analiza cheltuielilor pentru activitatea externă în Republica Moldova în perioada 2011-2015 - Pagina 12
Analiza cheltuielilor pentru activitatea externă în Republica Moldova în perioada 2011-2015 - Pagina 13
Analiza cheltuielilor pentru activitatea externă în Republica Moldova în perioada 2011-2015 - Pagina 14
Analiza cheltuielilor pentru activitatea externă în Republica Moldova în perioada 2011-2015 - Pagina 15

Conținut arhivă zip

  • Analiza cheltuielilor pentru activitatea externa in Republica Moldova in perioada 2011-2015.docx

Te-ar putea interesa și

Structura și dinamica cheltuielilor publice din Bugetul Local al Municipiului Iași

1. Structura cheltuielilor publice din bugetul local - criterii şi componente (conform clasificaţiei bugetare) Un element esențial în formularea...

Analiza cheltuielilor pentru Stiinta și Inovare în Republica Moldova în perioada 2011-2015

Introducere Activitățile științifice și cele inovaționale constituie, în condițiile contemporane, cea mai importantă forță motrice a creșterii...

Ai nevoie de altceva?