Analiza indicatorilor economico-financiari la OMV Petrom, București, 2018 - 2020

Proiect
7/10 (1 vot)
Domeniu: Economie
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 16 în total
Cuvinte : 4687
Mărime: 313.99KB (arhivat)
Publicat de: Alex M.
Puncte necesare: 6

Extras din proiect

Introducere

Aceast proiect își propune să evidențieze modul în care informațiile relevate de situațiile financiare sunt prezentate și valorificate în demersul lor, pentru a caracteriza activitatea unei entități, poziția financiară și performanțele acesteia, atât pentru nevoile proprii, cât și pentru terți.

Globalizarea economiilor face ca informarea financiară clasică, articulată în jurul conceptelor contabile să nu mai răspundă așteptărilor diferitelor categorii de utilizatori. Adesea, principiile contabile admise produc distorsiuni care deformează realitatea economică, diversitatea practicilor contabile făcând dificil demersul analizei financiare, mai ales în cazul unor entități multinaționale.

Situațiile financiare ale unei companii reprezintă cel mai important mijloc prin care informația contabilă este pusă la dispoziția factorilor decizionali. De aceea, companiile își publică situațiile financiare, într-un mod cât mai explicit, pentru a putea fi înțelese de către cititorul interesat.

Situațiile financiare prezintă rezultatele financiare ale unei entități grupate pe categorii de informații conform caracteristicilor economice denumite generic „structurile situațiilor financiare” care sunt direct legate de evaluarea poziției financiare (activele, datoriile și capitalul propriu) și a performanței (veniturile și cheltuielile).

Fiecare categorie de utilizatori ai informațiilor contabile va pune accente pe diferite structuri ale situațiilor financiare. Finanțatorul bancar este mai interesat asupra lichidității pe termen scurt, în timp ce investitorul potențial sau actual va fi mai atent asupra profitabilității pe termen lung și structurii capitalului. Un alt scop al analizei situațiilor financiare este de a dezvolta o bază relațională pentru a prevedea viitorul.

Elaborarea proiectului de față a reprezentat un demers de studiu al unor aspecte referitoare la activitatea companiei S.C. OMV PETROM S.A. pe parcursul anilor 2018, 2019 și 2020.

Criza pandemică care a afectat țara noastră începand cu anul 2020, a influențat negativ și compania OMV Petrom, determinând scăderea aproape a tuturor indicatorilor economico-financiari, dar compania prin strategiile pe care le-a adoptat (restructurare, modernizare și monitorizarea costurilor) a reușit să facă față mediului economic nefavorabil.

Prezentarea societății

Societatea OMV PETROM S.A. BUCUREȘTI este persoană juridică română, având forma juridică de societate comercială pe acțiuni.

Sediul societății este în România, municipiul București, Calea Dorobanților numărul 239, sector 1 și este înmatriculată în Registrul Comerțului București sub numărul J40/8302/1997, având codul unic de înregistrare 1590082.

Capitalul social al S.C. PETROM S.A. la 31 decembrie 2020 este în sumă de 5.664.108.335 RON, reprezentând 56.644.108.335 de acțiuni, cu o valoare nominală de 0,1 RON pe acțiune. În prezent, structura acționariatului Petrom se prezintă astfel:

Nr.crt. Acționariat Val. acțiuni %

1 OMV Aktiengesellschaft 28.894.467.414 51,01

2 Ministerul Economiei 11.690.694.418 20,64

3 Fondul Proprietatea S.A. 11.391.130.186 20,11

4 Banca Europeană de Reconstrucție și Dezvoltare 1.147.770.061 2,03

5 Investitorii 3.520.046.256 6,21

Total 56.644.108.335 100

Analiza economico-financiară la S.C. OMV PETROM S.A București

Datele necesare pentru calculul indicatorilor financiari la societatea comercială PETROM SA BUCUREȘTI au fost preluate din situațiile financiare din anii 2018, 2019 și 2020, a căror formă sintetizată o prezentăm în continuare. De asemenea vom prezenta evoluția procentuală a indicatorilor din bilanțul contabil al anului 2019 față de 2018 și 2020 față de 2019.

Analiza rezultatului din exploatare la S.C. PETROM S.A.

Nr.crt. Indicatori 2018 2019 2020

1 Cifra de afaceri netă 12,284,378,408 16,750,726,457 12,842,384,017

2 Costul bunurilor vândute și al serviciilor prestate(3+4+5) 9,162,016,827 14,577,604,116 10,769,034,836

3 Cheltuielile activității de bază 6,904,713,982 10,986,029,480 8,115,801,008

4 Cheltuielile activităților auxiliare 1,410,800,280 2,244,711,875 1,658,254,689

5 Cheltuielile indirecte de producție 846,502,565 1,346,862,761 994,979,139

6 Profitul brut aferent cifrei de afaceri nete (1-2) 3,122,361,581 2,173,122,341 2,073,349,181

7 Cheltuielile activității de desfacere 969,209,000 801,944,866 798,067,191

8 Cheltuielile generale de administrație 246,193,000 201,941,223 235,747,276

9 Alte venituri din exploatare 57,638,849 139,996,979 157,743,750

10 Profitul din exploatare (6-7-8+9) 1,964,598,430 1,309,233,231 1,197,278,464

1. Analiza evoluției procentuale a indicatorilor din bilanț

La data de 31 decembrie 2019, activele totale însumau 25 mld. lei, cu 18% mai mult față de sfârșitul anului 2018, în special datorită creșterii activelor corporale și necorporale, activelor financiare și a stocurilor, valoare contrabalansată de scăderea creanțelor, precum și de diminuarea soldului contului casă și conturi la bănci. Ieșirile de numerar mai mari pentru investiții, creditele acordate filialelor și plata dividendelor către statul român, OMV și acționarii minoritari au determinat un nivel mai scăzut al numerarului net la data de 31 decembrie 2019.

Activele totale în anul 2020 însumau 26.713 mil. lei, cu 7% mai mult față de sfârșitul anului 2019, în special datorită investițiilor realizate în 2020.

Bibliografie

1. www.petrom.com

2. http://www.petrom.com/portal/01/petromcom/petromcom/Petrom/Annual_Report

3. http://www.wall-street.ro/tag/petrom-gas.html

4. http://www.zf.ro/wikizf/omv-petrom-s-a-8068381

Preview document

Analiza indicatorilor economico-financiari la OMV Petrom, București, 2018 - 2020 - Pagina 1
Analiza indicatorilor economico-financiari la OMV Petrom, București, 2018 - 2020 - Pagina 2
Analiza indicatorilor economico-financiari la OMV Petrom, București, 2018 - 2020 - Pagina 3
Analiza indicatorilor economico-financiari la OMV Petrom, București, 2018 - 2020 - Pagina 4
Analiza indicatorilor economico-financiari la OMV Petrom, București, 2018 - 2020 - Pagina 5
Analiza indicatorilor economico-financiari la OMV Petrom, București, 2018 - 2020 - Pagina 6
Analiza indicatorilor economico-financiari la OMV Petrom, București, 2018 - 2020 - Pagina 7
Analiza indicatorilor economico-financiari la OMV Petrom, București, 2018 - 2020 - Pagina 8
Analiza indicatorilor economico-financiari la OMV Petrom, București, 2018 - 2020 - Pagina 9
Analiza indicatorilor economico-financiari la OMV Petrom, București, 2018 - 2020 - Pagina 10
Analiza indicatorilor economico-financiari la OMV Petrom, București, 2018 - 2020 - Pagina 11
Analiza indicatorilor economico-financiari la OMV Petrom, București, 2018 - 2020 - Pagina 12
Analiza indicatorilor economico-financiari la OMV Petrom, București, 2018 - 2020 - Pagina 13
Analiza indicatorilor economico-financiari la OMV Petrom, București, 2018 - 2020 - Pagina 14
Analiza indicatorilor economico-financiari la OMV Petrom, București, 2018 - 2020 - Pagina 15
Analiza indicatorilor economico-financiari la OMV Petrom, București, 2018 - 2020 - Pagina 16

Conținut arhivă zip

  • Analiza indicatorilor economico-financiari la OMV Petrom, Bucuresti, 2018 - 2020.docx

Alții au mai descărcat și

Analiza performanțelor și riscurilor la o societate comercială

INTRODUCERE În condiţiile economiei de piaţă, activitatea tuturor agenţilor economici este expusă, într-o măsură mai mică sau mai mare, riscurilor...

Analiza patrimoniului pe baza bilanțului contabil

1. INTRODUCERE Trecerea de la o economie hipercentralizată la una de piaţă a generat o serie de funcţionalităţi cu urmări negative care necesită...

Bilanțul contabil - modul de întocmire și prezentare a acestuia în baza SC Vega SA

INTRODUCERE Actualitatea temei. Realităţile actuale ne arată că dezvoltarea economiei de piaţă şi sporirea gradului de complexitate a acesteia...

Analiza profitabilității și rentabilității firmei Coca Cola Timiș

CAPITOLUL 1. REZULTATUL FINANCIAR AL ÎNTREPRINDERII 1.1. Definire şi delimitări ale noţiunii În literatura de specialitate profitul, în sens...

Analiza Principalelor Categorii de Cheltuieli

Partea I: CADRUL CONCEPTUAL Funcţionarea eficientă a întreprinderii într-un mediu concurenţial, a cărui dominantă economică o constituie...

Mediul extern al SC Agdesy SRL - oportunități și restricții

Analiza macro-mediului intreprinderii Studiul macro-mediului intreprinderii permite depasirea orizontului mediului concurential deoarece...

România în ecuația integrării europene

Reforme institutionale si politice in U.E. inaintea procesului de largire. Actuala forma de organizare ce cuprinde 15 tari membre nu mai...

Ai nevoie de altceva?