Aspecte Specifice privind Auditarea Imobilizărilor Corporale și Necorporale la SC Pharma Line SRL în Contextul Auditării Situațiilor Financiare

Proiect
4.5/10 (2 voturi)
Domeniu: Economie
Conține 2 fișiere: doc
Pagini : 26 în total
Cuvinte : 5438
Mărime: 48.73KB (arhivat)
Publicat de: Carina Chivu
Puncte necesare: 10
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Prof. univ. Dr. Minu Mihaela

Cuprins

 1. Capitolul I Recunoaşterea şi prezentarea informaţiilor privind imobilizările corporale şi necorporale în situaţiile financiare
 2. 1. Recunoaşterea imobilizărilor corporale conform IAS 16
 3. a) Obiectiv şi arie de aplicabilitate
 4. b) Recunoaştere şi evaluare
 5. c) Amortizare
 6. 2. Recunoaşterea imobilizărilor necorporale conform IAS 38
 7. d) Obiectiv şi arie de aplicabilitate
 8. e) Recunoaştere şi evaluare
 9. Capitolul II Studiu de caz privind auditarea imobilizărilor corporale şi necorporale
 10. 1. Procedurile de fond
 11. 2. Auditul imobilizărilor corporale şi necorporale
 12. a) Obiective primare
 13. b) Probe de audit cerute
 14. c) Munca de audit
 15. Bibliografie

Extras din proiect

Capitolul I Recunoaşterea şi prezentarea informaţiilor privind imobilizările corporale şi necorporale în situaţiile financiare

1. Recunoaşterea imobilizărilor corporale conform IAS 16

a) Obiectiv şi arie de aplicabilitate

Obiectivul lui IAS 16 “Imobilizări corporale ” îl constituie tratamentul contabil pentru imobilizările corporale, principală problema în contabilizarea imobilizărilor corporale este identificarea momentului de recunoaştere a acestor active, a valorii contabile şi a cheltuielii cu amortizarea şi cu pierderile din depreciere aferente.

Aria de aplicabilitate

Acest standard se aplica în contabilizarea imobilizărilor corporale , cu excepţia cazului în care un alt Standard prevede sau permite o abordare contabila diferita.

b) Recunoaştere şi evaluare

Costul unei imobilizări corporale va fi recunoscut ca activ dacă este posibilă generarea către entitate de beneficii economice viitoare aferente activului şi costul activului poate fi evaluat în mod credibil.

O entitate evaluează conform principiului recunoaşterii toate costurile imobilizărilor sale corporale ce apar; aceste costuri includ costurile iniţiale de achiziţionare dar şi costurile care apar ulterior pentru înlocuirea sau întreţinerea imobilizărilor corporale.

Imobilizările corporale ale SC PHARMA LINE SRL sunt recunoscute la cost de achiziţie.

Evaluare la recunoaştere

O imobilizare corporala care este recunoscută ca activ va fi evaluata iniţial la costul său.

Costul unei imobilizări corporale este format din:

- Preţul de cumpărare incluzând atât taxele vamale cat şi cele nerecuperabile după reducerea rabaturilor şi a reducerilor comerciale;

- Alte costuri care se pot atribui activului pentru aducerea acestuia la locaţie;

- Costuri de amenajare a amplasamentului;

- Costuri de instalare şi asamblare;

- Costuri de testare a funcţionării corecte a activului.

Evaluare după recunoaştere

După recunoaşterea ca activ, o imobilizare corporala va fi înregistrata la costul sau minus orice amortizare acumulată şi orice pierderi acumulate din depreciere.

După recunoaşterea ca activ o imobilizare corporala a cărei valoare justa poate fi evaluata credibil va fi înregistrată la o valoare reevaluată.

Dacă un element al imobilizărilor corporale va fi evaluat atunci întreaga clasa din care face parte va fi reevaluată.

Imobilizările corporale ale entităţii analizate nu sunt reevaluate.

Întreţinerea şi reparaţiile imobilizărilor corporale se trec pe cheltuieli atunci când apar, iar îmbunătăţirile semnificative aduse imobilizărilor corporale, care cresc valoarea sau durata de viaţă a acestora, sau care măresc semnificativ capacitatea de generare a unor beneficii economice de către acestea, sunt capitalizate.

Activele imobilizate de natura obiectelor de inventar, inclusiv uneltele şi sculele, sunt trecute pe cheltuieli în momentul achiziţionării şi nu sunt incluse în valoarea contabilă a imobilizărilor corporale.

a) Amortizare

Fiecare parte a unui element de imobilizări corporale cu un cost semnificativ în legătură cu costul total al elementului va fi amortizat separat. Cheltuielile cu amortizarea pentru fiecare perioada vor fi recunoscute în contul de profit şi pierdere.

Valoarea amortizabilă a unui activ va fi alocată pe o bază sistematică duratei sale de utilizare.

Metoda de amortizare utilizată va reflecta modelul după care beneficiile economice viitoare ale unui active vor fi consumate de către entitate.

Amortizarea se calculează la valoarea evaluată, folosindu-se metoda liniară de-a lungul duratei utile de viaţă estimată a activelor, după cum urmează:

Preview document

Aspecte Specifice privind Auditarea Imobilizărilor Corporale și Necorporale la SC Pharma Line SRL în Contextul Auditării Situațiilor Financiare - Pagina 1
Aspecte Specifice privind Auditarea Imobilizărilor Corporale și Necorporale la SC Pharma Line SRL în Contextul Auditării Situațiilor Financiare - Pagina 2
Aspecte Specifice privind Auditarea Imobilizărilor Corporale și Necorporale la SC Pharma Line SRL în Contextul Auditării Situațiilor Financiare - Pagina 3
Aspecte Specifice privind Auditarea Imobilizărilor Corporale și Necorporale la SC Pharma Line SRL în Contextul Auditării Situațiilor Financiare - Pagina 4
Aspecte Specifice privind Auditarea Imobilizărilor Corporale și Necorporale la SC Pharma Line SRL în Contextul Auditării Situațiilor Financiare - Pagina 5
Aspecte Specifice privind Auditarea Imobilizărilor Corporale și Necorporale la SC Pharma Line SRL în Contextul Auditării Situațiilor Financiare - Pagina 6
Aspecte Specifice privind Auditarea Imobilizărilor Corporale și Necorporale la SC Pharma Line SRL în Contextul Auditării Situațiilor Financiare - Pagina 7
Aspecte Specifice privind Auditarea Imobilizărilor Corporale și Necorporale la SC Pharma Line SRL în Contextul Auditării Situațiilor Financiare - Pagina 8
Aspecte Specifice privind Auditarea Imobilizărilor Corporale și Necorporale la SC Pharma Line SRL în Contextul Auditării Situațiilor Financiare - Pagina 9
Aspecte Specifice privind Auditarea Imobilizărilor Corporale și Necorporale la SC Pharma Line SRL în Contextul Auditării Situațiilor Financiare - Pagina 10
Aspecte Specifice privind Auditarea Imobilizărilor Corporale și Necorporale la SC Pharma Line SRL în Contextul Auditării Situațiilor Financiare - Pagina 11
Aspecte Specifice privind Auditarea Imobilizărilor Corporale și Necorporale la SC Pharma Line SRL în Contextul Auditării Situațiilor Financiare - Pagina 12
Aspecte Specifice privind Auditarea Imobilizărilor Corporale și Necorporale la SC Pharma Line SRL în Contextul Auditării Situațiilor Financiare - Pagina 13
Aspecte Specifice privind Auditarea Imobilizărilor Corporale și Necorporale la SC Pharma Line SRL în Contextul Auditării Situațiilor Financiare - Pagina 14
Aspecte Specifice privind Auditarea Imobilizărilor Corporale și Necorporale la SC Pharma Line SRL în Contextul Auditării Situațiilor Financiare - Pagina 15
Aspecte Specifice privind Auditarea Imobilizărilor Corporale și Necorporale la SC Pharma Line SRL în Contextul Auditării Situațiilor Financiare - Pagina 16
Aspecte Specifice privind Auditarea Imobilizărilor Corporale și Necorporale la SC Pharma Line SRL în Contextul Auditării Situațiilor Financiare - Pagina 17
Aspecte Specifice privind Auditarea Imobilizărilor Corporale și Necorporale la SC Pharma Line SRL în Contextul Auditării Situațiilor Financiare - Pagina 18
Aspecte Specifice privind Auditarea Imobilizărilor Corporale și Necorporale la SC Pharma Line SRL în Contextul Auditării Situațiilor Financiare - Pagina 19
Aspecte Specifice privind Auditarea Imobilizărilor Corporale și Necorporale la SC Pharma Line SRL în Contextul Auditării Situațiilor Financiare - Pagina 20
Aspecte Specifice privind Auditarea Imobilizărilor Corporale și Necorporale la SC Pharma Line SRL în Contextul Auditării Situațiilor Financiare - Pagina 21
Aspecte Specifice privind Auditarea Imobilizărilor Corporale și Necorporale la SC Pharma Line SRL în Contextul Auditării Situațiilor Financiare - Pagina 22
Aspecte Specifice privind Auditarea Imobilizărilor Corporale și Necorporale la SC Pharma Line SRL în Contextul Auditării Situațiilor Financiare - Pagina 23
Aspecte Specifice privind Auditarea Imobilizărilor Corporale și Necorporale la SC Pharma Line SRL în Contextul Auditării Situațiilor Financiare - Pagina 24
Aspecte Specifice privind Auditarea Imobilizărilor Corporale și Necorporale la SC Pharma Line SRL în Contextul Auditării Situațiilor Financiare - Pagina 25
Aspecte Specifice privind Auditarea Imobilizărilor Corporale și Necorporale la SC Pharma Line SRL în Contextul Auditării Situațiilor Financiare - Pagina 26

Conținut arhivă zip

 • auditarea imobilizarilor corporale si necorporale practica.doc
 • auditarea imobilizarilor corporale si necorporale.doc

Alții au mai descărcat și

Diagnostic Economico-Financiar

Capitolul 1. Prezentarea societătii si a mediului său extern Obiectul lucrării de fată este Întreprinderea de Medicamente si Corolanti...

Auditul intern în activitatea de creditare bancară

CAPITOLUL 1. ACTIVITATEA DE AUDIT 1.1 Consideratii etimologice si evolutioniste privind auditul 1.2 Definitii 1.1 . Consideratii etimologice...

Particularitățile auditului intern la DSVSA Arad

AUDITUL – SCURT ISTORIC Auditul a început să fie cunoscut la începuturile secolului al XVIII-lea. Istoria economică delimitează mai multe etape...

Proiect la logistică - SC Relad SA

Introducere Descoperita de economie din cele mai vechi timpuri si confirmata de economia moderna, logistica pare a fi nu numai inima strategiei...

Standardul Internațional de Audit 330

Scopul acestui Standard Internaţional de Audit (ISA) este de a stabili reguli şi de a furniza recomandări privind determinarea răspunsurilor...

Studiu de Caz - SC Relad Pharma SA

Prezentarea generala a firmei Scurt istoric Relad este liderul formal si informal al distributiei de produse farmaceutice din Romainia, fiind nu...

Raport de Audit

Standardul Internaţional de Audit (ISA) nr. 700 stabileşte: procedurile principiile fundamentale modalităţile lor de aplicare cu privire la...

Mediul extern al SC Agdesy SRL - oportunități și restricții

Analiza macro-mediului intreprinderii Studiul macro-mediului intreprinderii permite depasirea orizontului mediului concurential deoarece...

Ai nevoie de altceva?