Contabilitate consolidată - Metode de consolidare a conturilor

Proiect
9/10 (2 voturi)
Domeniu: Economie
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 31 în total
Cuvinte : 8729
Mărime: 84.18KB (arhivat)
Publicat de: Andrey A.
Puncte necesare: 9

Cuprins

 1. INTRODUCERE
 2. CAPITOLUL I: DELIMITĂRI CONCEPTUALE PRIVIND GRUPURILE DE SOCIETĂȚI. STABILIREA PERIMETRULUI DE CONSOLIARE ȘI ORGANIZAREA PROCESULUI DE CONSOLIARE A CONTURILOR
 3. 1.1. Grupul - problematică, concept, premise
 4. 1.2. Tipologia grupurilor
 5. 1.3. Permiterul sau aria de consolidare
 6. 1.4. Procentajul de control
 7. 1.5. Procentajul de interes
 8. 1.6. Procentajul de integrare
 9. 1.7. Consolidarea conturilor prin metoda integrării globale
 10. 1.8. Consolidarea conturilor prin metoda integrării proporționale
 11. 1.9. Consolidarea conturilor prin metoda punerii în echivalență
 12. CAPITOLUL II: METODE DE CONSOLIARE A CONTURILOR - APLICAȚII PRACTICE
 13. 3.1. Aplicație practică privind consolidarea conturilor prin metoda integrării globale
 14. 3.2. Aplicație practică privind consolidarea conturilor prin metoda integrării proporționale
 15. 3.3. Aplicație practică privind consolidarea conturilor prin prin metoda punerii în echivalență
 16. CONCLUZII
 17. REFERINȚE BIBLIOGRAFICE

Extras din proiect

INTRODUCERE

În viața economică a diferitelor țări se întâlnesc atât agenți economici care își desfășoară activitatea ca entități juridice independente cât și grupuri de societăți legate între ele din punct de vedere economic și financiar, sub controlul sau influența uneia dintre ele. Grupurile de societăți reprezintă o realitate tot mai pregnantă a lumii contemporane. Societățile din cadrul grupului, având personalitate juridică elaborează fiecare situații financiare consolidate potrivit reglementărilor specifice stabilite de către fiecare țară. Informațiile oferite de situațiile financiare anuale individuale ale societăților componente ale grupului sunt insuficiente și irelevante, deoarece nu permit o apreciere corectă a situației economico- financiare a ansamblului. Situațiile financiare individuale nu reflectă activitatea comună a diferitelor societăți din grup. Necesitatea situațiilor financiare consolidate este evidentă, ele dau o imagine mai cuprinzătoare a situației reale a unui grup, imagine pe care nu o poate da ansamblul bilanțurilor societăților componente, ele permit exprimarea într-o manieră globală a situației financiare și a rezultatului grupului. Obiectivul situațiilor financiare consolidate este de a prezenta poziția financiară, performanțele și evoluția poziției financiare referitoare la unitățile cuprinse în grupul de societăți, ca și cum ar fi vorba de o singură societate. Subiectul consolidării îl constituie societățile din cadrul grupului, iar obiectul consolidării situațiile lor financiare anuale. Consolidarea situațiilor financiare este o tehnică de inginerie a contabilității financiare, care are ca finalitate producerea de informații necesare utilizatorilor externi. Ea este și un instrument de gestiune, deoarece permite să se clarifice relațiile complexe între filiale și societatea-mamă și să se compare rezultatele obținute cu obiectivele fixate. Situațiile financiare consolidate asigură agregarea activelor, datoriilor și capitalurilor proprii, precum și a veniturilor și cheltuielilor pentru a furniza o imagine globală și fidelă a grupului de societăți. Pentru un grup de societați, fie că activează la nivel național, regional sau mondial, a beneficia de informațiile furnizate prin intermediul situațiilor financiare consolidate reprezintă o bază reală și solidă pentru fundamentarea deciziilor de investiții, a deciziilor strategice și, nu în ultimul rând, a deciziilor managementului executiv.

O decizie de investiții fundamentată pe o informație contabilă viabilă, comparabilă, consolidată și reală este supusă unui grad sporit de succes.

CAPITOLUL I : DELIMITĂRI CONCEPTUALE PRIVIND GRUPURILE DE SOCIETĂȚI. STABILIREA PERIMETRULUI DE CONSOLIARE ȘI ORGANIZAREA PROCESULUI DE CONSOLIARE A CONTURILOR

1.1. Grupul - problematică, concept, premise

Noțiunea de grup are la bază în mod deosebit noțiunea de control și putere. Noțiunea de control în cultura contabilă anglo-saxonă este înțeleasă ca puterea de a dirija polticile de exploatare și financiare ale unei entități. Un grup reprezintă un ansamblu de societăți, unde fiecare are personalitate juridică proprie, dar cu un centru unic de decizie, numit lider de grup. Noțiunea de grup o găsim intr-o formă extinsă și o forma restrânsă. Grupul, în forma extinsă, este format dintr-un lider de grup (societatea-mamă) și filialele sau asocieri în participație și întreprinderi asociate. În schimb, forma restrânsă a unui grup este format din societatea-mamă și filialele sale. Societatea-mamă reprezintă entitatea care controlează celelalte entități (>50% din capitalul filialei). Grupul poate fi definit ca un ansamblu constituit din mai multe societăți independente din punct economic și având un centru de decizie unic, cu denumirea de societatea-mamă. Grupul de societăți o entitate dominantă, care cuprinde mai multe entități juridice independente, dintre care doar una le controleză pe celelalte. În concepția economică, grupul este văzut ca ansamblu de mijloace utilizate pentru a putea realiza în condiții optime strategia financiară, comercială sau industrial. Putem considera că este vorba de un grup chiar și în situațiile în care, un serviciu financiar și administrative poate presta servicii pentru mai multe entități, în baza unor relații existente. Într-o asemenea apreciere se pornește de la forma de dominare cel mai ușor măsurabilă, înspre forma cea mai accesibilă. Este vorba de dominare tehnologică, comercială, juridică și financiară². Noțiunea de grup, din punct de vedere juridic, este foarte puțin tratatăde diferitele ramuri ale dreptului. Grupul nu are personalitate juridică și nici existență juridică. Prin urmare, toate societățile din cadrul unui grup sunt, din punct de vedere juridic, independente și autonome.

Bibliografie

1. Conf. Universitar dr. Mihai Vuță, Lector universitar dr. Aurelian Ionescu, Suport de curs ,,Contabilitate consolidată’’, București 2018.

2. J.M Garnier, Pour une problematique de la consolidation, Cahiers de recherche, Institut de Gestion, Tours, 1986.

3. I. Malciu, N Feleagă, Reglementare și practice de consolidare a conturilor, Editura CECCAR, București, 2004,p.20

4. M. Gonthier, La vie de societes-gestion et comptabilite, Les Edition Fonchier, Pasris,1988

5. C. Pitulice, Teorie și practică privind grupurile de societăți și situațiile financiare consolidate, Editura Contaplus,2007, p.75

6. N.Feleagă, L. Feleagă, Contabilitate consolidată. O abordare europeană și internațională, Editura Economică, București, 2007, p.25

7. Săcărin M, Contabilitatea grupurilor multinaționale, Editura Economică, București, 2001, p.34

8. CECCAR, Institutul Național de Dezvoltare Profesională Continuă, Ghid practic de aplicare a reglementărilor contabile conforme cu Directivele Europene, aprobate prin OMFP 1802/2014

Preview document

Contabilitate consolidată - Metode de consolidare a conturilor - Pagina 1
Contabilitate consolidată - Metode de consolidare a conturilor - Pagina 2
Contabilitate consolidată - Metode de consolidare a conturilor - Pagina 3
Contabilitate consolidată - Metode de consolidare a conturilor - Pagina 4
Contabilitate consolidată - Metode de consolidare a conturilor - Pagina 5
Contabilitate consolidată - Metode de consolidare a conturilor - Pagina 6
Contabilitate consolidată - Metode de consolidare a conturilor - Pagina 7
Contabilitate consolidată - Metode de consolidare a conturilor - Pagina 8
Contabilitate consolidată - Metode de consolidare a conturilor - Pagina 9
Contabilitate consolidată - Metode de consolidare a conturilor - Pagina 10
Contabilitate consolidată - Metode de consolidare a conturilor - Pagina 11
Contabilitate consolidată - Metode de consolidare a conturilor - Pagina 12
Contabilitate consolidată - Metode de consolidare a conturilor - Pagina 13
Contabilitate consolidată - Metode de consolidare a conturilor - Pagina 14
Contabilitate consolidată - Metode de consolidare a conturilor - Pagina 15
Contabilitate consolidată - Metode de consolidare a conturilor - Pagina 16
Contabilitate consolidată - Metode de consolidare a conturilor - Pagina 17
Contabilitate consolidată - Metode de consolidare a conturilor - Pagina 18
Contabilitate consolidată - Metode de consolidare a conturilor - Pagina 19
Contabilitate consolidată - Metode de consolidare a conturilor - Pagina 20
Contabilitate consolidată - Metode de consolidare a conturilor - Pagina 21
Contabilitate consolidată - Metode de consolidare a conturilor - Pagina 22
Contabilitate consolidată - Metode de consolidare a conturilor - Pagina 23
Contabilitate consolidată - Metode de consolidare a conturilor - Pagina 24
Contabilitate consolidată - Metode de consolidare a conturilor - Pagina 25
Contabilitate consolidată - Metode de consolidare a conturilor - Pagina 26
Contabilitate consolidată - Metode de consolidare a conturilor - Pagina 27
Contabilitate consolidată - Metode de consolidare a conturilor - Pagina 28
Contabilitate consolidată - Metode de consolidare a conturilor - Pagina 29
Contabilitate consolidată - Metode de consolidare a conturilor - Pagina 30
Contabilitate consolidată - Metode de consolidare a conturilor - Pagina 31

Conținut arhivă zip

 • Contabilitate consolidata - Metode de consolidare a conturilor.docx

Alții au mai descărcat și

Analiza situației financiare la S.C. Zarea S.A.

FINANCIARE Situaţia financiară a întreprinderii este reflectarea statică şi complexă a întregii activităţi de exploatare şi comercializare, a...

Indicatorii situațiilor financiare consolidate

INTRODUCERE Un grup este un ansamblu de societăţi, fiecare având personalitate juridică distinctă (proprie), dar cu un centru unic de decizie,...

Aplicație privind Măsurile de Optimizare a Programului Elaborat Utilizând Metoda Drumului Critic

1. Aspecte generale privind modelarea sistemică si metode caracteristice. Sistemul este un ansamblu de părţi, de obiecte în interacţiune, capabil...

Recenzie - Capitalism și Libertate de Milton Friedman

Milton Friedman Milton Friedman a adus nenumărate contribuţii la dezvoltarea microeconomiei şi a macroeconomiei precum şi la dezvoltarea teoriile...

Metoda drumului critic

Metoda drumului critic 1.Introducere Cercetarea operațională a apărut ca disciplină de sine stătătoare , în timpul celui de-al doilea război...

Guvernanța Corporativă în Industria Farmaceutică din România

Rezumat În România, guvernanţa corporativă a apărut, din punct de vedere conceptual şi reglementar, abia la începutul anilor 2000. Întârzierea are...

Sistem Expert de Asistare a Deciziei

CAPITOLUL I – SISTEME EXPERT. INTRODUCERE Sistemele expert se pot împărţi în trei mari categorii: a) sisteme expert de clasificare –...

Impozitul pe Veniturile Microîntreprinderilor

O microîntreprindere este o persoană juridică română care îndeplineşte cumulativ 4 condiţii la data de 31 decembrie a anului fiscal precedent si...

Te-ar putea interesa și

Aspecte Teoretice și Practice privind Elaborarea Conturilor Consolidate la Grupurile de Societăți

1. Consideratii istorice privind contabilitatea grupurilor de societati si necesitatea aparitiei conturilor consolidate Pentru evidentierea...

Particularitățile analizei performanței pe baza fluxurilor de trezorerie la nivel de grup

Introducere În mediul de afaceri contemporan, asocierile de grupuri se remarcă printr-o evoluţie crescîndă fie că sunt naţionale sau nu. Fiecare...

Situații Financiare Consolidate

Introducere În viaţa economică a diferitelor ţări se intâlnesc atât agenţi economici care işi desfăşoara activitatea ca entităţi juridice...

Studiu de caz privind întocmirea și prezentarea bilanțului contabil consolidat

Capitolul I : Date teoretice privind intocmirea si prezentarea situatiile financiare consolidate 1. Definitia procesului de consolidare...

Aspecte Teoretice și Practice privind Organizarea și Derularea Procesului de Consolidare a Conturilor

Introducere Procesul de integrare industrial-financiară în economia mondială a început odată cu crearea primelor monopoluri la sfârşitul sec. al...

Influența Modificării Cursurilor Monedelor Străine asupra Informației Financiare

CAPITOLUL I: AMPRETA DREPTULUI ASUPRA COMERTU-LUI INTERNATIONAL 1.1. Importanta si definitia dreptului comertului international Importanta...

Contabilitate consolidată

CONTABILITATEA SOCIETĂŢILOR DE GRUP 1. Conceptul de grup şi caracteristicile sale D.p.d.v. financiar-contabil, grupul reprezintă un ansamblu de...

Aspecte Teoretice și Practice Privind Organizarea și Derularea Procesului de Consolidare a Conturilor

INTRODUCERE Primele publicări de conturi consolidate s-au realizat în Statele Unite, încă de la începutul secolului trecut. Structurile economice,...

Ai nevoie de altceva?