Internet Banking - Implementarea și Administrarea unei Afaceri Electronice

Proiect
8.7/10 (4 voturi)
Domeniu: Economie
Conține 7 fișiere: doc
Pagini : 59 în total
Cuvinte : 27814
Mărime: 534.30KB (arhivat)
Publicat de: Eufrosina Kiss
Puncte necesare: 11
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: George Popescu
Facultatea de Economie si Administrarea Afacerilor, Universitatea din Craiova

Cuprins

 1. CAP. 1. NOŢIUNI INTRODUCTIVE 3
 2. 1.1. Societatea informaţionalã – concept, tendinţe. Trecerea de la era industrialã la era informaţionalã 3
 3. 1.2. Tehnologia informaţiei – Internetul 5
 4. 1.2.1. Ce este Internetul? 5
 5. 1.2.2. Premisele apariţiei şi dezvoltãrii Internetului 6
 6. 1.3. “e” – viitorul prefix al vieţii noastre 7
 7. 1.4. E-communities (comunitãţi electronice) – punctul de plecare al afacerilor electronice 8
 8. CAP. 2. CE ESTE E-BUSINESS-UL? 12
 9. 2.1. Definiţii. Concepţii în legãturã cu e-business-ul 12
 10. 1.1.1. Definirea e-business-ului 12
 11. 1.1.2. Diferenţe între afacerile electronice şi cele tradiţionale. Avantaje 15
 12. 2.2. Tehnologia IT – suportul e-business 18
 13. 2.3. Afacerile electronice în lume 24
 14. 2.3.1. Dimensiunile actuale şi de perspectivă ale afacerilor electronice 25
 15. 2.3.2 Starea actuală a domeniului în România 25
 16. 2.4. Bariere în calea e-business-ului 27
 17. CAP.3. MODELE DE AFACERI ELECTRONICE 30
 18. 3.1. Magazinul electronic (e-shop) 30
 19. 3.2. Magazinul universal electronic (e-mall) 31
 20. 3.3. Achiziţia publicã electronicã (e-procurement) 32
 21. 3.4. Licitaţia electronicã (e-auction) 32
 22. 3.5. Comunitatea virtualã (virtual community) 32
 23. 3.6. Furnizare de servicii pentru comerţul electronic (e-service providing) 33
 24. 3.7. Brokeraj de informaţii 33
 25. 3.8. Modele de publicitate 33
 26. CAP.4. IMPLEMENTAREA ŞI ADMINISTRAREA UNEI AFACERI ELECTRONICE 35
 27. 4.1. Stabilirea obiectivelor şi identificarea resurselor 35
 28. 4.2. Decizii prealabile implementãrii afacerii electronice 36
 29. 4.2.1. Identificarea modalitãţilor de implementare 36
 30. 4.2.2. Tehnologii folosite pentru implementarea afacerilor electronice 37
 31. 4.2.3. Reproiectarea procesului de afaceri 37
 32. 4.3. Alegerea numelui (cheia succesului în afacerile online) 39
 33. 4.4. Definirea produsului 39
 34. 4.5. Implementarea propriu-zisã a e-business-ului pe Internet 40
 35. 4.5.1. Proiectarea unui web site 42
 36. 4.5.2. Promovarea site-ului 44
 37. 4.6. Chestiuni de securitate 46
 38. 4.7. Contul de comerciant (Merchant Account) 47
 39. 4.8. Comanda electronicã 48
 40. 4.9. Modalitãţi de platã electronicã 49
 41. 4.10. Publicitatea on-line 53
 42. 4.11. Menţinerea în comerţul electronic 56
 43. CAP. 5. CONCLUZII 58
 44. BIBLIOGRAFIE 59

Extras din proiect

1. NOŢIUNI INTRODUCTIVE

1.1. Societatea informaţionalã – concept, tendinţe. Trecerea de la era industrialã la era informaţionalã.

Încã de la începutul anilor ‘90, termenul de « societate informaţionalã » a început sã fie utilizat pentru a descrie numeroasele şi variatele schimbãri în economie, politicã, culturã şi, în general, în ansamblul societãţii, de dezvoltarea rapidã a tehnologiilor moderne de informaţii şi comunicaţii.

Semnalatã de mai multã vreme, era informaţionalã ia treptat locul celei industriale şi societatea tradiţionalã este înlocuitã de societatea informaţionalã. Procesul este imperceptibil şi se petrece practic sub ochii noştrii.

Societatea informaţională este un stadiu al dezvoltării societăţii omeneşti, determinat de revoluţia în sfera informaţiei şi comunicaţiei.

Resursa principală a societăţii informaţionale este informaţia şi nu capitalul ca în societatea industrială, iar ponderea costurilor migrează din activitatea de producţie spre cea de concepţie. Tabelul nr.1.1 marcheazã principalele diferenţe dintre cele douã tipuri de societãţi.

Revoluţia informaţionalã şi efectele sale

Tabel nr.1.1

Vechea Economie

Noua Economie

Producţie în masã Productie în funcţie de cererea clientului

Afacerea şi Produsul sunt pe primul loc "Fiinta Umanã" este în principal cea mai importantã, fiind şi client şi muncitor

Este posibilã împãrţirea pieţei cu competitorii Cel aflat la limitã este dominant în piata

Aria competiţiei este foarte întinsã dar nu este nelimitatã Fiecare este atât client cât şi competitor

Are nevoie de noua economie pentru a supravieţui Îşi poate continua singurã dezvoltarea

Perioadele pentru câştigul profitului sunt cunoscute Nu este necesarã aşteptarea câştigului dupã depãşirea "punctului critic"

Societatea informaţională înseamnă noi modalităţi de a trăi şi munci, manifestate în următoarele domenii principale:

- schimbarea esenţială a modului de elaborare a deciziilor, fundamentate pe accesul la informaţii fără restricţii de volum, timp şi distanţă;

- trecerea la societatea informaţională va fi dirijată de piaţă;

- schimbarea este globală;

- asigurarea obiectivelor societăţii informaţionale necesită parteneriate între guvern, sectorul public şi sectorul privat;

- investiţia privată va fi forţa principală a trecerii la societatea informaţională.

Obiectivele macroeconomice ale societăţii informaţionale:

- accelerarea competivităţii industriale şi promovarea creării de noi locuri de muncă:

- promovarea noilor forme de administrare şi organizare:

- îmbunătăţirea calităţii vieţii şi a mediului:

- creşterea eficienţei serviciilor publice:

- integrarea mai rapidă a regiunilor periferice mai slab dezvoltate economic.

Elementul cel mai important al mediului de afaceri îl constituie întreprinderea, în marea lor majoritate fiind de mărime mică şi mijlocie.

Uniunea Europeanã a fixat 10 obiective pentru noul tip de societate:

- telemunca – promovarea telemuncii la domiciliu;

- învăţământul la distanţă;

- reţeaua dintre universităţi şi centrele de cercetare;

- servicii telematice pentru IMM-uri;

- gestionarea traficului rutier;

- controlul navigaţiei aeriene;

- reţele pentru sănătate;

- informatizarea licitaţiilor publice;

- reţeaua transeuropeană a administraţiilor publice;

- magistrale informaţionale urbane pentru a furniza fiecărui cămin acces la serviciile multimedia de divertisment.

Fiinţa umanã este fãcutã sã comunice. În noua societate, cea de tip informaţional, comunicarea, transferul şi schimbul de informaţii se desfaşoarã prin intermediul sistemelor tehnice.

Atunci când se vorbeşte despre societatea informaţionalã se are în vedere înainte de toate conectarea unui numãr nelimitat de computere prin intermediul reţelelor de telecomunicaţii.

Punerea la un loc a datelor stocate digital, textelor, sunetului şi imaginii (multimedia) au condus la rãspândirea utilizãrii sistemelor moderne de telecomunicaţii, a computerelor personale şi serviciilor electronice de informaţii. Internetul, o reţea globalã de informaţii, s-a transformat în platforma globalã de comunicaţii.

Cetãţenii societãţii industriale europene sunt puşi în faţa necesitãţii de a reconsidera modalitãţile de transfer a informaţiilor, adaptându-le noilor cerinţe şi tehnologii.

Societatea informaţionalã va fi dominatã în principal de industria de calculatoare, telecomunicaţii si media. Aceste industrii vor deveni industrii de bazã în urmãtoarele decenii, având un rol stimulator pentru celelalte. Bãnci, intreprinderi de producţie, agriculturã şi servicii vor fi afectate de aceastã dezvoltare fundamentalã. Acelaşi lucru se va întâmpla şi cu statele lumii. Competitivitatea globalã a acestora va fi direct legatã de capacitatea de a dezvolta infrastructura de comunicaţii şi de a asigura conectarea la reţelele globale de informaţii.

Noua societate informaţionalã aduce cu sine o serie de oportunitãţi deosebite:

- constrângerile spaţiale şi temporale (de graniţe şi timp) în materie de comunicaţii au fost mult reduse,

- informaţiile pot fi prelucrate, stocate şi transferate rapid,

- preţurile serviciilor legate de tranferul informaţiei sunt în continuã scãdere.

Entuziaştii societãţii informaţionale au descoperit mijloacele prin care au creat o comunitate, o lume virtualã, pentru a contrabalansa constrângerile societãţii industriale. Pe de altã parte, scepticii deplâng prãpastia de cunoştinţe între elitele informaticii şi grupurile dezavatajate social şi criticã slaba calitate a datelor pe mereu congestionatele autorute ale informaţiei.

Preview document

Internet Banking - Implementarea și Administrarea unei Afaceri Electronice - Pagina 1
Internet Banking - Implementarea și Administrarea unei Afaceri Electronice - Pagina 2
Internet Banking - Implementarea și Administrarea unei Afaceri Electronice - Pagina 3
Internet Banking - Implementarea și Administrarea unei Afaceri Electronice - Pagina 4
Internet Banking - Implementarea și Administrarea unei Afaceri Electronice - Pagina 5
Internet Banking - Implementarea și Administrarea unei Afaceri Electronice - Pagina 6
Internet Banking - Implementarea și Administrarea unei Afaceri Electronice - Pagina 7
Internet Banking - Implementarea și Administrarea unei Afaceri Electronice - Pagina 8
Internet Banking - Implementarea și Administrarea unei Afaceri Electronice - Pagina 9
Internet Banking - Implementarea și Administrarea unei Afaceri Electronice - Pagina 10
Internet Banking - Implementarea și Administrarea unei Afaceri Electronice - Pagina 11
Internet Banking - Implementarea și Administrarea unei Afaceri Electronice - Pagina 12
Internet Banking - Implementarea și Administrarea unei Afaceri Electronice - Pagina 13
Internet Banking - Implementarea și Administrarea unei Afaceri Electronice - Pagina 14
Internet Banking - Implementarea și Administrarea unei Afaceri Electronice - Pagina 15
Internet Banking - Implementarea și Administrarea unei Afaceri Electronice - Pagina 16
Internet Banking - Implementarea și Administrarea unei Afaceri Electronice - Pagina 17
Internet Banking - Implementarea și Administrarea unei Afaceri Electronice - Pagina 18
Internet Banking - Implementarea și Administrarea unei Afaceri Electronice - Pagina 19
Internet Banking - Implementarea și Administrarea unei Afaceri Electronice - Pagina 20
Internet Banking - Implementarea și Administrarea unei Afaceri Electronice - Pagina 21
Internet Banking - Implementarea și Administrarea unei Afaceri Electronice - Pagina 22
Internet Banking - Implementarea și Administrarea unei Afaceri Electronice - Pagina 23
Internet Banking - Implementarea și Administrarea unei Afaceri Electronice - Pagina 24
Internet Banking - Implementarea și Administrarea unei Afaceri Electronice - Pagina 25
Internet Banking - Implementarea și Administrarea unei Afaceri Electronice - Pagina 26
Internet Banking - Implementarea și Administrarea unei Afaceri Electronice - Pagina 27
Internet Banking - Implementarea și Administrarea unei Afaceri Electronice - Pagina 28
Internet Banking - Implementarea și Administrarea unei Afaceri Electronice - Pagina 29
Internet Banking - Implementarea și Administrarea unei Afaceri Electronice - Pagina 30
Internet Banking - Implementarea și Administrarea unei Afaceri Electronice - Pagina 31
Internet Banking - Implementarea și Administrarea unei Afaceri Electronice - Pagina 32
Internet Banking - Implementarea și Administrarea unei Afaceri Electronice - Pagina 33
Internet Banking - Implementarea și Administrarea unei Afaceri Electronice - Pagina 34
Internet Banking - Implementarea și Administrarea unei Afaceri Electronice - Pagina 35
Internet Banking - Implementarea și Administrarea unei Afaceri Electronice - Pagina 36
Internet Banking - Implementarea și Administrarea unei Afaceri Electronice - Pagina 37
Internet Banking - Implementarea și Administrarea unei Afaceri Electronice - Pagina 38
Internet Banking - Implementarea și Administrarea unei Afaceri Electronice - Pagina 39
Internet Banking - Implementarea și Administrarea unei Afaceri Electronice - Pagina 40
Internet Banking - Implementarea și Administrarea unei Afaceri Electronice - Pagina 41
Internet Banking - Implementarea și Administrarea unei Afaceri Electronice - Pagina 42
Internet Banking - Implementarea și Administrarea unei Afaceri Electronice - Pagina 43
Internet Banking - Implementarea și Administrarea unei Afaceri Electronice - Pagina 44
Internet Banking - Implementarea și Administrarea unei Afaceri Electronice - Pagina 45
Internet Banking - Implementarea și Administrarea unei Afaceri Electronice - Pagina 46
Internet Banking - Implementarea și Administrarea unei Afaceri Electronice - Pagina 47
Internet Banking - Implementarea și Administrarea unei Afaceri Electronice - Pagina 48
Internet Banking - Implementarea și Administrarea unei Afaceri Electronice - Pagina 49
Internet Banking - Implementarea și Administrarea unei Afaceri Electronice - Pagina 50
Internet Banking - Implementarea și Administrarea unei Afaceri Electronice - Pagina 51
Internet Banking - Implementarea și Administrarea unei Afaceri Electronice - Pagina 52
Internet Banking - Implementarea și Administrarea unei Afaceri Electronice - Pagina 53
Internet Banking - Implementarea și Administrarea unei Afaceri Electronice - Pagina 54
Internet Banking - Implementarea și Administrarea unei Afaceri Electronice - Pagina 55
Internet Banking - Implementarea și Administrarea unei Afaceri Electronice - Pagina 56
Internet Banking - Implementarea și Administrarea unei Afaceri Electronice - Pagina 57
Internet Banking - Implementarea și Administrarea unei Afaceri Electronice - Pagina 58
Internet Banking - Implementarea și Administrarea unei Afaceri Electronice - Pagina 59
Internet Banking - Implementarea și Administrarea unei Afaceri Electronice - Pagina 60
Internet Banking - Implementarea și Administrarea unei Afaceri Electronice - Pagina 61
Internet Banking - Implementarea și Administrarea unei Afaceri Electronice - Pagina 62
Internet Banking - Implementarea și Administrarea unei Afaceri Electronice - Pagina 63

Conținut arhivă zip

 • Internet Banking - Implementarea si Administrarea unei Afaceri Electronice
  • Anexe
   • Anexa1.doc
   • Anexa2.doc
   • Anexa3.doc
   • Anexa4.doc
  • Bibliografie.doc
  • Cuprins.doc
  • Lucrare de diploma.doc

Alții au mai descărcat și

Tendințe și strategii e-business - Aplicații, componente și portaluri e-business

INTRODUCERE ÎN DOMENIUL TEHNOLOGIEI INFORMAŢIONALE 1.1. CONTEXTUL SOCIETĂŢII INFORMAŢIONALE. SCURT ISTORIC Încă de la începutul anilor 1990,...

E-Money și E-Banking

Capitolul 1 – E-money 1. 1. Banii şi moneda – concept, funcţii în accepţiunea clasică Banul provine din dinar – monedă bătuta a Sloveniei în...

Teoria jocurilor - studiu de caz privind stabilirea prețului unui produs în două companii

Introducere “A gândi strategic înseamna sa ai capacitatea de a gândi ceea ce este de negândit” Herman Kahn Teoria jocurilor este adesea...

Guvernarea electronică

GUVERNARE ELECTRONICĂ Introducere Asa cum Jim Melitski descria pe site-ul ASPA, sectiunea e-guvernare: „În toata lumea, organizatiile publice...

Consumatorul în ciberspatiu - comerțul electronic

Capitolul I Schimbul Electronic de Date (EDI - Electronic Data Interchange) a apărut prin anii 60 şi poate fi considerat strămoşul Comerţului...

Importanța Creditului ca Pârghie Financiară în Susținerea Agriculturii de Către Puterea Publică

Capitolul 1 Importanţa creditului ca pârghie financiară în susţinerea agriculturii de către puterea publică Din punct de vedere etimologic...

Project în Business Administration - The Microsoft Corporation

The Microsoft Corporation Introduction Microsoft Corporation is an American multinational computer technology corporation with 79,000 employees...

Implicațiile Internetului în Viața Intreprinderilor

Implicaţiile internetului în viaţa întreprinderilor 1.Internetul în economie Având în vedere toate modalităţile prin care ne informăm şi...

Te-ar putea interesa și

Comerțul Electronic în Noua Societate Informațională

1.Introducere „Orice afacere în ziua de astăzi concurează în două lumi: o lume fizică cu resurse pe care managerii pot să le vadă şi să le atingă...

Realizarea unui sistem informatic privind activitatea de comerț

CAPITOLUL 1. COMERŢUL ELECTRONIC, AFACERILE ELECTRONICE PE INTERNET ŞI MAGAZINELE VIRTUALE Odată cu dezvoltarea Internetului un nou tip de...

Societatea Informațională și Noua Economie în Republica Moldova

Introducere Una dintre problemele actuale ale perioadei de tranziţie în Republica Moldova este cea a apariţiei noii economii şi problema...

E-Banking România

Introducere Serviciile bancare la distanţă (Remote Banking), realizate pe cale electronică (e-banking), au început să se dezvolte începând cu anul...

Proiect practică BRD

REZUMAT BRD-Groupe Société Générale BRD - Groupe Société Générale este cea mai mare bancă privată din România. Ocupă locul doi în topul...

Ai nevoie de altceva?