Monografie BCR

Proiect
9/10 (2 voturi)
Domeniu: Economie
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 60 în total
Cuvinte : 19523
Mărime: 3.29MB (arhivat)
Publicat de: Jenel Luca
Puncte necesare: 9
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Apostaoie Marius

Cuprins

 1. Capitolul 1 Prezentarea şi organizarea societăţii bancare 3
 2. 1.1. Scurt istoric şi evoluţia băncii în cadrul sistemului bancar românesc 3
 3. 1.2. Structura capitalului şi a acţionariatului 4
 4. 1.3. Structura organizaţională a BCR-ului 6
 5. 1.4. Importanţa băncii analizate în cadrul sistemului bancar românesc din perspectiva volumului activelor, volumului activităţii etc. 9
 6. Capitolul 2 Principii utilizate în practica bancară 12
 7. 2.1. Legislaţia financiar-bancară din România aplicată instituţiilor de credit 12
 8. 2.2. Regulamentele comunitare aplicabile instituţiilor de credit din România 14
 9. 2.3. Legislaţia internă a băncii 16
 10. Capitolul 3 Instrumentele bancare 18
 11. 3.1. Transferul de credit realizat prin ordinul de plată şi acreditivul documentar 18
 12. 3.2. Transferul de debit realizat prin: debitarea directă, plăţile programate, cecul, cambia şi biletul la ordin 21
 13. 3.3. Instrumentele electronice de plată 25
 14. 3.4. Alte instrumente bancare, SGB, scrisoarea de confort, scrisoarea de bonitate, incasso..28
 15. Capitolul 4 Conturile bancare 30
 16. 4.1. Deschiderea conturilor bancare 30
 17. 4.2. Tipologia conturilor bancare 32
 18. 4.3. Operaţiuni realizate prin conturile bancare 36
 19. 4.4. Servicii conexe ataşate conturilor bancare 40
 20. 4.5. Incidente în funcţionarea conturilor bancare 43
 21. 4.6. Închiderea conturilor bancare 44
 22. Capitolul 5 Plasamentele bancare şi operaţiunea de creditare bancară 46
 23. 5.1. Tipologia plasamentelor bancare 46
 24. 5.2. Constituirea plasamentelor bancare 48
 25. 5.3. Creditele bancare acordate persoanelor fizice şi persoanelor juridice 49
 26. 5.4. Simularea unui proces de creditare bancară 54
 27. Concluzii 58
 28. Bibliografi 59

Extras din proiect

Capitolul 1 Prezentarea şi organizarea societăţii bancare

1.1 Scurt istoric şi evoluţia băncii în cadrul sistemului bancar românesc

Banca Comercială Română (BCR) membră a Erste Group, este pe locul întâi în România după valoarea activelor, (peste 16 milioane de euro), după numărul clienţilor şi după segmentarea produselor de economisire şi creditare. În ţara găsim 561 de unităţi retail BCR situate în majoritatea oraşelor cu peste 10000 de locuitori.

Durata de activitate a băncii este de 99 de ani de la data constituirii legale, cu posibilitatea prelungirii acesteia prin hotărârea Adunării Generale a Acţionarilor, potrivit legii.

Banca Comercială Română executa toate tipurile de operaţiuni: retail, corporate, investment banking, trezorerie, pieţe de capital, pensile private, internet banking, phone banking şi multe altele.

Principalul obiectiv al BCR- ului este atragerea şi formarea depozitelor băneşti, în lei şi în valută, acordarea creditelor pe termen scurt, mediu şi lung, atât persoanelor fizice cât şi celor juridice, cât şi alte operaţiuni bancare potrivit legii.

Evoluţia băncii şi cele mai importante realizări de - a lungul anilor de la înfiinţare până în prezent sunt:

-Înfiinţarea Băncii Comerciale Romane, care a avut loc pe data de 4 septembrie 1990, în urma Hotărârii Guvernului nr.1011.

-În anul 1999 BCR- ul aduce pe piaţa României o premieră şi anume fuziunea prin absorbţie a BANCOREX- ului

-Se înfiinţează S.C. BCR ASIGURĂRI S.A. în data de 19 decembrie 2001, după care în lună martie a anului 2001 apare în România BCR LEASING S.A.

-În anul 2006 grupul Erste Bank stabileşte un program de investiţii în valoare de 100 milioane euro pentru o perioadă de 3 ani. Aceasta investiţie a avut ca scop creşterea veniturilor, centralizarea şi optimizarea funcţiilor de back - office şi creşterea performanţelor angajaţilor.

-Anul 2009 a fost pentru Banca Comercială Română unul bun, a adus cu el o creştere majoră a plafonului de creditare pentru programul “Prima Casă”.În decursul aceluiaşi an BCR-ul a fost lider şi la Bursa de valori Bucureşti, obţinând o capitalizare de 9,6 milioane de euro.

Încă de la începutul activităţii sale B.C.R. şi-a propus să se dezvolte ca bancă universală, care să fie capabilă să satisfacă cerinţele unor segmente cât mai largi de clienţi. B.C.R. s-a impus treptat pe piaţa internă, acaparând-o o, prin seriozitate, eficienţă şi oferta diversificată de servicii şi produse oferite. În martie 1997, B.C.R. a fost prima bancă din România care a ieşit pe pieţele internaţionale de capital, fără a avea garanţii guvernamentale. Emisiunea inaugurală de euroobligaţiuni în valoare de 75 milioane de dolari, lansată cu sprijinul Băncii de Investiţii "MERRILL LYNCH", a constituit un succes, fiind suprasubscrisă de investitorii din Europa şi S.U.A.

1.2 Structura capitalului și a acționariatului

1.2.1. Structura capitalului

Capitalul propriu la sfârşitul primei jumătăţi a anului 2013 este de 7637852000 lei.

Erste Group intenţionează să răscumpere integral capitalul de participare în valoare de 1,76 miliarde EUR şi să majoreze capitalul social cu aproximativ 660 milioane EUR în trimestrul III 2013;

Tabel nr.1 : Structura capitalului propriu al BCR în 2013

Capital social 2952565000

Prime de emisiune 395483000

Rezultat reportat 3778144000

Rezerve provenite din investitii financiare disponibile pentru vanzare -20513000

Alte reserve 532173000

Total 7637852000

Sursă Prelucrare proprie

Grafic nr. 1: Structura capitalului propriu al BCR în 2013

Sursă:Prelucrare proprie

Preţul pe acţiune ajustat, care va intra în vigoare începând cu data de 1octombrie 2013 şi va rămâne valabil până la data de 31decembrie 2013, este de 0,73 RON.

Bibliografie

Andronache, V., “Banca și operațiunile comerciale- Spețe și soluții practice în raportul dintre bancă și client”, Editura Universală, București, 2006.

Bistriceanu, G., “Lexicon de finanțe bănci asigurări”, Editura Economică, București, 2000.

Boston, I., “Sitemul bancar, organizare, funcționare, control intern și audit”, Editura Tipo Moldova, Iași, 2010.

Căpraru, B., “Activitatea bancară. Sisteme, operaţiuni şi practici”, Editura C.H. Beck, Bucureşti, 2010;

Chirleşan, D., “Economie Bancară - Repere teoretice şi studiu monographic”, Editura Universităţii Al. Ioan Cuza, Iaşi, 2010.

Chirleșan, D., “Management Bancar”, Editura Junimea, Iași, 2011

Filip, B., “Creditatea bancară corporate”, Editura Junimea, Iași, 2013.

Morșan, G., “Credite și plasamente bancare în titluri de valori mobiliare”, Editura Didactică și Pedagogică, București, 2009.

Manea, M., “Creditul bancar de la teorie la practică”, Editura C.H. Beck, Bucure;ti, 2009.

Turliuc, V., “Monedă și credit, Editura Universității”, Editura Al. I. Cuza, Iași, 2010

www.bcr.ro

www.bnr.ro

www.legex.ro

www.dsclex.ro

Preview document

Monografie BCR - Pagina 1
Monografie BCR - Pagina 2
Monografie BCR - Pagina 3
Monografie BCR - Pagina 4
Monografie BCR - Pagina 5
Monografie BCR - Pagina 6
Monografie BCR - Pagina 7
Monografie BCR - Pagina 8
Monografie BCR - Pagina 9
Monografie BCR - Pagina 10
Monografie BCR - Pagina 11
Monografie BCR - Pagina 12
Monografie BCR - Pagina 13
Monografie BCR - Pagina 14
Monografie BCR - Pagina 15
Monografie BCR - Pagina 16
Monografie BCR - Pagina 17
Monografie BCR - Pagina 18
Monografie BCR - Pagina 19
Monografie BCR - Pagina 20
Monografie BCR - Pagina 21
Monografie BCR - Pagina 22
Monografie BCR - Pagina 23
Monografie BCR - Pagina 24
Monografie BCR - Pagina 25
Monografie BCR - Pagina 26
Monografie BCR - Pagina 27
Monografie BCR - Pagina 28
Monografie BCR - Pagina 29
Monografie BCR - Pagina 30
Monografie BCR - Pagina 31
Monografie BCR - Pagina 32
Monografie BCR - Pagina 33
Monografie BCR - Pagina 34
Monografie BCR - Pagina 35
Monografie BCR - Pagina 36
Monografie BCR - Pagina 37
Monografie BCR - Pagina 38
Monografie BCR - Pagina 39
Monografie BCR - Pagina 40
Monografie BCR - Pagina 41
Monografie BCR - Pagina 42
Monografie BCR - Pagina 43
Monografie BCR - Pagina 44
Monografie BCR - Pagina 45
Monografie BCR - Pagina 46
Monografie BCR - Pagina 47
Monografie BCR - Pagina 48
Monografie BCR - Pagina 49
Monografie BCR - Pagina 50
Monografie BCR - Pagina 51
Monografie BCR - Pagina 52
Monografie BCR - Pagina 53
Monografie BCR - Pagina 54
Monografie BCR - Pagina 55
Monografie BCR - Pagina 56
Monografie BCR - Pagina 57
Monografie BCR - Pagina 58
Monografie BCR - Pagina 59
Monografie BCR - Pagina 60

Conținut arhivă zip

 • Monografie BCR.docx

Alții au mai descărcat și

Analiza patrimoniului pe baza bilanțului contabil

1. INTRODUCERE Trecerea de la o economie hipercentralizată la una de piaţă a generat o serie de funcţionalităţi cu urmări negative care necesită...

Analiza pieței și a potențialului intern al SC Albalact SA

CAP. 1 - Baza de informatii 1.1. Prezentarea societatii Albalact este al doilea mare jucator din piata locala a produselor lactate. Compania are...

Analiza legăturilor dintre inflație și șomaj

I.1.Scurtă prezentare a fenomenului de inflaţie în România Înainte de a trece la o analiză detaliată în ce priveşte manifestarea fenomenului...

Evaluare Active Circulante

1. Elemente teoretice privind activele circulante şi datoriile pe termen scurt 1.1 Activul circulant – noţiune, conţinut, caracteristici Activele...

Managementul amortizării, politică de produs, studiul calității

Argument Mi-am ales „Managementul Amortizării Imobilizărilor” pentru proiectul de certificare a competenţelor profesionale în specializarea...

Mediul extern al SC Agdesy SRL - oportunități și restricții

Analiza macro-mediului intreprinderii Studiul macro-mediului intreprinderii permite depasirea orizontului mediului concurential deoarece...

România în ecuația integrării europene

Reforme institutionale si politice in U.E. inaintea procesului de largire. Actuala forma de organizare ce cuprinde 15 tari membre nu mai...

Te-ar putea interesa și

Studiu Monografic BCR

1.Prezentare BCR 1.1. Istoricul şi evoluţia BCR Începând cu 1990, datorită liberalizării pieţei bancare, ia nastere un amplu proces de...

Monografie BCR

Banca Românească a fost fondată în anul 1993, ca bancă comercială universală, cu capital integral de stat. Banca Românească face parte acum,...

Studiu monografic - BCR Iași

CAPITOLUL 1 Prezentarea BCR 1.1. Istoricul si evolutia BCR Anul 1990 consemneazã începutul unui amplu proces de transformãri în România, dorinta...

Studiu monografic efectuat pe exemplul BCR ERSTE - sucursala Iași

Capitolul 1 - Prezentarea Băncii Comerciale Române 1.1. Istoricul Băncii Comerciale Române Banca Comercială Română îşi inscrie numele pe lista...

Monografie BCR

CAP.1.Prezentarea societăţii bancare. Istoric şi evoluţie 1.1 Momentul istoric al înfiinţării Înfiinţată prin Hotărâre de guvern la 1 decembrie...

Studiu Monografic BCR

Capitolul I Prezentarea societăţii bancare.Istoric şi evolutie. 1.1 Înfiinţare Banca Comercială Română se înfiinţează prin Hotarârea Guvernului...

Studiu Monografic BCR

CAPITOLUL 1 – Prezentarea BCR. Istoric şi evoluţie 1.1. Istoricul şi evoluţia Băncii Comerciale Române În urma reformei sistemului bancar din...

Monografie BCR

1.Caracteristicile economice ale pieței persoanelor fizice și a firmelor Piața reprezintă mulțimea consumatorilor, atât persone fizice cât și...

Ai nevoie de altceva?