Optimizarea Activității Întreprinderilor Mici și Mijlocii prin Integrarea Tehnologiilor Informaționale și de Comunicație

Proiect
8/10 (1 vot)
Domeniu: Economie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 102 în total
Cuvinte : 25773
Mărime: 333.57KB (arhivat)
Publicat de: Crin Ionescu
Puncte necesare: 11
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Ana Grama

Cuprins

 1. INTRODUCERE 3
 2. CAPITOLUL I. Întreprinderile mici şi mijlocii în contextul noii economii 4
 3. 1.1. Noua Economie 5
 4. 1.1.1. Delimitări conceptuale ale noii economii 5
 5. 1.1.2. Premisele apariţiei noii economii 1
 6. 1.1.3. Vulnerabilităţi în contextul noii economii 2
 7. 1.2. Delimitări conceptuale privind IMM-urile 6
 8. 1.2.1. Delimitarea IMM-urilor la nivelul Uniunii Europene 8
 9. 1.2.2. Dezvoltarea întreprinderilor mici şi mijlocii în România 11
 10. 1.3. Rolul si importanţa IMM-urilor într-o economie modernă 13
 11. 1.4. Concluzii 16
 12. CAPITOLUL lI. Sisteme Informaţionale în IMM-uri 17
 13. 2.1. Tipologia sistemelor informaţionale din cadrul întreprinderilor 17
 14. 2.2. Particularităţi ale sistemelor informaţionale în IMM-uri 23
 15. 2.3. Rolul comunicaţiilor în sistemul informaţional al întreprinderii 28
 16. 2.4. Implicaţii organizaţionale ale tehnologiilor informaţionale de comunicaţii în întreprindere 31
 17. 2.4.1 Trecerea de la funcţional la reţea în organizarea întreprinderii 35
 18. 2.4.2. Întreprinderea virtuală 37
 19. 2.4.3. Sprijinul acordat de reţelele de calculatoare întreprinderii virtuale 41
 20. 2.5. Concluzii 42
 21. CAPITOLUL 3. Tehnologii informaţionale şi de comunicaţie 44
 22. 3.1.Tehnologii informaţionale şi de comunicaţie- definire, componente, caracteristici, tipologii 44
 23. 3.2. E-Commerce - comerţul electronic 51
 24. 3.3. E-Business – afaceri electronice 53
 25. 3.4. Tehnologiile inteligente şi “întreprinderea care învaţă continuu” 55
 26. 3.4.1. Inteligenţa artificială 57
 27. 3.4.2. Sistemele expert în întreprindere. 58
 28. 3.5. Sistemele ERP 60
 29. 3.6. Concluzii 64
 30. CAPITOLUL 4. Aplicaţie informatică 66
 31. pentru recrutarea de resurse umane în cadrul întreprinderii 66
 32. 4.1. Noile tehnologii informaţionale şi implicaţiile lor în sistemul informaţional Resurse umane 66
 33. 4.2. Beneficiile utilizării noilor tehnologii informaţionale în cadrul sistemului informaţional Resurse umane 67
 34. 4.3. Prototip de sistem expert pentru recrutarea personalului 69
 35. 4.3.1.Achiziţia cunoaşterii 70
 36. 4.3.1.Conceperea prototipului de sistem expert 70
 37. 4.3.2.Testarea prototipului 81
 38. 4.4. Concluzii 90
 39. BIBLIOGRAFIE 92

Extras din proiect

INTRODUCERE

Intreprinderile mici şi mijlocii sunt recunoscute ca factor esenţial în dezvoltarea regională şi locală, respectiv ca parte integrantă şi indispensabilă a oricărei economii moderne, ele contribuind la stabilirea echilibrului micro şi macroeconomic.

Astazi se vorbeşte de noua economie, in contextul căreia, şansa de succes a organizaţiilor se bazează în special pe capacitatea de inovare, de utilizare şi exploatare a conostinţelor şi ideilor .

Astfel, apariţia noilor tehnologii informaţionale şi de comunicaţie a determinat reconsiderarea rolului informaţiei în economia modernă, precum şi schimbări la nivelul proceselor informationale, de culegere, de prelucrare, de transmitere, respectiv de valorificare a acestora.

Deasemenea, sub impactul dezvoltarii tehnologiilor informaţionale şi de comunicaţie au avut transformări esenţiale şi la nivelul structurii organizatorice a întreprinderii. Aşadar,, în ultimii ani se manifestă o tendinţă de descentralizare a puterii decizionale favorizată de comunicarea şi colaborarea rapidă ,respectiv facilă, dintre angajaţii întreprinderii.

Astăzi, datorită dezvoltarii explozive a TIC-ului şi a digitizării informaţiilor se vorbeşte de întreprinderi virtuale, comunităti virtuale, comerţ electronic, afaceri elecronice etc.

O întreprindere modernă nu poate supravieţui fără obţinerea în timp real de informaţii interne şi externe. Astfel, rolul cheie în acest sens revine sistemului informational, ce asigură întreprinderii resursele informaţionale pentru eficienţa operaţională, sprijinind totodată conducerea şi asigurând un avantaj competitiv întreprinderii.

O tendinţă ce se observă referitor la sistemele informaţionale ale întreprinderilor, constă în delegarea activităţii de informatică către firmele de soft specializate, renunţându-se la vechile aplicaţii dezvoltate intern.

Astăzi, întreprinderile moderne beneficiază de ceea ce se numeşte "informatica la îndemana oricui " ,având posibilitatea să concureze la nivel global, în contextul mediului actual extrem de competitiv.

CAPITOLUL I. Întreprinderile mici şi mijlocii în contextul noii economii

Prezentul capitol doreşte să sublinieze starea actuală a întreprinderilor mici şi mijlocii, precum si rolul acestora, în contextul schimbărilor constante si rapide din sectorul economic, schimbări ce au avut loc nu numai regional, ci la nivel global. Vor fi aduse în discuţie noţiuni şi concepte referitoare la noua economie, vulnerabilitaţi în cadrul acesteia, tehnologii informaţionale si inovare.

1.1. Noua Economie

Înca de când a apărut termenul de “noua economie” specialiştii au încercat să definească şi să analizeze acest fenomen.

1.1.1. Delimitări conceptuale ale noii economii

Datorită utilizării tehnologiilor informatice, contextul economic al ultimilor ani a cunoscut modificari semnificative, aşa cum arată diferiţi autori. Aceste schimbări au o asemenea importanţă încât rezultatul lor a generat fenomenul "noua economie". Specialiştii îi atribuie diferite nume, în încercarea de a surprinde elementul generator al acestor schimbări: “economie digitală”, ”economie conectată”, “economie informaţiei”, ”economie Internet”, “era informaţiei”, “economie modernă”, ”economie electronică”, “economie globalizată”, etc.

Noua economie este denumita deseori drept “economie a informaţiei”, datorită rolului major al acestei resurse în raport cu celelate de ordin material sau de capital. Alţi autori consideră că informaţia singură nu este suficientă pentru a explica schimbările din cadrul economiei mondiale, considerând ca termenul de “economie a reţelelor” sau “economie relaţională” este mult mai adecvat.

Numitorul comun al tuturor acestor termeni utilizaţi în definirea noii economii, îl constituie utilizarea tehnologiilor informaţionale si nu doar a Internetului, în această economie. Fenomenul pe care îl constituie Internetul reprezintă doar partea vizibila a icebergului noilor tehnologii informaţionale.

Noua economie se caracterizeaza printr-un enorm potenţial de dezvoltare, de integrare şi de utilizare, bazându-se în principal pe produse si activităţi intelectual intensive. Noile tehnologii pemit accesul, stocarea, prelucrarea si transmiterea informaţiilor. În cadrul acestor procese are loc transformarea informaţiilor digitale în valori economice şi sociale. Acest fapt conduce la crearea de noi întreprinderi precum şi la producerea de schimbări la nivelul societăţii.

Un alt factor care este caracteristic noii economii este reprezentat de fenomenul globalizării. Globalizarea conduce la o tot mai accentuată concurenţă dar şi la o calitate mai bună a vieţii prin accesul la informaţiile disponibile în format electronic, indiferent de locaţia geografică, şi la noi oportunităţi într-un mediu de afaceri caracterizat de reducerea ciclurilor economice.

Influenţa Internetului şi recunoaşterea importanţei valorii bunurilor (activelor, assets) intangibile, în special cunoaşterea, reprezintă deasemenea caracteristici ale noii economii.

După părerea mea, bunurile sunt mai uşor de cuantificat în vechea economie, deoarece acestea sunt materiale. În noua economie accentul se pune pe activele intangibile care creează valoare. Aceste active intangibile sunt greu de descris şi mai ales de cuantificat şi măsurat. Activul (bunul) intangibil are valoare şi crează valoare.

Cele mai obiective semne ale schimbării în noua economie se gasesc de fapt printre cauzele acestora si anume: revoluţia tehnologica, viteza înaltă a telecomunicaţiilor şi Internetul. De asemenea cele mai insemnate schimbări sunt date de dinamismul activităţii, de constanta inovaţiei şi de viteza de adaptare a organizaţiilor la ritmul dinamic al transformărilor din mediul economic.

Aşa cum observă Donald J.Johnston, secretar general al OCDE, în septembrie 2000, cu prilejul unei reuniuni internaţionale dedicate problemelor noii economii, tehnologiile informaţionale şi de comunicaţii (TIC) nu sunt suficiente pentru a explica fenomenul cunoscut sub denumirea de “noua economie”. El recunoştea potenţialul transformator al TIC asupra condiţiilor noastre de viaţă şi de muncă, concretizat în comerţul electronic, o redefinire a noţiunilor de muncă şi loc de muncă, însă arăta că “TIC utilizate cu înţelepciune dau ocazia oamenilor de a participa la noi surse de creştere economică şi de exprimare, prin dobândirea de noi calificări şi competenţe” .

Astazi noua economie este bazată pe cunoştinţe si idei, în care fatorul principal al succesului îl constituie gradul de implementare a ideilor, inovatiei si tehnologiilor în toate domeniile economiei.

Principiile dezvoltării noii economii sunt:

• Convingere

• Accesibilitate

• Disponibilitate

• Existenţa resurselor necesare

• Adecvare

Preview document

Optimizarea Activității Întreprinderilor Mici și Mijlocii prin Integrarea Tehnologiilor Informaționale și de Comunicație - Pagina 1
Optimizarea Activității Întreprinderilor Mici și Mijlocii prin Integrarea Tehnologiilor Informaționale și de Comunicație - Pagina 2
Optimizarea Activității Întreprinderilor Mici și Mijlocii prin Integrarea Tehnologiilor Informaționale și de Comunicație - Pagina 3
Optimizarea Activității Întreprinderilor Mici și Mijlocii prin Integrarea Tehnologiilor Informaționale și de Comunicație - Pagina 4
Optimizarea Activității Întreprinderilor Mici și Mijlocii prin Integrarea Tehnologiilor Informaționale și de Comunicație - Pagina 5
Optimizarea Activității Întreprinderilor Mici și Mijlocii prin Integrarea Tehnologiilor Informaționale și de Comunicație - Pagina 6
Optimizarea Activității Întreprinderilor Mici și Mijlocii prin Integrarea Tehnologiilor Informaționale și de Comunicație - Pagina 7
Optimizarea Activității Întreprinderilor Mici și Mijlocii prin Integrarea Tehnologiilor Informaționale și de Comunicație - Pagina 8
Optimizarea Activității Întreprinderilor Mici și Mijlocii prin Integrarea Tehnologiilor Informaționale și de Comunicație - Pagina 9
Optimizarea Activității Întreprinderilor Mici și Mijlocii prin Integrarea Tehnologiilor Informaționale și de Comunicație - Pagina 10
Optimizarea Activității Întreprinderilor Mici și Mijlocii prin Integrarea Tehnologiilor Informaționale și de Comunicație - Pagina 11
Optimizarea Activității Întreprinderilor Mici și Mijlocii prin Integrarea Tehnologiilor Informaționale și de Comunicație - Pagina 12
Optimizarea Activității Întreprinderilor Mici și Mijlocii prin Integrarea Tehnologiilor Informaționale și de Comunicație - Pagina 13
Optimizarea Activității Întreprinderilor Mici și Mijlocii prin Integrarea Tehnologiilor Informaționale și de Comunicație - Pagina 14
Optimizarea Activității Întreprinderilor Mici și Mijlocii prin Integrarea Tehnologiilor Informaționale și de Comunicație - Pagina 15
Optimizarea Activității Întreprinderilor Mici și Mijlocii prin Integrarea Tehnologiilor Informaționale și de Comunicație - Pagina 16
Optimizarea Activității Întreprinderilor Mici și Mijlocii prin Integrarea Tehnologiilor Informaționale și de Comunicație - Pagina 17
Optimizarea Activității Întreprinderilor Mici și Mijlocii prin Integrarea Tehnologiilor Informaționale și de Comunicație - Pagina 18
Optimizarea Activității Întreprinderilor Mici și Mijlocii prin Integrarea Tehnologiilor Informaționale și de Comunicație - Pagina 19
Optimizarea Activității Întreprinderilor Mici și Mijlocii prin Integrarea Tehnologiilor Informaționale și de Comunicație - Pagina 20
Optimizarea Activității Întreprinderilor Mici și Mijlocii prin Integrarea Tehnologiilor Informaționale și de Comunicație - Pagina 21
Optimizarea Activității Întreprinderilor Mici și Mijlocii prin Integrarea Tehnologiilor Informaționale și de Comunicație - Pagina 22
Optimizarea Activității Întreprinderilor Mici și Mijlocii prin Integrarea Tehnologiilor Informaționale și de Comunicație - Pagina 23
Optimizarea Activității Întreprinderilor Mici și Mijlocii prin Integrarea Tehnologiilor Informaționale și de Comunicație - Pagina 24
Optimizarea Activității Întreprinderilor Mici și Mijlocii prin Integrarea Tehnologiilor Informaționale și de Comunicație - Pagina 25
Optimizarea Activității Întreprinderilor Mici și Mijlocii prin Integrarea Tehnologiilor Informaționale și de Comunicație - Pagina 26
Optimizarea Activității Întreprinderilor Mici și Mijlocii prin Integrarea Tehnologiilor Informaționale și de Comunicație - Pagina 27
Optimizarea Activității Întreprinderilor Mici și Mijlocii prin Integrarea Tehnologiilor Informaționale și de Comunicație - Pagina 28
Optimizarea Activității Întreprinderilor Mici și Mijlocii prin Integrarea Tehnologiilor Informaționale și de Comunicație - Pagina 29
Optimizarea Activității Întreprinderilor Mici și Mijlocii prin Integrarea Tehnologiilor Informaționale și de Comunicație - Pagina 30
Optimizarea Activității Întreprinderilor Mici și Mijlocii prin Integrarea Tehnologiilor Informaționale și de Comunicație - Pagina 31
Optimizarea Activității Întreprinderilor Mici și Mijlocii prin Integrarea Tehnologiilor Informaționale și de Comunicație - Pagina 32
Optimizarea Activității Întreprinderilor Mici și Mijlocii prin Integrarea Tehnologiilor Informaționale și de Comunicație - Pagina 33
Optimizarea Activității Întreprinderilor Mici și Mijlocii prin Integrarea Tehnologiilor Informaționale și de Comunicație - Pagina 34
Optimizarea Activității Întreprinderilor Mici și Mijlocii prin Integrarea Tehnologiilor Informaționale și de Comunicație - Pagina 35
Optimizarea Activității Întreprinderilor Mici și Mijlocii prin Integrarea Tehnologiilor Informaționale și de Comunicație - Pagina 36
Optimizarea Activității Întreprinderilor Mici și Mijlocii prin Integrarea Tehnologiilor Informaționale și de Comunicație - Pagina 37
Optimizarea Activității Întreprinderilor Mici și Mijlocii prin Integrarea Tehnologiilor Informaționale și de Comunicație - Pagina 38
Optimizarea Activității Întreprinderilor Mici și Mijlocii prin Integrarea Tehnologiilor Informaționale și de Comunicație - Pagina 39
Optimizarea Activității Întreprinderilor Mici și Mijlocii prin Integrarea Tehnologiilor Informaționale și de Comunicație - Pagina 40
Optimizarea Activității Întreprinderilor Mici și Mijlocii prin Integrarea Tehnologiilor Informaționale și de Comunicație - Pagina 41
Optimizarea Activității Întreprinderilor Mici și Mijlocii prin Integrarea Tehnologiilor Informaționale și de Comunicație - Pagina 42
Optimizarea Activității Întreprinderilor Mici și Mijlocii prin Integrarea Tehnologiilor Informaționale și de Comunicație - Pagina 43
Optimizarea Activității Întreprinderilor Mici și Mijlocii prin Integrarea Tehnologiilor Informaționale și de Comunicație - Pagina 44
Optimizarea Activității Întreprinderilor Mici și Mijlocii prin Integrarea Tehnologiilor Informaționale și de Comunicație - Pagina 45
Optimizarea Activității Întreprinderilor Mici și Mijlocii prin Integrarea Tehnologiilor Informaționale și de Comunicație - Pagina 46
Optimizarea Activității Întreprinderilor Mici și Mijlocii prin Integrarea Tehnologiilor Informaționale și de Comunicație - Pagina 47
Optimizarea Activității Întreprinderilor Mici și Mijlocii prin Integrarea Tehnologiilor Informaționale și de Comunicație - Pagina 48
Optimizarea Activității Întreprinderilor Mici și Mijlocii prin Integrarea Tehnologiilor Informaționale și de Comunicație - Pagina 49
Optimizarea Activității Întreprinderilor Mici și Mijlocii prin Integrarea Tehnologiilor Informaționale și de Comunicație - Pagina 50
Optimizarea Activității Întreprinderilor Mici și Mijlocii prin Integrarea Tehnologiilor Informaționale și de Comunicație - Pagina 51
Optimizarea Activității Întreprinderilor Mici și Mijlocii prin Integrarea Tehnologiilor Informaționale și de Comunicație - Pagina 52
Optimizarea Activității Întreprinderilor Mici și Mijlocii prin Integrarea Tehnologiilor Informaționale și de Comunicație - Pagina 53
Optimizarea Activității Întreprinderilor Mici și Mijlocii prin Integrarea Tehnologiilor Informaționale și de Comunicație - Pagina 54
Optimizarea Activității Întreprinderilor Mici și Mijlocii prin Integrarea Tehnologiilor Informaționale și de Comunicație - Pagina 55
Optimizarea Activității Întreprinderilor Mici și Mijlocii prin Integrarea Tehnologiilor Informaționale și de Comunicație - Pagina 56
Optimizarea Activității Întreprinderilor Mici și Mijlocii prin Integrarea Tehnologiilor Informaționale și de Comunicație - Pagina 57
Optimizarea Activității Întreprinderilor Mici și Mijlocii prin Integrarea Tehnologiilor Informaționale și de Comunicație - Pagina 58
Optimizarea Activității Întreprinderilor Mici și Mijlocii prin Integrarea Tehnologiilor Informaționale și de Comunicație - Pagina 59
Optimizarea Activității Întreprinderilor Mici și Mijlocii prin Integrarea Tehnologiilor Informaționale și de Comunicație - Pagina 60
Optimizarea Activității Întreprinderilor Mici și Mijlocii prin Integrarea Tehnologiilor Informaționale și de Comunicație - Pagina 61
Optimizarea Activității Întreprinderilor Mici și Mijlocii prin Integrarea Tehnologiilor Informaționale și de Comunicație - Pagina 62
Optimizarea Activității Întreprinderilor Mici și Mijlocii prin Integrarea Tehnologiilor Informaționale și de Comunicație - Pagina 63
Optimizarea Activității Întreprinderilor Mici și Mijlocii prin Integrarea Tehnologiilor Informaționale și de Comunicație - Pagina 64
Optimizarea Activității Întreprinderilor Mici și Mijlocii prin Integrarea Tehnologiilor Informaționale și de Comunicație - Pagina 65
Optimizarea Activității Întreprinderilor Mici și Mijlocii prin Integrarea Tehnologiilor Informaționale și de Comunicație - Pagina 66
Optimizarea Activității Întreprinderilor Mici și Mijlocii prin Integrarea Tehnologiilor Informaționale și de Comunicație - Pagina 67
Optimizarea Activității Întreprinderilor Mici și Mijlocii prin Integrarea Tehnologiilor Informaționale și de Comunicație - Pagina 68
Optimizarea Activității Întreprinderilor Mici și Mijlocii prin Integrarea Tehnologiilor Informaționale și de Comunicație - Pagina 69
Optimizarea Activității Întreprinderilor Mici și Mijlocii prin Integrarea Tehnologiilor Informaționale și de Comunicație - Pagina 70
Optimizarea Activității Întreprinderilor Mici și Mijlocii prin Integrarea Tehnologiilor Informaționale și de Comunicație - Pagina 71
Optimizarea Activității Întreprinderilor Mici și Mijlocii prin Integrarea Tehnologiilor Informaționale și de Comunicație - Pagina 72
Optimizarea Activității Întreprinderilor Mici și Mijlocii prin Integrarea Tehnologiilor Informaționale și de Comunicație - Pagina 73
Optimizarea Activității Întreprinderilor Mici și Mijlocii prin Integrarea Tehnologiilor Informaționale și de Comunicație - Pagina 74
Optimizarea Activității Întreprinderilor Mici și Mijlocii prin Integrarea Tehnologiilor Informaționale și de Comunicație - Pagina 75
Optimizarea Activității Întreprinderilor Mici și Mijlocii prin Integrarea Tehnologiilor Informaționale și de Comunicație - Pagina 76
Optimizarea Activității Întreprinderilor Mici și Mijlocii prin Integrarea Tehnologiilor Informaționale și de Comunicație - Pagina 77
Optimizarea Activității Întreprinderilor Mici și Mijlocii prin Integrarea Tehnologiilor Informaționale și de Comunicație - Pagina 78
Optimizarea Activității Întreprinderilor Mici și Mijlocii prin Integrarea Tehnologiilor Informaționale și de Comunicație - Pagina 79
Optimizarea Activității Întreprinderilor Mici și Mijlocii prin Integrarea Tehnologiilor Informaționale și de Comunicație - Pagina 80
Optimizarea Activității Întreprinderilor Mici și Mijlocii prin Integrarea Tehnologiilor Informaționale și de Comunicație - Pagina 81
Optimizarea Activității Întreprinderilor Mici și Mijlocii prin Integrarea Tehnologiilor Informaționale și de Comunicație - Pagina 82
Optimizarea Activității Întreprinderilor Mici și Mijlocii prin Integrarea Tehnologiilor Informaționale și de Comunicație - Pagina 83
Optimizarea Activității Întreprinderilor Mici și Mijlocii prin Integrarea Tehnologiilor Informaționale și de Comunicație - Pagina 84
Optimizarea Activității Întreprinderilor Mici și Mijlocii prin Integrarea Tehnologiilor Informaționale și de Comunicație - Pagina 85
Optimizarea Activității Întreprinderilor Mici și Mijlocii prin Integrarea Tehnologiilor Informaționale și de Comunicație - Pagina 86
Optimizarea Activității Întreprinderilor Mici și Mijlocii prin Integrarea Tehnologiilor Informaționale și de Comunicație - Pagina 87
Optimizarea Activității Întreprinderilor Mici și Mijlocii prin Integrarea Tehnologiilor Informaționale și de Comunicație - Pagina 88
Optimizarea Activității Întreprinderilor Mici și Mijlocii prin Integrarea Tehnologiilor Informaționale și de Comunicație - Pagina 89
Optimizarea Activității Întreprinderilor Mici și Mijlocii prin Integrarea Tehnologiilor Informaționale și de Comunicație - Pagina 90
Optimizarea Activității Întreprinderilor Mici și Mijlocii prin Integrarea Tehnologiilor Informaționale și de Comunicație - Pagina 91
Optimizarea Activității Întreprinderilor Mici și Mijlocii prin Integrarea Tehnologiilor Informaționale și de Comunicație - Pagina 92
Optimizarea Activității Întreprinderilor Mici și Mijlocii prin Integrarea Tehnologiilor Informaționale și de Comunicație - Pagina 93
Optimizarea Activității Întreprinderilor Mici și Mijlocii prin Integrarea Tehnologiilor Informaționale și de Comunicație - Pagina 94
Optimizarea Activității Întreprinderilor Mici și Mijlocii prin Integrarea Tehnologiilor Informaționale și de Comunicație - Pagina 95
Optimizarea Activității Întreprinderilor Mici și Mijlocii prin Integrarea Tehnologiilor Informaționale și de Comunicație - Pagina 96
Optimizarea Activității Întreprinderilor Mici și Mijlocii prin Integrarea Tehnologiilor Informaționale și de Comunicație - Pagina 97
Optimizarea Activității Întreprinderilor Mici și Mijlocii prin Integrarea Tehnologiilor Informaționale și de Comunicație - Pagina 98
Optimizarea Activității Întreprinderilor Mici și Mijlocii prin Integrarea Tehnologiilor Informaționale și de Comunicație - Pagina 99
Optimizarea Activității Întreprinderilor Mici și Mijlocii prin Integrarea Tehnologiilor Informaționale și de Comunicație - Pagina 100
Optimizarea Activității Întreprinderilor Mici și Mijlocii prin Integrarea Tehnologiilor Informaționale și de Comunicație - Pagina 101
Optimizarea Activității Întreprinderilor Mici și Mijlocii prin Integrarea Tehnologiilor Informaționale și de Comunicație - Pagina 102

Conținut arhivă zip

 • Optimizarea Activitatii Intreprinderilor Mici si Mijlocii prin Integrarea Tehnologiilor Informationale si de Comunicatie.doc

Alții au mai descărcat și

Implementarea și Utilizarea Sistemului SAP în Cadrul Companiei Tornado Sistems SRL

I. Prezentare generală a SC TORNADO SISTEMS SRL 1.1. Scurtă prezentare a firmei Societatea Tornado Sistems SRL s-a înfiinţat în anul 1991,în urma...

Mediul extern al SC Agdesy SRL - oportunități și restricții

Analiza macro-mediului intreprinderii Studiul macro-mediului intreprinderii permite depasirea orizontului mediului concurential deoarece...

Sisteme Informatice Economice

În general Definiţia 1.1. Informaţia = conţinutul unui mesaj Tipuri de mesaje Olfactive; Vizuale; Tactile; Audio; Gustative. Mesaj –...

Finanțarea imm-urilor

Obiectivele principale ale unitãtii de învãtare nr. 1: Dupã studiul unitãtii de învãtare nr. 1, vei fi capabil: - sã definesti IMM-urile; - sã...

Tehnologia Hotelieră și de Restaurant

Cap.1. ORGANIZAREA ŞI STRUCTURA RESTAURANTELOR Serviciile de cazare şi alimentaţie au un rol distinct, esenţial şi primordial în ansamblul...

România în ecuația integrării europene

Reforme institutionale si politice in U.E. inaintea procesului de largire. Actuala forma de organizare ce cuprinde 15 tari membre nu mai...

Marketingul Comertului, Turismului și Serviciilor

CAPITOLUL 1 MARKETINGUL SERVICIILOR 1.1. Conţinutul şi caracteristicile serviciilor Multiplele nevoi ale societăţii contemporane pot fi...

Ai nevoie de altceva?